Het frequentieplan in 2003 van de Vlaamse Gemeenschap
De bepaling van het frequentieplan 2003 o.l.v. minister Dirk Van Mechelen up
Dirk Van MechelenHet frequentieplan 2003 zou slechts 200 lokale zenders toelaten tussen 104,90 MHz en 107,90 MHz. De lokale omroepen konden opnieuw een dossier indienen om opnieuw erkend te worden. Dit zou gebeuren via een selectieprocedure uitgevoerd door het VCM.

Er was ook plaats voor 5 omroepen per regio in de band tussen 102,50 en 104,80 MHz. Deze radiostations kunnen dan met een hoger vermogen een grotere regio bedienen.

In het decreet van 25 oktober 2002 viel voor het eerst de term regionale radio. Dat was eveneens een doelstelling van de toenmalige Minister van Media Dirk Van Mechelen om gerealiseerd te krijgen tijdens zijn legislatuur. Eén radiostation zou op meerdere frequenties een programma verzorgen over een ganse provincie. De frequenties van de regionale omroepen zouden worden ondergebracht tussen 87,50 MHz en 104,80 MHz. In deze band zouden ook één of meerdere stadsradio's met een hoger vermogen dan 100W mogen uitzenden. Tussen 104,90 MHz en 107,90 MHz zullen enkel lokale omroepen mogen uitzenden. In dit gedeelte werd praktisch niets gewijzigd.
Toenmalig Minister van Media Dirk Van Mechelen was fier op zijn plan want volgens hem konden dankzij nieuwe technieken eenzelfde en/of naburige frequenties worden gebruikt voor eenzelfde programma. Dit gold echter enkel voor de regionale omroepen en stadsradio's. De lokale band, die slechts 3MHz breed werd, werd niet geoptimaliseerd

De middenband tussen 102,90 MHz en 104,80 MHz werd dus afgeschaft voor de lokale radio. Dit betekende dat ongeveer de helft van de lokale frequenties verdwenen. Het zou dus voor lokale radio's vechten worden om een frequentie in bepaalde gemeentes te bemachtigen. De middenband die eigenlijk ligt tussen 100,00 MHz en 104,80 MHz was eigenlijk initieel bedoeld voor hoogvermogenzenders. Tijdens de vorige erkenningsronde werd deze opgevuld met lokale radio's die  geen frequentie in de bovenband konden krijgen wegens plaatsgebrek. Nadien werden nog radiostations toegelaten die dat zelf 'vroegen'. We spreken over de tijd van Minister Colla van de PTT. In die middenband werd het een zootje van hoogvermogen- en laagvermogenzenders door mekaar. Daardoor konden de laagvermogenzenders vaak sterker uitzenden zonder te storen.

Vlaanderen bezat reeds enkele hoogvermogenfrequenties die door de conferentie van Genève in 1984 waren toegekend. Dit zijn: 102,90 MHz te Schoten, 101,00 MHz ("De Panne", nu Oostvleteren), 102,50 MHz Genk, 103,00 ("Knokke", nu Egem), 103,10 MHz ("Waver", nu Sint-Pieters-Leeuw), 103,40 MHz ("Westerlo", nu Genk), 103,50 MHz ("Destelbergen", nu Gent) en 104,10 MHz ("Aalter", nu Egem).

Het besluit werd goedgekeurd door de Vlaamse regering en werd op het internet gepubliceerd op 13 juni 2003. Voorzien werd dat tegen 1 december 2003 de Vlaamse regering aan de radio-omroepen een nieuwe erkenning zou verlenen die hen een zendvergunning zou toekennen voor 9 jaar.

De Vlaamse overheid had verschillende voorwaarden voorzien waaraan men moest beantwoorden om in aanmerking te komen voor een erkenning: enerzijds waren er de ontvankelijkheidvoorwaarden waaraan men moet voldoen opdat het dossier in aanmerking zou komen voor erkenning, anderzijds had de Vlaamse Regering in een besluit de kwalificatiecriteria bepaald voor de inhoudelijke beoordeling van de ingediende kandidaatstellingen.

Uit het frequentieplan bleek dat enkele frequenties van 4FM en Q-Music naar regionale omroepen en stadsradio's zouden gaan. Q-Music en 4FM zouden dus vanaf 1 december 2003 mogen uitzenden met een vijftal krachtige FM-zenders. Maar laten we even kijken naar de groep van de minstbedeelden. Hoe zal de lokale band er vanaf 1 december 2003 gaan uitzien?

Op vrijdag 13 juni 2003 werd een eerste versie van het frequentieplan voor lokale omroepen (PDF-formaat, bron: Vlaamse regering) gepubliceerd. Echter twee weken later werd een tweede frequentieplan gepubliceerd. In dit frequentieplan werd één hoog vermogenfrequentie toegevoegd te Leuven. In deze lijst werden ook de geografische coördinaten en antennehoogtes toegevoegd.

Er waren dus minder lokale frequenties beschikbaar. Zo waren er in Hasselt drie laagvermogen frequenties.  Met het nieuwe frequentieplan was er toen plaats voor vier hoge vermogens en één laag vermogen. In een gemeente zoals Westerlo/Veerle waren er drie lokale omroepen waarvan twee uitzonden tussen 102,50 en 104,80 MHz. Enkel de frequentie 105,40 MHz bleef over en er zouden dus twee lokale radio's in Westerlo moeten verdwijnen.

Download hier het formulier (doc) waarin de erkenningvoorwaarden voor de lokale radio-omroep staan beschreven. De dossiers voor Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg moesten ten laatste op donderdag 4 september 2003 om 16 uur binnen zijn. Voor de provincies Oost en West Vlaanderen was de deadline geplaatst op donderdag 11 september 2003. (Bron VCM)

Ook de stralingskarakteristieken waren toen beschikbaar. Praktisch alle hoge vermogenfrequenties en enkele lokale frequenties moeten uitzenden volgens een gericht patroon. In de stralingskarakteristieken wordt per 10° vermeld wat het maximale vermogen in een bepaalde richting maximaal mag bedragen. 

Bekijk de karakteristieken hier (zie ook figuur hier onder). Ter verduidelijking wordt het eerste voorbeeld genomen, nl. Aalst 102,70 MHz. Het maximaal vermogen voor deze frequentie bedraagt 35 dBW ERP. Alle vermogens worden uitgedrukt in dBW. In een stralingsdiagram geeft dit een beter beeld omdat het logaritmisch is. Om het vermogen (per richting) te kennen in Watt moet de volgende berekening worden gemaakt.

stralingskarakteristiek Aalst 102,70 MHzHet verband van het vermogen ERP (Watt) en ERP (dBW) is:
ERP (dBW) = 10 x log (ERP(W))
<=> ERP(w) = 10^(ERP(dBW)/10) [^ = tot de macht]
<=> ERP(w) = 10^(35dBW/10)
<=> ERP(w) = 10^(3,5dBW)
<=> ERP(w) = 3162,28 Watt

In de tabel hier boven wordt bepaald hoeveel vermogen (V-Pol) mag worden uitgezonden per 10° (Ang) in verticale richting. 0° komt overeen met richting noord. Zo stemt de richting west overeen met 90°. Zuid ligt op 180° en oost zit op 270°. De tabel bestaat uit twee kolommen: van 0,0° tot 170,0° en van 180,0° tot 350°. Op het eerste lijntje staat:

Ang= 0,0
V-pol=20dBW.

Door toepassing van de formule mag in deze richting slechts met 10^(20dBW/10) = 100 Watt worden uitgezonden. Men kan dat nu berekenen tot 350°.
Handiger is de ERP(dBW) op te tekenen in een circulaire tabel. Dit geeft een theoretische benadering van het zendgebied. De bedoeling is dan dat er binnen de lijntjes moet worden uitgezonden. Hoe grilliger het patroon, hoe ingewikkelder en hoe duurder het antennesysteem zal zijn. Er zal dan een compromis moeten worden gezocht om het patroon zoveel mogelijk te volgen.

stralingsdiagram Aalst 102,70 MHzIn het voorbeeld van Aalst mag het maximum vermogen enkel worden uitgezonden tussen 260° en 310°. Dit is dus richting noordwestwest. In dit voorbeeld zal men een antenne bouwen die de richtingen noordwestwest en oost bedienen. Het geeft voorbeeld weinig zin om een (ingewikkelde) antenne te laten construeren die ook nog de piek van 160° bedient.


afbeelding: Het stralingsdiagram "Aalst - 102,70 MHz"

Op 23 april 2003 zijn de meerderheidsfracties in het Vlaams Parlement het eens over een voorstel van decreet dat het VCM zijn bevoegdheid ontneemt om erkenningen te leveren voor landelijke, regionale en lokale radio-omroepen. Toen de landelijke radiolicenties in september 2001 werden uitgedeeld aan Q-Music en 4FM kwam het VCM zwaar onder vuur te liggen omdat men van mening was dat 4FM zou zijn bevoordeeld tijdens de selectieprocedure. Het toekennen van erkenningen voor radio-omroepen zou dus voortaan enkel nog gebeuren door de Vlaamse regering.

Het frequentieplan voor de regionale radio's
Bron: Ministerie van Media.

up
Vraag en antwoord up
Op 7 juli 2003 stuurde de redactie van vrijeradio.be een bericht naar de minister via het e-mail adres dat daarvoor bestemd was.

Aan: <mediavergunningen@vlaanderen.be>
Datum: Mon, 7 Jul 2003 12:01:20 +0200

Het nieuw frequentieplan - gedeelte lokale band - trekt op niets! Er wordt altijd vermeld dat een externe firma dit heeft geoptimaliseerd, maar dit kan niet want het is gewoon een kopie van het vorige plan met hier en daar een kleine verandering. De bestaande problemen blijven.
In bepaalde regio's liggen de frequenties te kort op elkaar (vb. Hasselt 106,10 en Bilzen 106,20 Bilzen) en in andere regio's genieten bepaalde zenders van een vrije frequentie (vb. Torhout 107,90 MHz).
Waarom mogen niet meer lokale zenders gaten vullen onder de 102,20 MHz? De frequentie van de tijdelijke zender van Studio Brussel in Werchter heeft bewezen dat er nog plaats is onder de 102,20 MHz.

Het had beter geweest dat per regio een aantal frequenties beschikbaar zouden zijn zodat iedereen de kans heeft om zich kandidaat te stellen. Nu zijn de kaarten voor het grootste gedeelte reeds verdeeld. In Westerlo daarentegen is maar één frequentie beschikbaar voor twee goeddraaiende onafhankelijke lokale radiostations namelijk Radio WFM en Radio Golden Flash.

Op 15 juli 2003 kreeg vrijeradio.be een antwoord.

Sent: Tue 15/07/2003 16:13

Geachte,

naar aanleiding van uw vraag ivm het frequentieplan volgende korte historiek:

In de band 87.5-102.1 MHz werd een studie uitgevoerd door Nozema. Na de herplanning van dit bandgedeelte, dat voorheen altijd was gereserveerd voor de openbare omroep, was het onze ambitie ook een herplanning door te voeren van de band 102.2-104.8 MHz, en om na te gaan welke mogelijkheden er waren om enerzijds de (huidig bestaande) landelijke netwerken te versterken en anderzijds regionale (provinciale) netwerken te kunnen opstarten. De Minister heeft ervoor gekozen in de zogenaamde bovenband 104.9-107.9 MHz naar een status quo te streven, met respect voor het Low Power Agreement, en die band exclusief voor te behouden voor lokale radio’s die met laag vermogen uitzenden.

Voor de band 102.2-104.8 MHz werd beslist terug te keren naar de grootvermogenassignaties, vastgelegd in 1984 in het Akkoord van Genève. De grootvermogenzenders waren geconcentreerd rond een aantal frequenties: 102.5 MHz in Genk, 102.9 MHz in Schoten, 103 MHz in Knokke, 103.1 MHz in Waver en Overijse, 103.4 MHz in Westerlo, 103.5 MHz in Destelbergen en 104.1 MHz in Aalter.

Eertijds waren deze grootvermogenzenders in België (dus zowel Vlaanderen als Wallonië) opgedeeld in laagvermogenassignaties. Dat werkte vrij behoorlijk in de tweede helft van de jaren tachtig, maar het systeem werd volledig ondergraven toen de Franse Gemeenschap in 1994 unilateraal, en zonder overleg met de Vlaamse Gemeenschap, besliste terug te keren naar de grootvermogenassignaties. Daardoor werden onze laagvermogenzenders, niet alleen in Brussel maar in de hele Rand, weggevaagd. Daarom werd de strategische keuze gemaakt in de band 102.2-104.8 MHz terug te keren naar de grote vermogens van Genève, zodat onze kleine radio’s, die geen overlevingskansen in deze zone meer hadden, zich zouden kunnen herpositioneren.

De uitgangspunten van de herverdeling zijn dus: voor de onderste band de Nozema-studie, voor de middenband de studie van Broadcast Partners, en voor de bovenband de beslissing om bij de Low Power Agreement te blijven. Het is hierbij altijd de bedoeling geweest te onderzoeken hoe we de beschikbare frequentieruimte maximaal kunnen benutten. Dat wordt ook aanbevolen door de Europese Commissie, die stelt dat frequentieruimte, zeker op de FM-band, schaars is, en dat het dan ook belangrijk is ze optimaal te gebruiken.

In het frequentieplan hebben we ook gezocht naar een maximalisering van de mogelijkheden voor lokale radio’s. In het totaal zijn er 292 potentiële lokale en stedelijke frequenties. Het grote verschil met vroeger is dat we definitief afstappen van laagvermogenzenders. Er is geprobeerd zoveel mogelijk stedelijke frequenties te brengen met een hoger vermogen, namelijk tussen 500 watt en 5 kilowatt. Wel wordt altijd een vorm van directiviteit opgelegd om zo de frequentieruimte maximaal te kunnen benutten. Er zullen dus niet alleen landelijke en regionale, maar ook stedelijke zenders met een voldoende zwaar vermogen zijn. Het luistercomfort zal daardoor worden versterkt, net als de economische leefbaarheid. De lokale frequenties behouden een vermogen van maximaal 100 watt.

Uiteraard zijn er door de herschikkingen, zoals in uw geval, op een aantal plaatsen minder frequenties beschikbaar voor lokale initiatieven. Dit is inherent aan de gemaakte keuzes. Toch werd maximaal gezocht naar mogelijke oplossingen om te vermijden dat er plaatsen zijn zonder mogelijk lokaal initiatief.

Vriendelijke groeten,
Filip Van de Velde.
ingenieur - master in communication technology.

up
De analyse van het frequentieplan - LEUVEN (LEUVEN, HOLSBEEK) up
Op 104,20 MHz mag een stadsradio uitzenden met maar liefst 5 kilowatt. Maar de gebruikte antenne zal hoofdzakelijk naar het zuiden, richting taalgrens - worden gericht. Richting Brussel en Antwerpen moet er worden afgezwakt tot een 100 W. Het is dus mogelijk dat BEL RTL (Brussel - 104,00 MHz) roet in het eten strooit. Er zijn ook nog twee lokale frequenties beschikbaar, goed voor elk 100 Watt ERP. Het gaat om de 104,90 waar momenteel RGR2 op uitzend en 106,00 waar sinds een jaar terug de alternatieve klanken van Radio Scorpio hoorbaar zijn. Uiteraard zal de-Leuven-nummer-één RGR FM maar al te graag gebruik willen maken van de 5 kW-frequentie. Maar ook het nieuwe Mango (Radio Scoplia-Haacht en Radio Meerdaal-Oud-Heverlee) met studio's te Wijgmaal kan dagdromen over deze frequentie. Mango-Scoplia probeert met twee zenders rond Leuven de studentenstad te bereiken.

Maar er zijn waarschijnlijk nog meer kandidaten. De nieuwe StadsRadio (106,70 MHz) die nu zit gehuisvest bij ROB-TV en waar de VUM de frequentie overnam van Uilenspiegel, zou ook die frequentie kunnen gebruiken. Ook Radio Contact zou een kandidaat kunnen zijn want de Dijlestad heeft ook z'n dolfijne radio.
RGR FM, het radiostation met het meeste aantal luisteraars om en rond Leuven, zou misschien in december 2003 de toelating krijgen om de powerknop eindelijk eens op een legale manier flink open te mogen draaien. Maar volgens een interview in iRadio zou beheerder Marc Holemans geen interesse vertonen voor de 5kW wegens een te duur prijskaartje. Nochtans beweerde hij in vorige interviews dat het onderhouden van zes lokale radio's ook niet goedkoop is.
In het frequentieplan zijn wel alle andere RGR-frequenties beschikbaar gebleven. Het plan recupereert zelfs in Herselt de frequentie 107,80 MHz en in Leuven/Holsbeek is er zelfs plaats voor een 40 Watter op 105,60 MHz.

Het tweede frequentieplan bevat één frequentie meer. Eerder had Mark Holemans opgemerkt dat er voor Leuven minder hoogvermogen frequenties werden geassigneerd dan bijvoorbeeld voor Aalst. Het resultaat was dat er dan een paar dagen later een extra hoogvermogenfrequentie uit de mouw werd geschud. Aan Broadcast Pertner werd gevraagd om te onderzoeken om een nieuwe frequentie voor Leuven te zoeken. En Broadcast Partners vond die. In Leuven kon met een richtkarakteristiek met  2kW worden uitgezonden op 102,60 MHz. Broadcast Partners realiseerde deze frequentie voor Q-Music om een doorgang te maken van Genk naar Brussel. Echter de frequentie werd gebruikt om een stadradio toe te laten. Uiteindelijk was deze frequentie niet iedeaal omdat ze flink wordt gestoord door Q-Music, dat via Genk met een vermogen van 50 kW zal mogen uitzenden.

up
De analyse van het frequentieplan - AARSCHOT (AARSCHOT, BEGIJNENDIJK, HULSHOUT, WESTERLO, HERSELT) up
radio komilfooIn Aarschot zijn drie lokale radio's actief. Op 102,60 MHz zit Radio Contact (Kardinaal) hitradio te maken. Deze dolfijn is er nog eentje met veel lokale ontkoppelingen. Misschien een beetje te veel naar de zin van de Contactgroep.
Ook Topradio (Komilfoo) heeft zijn filiaal in Aarschot. De antennes van TopRadio staan opgesteld op dezelfde antennemast als die van Radio Contact en zendt uit op 106,90 MHz. Tenslotte is er nog Radio Rebecca die vanuit het nabijgelegen Nieuwrode uitzendingen verzorgd op 102,90 MHz. Op deze frequentie was sinds kort RGR 2 te horen.
In Aarschot is de frequentie 106,90 MHz de enige die voorkomt in het nieuwe plan. Twee van de drie radiostations zullen hier de boeken mogen neerleggen of een andere lokatie mogen gaan zoeken. Radio Contact (Kardinaal) staat eigenlijk het sterkst in de schoenen omdat het een sterke lokale programmatie heeft.

In Begijnendijk, dat op een steenworp ligt van Aarschot, zijn 107,20 (RGR FM) en 107,60 (Radio Ten / ex-Mango, nu Scoplia) voorzien in het frequentieplan. De twee radiostations hebben dus geluk dat ze hun ding kunnen blijven voortdoen, tenminste als er geen rekening wordt gehouden met nieuwe kandidaten. Ook in Baal-Tremelo en Hulshout zouden respectievelijk ex-NRJ Radio Telstar en Radio Utopia mogen voortdoen want hun frequentie werd in het nieuwe plan gecoördineerd.

In Westerlo, deelgemeente Heultje zijn er twee goeddraaiende onafhankelijke omroepen. Radio WFM brengt hitradio op 103,40 MHz. Radio Goldenflash brengt de beste klassiekers op 104,30 MHz. Voor Westerlo wordt nog slechts de frequentie 105,40 MHz gecoördineerd. Dit is de huidige frequentie van Radio Carré die praktisch 100% het programma van Radio Contact2 doorstraalt. In elk geval lijkt het er op dat op zijn minst één onafhankelijk lokaal station de doodsteek zal krijgen.

In Herselt / Laakdal wordt de oude frequentie 107,80 MHz terug gecoördineerd. Echt goed is die frequentie niet want 15 kilometer daar vandaan kunnen er storingen optreden met de 107,90 MHz, een frequentie waar momenteel Radio Utopia uit Baal-Tremelo op uitzendt. Eén van de kandidaten zou RGR FM zijn die de 104,70 MHz verliest en alzo deze frequentie zou kunnen gebruiken.

up
De analyse van het frequentieplan - HASSELT (HASSELT, GENK, BREE) up
In de Limburgse hoofdplaats zijn er op het eerste zicht grote prijzen te rapen. Maar eventjes drie hoge vermogenfrequenties zijn ter beschikking gesteld. Op 103,80 en op 104,70 mag met 1kW worden uitgezonden. Op 104,10 is er zelfs plaats voor 2kW. Het stralingsdiagram voor 104,10 ziet er het beste uit. In oosten en het westen mag er met vol vermogen worden gestraald. Op 103,80 en 104,70 mag dit enkel in de oostelijke richting.
Opmerkelijk is dat 104,10 de oude frequentie was van RCL (Radio Centraal Limburg). In 1991 mocht RCL verhuizen naar 102,60 MHz omdat deze frequentie teveel werd gestoord door de Hollandse 3FM (103,90 MHz). Nu kan het blijkbaar terug rond deze frequentie die vanuit Hulsberg met 10 kW uitzendt maar dan met een hoger vermogen. Een vlekkeloze ontvangst net buiten Hasselt zit er dus niet in voor deze frequentie.
En waar zitten dan die kandidaten? In Hasselt schiet er na 20 jaar vrije radio nog twee van de vier lokale radio's over: FM Limburg (106,10 MHz) en TopRadio (103,40 MHz). FM Limburg (Hit FM) is nu wel bijna zeker om een hoogvermogenfrequentie in de wacht te slepen. Ook Contact, dat enkele jaren geleden nog illegaal gebruik maakte van de failliet verklaarde frequentie van RCL kan van Stevoort (107,20 MHz) terug keren naar de Limburgse hoofdplaats.
Tenslotte is er nog een troostprijs op de huidige frequentie 106,10 MHz van FM Limburg voorzien. Een lokale radio kan daar de zender op 35 Watt ERP komen installeren.
In elk geval is Hasselt de enige plaats waar er meer hoogvermogen frequenties beschikbaar zijn dan lokale frequenties.

Even het Albertkanaal over en we zitten in Genk. Daar moet niemand zich zorgen maken want de drie lokale radio's hebben momenteel elk een frequentie boven 104,90 MHz. Het gaat om Radio RML (105,40 MHz) die het zendsignaal overneemt van FM Limburg, Radio Gaga (105,80 MHz) dat de programma's van Contact2 overneemt en GRK (107,30 MHz) dat toen Contact overnam. Er zijn eveneens twee frequenties voorzien van 500W. De twee die zullen mogen uitzenden met een hoog vermogen krijgen wel een zeer directief starlinspatroon opgelegd.

Ook in Bree is er een kilowatt te rapen (99,30 MHz). Radio ATL (105,90 MHz) dat een jaar geleden nog deel uitmaakte van het FM Limburg-netwerk mag beginnen nadenken of het wat verder dan 8km wil uitzenden....maar dan enkel met een richting op 110° (zuidzuidwest) richting Maaseik dat 14km is verwijderd van Bree. De stralingskarakteristiek in Bree is het minst interessante in het frequentieplan.

up
De analyse van het frequentieplan - ANTWERPEN up
radio mango zendmastIn Antwerpen is er plaats voor vier hoogvermogenzenders. Ook vijf lokale frequenties zijn voorzien. Het probleem is dat er momenteel 11 lokale radio's programma's maken. Op 102,20 MHz zit Multipop die vele uren nonstop brengt en af en toe eens in de avond een programma maakt. Contact2 (102,80 MHz) neemt integraal de uitzendingen over van het moederstation uit Brussel. De ooit nummer één in Antwerpen Radio Antigoon (103,20 MHz) brengt momenteel ook een nonstopprogrammatie. Het populaire Radio Minerva, het station dat volgens het laatste CIM-onderzoek het best wordt beluisterd, zendt nog steeds voor hun trouw luisterpubliek uit op 103,60 MHz. Ook Radio Centraal brengt nog steeds creatieve radio op 103,90 MHz. 104,20 MHz, de frequentie van de failliet verklaarde maatschappij VLAMCO, brengt momenteel non-stop. Wat verder doet Radio Nostalgie (105,40 MHz) haar best om zoveel mogelijk uren gepresenteerde programma's te brengen. De volgende nonstopzender is gesitueerd op 106,70 MHz waar Marc Holemans' product IZI FM draait dat ook niet meer is dan het continu brengen van muziek. Op Het Eilandje zijn de programma's van Radio Contact beluisterbaar op 107,00 MHz. 400 kHz verder is het al niet veel beter. Het wordt daar afwachten wat er het eerst gaat begeven: de Radio Mango satellietontvanger of de zendmast met uit elkaar gedraaide zenddipolen (foto) gesitueerd langs de Singel in Borgerhout? Tenslotte op 107,80 is het ook nonstop. Op Sweet FM hoor je af en toe nieuwsfeit. Ook de zendantennes, gesitueerd op een mast kortbij het Centraal Station, hebben wat onderhoud nodig. Eén dipool staat verkeerd en moet dringend worden gealigneerd. In elk geval kan de selectie in Antwerpen niet zo moeilijk zijn want de helft van de huidige stations is overbodig.

Nog een woordje over het stralingsdiagram van de vier frequenties waar met een hoog vermogen mag worden uitgezonden. Deze wijzen allen richting noordwest, dit is richting Polders en Havengebied waar de bevolking dun is gezaaid. Het lijkt ons het best dat de antennes worden geplaatst in Borgerhout of Mortsel.

up
De analyse van het frequentieplan - GENT up
In Gent mogen vijf radiostations uitzenden met een vermogen hoger dan 100 W. De beste frequentie is 99,40 MHz. Niet enkel het vermogen van 3162 W is om van te dromen. Ook de stralingskarakteristiek is vrij eenvoudig te realiseren. Enkel het zuidelijk gedeelte tussen 110° en 290° moet met 3dB (de helft van het vermogen) worden afgezwakt.
up
De analyse van het frequentieplan - OOSTENDE up
Ook in Oostende zijn er twee radiostations die met 1 kW mogen uitzenden. Slechts één van die hoge vermogens is de moeite waard.

De minst interessante frequentie mag slechts met 100 watt naar het binnenland stralen (-10dB). De volle kilowatt mag enkel worden gestraald tussen 300° en 20°, dit is in de volle Noordzee.

up
De uitvoering van het frequentieplan in 2003 o.l.v. minister Marino Keulen up
Marino KeulenIn juni 2003 kreeg Marino Keulen (VLD, nu Open VLD) de post van Vlaams Minister van Media, Wonen en Sport. Media bleef dus in liberale handen. Nog net voor de afsluiting van zijn legislatuur was Dirk Van Mechelen er in geslaagd om het nieuwe frequentieplan voor lokale en regionale omroepen te coördineren met alle bevoegde partijen.

Samen met de nieuwe regering zal Marino dus beslissen welke lokale omroepen vanaf december 2003 hun plaatsje mogen houden op de FM-band.
up
De uitvoering van het frequentieplan 2003 up
387 ingediende dossiers werden ontvankelijk verklaard. Omdat er 290 beschikbare plaatsen zijn, zouden 97 kandidaten geen erkenning krijgen.

Eén week na het verschijnen van het Ministerieel Besluit voor ontvankelijkheid werden op vrijdag 24 oktober 2003 de eerste 124 erkenningen goedgekeurd (Deel 1 van de erkenningen bij Ministeriële Besluiten van 24/10/2003). Het waren erkenningen waar slechts één dossier per frequentie werd ingediend en voldeden aan de decretale voorwaarden. Deze kandidaten hadden geluk want er werd niet eens gecontroleerd of de inhoud van het dossier realistisch was en/of overeenstemde met de werkelijkheid.

Onder het mandaat van Marino Keulen werd beslist over wie een erkenning kreeg en wie niet. Er werden enkel vaststellingen gemaakt gebaseerd op de inhoud van het dossier. Dit werd niet eens gecontroleerd met de werkelijkheid.

Op 19 december 2003 omstreeks 15:00 werd op de site van het VCM een lijst gepubliceerd met de radio-omroepen die een erkenning kregen. Elf onafhankelijke omroepen, zonder enige vorm van samenwerkingsverband, kregen het nieuws dat ze zouden moet stoppen. Hoofdzakelijk ging het om radiostations waar vrijwilligers radio maken. Ook 1(***) bestaande onafhankelijke omroep zonder enige vorm van samenwerkingsverband moest ermee ophouden omdat het dossier niet ontvankelijk werd verklaard. In totaal gaat het dus om 12 onafhankelijke omroepen.

Lokale radio - de lijst met erkenningen, gepubliceerd op 19 december 2003. 15 frequenties bleven open omdat er niemand een dossier voor indiende. De lijst is aangevuld met de erkenning in Poperinge, gepubliceerd op 26 februari 2004

Vijf dossiers werden in de eerste ronde niet ontvankelijk verklaard. Het waren de dossiers van Radio Remember (Beerse), Radio Positief (Beerse), FM Sinaai (Sint-Niklaas/Sinaai), Radio Mega [C-Dance] (Schelle) en Radio Brabo (Brasschaat). Enkel Radio Brabo was een nieuw initiatief maar kreeg toch een erkenning in de tweede ronde voor de lokaliteit Zandvliet.

Op dinsdag 17 februari 2004 verscheen de oproep "Erkenningsronde particuliere lokale radio-omroepen 2e oproep (B.S. 17 feruari 2004)" voor de 18 overgebleven frequenties. Desondanks er toen een inschrijvingsgeld van 248 € moest worden betaald, waren er merkwaardig genoeg toch 54 ontvankelijk verklaarde kandidaten geïnteresseerd. Op vrijdag 28 mei werd de lijst gepubliceerd van alle erkende lokale omroepen die in de tweede ronde een erkenning kregen.

Bekijk hier de lijst - tweede ronde.

up
De onafhankelijke lokale omroepen die geen erkenning kregen up
Dertien onafhankelijke omroepen vernamen op 19 december 2003 dat ze definitief mee moesten stoppen. Dit werd medegedeeld op de internetsite van het VCM. Pas weken later werden de radio-omroepen per brief op de hoogte gebracht. Het absurde is dat na de eerste ronde 18(*) frequenties open bleven omdat er in bepaalde regio's geen of niet genoeg kandidaten waren. Men had eigenlijk het plan zo kunnen indelen dat de niet erkende-onafhankelijke omroepen toch een plaats kregen op de FM band.
De lokale onafhankelijke radiostations die moeten stoppen waren Radio Waasland (Beveren), Radio Angel (Lanaken), Radio Albatros (Rollegem bij Wevelgem), Radio De Molen (Wevelgem), Radio Gompel (Mol), Radio Bevel (Nijlen), Radio Golden Flash (Heultje bij Westerlo), Radio Velm (Velm bij Sint-Truiden), Radio Utopia (Baal-Tremelo), Radio Sentinel (Wellen) en Radio Malaika (Zele). Twee omroepen, namelijk FM Sinaai (Sinaai) en Radio Remember (Beerse) konden in de tweede ronde toch een erkenning in de wacht slepen.

Er was de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan bij de Raad Van State. Dit had niet veel zin omdat bij de Raad van State enkel procedurefouten moeten worden aangetoond.

Op 26 mei 2004 klokslag middernacht trad het nieuwe frequentieplan in voege. De meeste radio's hielden zich aan dat tijdstip. Sommige stations die geen nieuwe erkenning kregen, deden de zender uit omstreeks 22:00. Opmerkelijk was dat Fun Radio (Brussel 104,70) en de illegale Contact + (Brussel 104,30 MHz) op dat tijdstip hun zender nog meer hebben opengedraaid. Aldus werden onder andere Be One (5000 Watt Leuven 104,20 MHz) en Radio Reflex (316 Watt Mechelen 104,80 MHz) reeds vanaf het eerste uur gestoord op hun nieuwe frequentie.

(*) 18 frequenties min 2 frequenties voorbehouden voor Poperinge.
(**) Administratie onder toezicht van Marino Keulen.
(***) In de eerste ronde werden drie dossiers ontvankelijk verklaard. In de tweede ronde konden Radio Remember en FM Sinaai elk een erkenning in de wacht slepen.

Hier onder volgt een overzicht van onafhankelijke omroepen die geen erkenning kregen.

up
Radio Utopia (Baal-Tremelo - 107,90 MHz) up
De VZW Vrije Radio Aarschot (Contact Aarschot / Cardinaal FM) is erkent op 107,90 MHz, de frequentie uit Tremelo. Dit is de oude frequentie van Radio Utopia. In Aarschot was er maar één frequentie beschikbaar voor twee radiostations. Deze twee radio's, met name Contact Aarschot (Cardinaal FM) en Komilfoo (Ex-TopRadio) zijn gehuisvest op hetzelfde adres nl. in de Moorsemsestraat te Begijnendijk. Het zendsignaal wordt per straalverbinding doorgestuurd naar de Demervallei 4 te Aarschot. Op een zendmast kortbij de bioscoop zijn daar twee maal vier dipolen gemonteerd die er voor zorgen dat beide radio's te beluisteren zijn in Aarschot.

Radio Utopia heeft een dertigtal radiomedewerkers. Er was een zeer goede band met de bevolking want jaarlijks werd een eetdag, een opendeurdag met barbecue, een rommelmarkt en een verjaardagsbal met de Bobby Setter Band georganiseerd. Stuk voor stuk evenementen die telkens vijfhonderd tot duizend bezoekers op de been brengen. Het bestuur van Radio Utopia trok naar de Raad van State en deed beroep op twee advocaten, namelijk Alex Trappeniers uit Keerbergen en Jan Ghysels uit Sint-Pieters Leeuw. De gemeentebestuur van Tremelo liet weten dat het negen jaar zou worden met Radio Utopia of negen jaar niets. Het zou voor de nieuwkomer moeilijk worden om een vergunning te krijgen om een zendmast te plaatsen in de gemeente Tremelo.
Op maandagmorgen 10 mei 2004 stelde voorzitter Harry Mattheus vast dat de antennekabel was doorgeknipt. Enkele uren na de vaststelling was het radiostation terug in de ether. Men heeft de twee einden terug aan elkaar gesoldeerd en beschermd met krimpkous.
Op zondag 16 mei 2004 organiseerde de jeugdbeweging van Tremelo een wandeltocht van de studio tot de zendmast in de Demervallei te Aarschot. Een 150-tal deelnemers legden het traject van een kleine 10 km af. Tijdens die namiddag heeft een televisieploeg van Canvas interviews afgenomen van de voorzitter en enkele leden van het schepencollege. Deze reportage werd uitgezonden op dinsdag 18 mei 2004.
Op woensdag 26 mei 2004, net voor de omschakeling van het frequentieplan, hebben zowat alle medewerkers een gezamenlijke uitzending gebracht tot klokslag middernacht. De dag daarna werd een beroep gedaan op een deurwaarder om te laten vaststellen dat de zender werd uitgeschakeld.
Eerste auditeur Haesbrouck adviseerde de schorsing van een erkenning in Tremelo op 8 september 2004. Echter op 5 november 2004 werd het verzoek van VZW Radio Utopia om de erkenning van Radio Cardinaal te schorsen verworpen.

Ondertussen bleef het stil op 107,90 MHz. Gert Van Laer bleef op zoek gaan naar een lokatie waar de zendmast zou konden worden geplaatst. Op het voetbalterrein van Tremelo was de radio niet welkom. Ook op de Balenberg nabij de watertoren werd geen toelating verleend. Op 11 februari 2005 vroeg de VZW Vrij Radio Aarschot een wijziging van de zendvergunning. Er werd een plaats aangeduid in de gemeente Holsbeek. Dit werd afgekeurd door het VCM omdat het nieuwe verzorgingsgebied niet was gelegen in het theoretisch verzorgingsgebied van de omroep. Ondertussen was er wel iets te horen op 107,90MHz. Vanuit Putte maakte Radio Bareeltje af en toe gebruik van de frequentie.

Begin februari 2006 verzorgde Radio Komilfoo uitzendingen vanuit Begijnendijk op de plaats waar de studio is gelegen. Daar stond een lage zendmast met de twee straalverbindingen. Eén straalverbinding werd verwijderd en twee dipolen werden bevestigd lichtjes gericht naar Tremelo. Op 1 februari 2006 werd een testuitzending verzorgd met hetzelfde programma als Radio Komilfoo. Op woensdag 15 februari werd de zender nog eens aangestoken. Vanaf maandag 6 maart 2006 was definitief het programma van Radio Komilfoo hoorbaar.

In 2011 gaf de Raad Van State een definitieve uitspraak (uitspraak ten gronde). De erkenning aan VZW Vrije Radio Aarschot werd niet geschorst.

up
Radio Golden Flash (Westerlo - 104,30 MHz) up
logo Golden FlashIn Westerlo was de situatie vervelend omdat er slechts één frequentie beschikbaar was voor twee onafhankelijke, goeddraaiende radio's en één radio die een radiosignaal doorstuurt. Radio Double You, die uitzond op 103,40 MHz heeft de erkenning gekregen om te mogen uitzenden op de frequentie 105,40 MHz.

Situatie voor het frequentieplan: Golden Flash is een radio waar meer dan twintig vrijwilligers werken. De omroep zendt meerdere keren per dag regionaal en nationaal nieuws uit en heeft een lokale band met de bevolking. Zo wordt er onder andere jaarlijkse een opendeurdag georganiseerd met optredens van nationale artiesten.

Radio Double You won de erkenning. Zij scoorden iets beter qua infrastructuur. Toch heeft Golden Flash steeds gestreefd om met professioneel materiaal te werken. Dit was zelfs te zien in het programma Koppen van TV1 die er een reportage maakte.
Eén week voor de indienststelling van het nieuwe frequentieplan heeft stationmanager Patrick Van Kerkhoven beslist om de uitzendingen vanaf 27 mei 2004 verder te zetten via het internet. Luister naar Golden Flash via www.goldenflash.be

Radio Golden Flash deed beroep op het advocatenkantoor Van Hende-Rummens en trok naar de Raad Van State. Er werd een verzoekschrift tot nietig verklaring ingediend maar werd negatief geadviseerd op 8 september 2004.

up
Radio Angel (Lanaken - 107,10 MHz) up
Radio Angel plant eveneens acties om in de ether te blijven. Eind 2003 organiseerde de gemeenteraad van Lanaken een meeting met de twee andere kandidaten, Radio Maasvallei en Radio CRM om te zien of er geen zendtijd kon worden vrijgemaakt voor Radio Angel. Deze bespreking was vruchteloos.

Radio Angel

Radio Angel was even te zien in een reportage van Man Bijt Hond, uitgezonden op donderdag 20 mei 2004. De medewerker van dienst meldde toen met veel spijt dat de radio zal stoppen op 27 mei 2004. Radio Angel was vooral bekend door de aandacht die werd besteed aan artiesten die in het Limburgs dialect zingen. Daardoor had de omroep ook veel luisteraars om en rond Maastricht.

up
Radio De Molen (Wevelgem - 104,40 MHz) up
Studio Radio De MolenRadio De Molen verzamelde reeds een kleine 3000 handtekeningen en trekt zeker naar de Raad van State. Het strafste is dat één van de frequenties uit de regio gaat naar Radio West dat bijna 100% het signaal van Radio Contact doorstraalt. Het Contactfiliaal zou dagelijks enkele schaarse berichtgevingen op antenne doorturen die zouden handelen over de regio.
up
Radio Bevel (Nijlen - 105,30 MHz) up
Situatie voor het frequentieplan: Radio Bevel draait vooral muziek voor de derde leeftijd en had zeker zijn luisteraars. De medewerkers speelden een groot aanbod aan verschillende muziekstijlen die je op andere radiostations niet te horen krijgt. De allernieuwste countrymuziek en operettemuziek zijn een paar voorbeelden die wekelijks op Radio Bevel worden gespeeld. De frequentie ging naar Radio Christina2 (Radio Heikant 104,40 MHz). Radio Christina2 is een non-stop zender die met een laagvermogen zender praktisch niet hoorbaar is in de omgeving. De radio wordt ook niet gepromoot.

(*) Bevel: lees Bee-vel

up
Radio Velm (Velm - 103,50 - 105,20 MHz) up
Radio Velm heeft zeker een goede band met de plaatselijke bevolking. Aan de verzoekplatenprogramma's te merken heeft Radio Velm heel wat luisteraars. Die luisteraars betalen 0,50 euro per aangevraagde plaat. Dit was trouwens één van de bronnen van inkomsten.

  Radio Velm

Lees hier de geschiedenis van Radio Velm

up
Radio Gompel (Mol - 105,20 MHz) up
Jan Mertens - Radio GompelOp zondag 2 mei 2004 informeerde Radio Gompel haar luisteraars over de toestand in de parochiezaal van Mol-Ginderbuiten. Enkele politici gaven ook hun visie op de zaak. Radio Gompel trok niet naar de Raad Van State omdat dit teveel geld kost.

In 31 september 2005 kwam Radio Gompel terug. Er werd uiteindelijk een overeenkomst gesloten met Radio Magic 105,60 MHz te Balen. Deze frequentie was de oude frequentie van Contact 2. Sinds het nieuwe frequentieplan werd tweemaal op dezelfde zendmast het signaal van Radio Contact doorgestuurd.

Eerst had Radio Gompel op 6 juli 2004 een klacht tegen Radio Magic bij het VCM ingediend wegens het niet naleven van de gegevens in de erkenningsaanvraag met betrekking tot het opgegeven programma-aanbod en het niet verzorgen van een lokaal programma- en informatieaanbod (KL2004/0259/1 - beslissing 2005/017 - rolnummer 465). Desondanks Radio Gompel niet de vereiste hoedanigheid van de belanghebbende partij heeft, maant het VCM Radio Magic zich binnen de maand in regel te stellen met de door haar ingediende erkenningsaanvraag. Toen het BIPT op 16 november 2004 een controle uitvoerde op de zender stelde men vast dat het uitgangsvermogen slechts 8 Watt bedroeg.

De studio van Radio Gompel is nog steeds gelegen in Mol. Via een gehuurde radiolijn vertrekt het signaal naar de zendmast aan tuincentrum 't Viooltje te Balen.

Lees ook de geschiedenis van Radio Gompel

up
En dus... up
Marino KeulenHet was duidelijk dat onder het bestuur van Marino Keulen daar waar er meerdere kandidaten zich opdrongen in het voordeel werd gehandeld van de grote commerciële radiostations. Er werd enkel gekeken wat er werd geschreven in het dossier. Er werd niet eens gecontroleerd of het dossier overeenstemt met de werkelijkheid.

Als troost deelde de minister nog mede dat de radio's zoveel mogelijk moesten proberen samen te werken. Voor de meeste radio's was dit een magere troost wetende dat in die regio's de erkende radio's meestal een strak format hanteren.

Eigenlijk was bijna niemand tevreden met het nieuwe frequentieplan. De meeste lokale radio's storen nog steeds elkaar. Vele van die radio's werden toen nog steeds weggedrukt door de Franstalige radiostations die om de haverklap de vermogenknop verhogen. De omroepen die een hoogvermogenfrequentie kregen, geraakten gemiddeld nog geen 10 kilometer ver omdat in een verder gelegen stad dezelfde frequenties terug opnieuw werd gebruikt. Voorbeeld Radio Scoplia (Mix FM 102,60 MHz) kreeg een 2 kilowatt frequentie in Leuven met een beperkte hoogte. Het resultaat is dat het signaal reeds na een drietal kilometer wordt weggedrukt door Q-Music (Genk 102,50 MHz). Een zonde om zoveel elektriciteit te verspillen om maar enkele kilometer comfort te hebben.

Vele radio's klaagden omdat ze in vergelijking met het vorig plan met heel wat minder vermogen mogen uitzenden. Dit kwam omdat ze een frequentie kregen van een andere radio uit dezelfde gemeente waarvan de zendmast enkele kilometer verder had staan. Het 100 Watt PAR vermogen was in het verleden vastgelegd op de plaats waar origineel de zendmast stond. Indien men met (dezelfde) omnidirectionele antennes bleef uitzenden, werd het toegekend vermogen gereduceerd omdat er niet mag worden uitgezonden buiten de comfortzone.
Een voorbeeld was Radio Centraal uit Antwerpen. Zij kregen de frequentie 106,70 MHz toegekend, een frequentie die daarvoor werd gebruikt door Radio Souvenir te Deurne. Radio Centraal zendt uit aan de Ernest Van Dijckkaai, op 4700 meter verwijderd van de coördinaten in Deurne. Gevolg is dat Radio Centraal maar met 14 Watt mag uitzenden vanop hun huidige zendlocatie. De oplossing hier is werken met richtantennes. Indien kan worden aangetoond dat het zendsignaal binnen het stralingspatroon blijft, zal een hoger zendvermogen worden verkregen.

verplaatsing zendmast

Toch bestaan er nog mogelijkheden om de radio's die uit de boot vielen toch nog een plaatsje op de FM-band te gunnen. Tussen de 87,50 MHz en de 100,00 MHZ zijn er zeker open frequenties om een zendbereik van een achttal kilometer te garanderen. Zo kregen Radio Gemini (TopRadio) en Radio Succes (Opwijk) een 100W-frequentie aan het begin van de FM-band. Ook werd in 2004 nogmaals aangetoond dat Studio Brussel met een laagvermogenzender uitzendingen mocht verzorgen vanuit Werchter op de frequentie 95,40 MHz met een bereik van een vijftal kilometer.

4FM en Q-Music hebben geen reden tot klagen. Zij verhuisden naar comfortabelere frequenties. Enkele van die frequenties hadden een vermogen van tientallen kilowatts. Alzo kon een ganse provincie storingsvrij worden bediend.

up
Het geval EMMIS Communications Corporation up
Reeds in het voorjaar van 2003 begon de Amerikaanse mediagroep Emmis enkele stadsradio's over te nemen. Het ging om Radio Ring uit Brussel, Radio Souvenir uit Antwerpen, en Radio VRL uit Leuven. In de raad van beheer zaten steeds dezelfde drie Amerikanen, nl. Scott Enright, Paul W. Fiddick en Jeffrey H. Smulyan. Daarnaast kwamen ook Jan D'Haese en Luc Sterckx in de beheerraad. In Leuven sprak men van een miljoenendans waarbij het vorige bestuur de helft van het bedrag zou krijgen als een hoogvermogenfrequentie zou worden binnen gerijfd.

Emmis begon ook op zoek te gaan naar samenwerkingsakkoorden. Dat werd gedaan met Mark Peersmans die in bezit was van VZW Zelfstandig Harelbeke uit Harelbeke bij Kortrijk en VZW Radio Airway in Gent. Op beide zender was toen het programma Cool FM te horen. In andere commercieel interessante steden werden VZW's opgericht zoals in Hasselt, Brugge en Oostende. In Oostende werd gesjoemeld met de maatschappelijke zetel van de daar opgerichte VZW Radio Sea Side. In de statuten werd een adres opgegeven van het Stedelijk Zwembad omdat niemand anders zijn privé adres ter beschikking wilde stellen.

De ingediende dossiers voor de radio's beheerd door Emmis kregen allemaal hoogvermogen erkenningen, behalve in Hasselt. Eerst werd gedacht dat Kiss FM de benaming zou zijn van het radiostation. Echter op 27 mei 2004 werd het duidelijk dat Be One de benaming werd.

Be One
Be One ochtend jock Niki

Emmis Communications Corporation verkocht zijn belangen in Votionis verkoopt. Votionis is een Argentijns mediabedrijf dat één AM- en één FM-station in Buenos Aires heeft. De deal leverde Emmis een slordige zeven miljoen dollar op. Nu het Amerikaanse Emmis in Vlaanderen licenties voor negen radiostations bezit, kan het een deel van dat geld aan de nieuwe projecten besteden. Men schatte dat er zo’n drie miljoen dollar van de Votionis-verkoop naar Vlaanderen zal vloeien. Met de Argentijnse verkoop verhuist Emmis zijn kapitaal naar een politiek en economisch stabieler klimaat. Niet dat het geen succes boekte in Argentinië: AM-omroep Radio 10 is de grootste nieuwszender van het land en Mega 98.3 introduceerde in 2000 het baanbrekende “rock nacional”-format. Ook in Hongarije vestigde Emmis International z’n naam met Slager Radio, een van de populairste nationale radiozenders. Emmis Belgium Broadcasting werd opgericht in Ternat om de VZW's te beheren van de 9 radiostations die werden erkend. In Ternat werd ook de studio gevestigd.

In 2008 nam Emmis Belgium Broadcasting het provinciale netwerk van Limburg over. Deze zouden in 2010 aan Nostalgie worden verkocht. In 2009 werd de NV overgenomen door Gabriel Fehervari van de EXQI groep. In april 2011 stapte EXQI uit de radio en de 9 frequenties werden overgenomen door Radio Maria.

up
De regionale omroepen up
Vijf regionale omroepen werden erkend. Het gaat hier om vijf provinciale radio’s die niet onderling mogen samenwerken, samenwerking met regionale televisiezenders kan wel. Ook deze regionale particuliere radio’s moeten over een gevarieerd programma-aanbod beschikken met daarin vooral aandacht voor regionale informatie. Er waren toen vier soorten particuliere radio’s in Vlaanderen: landelijke, regionale, lokale en kabelradio’s. In 2003 werd het frequentieplan door de Vlaamse overheid goedgekeurd. De vijf regionale omroepen die een licentie kregen waren: de NV Prometheus (West-Vlaanderen), de vzw Radio Gent (Oost-Vlaanderen), de Antwerpse Radio NV (Antwerpen), vzw Facta Media (Limburg) en de vzw Vrije Golf (Vlaams-Brabant/Brussel).
up
6 maanden later up
Hier is een overzicht van de gevolgen van het nieuwe frequentieplan 6 maanden later.

In Tongeren zijn er drie frequenties beschikbaar die allen gingen naar de Contact-filialen. Op één frequentie speelt Radio Contact, op een andere frequentie speelt een non-stop en de laatste frequentie is nog steeds off-air. Op 20 km van Tongeren is Radio Velm moeten stoppen omdat er maar één frequentie beschikbaar was.

In Mol was er maar één frequentie beschikbaar die werd erkend aan Radio Mol. Radio Gompel is moeten stoppen. Op 4 kilometer van de gemeente Mol ligt Balen waar de beschikbare twee frequenties in handen zijn van Radio Contact. Geen van beide stations beschikt over een eigen studio en dienen allebei om het signaal van Radio Contact in de ether te sturen. Met behulp van een richtantenne voor één van de frequenties hoopt Radio Contact de buurgemeente Lommel te bereiken.

De storingen uit Wallonië - en in mindere mate uit Nederland - zijn nog steeds reëel. De meeste hoogvermogenfrequenties zijn niet veel beter dan een lokale frequentie. Radio Scoplia (Mix FM) kreeg een 2kW-frequentie te Leuven op 102,60 MHz. In Genk kreeg Q-Music een 50kW-frequentie op 102,50 MHz. Door het hoge vermogen met omnidirectionele karakteristieken is Q-Music op deze frequentie ook hoorbaar in Vlaams-Brabant. Het gevolg is dat Radio Scoplia (Mix FM) slechts een comfortzone heeft van ruimweg een drietal kilometer.

Ook in Hasselt liggen twee hoogvermogenfrequenties te kort bij de Nederlandse omroep 3FM die in Belgisch vrij behoorlijk te ontvangen is op 103,90 MHz. Op 103,80 MHz mag Radio Contact uitzenden met 1000 watt, op 104,10 mag Radio Contact (2) met 2000 watt uitzenden.

up
De radio's die er snel mee stopten of nooit zijn begonnen up
Na verloop van tijd zijn er radio's die stoppen of de programmatie overlaten aan anderen. De reden kunnen de volgende zijn: geen genoeg inkomsten meer, te grote werkdruk, geen vergunning om de zendmast te plaatsten of misschien wel een goed bod gekregen van één of ander netwerk...

Op 10 september 2004 besliste Gauthier Gevaert te stoppen met Fresh FM(VZW Radio 12FM). Lees hier een fragment van zijn afscheidsbrief gericht aan de nieuwsgroep be.radio. Fresh FM was een drie maanden te beluisteren geweest. Zeven dagen eerder vond een buitengewone algemene vergadering plaats waar Gevaert Gauthier, Tatsiana Makhnach en Wim Rammant wegens verhuis en/of tijdgebrek ontslag namen. Gert de Grande blijft wel lid van de VZW. Sofie Devlieger en Koen Patteeuw werden aangesteld als nieuwe bestuurders en de maatschappelijke zetel werd voorlopig ondergebracht aan de Brugsesteenweg 178 te Maldegem.

Op 11 januari 2005 vindt in Maldegem een buitengewone algemene vergadering plaats. Sofie Devlieger en Koen Patteeuw nemen ontslag en worden vervangen door Jeroen Goos en Toon De Cock.
Op 18 november 2005 eist het VCM dat de VZW Radio 12FM de uitzendingen moet starten voor 27 mei 2006, anders wordt de vergunning ingetrokken. Op 20 mei 2005 trekt het VCM de erkenning in verleend aan VZW Radio Moerbrugge voor de lokaliteit Aalter met frequentie 107,80 MHz. Op 12 augustus 2003 namen bestuurders Philippe De Clercq en Joke Vanhecke ontslag en werden vervangen door secretaris VOFR NV, vertegenwoordigd door Gust De Coster en afgevaardigd bestuurder Contact NV vertegenwoordigd door Francis Lemaire. Voorzitter Franky De Jonghe bleef in het bestuur. De VZW Radio Moerbrugge greep naast een erkenning tijdens de eerste erkenningsronde in de lokaliteit Brugge. Tijdens de tweede erkenningsronde werd een frequentie toegekend in Aalter. De VZW heeft daar nooit een vergunning aangevraagd.

Op 20 mei 2005 trekt het VCM de erkenning in verleend aan VZW Club FM voor de lokaliteit Aalter met frequentie 105,00 MHz. De VZW Club FM legt op 11 september de statuten neer ter griffie. Voorzitter van de VZW is Christophe Moens, de penningmeester is Sabrina Verbiest en de functie van secretaris zal worden uitgeoefend door Steven Regelbrugge. In artikel 2 staat te lezen dat de vereniging zich tot doel stelt op een pluralistische manier het cultuurleven en de sociale communicatie in de regio Brugge - Eeklo - Gent te stimuleren en te bevorderen en dit door het verzorgen van de lokale omroep Club FM. In de de eerste erkenningsronde grijpt Club FM naast een frequentie in Eeklo.

Op 12 maart 2004 echter wordt artikel 2 gewijzigd met de regio Aalter. De VZW krijgt tijdens de tweede erkenningsronde een frequentie in Aalter maar heeft daar nooit een vergunning voor aangevraagd. Op 20 mei 2005 trekt het VCM de erkenning in verleend aan VZW Infomedia voor de lokaliteit Glabbeek met frequentie 106,60 MHz.

Op 11 augustus 2003 vindt er een buitengewone algemene vergadering plaatst te Leuven. Daniel De Laet en Magda Nuyts verlaten de VZW. In de VZW zullen voortaan voorzitter Rudi Van Meerbeeck, secretaris/penningmeester Danny Verhulst namens Contact Vlaanderen NV, Geert Schalck namens ARD VZW, Jan Dooms namens DDB Productions VZW en afgevaardigd bestuurder Francis Lemaire namens Contact NV zetelen. In de de eerste erkenningsronde grijpt Infomedia naast de frequentie 106,70 MHz te Herent. In de tweede erkenningsronde wordt de frequentie 106,60 MHz te Glabbeek binnen gehaald maar heeft daar nooit naar een vergunning gevraagd. Op 20 mei 2005 trekt het VCM de erkenning in verleend aan VZW Signaal voor de lokaliteit Arendonk met frequentie 106,80 MHz. In de de eerste erkenningsronde was het njet voor de 106,50 te Lommel/Overpelt. De de tweede erkenningsronde was een betere ronde voor de VZW Signaal want het stelde zich kandidaat voor Arendonk 106,80 MHz en bemachtigde ook die frequentie. Een vergunning werd nooit aangevraagd voor die lokaliteit. Verloren moeite dus voor voorzitter Bjorn Verhoeven, afgevaardigd bestuurder Contact NV o.l.v. Francis Lemaire en secretaris Danny Verhulst o.l.v. Contact Vlaanderen NV die zich tijdens de algemene vergadering hebben verdrongen in de VZW. Toen hebben Jef Van den Bergh, Marianne Follon en Martha Eerdekens het zekere voor het onzekere genomen en ontslag genomen.

De VZW Enjoy FM kreeg de frequentie 105,80 MHz te Hoeilaart toegewezen maar heeft nooit een vergunning aangevraagd. Op 12 augustus 2005 beslist de VZW Enjoy FM het bestuur te veranderen. Bart Froyen, Ben Van Haelen, Luc Van Braekel en Pascal Standaert nemen ontslag. Marc Peersmans wordt voorzitter en Kurt Maris wordt secretaris. De maatschappelijke zetel wordt overgebracht naar de Puursesteenweg 9 te Bornem. Dit is de maatschappelijke zetel van het radionetwerk Cool FM. Op 17 september 2005 is er een algemene vergadering van de VZW Toxic FM. Deze VZW had tijdens de tweede erkenningsronde een erkenning gekregen voor de frequentie 105,40 MHz te Genk maar heeft nooit een vergunning aangevraagd. Op die dag wordt beslist om de algemene zetel te verplaatsen naar de Assesteenweg 65 te Ternat. Op dit is de NV Emmis Belgium Broadcasting gevestigd die het radionetwerk Be One beheren. Michel Vanderfeesten, Karel Vanderfeesten en Cindy Piessers nemen ontslag. De nieuwe bestuursleden worden Jan D'Haese, Alex Van Bambost en de NV Emmis Belgium Broadcasting.

Op 16 november 2005 beslist Radio Blankenberge om te stoppen met onafhankelijke uitzendingen. Op die dag vindt een algemene vergadering plaats. De algemene zetel wordt verplaatst naar de Assesteenweg 65 te Ternat. Op dit is de NV Emmis Belgium Broadcasting gevestigd die het radionetwerk Be One beheren. Joseph De Clercq, Christian De La Rue, Jean-Pierre Dehenauw, Jeannine Voets, Georgette Van Poucque, Maria Girschick, Alain Mengé, Filip Vynck, Olivier Monbaliu, Greetje Claeys en Freddy Lemote nemen ontslag. De nieuwe bestuursleden worden voorzitter Jan D'Haese en de NV Emmis Belgium Broadcasting krijgt de functie van secretaris en penningmeester. Op 18 november 2005 trekt het VCM de erkenning in verleend aan VZW Radio Rutten voor de lokaliteit Tongeren met frequentie 106,60 MHz.
De VZW werd opgericht door secretaris Frans Kindermans, penningmeester Patrick Nulmans en voorzitter Rudy Vervloesem. Op 18 juli 2003 werd op de algemene vergadering Rudy Vervloesem vervangen door Guido Potargent. De VZW Radio Rutten heeft nooit een vergunning aangevraagd tijdens het frequentieplan 2003.

Op 18 november 2005 trekt het VCM de erkenning in verleend aan CV Golf Media (voorheen CV Persburo West) voor de lokaliteit De Haan met frequentie 105,60 MHz. Persburo West werd opgericht op 2 juli 2003 aan de Dokter Eduart Moreauxlaan 213/6 te Oostende. Edwin Fontaine is beherend vennoot /zaakvoerder en heeft de meest uitgebreide bevoegdheden. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 750 Euro en is verdeeld in 75 aandelen. 70 aandelen behoren toe aan Edwin Fontaine. John Fontaine bezit 5 aandelen. Op 24 mei 2004 neemt Edwin Fontaine ontslag en wordt vervangen door Luc Van Braekel. De naam van de CV wordt veranderd in Golf Media. De maatschappelijke zetel wordt overgebracht naar de Guido Gezellelaan 10 te Waregem. De VZW CV Golf Media heeft nooit een vergunning aangevraagd.

Op 18 november 2005 trekt het VCM de erkenning in verleend aan de VZW Free voor de lokaliteit Gent met frequentie 105,70 MHz. De VZW Free wordt beheerd door Frank Leysen, de NV FETCO (op zijn beurt beheerd door Frank Leysen) en Stefan Vranckx. Frank Leysen is de bezieler van Crooze FM Antwerpen en was van plan een tweede Crooze FM op te starten in Gent. Hij heeft nooit een vergunning aangevraagd in Gent. Op 18 november 2005 trekt het VCM de erkenning in verleend aan de VZW Firenze voor de lokaliteit Hooglede met frequentie 96,20 MHz. Op 12 augustus 2003 werd op de algemene vergadering te Oostende Anne-Marie D'Andrea, Francine Desmet en Roger Roels vervangen door voorzitter Steven Caulier, secretaris/penningmeester Contact Vlaanderen NV vertegenwoordigd door Danny Verhulst en afgevaardigd beheerder Contact NV vertegenwoordigd door Francis Lemaire. De VZW Firenze heeft nooit een vergunning aangevraagd.

Op 31 december 2005 is Radio Retie (VZW Sint Job) gestopt met uitzendingen. Echter op 12 december 2005 heeft een twee uur durende algemene vergadering plaats. Tijdens deze vergadering wordt de raad van bestuur gewijzigd. Voorzitter Josephus Claes secretaris Herman Claes en ondervoorzitter Silvanus Claes nemen ontslag en worden vervangen door Robert Schoeters, Chantal Neudt en Sofie Lauwereins. De maatschappelijke zetel wordt ook verplaatst naar de Steenweg op Mol 98 te 2360 Oud Turnhout. Op woensdag 1 februari 2006 neemt de Antwerpse multi-culturele omroep Radio Multipop (100,20 MHz) de programma's over van Radio Contact. In de beheerraad is toen niets gewijzigd. Er zouden nog een paar eigen programma's hoorbaar zijn zoals X-dating. Sinds de bijzondere vergadering op 18 april 2005 bestaat de raad van bestuur uit voorzitter Jeroen Straeter, secretaris Nabile Ghamrane en penningmeester Dave Verdonck.

Mediadecreet - 4 maart 2005: Besluit van de Vlaamse regering van 4 maart 2005 tot coördinatie van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie.

Commissievergadering C22 - 13 oktober 2005 - fragment: Vraag om uitleg van de heer Carl Decaluwe tot de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, over het toekennen van vrije radiofrequenties.

de lijst van de lokale radiostations op 8 maart 2007 (bron VRM)

up
2007 - mini-erkenningsronde met de overblijvende frequenties up
Commissievergadering C173 - 26 april 2007: Vraag om uitleg van de heer Carl Decaluwe tot de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, over de kwalificatiecriteria voor de nieuwe erkenningsronde voor de lokale radio-omroepen. Begin maart 2007 waren er 16 lokale radiofrequenties op de FM-band ongebruikt. Er zou terug een mini-erkenningsronde worden georganiseerd om deze frequenties uit de delen. De lijst bestaat uit één frequentie die niet werd ingevuld en erkenningen die werden ingetrokken door het VRM of RvS.
 

Lokatie Frequentie Max PAR Vorige eigenaar  
Aalter 105,00 MHz 100 W VZW Club FM Erkenning ingetrokken door VRM omdat de uitzendingen niet werden gestart voor 20/05/2005.
Aalter 107,80 MHz 100 W VZW Radio Vrij Moerbrugge Erkenning ingetrokken door VRM omdat de uitzendingen niet werden gestart voor 20/05/2005.
Zandvliet 107,30 MHz 100 W VZW Randstad Erkenning ingetrokken door VRM omdat de uitzendingen niet werden gestart voor 27/05/2006.
Arendonk 106,80 MHz 100 W VZW Signaal Erkenning ingetrokken door VRM omdat de uitzendingen niet werden gestart voor 20/05/2005.
De Haan 105,60 MHz 100 W CV Persburo West Erkenning ingetrokken door VRM omdat de uitzendingen niet werden gestart voor 18/11/2005.
Galmaarden 105,70 MHz 100 W VZW Radio Pajottenland 1999 Erkenning ingetrokken door VRM omdat de uitzendingen niet werden gestart voor 27/05/2006.
Gent 105,70 MHz 100 W VZW Free Erkenning ingetrokken door VRM omdat de uitzendingen niet werden gestart voor 18/11/2005.
Glabbeek 106,60 MHz 100 W VZW Radio Glabbeek Erkenning ingetrokken door VRM omdat de uitzendingen niet werden gestart voor 20/05/2005.
Hamme 105,20 MHz 100 W Radio Forest Erkenning ingetrokken door VRM op 21/04/2006 omdat de uitzendingen werden gestaakt.
Hasselt 104,70 MHz 1000 W Hit FM Erkenning ingetrokken door VRM op 17/11/2007 omdat de vereniging in vereffening is.
Hooglede 96,20 MHz 500 W VZW Firenze Erkenning ingetrokken door VRM omdat de uitzendingen niet werden gestart voor 18/11/2005.
Hoogstraten 105,80 MHz 100 W VZW Radio Cosmos Erkenning ingetrokken door VRM omdat de uitzendingen niet werden gestart voor 27/05/2006.
Nieuwpoort 107,20 MHz 100 W

- - -

Geen kandidaten
Oostkamp 105,70 MHz 100 W Fresh FM Erkenning ingetrokken door VRM omdat de uitzendingen werden gestaakt en niet meer werden voortgezet voor 27/05/2006.
Sint-Niklaas 106,80 MHz 100 W VZW Stichting Communicatie Waasland Erkenning geschorst door Raad van State op 14/10/2004 en definitief nietig verklaard op 07/02/2006
Tongeren 106,60 MHz 100 W VZW Vrije Zender Radio Rutten Erkenning ingetrokken door VRM omdat de uitzendingen niet werden gestart voor 18/11/2005.

Op 4 mei 2007 werd het besluit over de aanvullende kwalificatiecriteria gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het besluit trad in werking op 14 mei 2007, zijnde de tiende dag na de publicatie ervan. Uiteindelijk verscheen de oproep op 30 mei 2007. Deze oproep werd ook bekend gemaakt via www.vlaamseregulatormedia.be en via www.vlaanderen.be/media. Het is slechts mogelijk om te kandideren voor één enkele lokaliteit.

Na het verschijnen van de oproep beschikt men over een termijn van dertig kalenderdagen om het dossier in te dienen. Het procedureverloop ligt neer in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2007 betreffende de procedure en de aanvullende kwalificatiecriteria en voorwaarden voor de erkenning van particuliere landelijke, regionale en lokale radio-omroepen (Belgisch Staatsblad 4 mei 2007).

Voor deze kandidatuurstelling diende men een standaardformulier te gebruiken dat hier kan worden gedownload.

De bepalingen aangaande de lokale radio-omroepen en de voorwaarden om erkend te worden en te blijven als lokale radio-omroep liggen vast in de artikels 48 tot en met 50 van de gecoördineerde decreten van 4 maart 2005 betreffende de radio-omroep en de televisie (het Mediadecreet). De algemene bepalingen aangaande de particuliere radio-omroepen, dewelke eveneens betrekking hebben op de erkende lokale radio-omroepen liggen vast in de artikels 31 tot en met 39 van het mediadecreet.

De ontvankelijkheidsvoorwaarden voor de aanvraag tot erkenning als lokale radio-omroep en nadere bepalingen aangaande de lokale radio-omroepen zijn vastgelegd in de artikels 29 tot en met 31 van het procedurebesluit van 30 juni 2006. De aanvullende kwalificatiecriteria zijn vastgelegd in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2007 betreffende de procedure en de aanvullende kwalificatiecriteria en voorwaarden voor de erkenning van particuliere landelijke, regionale en lokale omroepen.

wetboek

De hiernavolgende toelichtingen steunen op de bepalingen waarnaar hierboven werd verwezen.

1. Het gebruik van het modelformulier voor de aanvraag tot erkenning als lokale radio-omroep wordt door artikel 39 van het Mediadecreet opgelegd.
2. Elke aanvrager tot erkenning als lokale radio-omroep betaalt, voor hij zijn kandidatuur bij de Vlaamse Regulator voor de Media indient, een som van 250 euro op rekeningnr. 435-4538151-86 van de Vlaamse Regulator voor de Media. Het bewijs van betaling moet op straffe van onontvankelijkheid bij het kandidatuurdossier worden gevoegd. Deze betaling is niet verschuldigd door de lokale radio-omroepen die op 1 januari 2002 erkend waren. In geen geval kan de Vlaamse Gemeenschap of de Regulator aansprakelijk worden gesteld voor de vergoeding of terugbetaling van de door de aanvrager tot erkenning als lokale radio-omroep rechtstreeks of onrechtstreeks opgelopen kosten in het kader van de procedure. Enkel wanneer wordt vastgesteld dat niet aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden is voldaan, kan de som van 250 euro worden teruggevorderd.
3. Een kandidaat, opgericht als rechtspersoon met als maatschappelijk doel hoofdzakelijk het verzorgen van radioprogramma's in het toegekende verzorgingsgebied, kan slechts voor één lokaliteit een dossier indienen. Indien er meerdere frequenties per lokaliteit beschikbaar zijn, duidt de aanvrager zijn orde van voorkeur aan.
4. De kandidaturen tot het verkrijgen van een erkenning moeten op straffe van onontvankelijkheid binnen 30 kalenderdagen vanaf de publicatie van het bericht in het Belgisch Staatsblad ingediend worden bij de Vlaamse Regulator voor de Media. Deze termijn kan verlengd, noch ingekort worden.
5. De kandidatuurdossiers bestaan uit de erkenningsaanvraag en alle bijbehorende documenten. De aanvraag en alle bijbehorende documenten moeten in 4 exemplaren worden ingediend.
6. De kandidatuurdossiers worden in het Nederlands ingediend.
7. De erkenningsaanvraag wordt ondertekend door de personen die volgens de wet of de statuten bevoegd zijn om de rechtspersoon te vertegenwoordigen.
Bron: VRM.

De Vlaamse Regulator voor de Media oordeelt over de conformiteit, de Vlaamse minister, bevoegd voor het mediabeleid, over de ontvankelijkheid. Indien er meerdere ontvankelijke dossiers worden ingediend voor eenzelfde frequentie, zal de minister deze dossiers onderzoeken op basis van de concrete invulling van informatie over het eigen verzorgingsgebied in het programma-aanbod enerzijds, en de band met de lokale gemeenschap anderzijds (artikel 7 van voornoemd besluit).

dossiers

Binnen de administratie zal een projectgroep de dossiers volgen voor het ontvankelijkheids- en erkenningsonderzoek. Ook zal er binnen de administratie een tweede advies zijn van iemand die niet tot de projectgroep behoort. Als er verschillen bestaan tussen die twee zullen de dossiers nogmaals worden bekeken en zullen de conclusies naast elkaar worden gelegd. Binnen de gehele behandeling van de dossiers zal de zorg voor objectiviteit centraal staan.

up
Extra up
Erkenningen mini ronde 2007
Lijst particuliere radio's 2007