de vrije radio en de legalisering

De radioverenigingen

Daar een wetgeving terzake door allerhande administratieve en communautaire vertragingsmaneuvers en politiek getouwtrek op de lange baan werd geschoven, kwam het onvermijdelijk tot een wildgroei die werd omschreven met de term "radiojungle". Een jungle waarin de sterkste koning werd en meestal werd gesteund door politieke partijen.

De verschillenden soorten vrije radio's verenigden zich in allerlei belangenverenigingen eind jaren '70, begin van de jaren '80. De twee grootste waren ALO/VEBE en VEBORA/GRIB. Zo zag de ALO/VEBE de vrije radio's als een kans op meer democratisering en vrije meningsuiting. De belangen van de VEBORA/GRIB waren eerder commercieel gericht.

up mail

ALO - VEBE

In juni 1978 werd l'Association pour la Libération des Ondes - ALO opgericht. Het was de allereerste radiovereniging die een associatieve, niet-commerciële en lokale visie had betreffende de bevrijding van de ether. Het was in Franstalig België gedurende de eerste helft van de jaren 80 de belangrijkste radiovereniging. Het initiële doel van de vereniging was niet zozeer de legalisering van de vrije radio, maar het ontheffen van vrije radio uit het strafrecht. Een legalisering impliceerde toen een regulering en dat zou afbreuk doen aan het concept.

ALO was een organisatie die alle radiostations probeerde te overkoepelen. Ze trad op als gesprekspertner met de overheid. De vereniging was gevestigd in de Inquisitiestraat 2 te 1040 Brussel.

ALO

Op 1 maart 1980 werd de vzw VEBE - Vereniging ter Bevrijding van de Ether en ter Bevordering van de Plaatselijke Kommunikatie - opgericht.

Een eerste vergadering voor kandidaatleden werd belegd aan de VUB. Walter Grootaers vertegenwoordigde Radio Attack uit Lier. Peter van Dam was begonnen met Radio Kiosk in Mortsel en Marcel Vanthilt wilde iets doen in Brussel.

Bij het ontwerpen van de basisprincipes en -doelstellingen werd het ALO-charter van 1979 als basis gebruikt. Waar ALO aanvankelijk de depenalisatie van het radiomaken wenste, engageerde VEBE zich om een legalisatie van de vrije private radio-omroepdiensten. Het VEBE-handvest bevatte ook normen waaraan de radio's zouden moeten voldoen wilden ze voor legalisatie in aanmerking komen. VEBE had het in haar handvest over lokale onafhankelijke radio-omroepdienst en stelde dat die zich diende te richten op een geografisch beperkt en gedifferentieerd deel van de bevolking. VEBE wilde dat alle burgers of groepen van burgers de mogelijkheid zouden hebben tot het vrij realizeren en uitzenden van radioprogramma's van welke aard ook, en dit zonder controle of censuur van de overheid. De lokale radio mocht geen rechtstreekse binding hebben met of financiële steun aanvaarden van politieke partijen of beroepsverenigingen. Het voeren van reclame werd eveneens afgewezen en de radio mocht geen winstgevend doel nastreven. Het afleveren van een vergunning mocht niet worden gebaseerd op het "hoe meer luisteraars, hoe meer zendtijd"-principe waarmee een legalisatieprocedure naar analogie met het Nederlands zuilensysteem werd afgewezen.

Vooral VEBE zette de overheid onder druk om de lokale radio te erkennen. Zowel de overheid, in de personen van toenmalig cultuurminister Rika De Backer (CVP) en de opeenvolgende ministers van PTT, als de BRT stonden daar zeer afwijzend tegenover. De BRT was vooral bezorgd dat zij door de komst van de vrije radio haar eigen radio-activiteiten niet verder zou kunnen uitbouwen. Rika De Backer was vooral bezorgd om de etherchaos die dergelijke erkenningen met zich mee zou brengen. Ook was er vrees dat de radio's in handen zouden vallen van extreme groepen.

Een Raad van Niet-Openbare Radio's werd opgericht. In deze raad zaten twee vertegenwoordigers van VEBE namelijk Paul Driesen (mede-oprichter FM Bruxel) en Hugo De Clerck (mede-oprichter Radio Scorpio). Volgens hen werden 95% van de aangesloten radio's tot VEBE erkend in 1982.

Om de aangesloten radio's te erkennen werd op diverse vergaderingen de stategie besproken. Er werden informatiedossiers uitgedeeld die ingevuld moesten worden met de bedoeling om zoveel mogelijk VEBE-zenders vergund te krijgen.

De aangehaalde normen waren een rechtstreekse inspiratiebron bij de samenstelling van het Koninklijk Besluit Willockx en het voorstel tot decreet ingediend door Volksunie kamerlid Kuypers.

ALO hield op te bestaan in 1994. Er waren eerst minder aangesloten radio's. De meeste leden hadden toen andere prioriteiten. Er was ook geen representatie meer in het CSA.

up mail

VEBORA - GRIB

Begin februari 1981 werd VEBORA/GRIB - Vereniging van de Belgische Onafhankelijke Radio's / Groupement des Radios Indépendants de Belgique - opgericht onder impuls van Radio Contact, Radio Capitale, Radio SIS en Radio Ixelles. VEBORA/GRIB wilde alle soorten vrije radio's verdedigen, zowel wijkzenders, lokale zenders als regionale zenders waarbij rekening diende gehouden te worden met de eigen en specifieke aard van elk onder hen.

VEBORA/GRIB zag de legalisering van de onafhankelijke radio's als een eerste stap in de afschaffing van het toenmalig BRT-RTB-monopolie. Daarom moest men technisch de radio's zo veel mogelijk ruimte laten en moesten inhoudelijk de normen tot een strikt minimum beperkt blijven.

VEBORA/GRIB hanteerde het principe "hoe meer luisteraars, hoe meer zendtijd". Controle door de overheid en subsidiëring waren uit den boze. Bindingen met andere radio's en belangengroepen en het uitzenden van publiciteit moesten kunnen. De standpunten van deze vereniging werden in eerste instantie niet nagevolgd. Een eerste overwinning voor VEBORA/GRIB was het toelaten van reclame.

Interview Freddy Standaert - deel 1

Interview Freddy Standaert - deel 2
Interview VEBORA secretaris Freddy Standaert in De Post

Micheline Cortois en Freddy Neyts (Radio Contact) waren de twee VEBORA/GRIB vertegenwoordigers die zetelden in de Raad van Niet-Openbare Radio's. VEBORA vertegenwoordigde 80 tot 90 radio's.

Communicatie van VEBORA met de nieuwe frequenties vanaf 1 februari 1987 toen de lokale radio's in Brussel werden gelgaliseerd

up mail

O.R.I.

In 1979 ontstond O.R.I. als radiovereniging. Enkel Radio Virginia en Radio Louvain en Woluwe waren lid van deze vereniging. O.R.I. was voorstander van commerciële radio maar met beperkingen. Eventuele reclame-inkomsten mochten enkel de kosten dekken. De medewerkers moesten allen in loondienst. Er mochten geen winsten worden gemaakt.

O.R.I. brak niet door en hield het snel voor bekeken.

up mail

V.F.L.R.

De VFLR - Vlaamse Federatie van Lokale Radio's - werd opgericht in 1990 door het samengaan van Vlaver, de Vlaamse Mediagroep, Vijfsterrenradio en VEBE. De belangen van alle mogelijke radio's werden verdedigd, onafhankelijk van de wijze waarop ze werken. Samen met de zusterorganisatie Vevora werd VFLR door de Vlaamse overheid als gesprekspartner erkend. Deze Federatie groepeerde ongeveer 180 lokale radio's.

up mail

Het wettelijk kader in 1981

Karel PomaTerwijl in Wallonië de vrije radio's reeds sinds 7 juli 1981 een wettelijk statuut kregen, bleef men in Vlaanderen achterna hinken tot in 1982. Het werd een politiek spel tussen de twee strekkingen VEBE en VEBORA/GRIB. VEBE was de voorstander van lokale radio's gericht op ontspanning, lokale informatie, en socio-culturele vorming. VEBORA/GRIB was de verdediger van de radio als onvervalste concurrenten voor de toenmalige BRT die een inhoudelijk omschreven en beperkt technisch kader eisten. De reden was omdat de BRT toen toch binnenkort reclame ging uitzenden en aldus van een nationaal reclamemonopolie kon genieten.

En zo kreeg de VEBE haar zin. Op 6 mei 1982 kwam er een decreet op basis van een ontwerp van de liberale gemeenschapminister Karel Poma. De wetgeving op de technische aspecten werden uiteengezet in het Koninklijk Besluit "houdende reglementering voor het aanleggen en doen werken van de stations voor lokale klankradio-omroep". De vrije radio's werden voortaan lokale radio's genaamd.

Over de verdeling van de frequenties in Brussel was er in april 1983 een akkoord tussen ALO/VEBE en VEBORA/GRIB.

ALO/VEBE: 1 agglomeratiefrequentie
VEBORA/GRIB: 2 agglomeratiefrequenties
ALO/VEBE: 3 lokale frequenties
VEBORA/GRIB: 1 lokale frequentie
Niet aangesloten radio's: 2 lokale frequenties

Na de culturele erkenning mochten de Vlaamse lokale radio's in de lucht blijven. De zendinstallatie moest eerst worden gekeurd. Het vermogen werd beperkt tot 100 Watt (ERP, vermogen op antenne) met een antennehoogte van 30 meter. Dat was goed om een zendbereik te halen van ongeveer acht kilometer. De omroepen mochten enkel in mono uitzenden.

De programmatie moest gericht zijn naar de lokale gemeenschap en moest een verscheidenheid aan informatie, animatie, vorming en ontspanning bevatten. Hierdoor zouden de niet-openbare radio's bijgedragen tot de algemene ontwikkeling van het Vlaamse luisterpubliek. Niet-openbare radio's werden beschouwd als niet-commercieel. Ketenvorming en het uitzenden van reclameboodschappen waren toen niet toegelaten. Verder moest het radiostation het statuut van vzw hebben.

Het decreet Poma richtte een Raad voor Niet-Openbare Radio's op. Deze raad stond in voor het uitbrengen van adviezen aan de minister zodat deze tijdig licenties kon intrekken of verlengen. Op basis van dit decreet ontstonden er in Vlaanderen in eerste instantie 370 lokale radio's.

Het decreet van 6 mei 1982 gaf aanleiding tot een erkenningsronde. De deadline was januari / februari 1983. 803 aanvragen werden ingediend. In eerste instantie bleven er 677 lokale radio's over.

In eerste instantie kregen 370 lokale radio's een gunstig advies van de Raad voor Niet-Openbare Radio's die door de overheid moest worden geëvalueerd. Dit is de lijst:

AALST Hofstade, Mi Amigo, Katanga, Caroline, Belfort, Vrij Aalst (Erembodegem)
AARSCHOT Touring
AFFLIGEM Saturnus
ALKEN Alka Decibel, Meteoor
ANTWERPEN Zuiderlicht, European University, Annick (Borgerhout), Atlantis (Zandvliet), ROS, Antwerp City Pelgrim, Edegem, Antigoon, Cosmos (Wilrijk), ARD, Odilo (Oelegem), Activity (Borsbeek), Centraal, FM 2000, SIS Antwerp, Baccara, Expres, Centrum (Berchem), BAVO (Wilrijk), Mega (Hemiksem), Mercator (Borgerhout), Park (Brasschaat), Liberty (Wondelgem), Titanic (Ekeren), RTA, Antora (Berchem), ARD (Deurne), Delta (Merksem), Eiland, Tamara (Boechout), Stad, The Voice (Mortsel), Number One, Antwerp Caprice, Monte-Carlo, Flash (Hove), BRO (Brasschaat), Highway (Edegem)
ARENDONK Eagle, 2370 Avro
ASSE Phoenix, 24, Albatros, Modern
AVELGEM Intercity, Antares
BAAL Galaxy
BALEN Mi Amigo, Magic, Microbe
BASSEVELDE Aktief (Oosteeklo)
BEERSE Remember, Positief
BEGIJNENDIJK Madera, Ten
BEKKEVOORT Express, Palermo
BERINGEN Actief Regionaal, Hofstad, Benelux Regionaal
BERLAAR Horizon, Heikant
BEVEREN Waasland, Beverland (Melsele), Aktief (Melsele)
BILZEN Arcan, Vrij Bilzen
BISSEGEM Magic
BLAASVELD Willebroek
BOCHOLT Bocholt, Atlantis Noord-Limburg
BORGLOON Hoepertingen
BORNEM Klein-Brabant
BRAKEL West, Brakel, Free
BRUGGE ERO (Sint-Andries), Bryghensis, Rolluik, Gondola - FM Brugge (Sint-Andries), ARO, VBRO
BRUSSEL Contact 2, Spes, FM Bruxel
DEERLIJK Solidar
DEINZE Tequila, Megavox
DENDERMONDE Weekeind, 't Ros, Mi-Amigo, Albatros
DE PANNE Westpoint
DESSEL Rainbow
DIEPENBEEK Solidariteit
DIKSMUIDE West, Freedom
DILBEEK Ring, Atlantis (Schepdaal)
DUFFEL Quincy Radio, Kiliaan
EEKLO Ledeganck, Vero, Tris
ERTEVELDE Artevelde
ESSEN Boemerang, Palermo, Saturnus
GAVERE KOLM
GEEL Power, 2440
GEETBETS Transit
GENK Genker Regionale Omroep, Genker Radio Kontakt, Punch, Internazionale, City-One (Winterslag)
GENT Atlantis, Giroa, SFR Diana, Roeland, Toestel, Plus, Caroline Gent, One, Superstar, Boemerang, Gent, Free
GERAARDSBERGEN MIG, Oudenberg
GISTEL Melinda
GLABBEEK Massa
GRIMBERGEN Micron
HAACHT Haacht
HALEN Loksbergen
HALLE Omega Zuid, Victoria (Lembeek)
HAM West Point, Ham
HAMME Motief
HAMONT Royaal Regionaal
HARELBEKE Gemini, RZH
HASSELT Randstad, Centraal Limburg, Noordzee, 2000 (Stevoort), Galactica (Sint-Lambrechts-Herk), Mi Amigo Regionaal (Kuringen)
HECHTEL Hechtel
HEERS 2000, Heers (Klein Gelmen), Bovelingen
HEIST-OP-DEN-BERG Apollo, Christina, West
HERENTALS HALO, LOK, Media
HERK-DE-STAD Victoria, Speedy
HERSELT Gorbania
HERZELE Star, Torengalm
HOEILAART Zoniën
HOESELT Hoeselt
HOEVENEN Allegro
HOOGLEDE Firenze
HOUTHALEN Lambda
HOUTHULST Moniek, Dannymar, Noord
HULDENBERG Titanic
HULSHOUT Telstar
ICHTEGEM Nova
IEPER Vrie (Voormezele)
INGELMUNSTER LBS
IZEGEM 2000
KALMTHOUT Expo
KAMPENHOUT Kampernoelia
KAPELLEN Merlijn, Totaal, Echo
KAPRIJKE Dallas, Internationaal
KASTERLEE Heikant, Info
KEERBERGEN Venus, Viking
KESSEL Rush
KINROOI Monza, Grensland Kinrooi
KNOKKE-HEIST Dynamo, Valko
KORTEMARK Albatros, Tornado
KORTESSEM Molenbeek, Olympia, Telstar
KRUIBEKE Barbier
KORTRIJK WLS, De Sjouwer (Aalbeke)
KUURNE Kuurnse Lokale Omroep
LAAKDAL Laakdal, Goldstar
LANAKEN Angel, Goldstar (Rekem)
LEDE 't Buitenbeentje (Impde), Eikendale
LEDEGEM Columbia, Scorpio
LENNIK Pajottenland
LEUVEN Sinjaal, Scorpio, Aktief (Kessel-Lo), Bond, VRL (Wilsele)
LIER Pallieter, Zimmer
LIERDE Delta
LILLE Flamingo
LINTER Calipso
LOKEREN Lora, Oudenbos, Aksent
LOMMEL Concorde, Leopard, 2000, Pijnven, Bako
LONDERZEEL Komitee
LUBBEEK Plaske
MAARKEDAL Caro, Popcorn
MAASEIK Veronica Anders, Vrije Vogel Maaseik
MALDEGEM Saturnus
MALLE Chicago
MARKE Solar
MECHELEN Reflex
MENEN MRL, LK, Pallieter
MERCHTEM Meringa
MEULEBEKE Amerika
MOL Mol, DCM, Milo
NAZARETH Anoniem, Arona
NIEUWPOORT Arona
NIEUWRODE Rebecca
NINOVE Koepoort
NIJLEN Relax
OOSTENDE 't Vissertje, Kompas, Carolientje, Galaxy, Noordzee, Andromeda
OOSTKAMP Victoria, Verona, Uylenspieghel
OPWIJK Freeland
OUDENAARDE Brouwer, Dolfijn, Oudenaarde
OUD-TURNHOUT TOS, Mi Amigo
OVERPELT Signaal
POPERINGE Hoppebel
PUURS 800, Klein-Brabant (Ruisbroek)
RAVELS Paloma, Fantasy
RETIE Sint-Job
RIJKEVORSEL Atletico
ROESELARE MWRO, Liberty, Alpine, Bingo, Rolarius, Uilenspiegel
RONSE Hermes
ROOSDAAL Vrije Radio Lombeek, Del Sol
SCHELLE Rupel
SCHELLEBELLE Radioka
SCHERPENHEUVEL Etcetera
SINT-GENESIUS-RODE Ro
SINT-JORIS-WEERTMeerdaal
SINT-KATELIJNE-WAVER Carina, Mars
SINT-LENAARTS-BRECHT Kreatieve Radio en TV [KRT]
SINT-LIEVENS-HOUTEM Rio, Verona
SINT-NIKLAAS Land Van Waas, One, Progres, 77 FM Sinaai (Sinaai)
SINT-PIETERS-RODE Horst
SINT-TRUIDEN Baccara, Horizon, Aktief
STADEN Pas Partoe, Domino
STEENHUFFEL Tamara
STEKENE Tiger, Horizon
TERALFENE AVO
TERNAT Ternat
TERVUREN Lipstick, Relax
TESSENDERLO Noordzee
TIELEN Kiosk
TIELT Ardos (Ardooie), Caraad (Aarsele)
TIENEN Tigerno, 94, RTR
TONGEREN Horizon (Overrepen), Zuid-Limburg, Rutten, Tongeren
TORHOUT Verona, VRT, Halifax
TREMELO Utopia
TURNHOUT Violetta, Atlantis, Kontrast, Pink Panther
VILVOORDE Moetoen, Alfa Noord (Peutie)
VOSSELAAR Sunflower
WAASMUNSTER Liberty
WAREGEM Diamant
WATERVLIET Noordzee
WECHELDERZANDE Merlijn
WESTERLO Lux, Aktief
WETTEREN Apollo
WEZEMAAL 104
WIELSBEKE Fiasco
WUUSTWEZEL Ramona, Noord, Saffier
ZELE Malaika
ZELZATE Mietje Stroel
ZICHEM Demerdal
ZINGEM Delmare, Silver City
ZOERSEL Kempen, Omega
ZONHOVEN Siesta
ZOTTEGEM VRO
ZOUTLEEUW Cash
ZWEVEGEM Montana

Vervolgens werd deze lijst doorgespeeld naar de RTT die een frequentieplan moest opstellen. Na het onderzoek aan het departement van de PTT en na nieuw advies van de Raad van Niet-Openbare Radio's werden de erkenningen definitief toegewezen. Het probleem was dat er in de grote steden zoals Antwerpen en Gent teveel gunstige adviezen werden verstrekt.

Eerst werd aan iedere radio een brief gestuurd met drie vragen. De eerste vraag was of de radio wilde doorgaan. Of de radio bereid was om samen te werken met een andere radio was de tweede vraag. En tenslotte werd gevraagd of de radio bereid was om te opteren voor een ontvangstgebied van 2 kilometer.

Er werd uiteindelijk geopteerd om alle erkende radio's tevreden te stellen door in bepaalde plaatsen eenzelfde frequentie te erkennen aan meerdere radio's. Onder andere in Antwerpen werden heel wat gedeelde frequenties toegekend. Op een gedeelde frequentie mocht de ene radio bijvoorbeeld vier dagen lang uitzenden en de andere de overige drie dagen. Andere regelingen zoals enkel weekdagen, enkel weekend of een paar uur op bepaalde dagen in de week behoorden ook tot de mogelijkheden.

Enkele radio's met een gunstig advies hebben nooit een vergunning aangevraagd omdat ze ongelukkig waren met hun gedeelde frequentie of de hoge kosten niet goed hadden ingeschat.

Op 1 juni 1984 publiceerde Minister Poma de lijst van de 104 eerste erkenningen. De zenders kregen eerder reeds een gunstig erkenningsadvies van de Raad van Niet-Openbare Radio's. Ze leverden volgens het voorlopig frequentieplan van de RTT op frequentievlak geen probleem op omdat ze in hun gebied de enige zender waren.

Dit is de lijst van de eerste 104 erkenningen per provincie.

ANTWERPEN BRO (Brasschaat), Park (Brasschaat), Ramona (Wuustwezel), Noord (Wuustwezel), Saffier (Wuustwezel), Kreative Radio en TV (Sint-Lenaarts - Brecht), Kempen (Zoersel), Chicago (Westmalle), Palermo (Essen), Boemerang (Essen), Saturnus (Essen), Atlantis (Zandvliet), Allegro (Hoevenen), Expo (Kalmthout), Carina (Sint-Katelijne-Waver), Mars (Sint-Katelijne-Waver), Mi-Amigo (Oud-Turnhout), Eagle (Arendonk), Fantasy (Ravels - Weelde), Atletico (Rijkevorsel), Heikant-Info (Kasterlee), Sint-Job (Retie), Rainbow (Dessel), Sunflower (Vosselaar), Flamingo (Lille), Kiosk (Kasterlee - Tielen), Merlijn (Wechelderzande)
(VLAAMS-) BRABANT en BRUSSEL Palermo (Diest), Faboer (Scherpenheuvel-Zichem), Express (Bekkevoort), Cash (Zoutleeuw-Dormaal), Transit (Geetbets), Haacht (Wespelaar), Meerdaal (Sint-Joris-Weert), Titanic (Ottenburg), Calipso (Linter), Massa (Glabbeek), Kampernoelie (Kampenhout), FM Brussel (Brussel - Elsene), Contact (Brussel - Vorst), Spes (Brussel - Koekelberg)
LIMBURG Actief (Beringen), Benelux Regionaal (Paal-Beringen), Siesta (Zonhoven), Lambda (Houthalen), Angel (Lanaken, Smeermaas), Maasvallei (Lanaken - Rekem), Atlantis (Veldwezelt), Arcan (Bilzen, Waltwilder), Bocholt (Bocholt), Atlantis Noord Limburg (Bree), Veronica Anders Maaseik (Maaseik), De Vrije Vogel (Maaseik), Monza (Kinrooi), Grensland Kinrooi (Kinrooi), Signaal (Overpelt), Royaal Regionaal (Hamont-Achel), Hechtel (Hechtel-Eksel)
WEST-VLAANDEREN Bryghensis (Brugge), Rolluik (Brugge), Alpenradio (Brugge), FM Brugge Gondola (Brugge), Dynamo (Knokke-Heist), Valko (Knokke-Heist), Kompas (Koekelare), Melinda (Gistel, Snaaskerke), Carolientje (Bredene), Intercity (Anzegem), Solidar (Vichte), Diamant (Waregem), Scorpio (Ledegem), Columbia (Ledegem - Sint-Eloois-Winkel), Freedom (Diksmuide), West (Diksmuide - Drie Kapellen), 2000 (Izegem), Lokale Belgische Stichting (Ingelmunster), Bingo (Roeselare - Rumbeke), Firenze (Hooglede), Vrie (Zillebeke - Ieper), Hoppebel (Poperinge), Horizon (Nieuwpoort), Caraad (Aarsele - Tielt), Ardos (Ardooie), Fiasco (Wielsbeke)
OOST-VLAANDEREN Aktief (Oosterzele), Internationaal (Kaprijke), Dallas (Kaprijke, Lembeke), Noordzee (Watervliet), Saturnus (Maldegem), Mietje Stroel (Zelzate), Artevelde (Ertvelde), Liberty (Waasmunster), Apollo (Wetteren), Malaica (Zele), Horizon (Stekene), Tijger (Stekene), FM Sinaai (Sinaai), Delta (Hemelveerdegem - Lierde), Popcorn (Nukerke), Hermes (Kluisbergen), VLRO Liberty (Wondelgem)

 

Naast deze lijst van 104 erkenningen werden ook 17 eerder door de raad afgekeurde zenders erkend. Dit kwam omdat op sommige plaatsen toch nog zendmogelijkheden waren.

ANTWERPEN Camino (Kontich), Vrij (Hoogstraten)
(VLAAMS-) BRABANT en BRUSSEL Touring (Oplinter)
LIMBURG Formule 1 (Heusden-Zolder), Azzurra (Houthalen), Maaskant Centraal (Maasmechelen), Moonlight (Bocholt)
WEST-VLAANDEREN Vrije Radio Blankenberge (Blankenberge - Lissewege), Dolfijn (Zuienkerke - Nieuwmunster), Atlantisch (Wenduine), Activity (Roksem), Relax (Passendale), Vrije Radio Space (Alveringem)
OOST-VLAANDEREN USAM (Merelbeke), Neutraal (Zomergem), 102 (Kruishoutem), Polderland (Sint-Laureins)

 

Poma

Onvolledige lijst van 48 radio's die minister Poma toch erkende op 27 oktober 1983 toen de radio's beroep aantekenden tegen het advies van de Raad van Niet-Openbare Radio's.

ASSE Radio Maeva
BEERSE Radio Hawaï
BERLAAR Radio Mercur
GENT Radio Allowin
GEEL Studio Mi Amigo
LAAKDAL Radio Mi Amigo
NIJLEN Sneeuwwitje
WESTERLO Radio Golden Flash
   

 

Iedere lokale radio moest volgens het koninklijk besluit Willockx een door de RTT-gebrevetteerde technicus in dienst hebben. Zo werd op 8 oktober 1983 een eerste examen ingericht. De RTT liet op vrijdag 27 mei weten dat nog geen 10% slaagde voor dit examen.

Op 11 april 1984 werd het Koninklijk Besluit Willockx aangepast door de beschikbare frequentieband voor lokale radio's uit te breiden tot 108 MHz. In het verslag aan de koning werd deze beslissing als volgt verantwoord: "Ten gevolge van het vrijmaken door de militaire autoriteiten van de frequentieband 104 - 108 MHz is het mogelijk geworden de frequenties van de band 100 - 108MHz toe te wijzen voor de lokale klankradio-omroep."

Vanaf begin 1985 begon de minister radio's te erkennen in golven. Telkens verscheen een lijst radio's in het Staatsblad.

erkenningen

Staatsblad 17 januari 1985: Vrije Radio Lissewege (Blankenberge), Radio Atlantis (Wenduine), Radio Carina (Ichtegem), Radio Romantica (Oostende), Radio Activity (Oudenburg-Roksem), Radio relax (Passendale), Vrije Radio Space (Alveringem), Radio Formule 1 (Heusden-Zolder), Radio Noordzee (Tessenderlo), Radio Apollo (Wellen), Radio Maaskant Centraal (Maasmechelen), Radio Sport (Hoeselt), Radio Aktief (Bilzen), Radio KOLM (Gavere), Radio Megavox (Deinze), Radio Veronieka (Deinze), Radio Tequila (Deinze), Radio Vero (Eeklo), Radio Tris (Eeklo), Radio Ledeganck (Eeklo), Radio Aktief (Oost-Eeklo), Radio Internationaal (Kaprijke), Radio Noordzee (Watervliet), Radio Saturnus (Maldegem), Radio Orlando (Schoonaarde), Radio Forest (Hamme), Radio Motief (Hamme), Radio Liberty (Waasmunster), Radio Apollo (Wetteren), Radioka (Schellebelle), Radio Malaïka (Zele), Radio Accent (Lokeren), Radio Land van Waas (Sint-Niklaas), Radio 77 (Sint-Niklaas), Radio One (Sint-Niklaas), Radio Horizon (Stekene), Radio Tiger (Stekene), FM Sinaai (Sinaai), Radio Belfort (Aalst), Radio Katanga (Aalst), Radio Caroline (Aalst), Radio Hofstade (Hofstade), Radio Mi-Amigo (Hofstade), Radio Buitenbeentje (Lede-Impe), Radio Eikendale (Lede), Radio Vrij Aalst (Erembodegem), Radio MIG (Geraardsbergen), Radio Oudenberg (Geraardsbergen), Radio Torengalm (Herzele), Radio Star (Herzele), Radio Groot Haaltert (Haaltert), Radio Koepoort (Ninove), FM Ninove (Ninove), Radio Verona (Neigem), Radio Del Sol (Ninove), Radio VRO (Zottegem), Radio Delta (Lierde), Radio Brouwer (Oudenaarde), Radio Popcorn (Maarkedal), Radio Hermes (Kluisbergen).

 

erkenningen

Staatsblad
erkenningen gepubliceerd in het Staatsblad van 22 januari 1985

 

erkenningen

Staatblad erkenningen gepubliceerd in het Staatsblad van 23 januari 1985

 

Eind mei 1985 werden nog 32 Antwerpse radio's postief geëvalueerd door de Raad van Niet-Openbare Radio's tijdens een tweede ronde.

advies raad

 

advies

 

De erkenningen verliepen in golven.

 

erkenningen

 

erkenningen

 

erkenningen

 

 

erkenningen

 

erkenningen

 

erkenningen

 

erkenningen

De radio's kregen een "voorlopige vergunning om een zendtoestel te houden". In de periode 1985-1986 werden de niet-erkende radio's uit de lucht gehaald.

De voorlopige ministriële vergunning werden uitgereikt in 1987. In 1988 volgden dan technische keuringen. Pas na de technische keuring van de RTT werd een definitieve zendvergunning afgeleverd. Maar toen was het dus alweer tijd voor een nieuwe erkenningsronde want de voorlopige vergunning had maar een duur van twee jaar.

In februari 1988 moesten de lokale radio's terug een nieuwe erkenningsaanvraag indienen bij toenmalig cultuurminister Patrick Dewael. De minister moest alle dossiers doorgeven aan de Raad voor Niet-Openbare Radio’s. De raad kreeg 75 dagen de tijd kreeg om een advies te formuleren bij elke erkenningaanvraag. Na twintig dagen liep de procedure ineens spaak. De Raad wou geen advies geven vooraleer de RTT een definitief frequentieplan had opgesteld. De RTT van haar kant vond dit echter onzin, aangezien zij geen frequentieplan konden opstellen zolang zij niet met zekerheid wisten hoeveel radio’s uiteindelijk zouden worden erkend. Een oplossing in dit geschil kwam er na een toegeving van de Raad voor Niet-Openbare Radio’s. De Raad zou een voorlopige beoordeling geven van de dossiers, met voorbehoud voor de technische kant van de zaak.

Hier volgt een bericht over toenmalig minister Herman De Croo die een rel heeft uitgelokt omdat hij Radio Free uit zijn woonplaats Brakel een betere plaats wilde geven in het opgestelde frequentieplan.

De Croo - Radio Free

vergunning doorverkopen

In Brussel werden in 1986 drie Nederlandstalige radio's erkend namelijk Radio Contact 2, Radio Spes en FM Bruxel, dat eind jaren 80 was overgenomen en de programma's verzorgde van Radio Nostalgie. Er werden ook drie radio's uit de randgemeenten fictief erkend in Brussel namelijk Radio Ring uit Dilbeek, Radio Dol-fijn uit Vilvoorde en Radio Ro uit Sint-Genesius-Rode. Door een gebrek aan andere valabele Nederlandstalige dossiers voor Brussel stelde dit geen enkel probleem.

Het gevolg was dat deze radio's verhuisden naar de Bruselse agglomeratie. Radio Contact 2 en Radio Dol-fijn kregen tevens ook een vergunning om met vermogen hoger dan 100 Watt uit te zenden. Aanleiding was dat 7 Franstalige Brusselse radio's een vergunning hadden met hogere vermogens. Deze afwijkingen op het „KB-Willockx" waren het gevolg van afspraken tussen de Minister van PTT en de Gemeenschapsministers van Cultuur. Nadien werden er nog vragen geformuleerd om een hoger vermogen toe te kennen maar de RTT kon hierop niet ingaan. Aan de reeds toegekende afwijkingen werd niet meer geraakt, dit teneinde de continuïteit te waarborgen.

Bron: vlaamse-raad-voorstel-decreet-erkenning-lokale-radio's-zitting-3-oktober-1990

Het decreet van 1982 werd vervangen door het decreet van 7 november 1990 dat duidelijk opteerde voor kleinschalige radio, als complementair medium van de openbare omroep, en geen kansen bood voor het zogenaamde grootschalige ‘commercieel’ initiatief. Tevens werd de complexe legalisatieprocedure vereenvoudigd. De erkenning werd voortaan gelijktijdig afgeleverd met de zendvergunning.

up mail

Inkomsten genereren: leden werven - kantine - feesten organiseren - syndicated programs - reclame

Eén van de grote kosten werd het betalen van de driemaandelijkse bijdrage aan de auteursrechtenvereniging SABAM voor het spelen van geregistreerde muziek. Deze auteursrechtenvereniging bepaalde afhankelijk van de populatiedichtheid in de comfortzone de bijdrage. De minimumbijdrage bedroeg toen een goede 50.000 BEF (1250 €) per jaar.

Lokale radio's begonnen op alle mogelijke manieren geld in te zamelen. Zo werd gestart met het aanwerven van leden en ereleden. Ook het organiseren van activiteiten zoals fuiven, feesten, eetdagen, opendeurdagen, reizen, ... was een goede manier om inkomsten te genereren. Ook werd hier en daar een kantine uitgebaat zodat de leden tijdens het benuttigen van een drankje hun lievelingspresentator aan het werk konden zien.

Enkele radioverenigingen begonnen ook bijdrages te vragen aan de medewerkers zelf. Radio Scorpio uit Leuven, Radio Centraal uit Antwerpen en Radio Panik uit Schaarbeek zijn voorbeelden waar de medewerkers jaarlijks een bijdrage van bijvoorbeeld 2000 BEF (50 €) moeten betalen om radioprogramma's te brengen. Ook waren er enkele radio's die erin slaagden subsidies los te weken van de gemeente.

Heel wat radio's begonnen ook illegaal publicitaire boodschappen uit te zenden. Repressie bleek zinloos te zijn. Lidgelden, steunkaarten en giften waren in de meeste gevallen onvoldoende om de rekeningen te betalen.

up mail

Reclame op de lokale radio

Herman De CrooOp 5 juni 1985 besliste toenmalig Minister van PTT Herman De Croo dat publiciteit werd toegelaten op de lokale radio. Hierdoor werd artikel van het KB Willockx gewijzigd.

De toenmalige minister was van mening dat de leefbaarheid van de lokale radio's niet kon worden gewaarborgd zonder reclame als bron van inkomsten. De Croo wees naar de toestand in Frankrijk waar men onder een socialistisch beleid in 1981 de wettelijke basis legde voor lokale radio maar er net zoals in België het brengen van reclame verbood. Dezelfde regering had snel ingezien dat een dergelijke toestand onhoudbaar was.

Herman De Croo was wel van oordeel dat de advertentiemarkt niet bruusk mocht worden verstoord. Er moest worden gezorgd dat de schrijvende pers voldoende werd beschermd. Diezelfde pers moest wel inzien dat een actieve deelname aan radio een waardig alternatief kon bieden voor de te verwachten minder-inkomsten uit advertenties.

De auteursrechtenvereniging SABAM heeft in het voorjaar van 1985 een overeenkomst getekend met GRIB. Volgens de overeenkomst zullen de aangesloten radio's die reclame uitzenden jaarlijks 6% van hun reclame-inkomsten betalen aan SABAM. Wanneer het vermogen bvb. 100 Watt bedraagt in een zone met minder dan 10.000 inwoners, moet de radio minsten 40.000 BEF (1.000 €) per jaar betalen. Aangesloten radio's die geen reclame uitzenden, zullen een forfaitair bedrag aangerekend krijgen.

Op 3 augustus 1987 verscheen een Koninklijk Besluit "betreffende de voorwaarden om handelspubliciteit op te nemen in radio- en televisieprogramma's". Elke radio moest toen een machtiging aanvragen om handelspubliciteit te mogen uitzenden bij de minister bevoegd voor telegrafie en telefonie.

up mail

Syndicated programs

Enkele bedrijfjes begonnen syndicated programs te maken. Dit zijn generieke programma's die werden verdeeld aan geïnteresserde lokale omroepen. De naam van de radio werd niet vernoemd en tevens was er geen tijdsmelding zodat de lokale radio het op gelijk welk moment kon programmeren. Over het algmeen werden deze programma's gratis aangeboden. Ze werden wel gesponsord en bevatten radioreclame.

Hier volgen een paar syndicated programs.

Ochtendpauze met Luk Van Kapellen
Stofzuiger met Dirk De Vries
Platenbak met Kas Robijn
Tussendoor met Luc Van Toren
Radio Revue met Peter van de Lande

Aktim PVBA, geleid door Alfred Blokhuizen, produceerde verschillende syndicated programs.

W.E.S.T. werd in Brussel geproduceerd door een reclamebureau​. W.E.S.T. werd op zijn Amerikaans uitgesproken en werd uiteraard gebruikt om het sigarettenmerk WEST op een gemaskeerde manier te promoten. De afkorting komt van de callletters van de Amerikaanse Westcoast stations. The Federal Communications Commission geeft deze namen uit. Zo heeft ieder radiostation een call zoals W.A.B.C of W.N.B.C. Door in het programma Amerikaanse Westcoast radio's te laten horen was het verhaal rond. Zo werd er gespeeld met het sigarettenmerk zonder het er over te hebben.

De programma's werden door Aktim PVBA in 1986 vermenigvuldigd en gratis verzonden naar zo'n 30 lokale radio's. De deelnemende radio moest W.E.S.T. programmeren iedere woensdag om 17:00.

Luister naar de Franstalige aflevering nummer 4 van 13 maart 1985 met fragmenten van KMEL106 FM uit San Francisco.

Het programma werd ook gepromoot op billboards. De draagbare transistorradio op de affiche had de vorm en het uitzicht van een pakje WEST-sigaretten. Luisteraars konden ook dat transistorradiootje winnen als er correct werd geantwoord op enkele vragen die op het einde van het programma werden gesteld.

W.E.S.T.

Hetzelfde Brusselse reclamebureau produceerde het programma Stop de Tijd / Arrêtez le Temps en werd eveneens gratis verdeeld door Aktim PVBVA aan radiostations in Vlaanderen en Wallonië.

Stop de tijd

Het was een country / smooth jazz programma dat werd gesponsord door Stella Artois dat toen uitpakte met die slogan.

Luister hier naar een collage van presentaties uit een opname - Franstalige productie. In dit programma lag de nadruk op country en werd het programma regelmatig onderbroken met de reclameboodschap "arrêtez le temps, le temps d'une Stella". Op 2 min 48 seconden nodigt de presentator de luisteraar uit om even in de saloon te duiken en...

De Heudebert Ochtend show werd gepresenteerd door Dirk De Vries en werd verdeeld aan een twintigtal Vlaamse radio's. Het was een programma met muziek en een quiz over ontbijtproducten van General Biscuits.

Hier is een lijst van radio's die syndicated programs programmeerden verdeeld door PVBA Aktim. De lijst is onvolledig. Radio Annick uit Antwerpen, Radio Free, Radio Caroline en SFR Diane uit Gent, Radio Noordzee uit Watervliet, Radio Noordzee uit Oostende, Studio HALO uit Herentals, Radio Aktief uit Oosteeklo, VBRO uit Brugge, WMR uit Oostduinkerke, Radio WLS uit Kortrijk, Radio Tiger uit Stekene, Radio Free uit Brakel, Arcan Radio uit Bilzen en Fréquence 1 uit Brussel

up mail

Dance-City

Dance-City was eerst een programma dat te horen was op Radio Fantastiek op zaterdagavond en dat in korte tijd uitgroeide tot een syndicated programma. Bezieler Patrick Van Dijck kon Peter Hoogland overhalen om op zaterdagavond een heus ‘House’ programma op te nemen in het zendschema. In mei 1994 startte Patrick met zijn crew bestaande uit Zzino (BMC Import), presentatoren Turbo Lucas en Mikey (Mike van Landsheer), mixers Dj David en Tieke en tenslotte interviewer Dirty Dirk (Dirk Vandemast). Dance-City gebruikte jingles van Break Out en Bumper Morgan om de feestende jeugd op te warmen voor en tijdens de tocht naar de dancings.

Dance-City

Dance City
van links naar rechts: Patrick Van Dijck, DJ David, Dirk Vandemast, Mike van Landsheer en Turbo Lucas

Het programma bestond uit 3 delen:
Tussen 20:00 en 21:00: Dance City om de luisteraars op te warmen met o.a. een club-house-agenda. De presentatie werd verzorgd door Mikey en de mixers waren Patrick Van Dijck, Dj David en Tieke.

Tussen 21:00 en 22:00: Dance City Dance Chart: De Top 15 van de allerbeste nieuwe houseproducties gepresenteerd door Turbo Lucas en samengesteld door Zzino.

Tussen 22:00 en 0:00: Dance City Late Night: elke week werd een house-compilatie CD voorgesteld. Een tiental tracks werden gespeeld zodat de luisteraar een idee kreeg van de CD. CD's die de revue passeerden waren o.a. Solid Sounds, Serious Beats en Cherrymoon. Uiteindelijk kon men tijdens het programma de betreffende CD winnen. De presentatie werd verzorgd door Mikey.

Verder organiseerde Dance-City verschillende house party's in allerlei clubs en men beschikte ook over de nodige merchandising zoals T-shirts, stickers, autostickers, enz.

In de beginperiode werd Dance-City gemaakt en opgenomen in de studio van Radio Fantastiek en overgenomen door tal van andere radiozenders om zo een groot deel van Vlaanderen en Vlaams-Brabant te bereiken. Na verloop van tijd werden de programma’s opgenomen in de Dijckproductions Studio’s en verdeeld via Mini-Disc of DAT aan de verschillende radiostations.

In september 1996 breidde het team uit met Dj Dhucca, Stijn De Jong en Christophe Mertens die vanaf dan het eerste deel van Dance City verzorgden. Eind 1997 kwam er een eind aan het programma.

Dit waren de radio’s die het Dance-City programma op zaterdagavond overnamen:

Radio Fantastiek te Brussel, Radio Viva te Asse, Radio Victoria te Halle, Radio Tempo te Kampenhout, Radio Plaske te Lubbeek, Radio Komilfoo te Aarschot, Radio 94 te Tienen, Radio Ritmo te Scherpenheuvel-Zichem, Radio Viking te Keerbergen, Radio Atlantis te Schepdaal, Radio Randstad te Mechelen, Radio Mol te Mol, Radio 800 te Willebroek, Radio RL te Herenthout, Radio Dender te Aalst, Radio Mega (VRO) te Zottegem, Radio Avanti te Aalst, Radio FM Ninove te Ninove, Radio VRS te Sint-Lievens-Houtem en Radio Saventas te Zaventem.

Luister naar een compilatie.

Dance-City was waarschijnlijk ook de inspiratiebron van C-Dance in 1996.

Sinds begin 2022 heeft TOPRadio een copy van het Dance-City format terug tot leven gewekt met Jurgen Verstrepen als presentator.
Dit programma heeft ondanks de naam, de gelijkaardige jingles en format geen enkele link met de originele uitvoerders.

up mail

De evolutie van de lokale omroep eind jaren 80 - begin jaren 90.

Tijdens de erkenning van de lokale radio werd het serieus. De kosten werden gevoelig verhoogd met facturen van de auteursrechtenvereniging SABAM. Het genereren van inkomsten om de rekeningen te betalen verliep niet altijd rooskleurig. Commerciële belangengroepen zoals grote krantenbedrijven zagen de kans om de vzw's over te nemen of hun frequentie te huren en konden alzo grootschalige reclamezenders uit te bouwen.

Er ontstonden radionetwerken die gemeenschappelijke programma's uitzonden. Het eerste nationale netwerk was Radio Contact geleid door Francis Lemaire die begon met een franchisesyteem. Lokale radio's die onder andere het moelijk kregen om de rekeningen te betalen sloten zich aan en begonnen op bepaalde tijdstippen een gelijksoortig programma-aanbod uit te zenden. Eerst werden de gemeenschappelijk programma's verdeeld via band of cassette, daarna via satelliet of audiolijn.

Het decreet van 7 november 1990, ook wel het ‘decreet Van Rompuy’ genoemd, wilde de groeiende misbruiken van het decreet Poma uit 1982 tegengaan. De functie van de niet-openbare radio’s werd hierin duidelijk omschreven. Er werd gewezen op de educatieve functie en het belang van het strikt lokale karakter van de radio’s. Een aantal criteria werden geformuleerd die de politieke en commerciële onafhankelijkheid van de radio’s moeten vrijwaren. Een vzw mocht slechts één radio exploiteren. Door deze maatregel trachtte men ketenvorming tegen te gaan.

De liberalen verweten Van Rompuy een te conservatieve kijk op de functie van de lokale radio in het medialandschap. VEBORA besloot klacht neer te leggen bij de Europese Commissie. De openbare zenders begonnen zich toen ook te profileren als heuse commerciële zenders. Het aandeel van de lokale of privé-radio in Vlaanderen halveerde tot een aandeel van 20%.

Het antwoord van Europees Commissaris Karel Van Miert liet er echter geen twijfel over bestaan, de aanklacht van VEBORA was terecht. Dit zette enkele Vlaamse volksvertegenwoordigers aan het denken. Dat resulteerde in een nieuw decreet van 7 juli 1998 waardoor samenwerking tussen lokale radio's mogelijk werd met uitzondering van vier en een half uur per dag.

In september 1998 startte de groep rond Radio Contact met Family Radio, een netwerk voor een meer volwassen publiek. De VMMa startte een samenwerking met TOPRadio uit Gent. Radio Mango werd het tweede net van de VMMa.

up mail

Nieuwsgaring op de lokale radio's

In het begin werd vaak het nieuws van de BRT samengevat of werden artikels uit de karnt voorgelezen. Het grote probleem was de eis van de Algemene Vereniging van Belgische Beroepsjournalisten die er op stond dat de nieuwsgaring zou worden toevertrouwd aan beroepsjournalisten. Zo werden de krachten gebundeld regies waar beroepsjournalisten instonden voor het samenstellen van radiojournaals.

De regies die toen ontstonden waren vaak ontstaan op initiatief van krantenbedrijven die hoopten minstens een deel van het verlies aan reclame-inkomsten te compenseren. De Maatschappij voor Ether Exploitatie (MEE) werd opgericht in Antwerpen en verzorgde in eerste instantie nieuws in ruil voor reclamzendtijd bij 26 lokale radio's. De Vlaamse Uitgeversmaatschappij (VUM), die toen de kranten De Standaard en Het Nieuwsblad uitbracht, begon met de dienst Radio Service. Ook de Onafhankelijke Radio Nieuwsdienst (ORN) werd opgericht binnen de redactie van Het Laatste Nieuws. In Hasselt werd Concentra Broadcasting Agency (COBRA) opgericht die actief was in nieuws en reclame.

In 1988 waren 175 lokale radio's aangesloten bij één van de vier regies.

up mail

Maatschappij voor Ether Exploitatie (MEE)

In oktober 1984 werd MEE opgericht door Persexploitatiemaatschappij (PEREXMA) die toen TV Express en TeVe-Blad uitbrachten en door De Vlijt die de Gazet Van Antwerpen en De Gazet Van Mechelen verdeelden. Radio Expres uit Antwerpen was toen reeds in handen door PEREXMA en Antwerpse Post. Antwerpse Post behoorde tot De Vlijt.

Perexma

De aangesloten radio's waren Radio Expres (Antwerpen), Radio Allegro (Hoevenen), Radio Liberty (Waasmunster), Radio Massa (Glabbeek), Radio Fantasy (Weelde), Radio Mol (Mol), Radio Madera (Begijnendijk), Radio BRO (Brasschaat), Radio Heikant-Info (Kasterlee), Expo Radio (Kalmthout), Radio Merlijn (Wechelderzande), Radio Pallieter (Lier), Radio Saturnus (Essen), FM Antenne (ex-Radio Touring, Aarschot), Radio Rupel (Schelle), Radio Odilo (Oelegem), Radio Agora (Mechelen), Radio Carina (Sint-Katelijne Waver), Radio Tiger (Stekene), Radio Atlantis (Lovenjoel), Radio Reuze (Puurs), Radio Waasland (Melsele), Radio Motief (Hamme), Radio Land Van Waas (Sint-Niklaas), Radio Verona (Denderwindeke), Radio KRT (Sint-Lenaerts), Radio Randstad (Zemst), Radio St Job (Retie), Radio Studio Mi-Amigo (Geel), Radio Rush (Kessel), Radio Artevelde (Ertvelde), Radio Tequila (Deinze), Radio Uilenspiegel (Roeselare), Radio SFR Diana (Gent), Radio VERO (Eeklo), Radio Popcorn (Maarkedal) en Radio Zottegem (Zottegem).

asmediaHet waren allemaal radio's die een breed format brachten gericht op de familiale sfeer. Ze kregen gratis nieuws toegeleverd van De Gazet Van Antwerpen in ruil voor promotie. MEE organiseerde ook cursussen aan de radio's waar werd aangeleerd hoe het nieuws moest worden voorgelezen. MEE deed beroep op het agentschap Asmedia. Asmedia verkocht apparte campagnes. De tarieven varieerden naargelang het zendbereik. Zo koste een spot van 30 seconden op Radio BRO 250 BEF en op Radio VERO 120 BEF. Asmedia verkocht ook campagnes per groep van radio's over één regio. Ook was het mogelijk met de speciale dienst MEE Expres om na een uur een gesproken boodschap over te maken op 25 van de aangesloten radio's. Deze dienst was niet goed gekend bij de adverteerders en werd praktisch nooit gebruikt. Een andere reden is dat voor een dergelijke boodschap eigenlijk gans Vlaanderen zou moeten worden bediend. De aangesloten radio' s van MEE waren hoofdzakelijk uit de provincie Antwerpen.

up mail

Vijfsterrenradio

VijfsterrenradioOp 7 december 1987 lanceerde Optimedia het initiatief Vijfsterrenradio. De Vlaamse Uitgeversmaatschappij, makers van De Standaard, Het Nieuwsblad en De Gentenaar zorgden voor de levering van nieuwsberichten. De aangesloten radio's behielden hun eigen naam, maar moesten het logo opnemen op affiches, zelfklevers en dergelijke. Ook moest er een jingle Vijfsterrenradio worden geïntegreerd in bestaande jingles. Er werd ook de mogelijk gecreeërd om nieuwsfeiten te delen. Verder waren er initiatieven om de benaming Vijfsterren op te nemen in bepaalde programma's. Er was één programma dat op alle aangesloten radio's liep namelijk "De Vijfsterren Top 50". De hitparade werd wel lokaal gepresenteerd.

De radio's die toetraden tot dit concept waren allemaal radio's uit steden. Het ging om Radio Antigoon (Antwerpen), Radio Go (Gent), Radio VBRO (Brugge), Radio Caroline (Aalst), Radio Sinjaal (Leuven), Radio Andromeda (Oostende), Radio 94 (Tienen), Radio Alpine (Roeselare), Radio Gemini (Kortrijk), Radio Reflex (Mechelen), Radio 77 (Sint-Niklaas), Uniek FM (Turnhout), Stadsradio Halle (Halle), Radio GRK (Genk), Radio Centraal (later RCL, Hasselt) en Radio CRD (Brussel). Optimedia verkocht ook reclamespots die werden uitgezonden op het ganse netwerk. De gangbare tarieven per spot varieerden van 250 BEF op Radio Andromeda en Radio 94, 650 BEF op Radio VBRO tot 2200 BEF op Radio Antigoon. Optimedia rekende 7000 BEF aan per spot van 30s indien op het volledige netwerk beroep werd gedaan. Het voordeel van het concept Vijfsterrenradio was dat de boodschap hoorbaar was in praktisch alle grote steden van Vlaanderen, inclusief Brussel.

vijfsterrenradio

Optimedia heeft in 1986 ook geprobeerd om hun service aan te bieden aan Waalse radio's, maar deze prefereerden toen om te kiezen voor een Franstalige regie. Optimedia haalde in 1986 een omzet van 23 miljoen BEF.

up mail

Concentra Broadcast Agency (Cobra)

Cobra werd in 1985 als een dochter van NV Concentra opgestart. NV Concentra geeft onder andere de krant Het Belang Van Limburg uit.

Cobra werd geleid door directeur Johan Van Overbeke en was een nieuwsdienst voor de aangesloten lokale radio's. Cobra had een reklameregie en een produktiekern. Voor de productie van spots werd beroep gedaan op NV Acoustics van zanger Kris De Bruyne. Concentra kocht zich in in NV Acoustics en betaalde 4.100.000 BEF voor 51% van de aandelen. Afgevaardigd bestuurder Peter Baert werd ook afgevaardigd bestuurder van NV Acoustics.

Cobra had voor het verzorgen van die nieuwsdienst 18 vaste en 2 losse medewerkers in dienst.

De 17 aangesloten radio's waren hoofdzakelijk in de provincie Limburg gesitueerd.

De aktiviteiten rond lokale radio werden in het najaar van 1990 beëindigd.

up mail

Lijst lokale radio's in 2001, gerangschikt volgens gemeente

NAAM STATION FREQ. P.NR. PLAATS TEL. NAAM VERENIGING
AALST 104.2 9320 Aalst 053/214750 vzw Radio Vrij Aalst
AVANTI 102.9 9300 Aalst 053/771000 vzw Radio Caroline
DENDER 107.8 9300 Aalst 053/701585 Radio Belfort
HOFSTADE 106.7 9300 Aalst 053/789634 vzw Radio Hofstade
KATANGA 103.3 9300 Aalst 053/770783 vzw Katanga
LASER 105.1 9300 Aalst 053/216900 vzw Saturnus
METEOR 107.8 9880 Aalter 09/3258058 vzw Radio Aalter
CARDINAAL 102.6 3200 Aarschot 016/562190 vzw Vrije Radio Aarschot (V.R.A.)
KOMILFOO HAGELAND 106.9 3220 Aarschot 016/561225 vzw Touring
AVO 107.1 1790 Affligem 053/684074 vzw A.V.O.
ANTIGOON 103.2 2000 Antwerpen 03/2338825 vzw Antigoon
CENTRAAL 103.9 2000 Antwerpen 03/2323030 vzw Radio Centraal
CHANNEL X 107.8 2018 Antwerpen 03/2250665 vzw Stad
CITYRADIO 107.4 2600 Antwerpen 03/2876100 vzw European University Radio
DOCKSIDE 105.9 2200 Antwerpen vzw Allegro
ECHO 106.3 2018 Antwerpen 03/2342353 vzw Radio Echo
EILAND 107.0 2000 Antwerpen 03/2010000 vzw Radio Eiland
EXPRES 102.8 2000 Antwerpen 03/2010000 vzw Radio Expres
MAXIMUM 106.2 2000 Antwerpen 03/2329966 vzw Centrum Radio Mechelen
MINERVA 103.6 2050 Antwerpen 03/2191727 vzw Antwerpse Buurtradio
MULTIPOP 102.2 2000 Antwerpen 03/2379684 vzw Multipop Antwerpen
NOSTALGIE 105.4 2020 Antwerpen 03/2575454 vzw Radio Bavo
SOUVENIR 106.7 2018 Antwerpen 03/2132340 vzw Radio Activity Borsbeek
V.R.M. 104.2 2600 Antwerpen 03/2810707 vzw Antwerpse Ontspanningsstichting (A.O.S)
DIGITAAL 106.8 2370 Arendonk 014/678510 vzw AVRO
EAGLE 107.9 2370 Arendonk 014/670067 vzw Antenne
VIVA 106.4 1730 Asse 02/4522185 vzw Albatros
AKTIEF 107.6 9968 Assenede 09/3738393 vzw Aktief
MEDIA 107.0 8580 Avelgem 056/648484 vzw Antares
POSITIEF 107.8 2340 Beerse 014/613300 vzw Radio Positief
REMEMBER 107.8 2340 Beerse 014/614702 vzw Remember
DECIBEL 107.2 3130 Begijnendijk 016/583134 vzw Madera
TEN 107.6 3130 Begijnendijk 016/530543 vzw Begijnendijks Onafhankelijke Radiostation (B.O.R.)
BENELUX 103.6 3583 Beringen 011/424451 vzw REGIONALE INFORMATIE-OVERDRACHTS-ORGANISATIE LIMBURG (RIOOL)
LIMA 106.4 3581 Beringen 011/345614 vzw Socio-culturele Vereniging Aktief
HEIKANT 104.4 2590 Berlaar 015/248444 vzw Radio Heikant
HORIZON 103.0 2590 Berlaar 03/4822371 vzw Horizon
PRIMERA 107.4 9290 Berlare 052/200633 vzw Orlando
BEVERLAND 106.1 9120 Beveren 03/7754114 vzw Radio Beverland
GALAXY 105.7 9120 Beveren 03/7550189 vzw Vrije en Open Communicatie (Vropeco)
WAASLAND 105.7 9120 Beveren 03/7752567 vzw Radio Waasland
ARCAN 106.2 3740 Bilzen 089/514151 vzw Arcan
H.O.S. 106.9 3740 Bilzen 089/514151 vzw Hoeseltse Omroepstichting
PANTERA 104.1 3740 Bilzen 089/415387 vzw De Bilzerse Omroep Stichting (B.O.S.)
BLANKEN-BERGE 107.6 8370 Blanken-berge 050/418888 vzw Radio Info Blankenberge
HOEPERTINGEN 105.6 3840 Borgloon 012/741520 vzw Radio Hoepertingen
KLEIN BRABANT 104.6 2880 Bornem 03/8895900 vzw Radio Klein Brabant
SELECT 106.9 2880 Bornem 03/8895900 vzw Rupel Radio
FREE 103.4 9660 Brakel 055/424545 vzw Radio Free
B.R.O. 105.2 2930 Brasschaat 03/6520252 vzw Brasschaatse Radio Omroep
PARK 105.6 2930 Brasschaat 03/6517722 vzw Radio Park
K.R.T. 107.6 2960 Brecht 03/3135561 vzw Info 2000
A.T.L. 105.9 3960 Bree 089/472411 vzw Radio Atlantis Noord-Limburg
BRUGGE 107.3 8200 Brugge 050/390092 vzw Socio-culturele Organisatie voor Brugse Informatie en Animatie Vinyl
EXCLUSIEF 103.4 8200 Brugge 050/6799495 vzw Dabro
NOORD 103.9 8000 Brugge 050/442131 vzw Bryghensis Radio Stichting
OOSTKAMP 104.9 8000 Brugge 050/490300 vzw Radio Vrij Moerbrugge (R.V.M.)
SWING 105.3 8310 Brugge 050/372272 BVBA Topradio Brugge
VBRO 106.0 8000 Brugge 050/349494 vzw Edison Radio Omroep (E.R.O.)
BRUSSEL 102.5 1120 Brussel 02/2442789 vzw Vrije Golf
C.R.D.-FANTASTIEK 103.4 1190 Brussel 02/3463207 vzw Alfa-Noord
CONTACT 103.1 1120 Brussel 02/2442743 vzw Niet-openbare radio Contact
FM BRUSSEL 106.5 1000 Brussel 02/5071452 vzw FM BRUSSEL
RING 107.9 1080 Brussel 070/233911 vzw Radio Ring
SPES 105.0 1083 Brussel 02/4242346 vzw Radio Spes
GAVER OMROEP 107.7 8540 Deerlijk 056/776336 vzw Solidar
MEGAVOX 107.1 9800 Deinze 09/2829293 vzw Niet Openbare Radio Megavox
TEQUILA 106.2 9800 Deinze 09/3867474 vzw Jongeren en Muziek
VERONIEKA 104.2 9800 Deinze 09/3865657 vzw Radio Veronieka Deinze
VLR CANTECLAER 105.1 9800 Deinze 09/3808090 vzw Vrije Lokale Radio Canteclaer
'T ROS 103.9 9200 Dender-monde 052/216513 vzw 't Ros
BEIAARD 106.3 9200 Dender-monde 052/221414 vzw Weekend
V.R.D. 106.5 3590 Diepenbeek 011/322020 vzw Vrije Radio Demervallei
PALERMO 105.1 3293 Diest 013/334870 vzw Radio Palermo
RITMO 105.8 3293 Diest 013/333900 vzw Faboer
WEST 107.3 8600 Diksmuide 059/806846 vzw Radio West
ATLANTIS 102.8 1703 Dilbeek 02/5694644 vzw VERENIGING VOOR VORMING EN INFORMATIE ATLANTIS
SKYLINE 104.1 9900 Eeklo 0485861698 vzw Vrije Radio Tris
TIJGER 106.3 9900 Eeklo 09/3777220 vzw Vrije Eeklose Radio Omroep (VERO)
BOEMERANG 107.5 2910 Essen vzw V.R.O. Boemerang
EVRO 105.5 2910 Essen 03/6675406 vzw EVRO
E.R.C. 106.9 9940 Evergem 09/3445140 vzw Radio Artevelde
PAJOTTEN-LAND 103.9 1570 Galmaarden 054/587300 vzw Radio Pajottenland 1999
K.O.L.M. 107.9 9890 Gavere 09/3841312 vzw Lokale Radio K.O.L.M.
CARRE 105.4 2440 Geel 014/538530 vzw Radio Carré
GEEL 107.0 2440 Geel 014/588282 vzw Studio Mi Amigo
POWER ZUIDER-KEMPEN 102.4 2440 Geel 014/538539 vzw Power
VLAANDEREN 106.3 2440 Geel 014/544536 vzw Radio 2440
G.R.K. 107.4 3600 Genk 089/841010 vzw Genker Radio Kontakt
GAGA 105.8 3600 Genk 089/620210 vzw Radio Punch
INTER-NAZIONALE 102.8 3600 Genk 089/382712 vzw Radio Internazionale 101
R.M.L. 105.4 3600 Genk 089/303025 vzw Gelora
CAROLINE 104.9 9000 Gent 09/2250209 vzw NIET-OPENBARE RADIO CAROLINE GENT
GENT 105.3 9000 Gent 09/2335030 vzw Familie Radio Onyx
GO 103.2 9000 Gent 09/2659730 vzw Radio Gent
MEETJESLAND 107.3 9042 Gent 09/3427107 vzw Meetjesland
PLUS 106.0 9000 Gent 06/2166755 vzw Radio Plus
ROELAND 104.0 9000 Gent 09/2232432 vzw Radio Roeland
SIS 102.8 9000 Gent 09/2279911 vzw Radio S.I.S.
STUDIO EKZ 105.7 9000 Gent vzw Radio Airway
SUPERSTAR 107.7 9000 Gent 09/2271515 vzw Superstar
M.I.G. 104.9 9500 Geraards-bergen 070/770123 vzw Muziek in Geraardsbergen (M.i.G.)
MONTANA 104.0 2280 Grobben-donk 014/516651 vzw Radio Montana
SCOPLIA 104.2 3150 Haacht 016/601821 vzw Socio-Culturele Organisatie voor Pluralistische Lokale Informatie en Animatie (SCOPLIA)
ACCENT 105.8 9450 Haaltert 053/627992 vzw Radio Groot Haaltert
P.R.O.S. 103.8 9450 Haaltert 053/836860 vzw Radio PROS
ANIMO 105.5 3545 Halen 013/444205 vzw ORCI Loksbergen
STADSRADIO HALLE 105.6 1500 Halle 02/3613636 vzw Niet-openbare radio Omega-Zuid
VICTORIA 105.2 1500 Halle 02/3569416 vzw Victoria
HAM 106.0 3945 Ham 011/401620 vzw Radio Ham
MARTINIQUE 104.9 3945 Ham 011/401053 vzw West-Point
FOREST 105.2 9220 Hamme 052/473837 vzw Radio Forest
ROYAAL 103.0 3930 Hamont-Achel 011/645037 vzw Radio Royaal Regionaal
VOLTAGE 102.9 8530 Harelbeke 056/701250 vzw Radio Zelfstandig Harelbeke
2000 107.2 3500 Hasselt 011/287777 vzw Radio 2000
HASSELT 103.4 3500 Hasselt 011/229925 vzw Radio Radio
HIT 106.1 3500 Hasselt 011/227525 vzw Victoria
R.C.L. 102.6 3500 Hasselt 011/287777 Contact Hasselt
SYSTEEM 105.0 3500 Hasselt 011/287777 vzw Radio Systeem
HECHTEL 107.3 3940 Hechtel-Eksel 011/800662 vzw Vrije Radio Hechtel
HASPENGOUW 103.2 3870 Heers 011/485941 vzw Vrije Zender Radio 2000
CHRISTINA 106.1 2220 Heist-Op-Den-Berg 015/244095 vzw Radio Christina
WIEKEVORST 106.8 2222 Heist-op-den-Berg 014/261616 vzw Radio Apollo
UILENSPIEGEL 106.7 3020 Herent 016/223078 vzw Radio Uilenspiegel
H.R.O. 105.0 2200 Herentals 014/233727 vzw Herentalse Lokale omroep (H.A.L.O.)
KICK 105.7 2200 Herentals 014/231700 vzw Lokale Omroep Kempen Media
RL 103.7 2270 Herenthout 014/516000 vzw Radio Liefkenshoek
R.D.L. 107.9 3540 Herk-De-Stad 013/444648 vzw Vrije Radio-Zender Speedy
QUATTRO 104.7 2230 Herselt 014/545480 vzw Bergom
STAR 106.5 9550 Herzele 053/630562 vzw Star Herzele
FORMULE 1 104.5 3550 Heusden-Zolder 011/571519 vzw Formule 1
MID-WEST LIMBURG 102.9 3550 Heusden-Zolder 011/254765 vzw Lokale Radio Mid-West Limburg
DELTA 102.4 3730 Hoeselt 0495807958 vzw Radio Vrij Bilzen
SPORT 102.4 3730 Hoeselt 089/412057 vzw Radio Sport
REBECCA 102.9 3221 Holsbeek 016/561247 vzw Rebecca
COSMOS 105.8 2320 Hoogstraten 03/3147070 vzw Radio Cosmos
VALENCIA 105.0 2321 Hoogstraten 03/3157609 vzw Radio Valencia
BLITZ 107.0 3530 Houthalen 011/531105 vzw Radio Azzurra
FREKWENT 104.7 2540 Hove 03/4552735 vzw Radio Flash
TELSTAR 106.5 2235 Hulshout 016/699831 vzw Verenigde Hulshoutse Radioliefhebbers Telstar
HOUTLAND 105.8 8480 Ichtegem 051/582377 vzw Kultureel Onafhankelijke Maatschappij Publieke Audio Service (KOMPAS)
CIEPER 104.0 8908 Ieper 057/217878 vzw Radio Cieper
VRIE 106.1 8900 Ieper 057/204554 vzw Vrie
EXCELLENT 105.6 8870 Izegem 051/311111 vzw Radio 2000
M.T.R. 107.4 1910 Kampenhout 016/657302 vzw Radio M.T.R. (op dit moment geen uitzendingen)
TEMPO 107.0 1910 Kampenhout 016/655561 vzw Lokale Radio Kampenhout
TOTAAL 104.8 2950 Kapellen 03/6651616 vzw Radio Totaal
INTER-NATIONAAL 107.2 9970 Kaprijke 09/3735067 vzw Radio Internationaal
T.R.L. 104.8 9971 Kaprijke 09/3775943 vzw Vrije Radio T.R.L.
CAPITOL GOLD 102.9 2460 Kasterlee 014/555535 vzw KULTURELE INFORMATIE ORGANISATIE STREEK KEMPEN
KASTEL 105.9 2460 Kasterlee 014/850727 vzw Heikant
LICHTAART 106.6 2460 Kasterlee 014/557755 vzw Radio Lichtaart
VENUS 105.2 3140 Keerbergen 015/516758 vzw Radio Venus
VIKING 105.2 3140 Keerbergen 015/520660 vzw Radio Viking
GRENSLAND 105.1 3640 Kinrooi 089/702475 vzw Radio Grensland Kinrooi
MONZA 106.5 3640 Kinrooi 089/702179 vzw Radio Monza
NIVO 107.9 3640 Kinrooi 089/701628 vzw Radio Bocholt Speedway
HERMES 105.0 9690 Kluisbergen 055/301515 vzw Radio Hermes
DYNAMO 105.8 8300 Knokke-Heist 050/604563 vzw Dynamisch Knokke-Heist
PARADIJS 105.1 8300 Knokke-Heist 050/604563 vzw Reformat
TORNADO 106.6 8610 Kortemark 051/567754 vzw Radio Tornado
ARIANE 107.6 3720 Kortessem 011/376538 vzw Radio Telstar
GEMINI 106.0 8500 Kortrijk 056/223232 vzw Gemini
K.L.O. 104.9 8500 Kortrijk 056/204850 vzw Kuurnse Lokale Omroep
KORTRIJK 103.2 8500 Kortrijk 056/227600 vzw Radio Kortrijk
W.L.O. 105.3 8500 Kortrijk 056/204850 vzw Wevelgemse Lokale Omroep (W.L.O.)
W.L.S. 106.4 8500 Kortrijk 056/202820 vzw Niet-Openbare Radio West Lokaal Station Kortrijk
SCHELDELAND 107.2 9150 Kruibeke 03/2575454 vzw Radio Scheldeland
ANGEL 107.1 3620 Lanaken 089/713430 vzw Algemene Nationale Gemeenschappelijke Eendracht Lanaken
C.R.M. 102.7 3620 Lanaken 089/717653 vzw Culturele Radio Maaskant
ENERGIE 104.8 3620 Lanaken 089/502793 vzw Lokale Radio Energy
MAASVALLEI 106.0 3621 Lanaken 089/721256 vzw Maasvallei Radio
UNIEK 105.4 9340 Lede 09/3664411 vzw Eikendale
ALBATROS 103.4 8880 Ledegem 056/503206 vzw Albatros Radio
SCORPIO 106.0 3000 Leuven 016/222300 vzw Socio-culturele Organisatie voor Regionale Pluralistische Informatieoverdracht (SCORPIO)
SINJAAL 103.8 3000 Leuven 016/231598 vzw Infomedia
V.R.L. 105.6 3012 Leuven 016/296100 vzw Vrije Radio Leuven
ARAGON 103.5 2500 Lier 03/4802301 vzw Kiliaan
X'TRA 106.4 2500 Lier 03/4808318 vzw Radio Pallieter
DATA 106.9 9571 Lierde 054/412526 vzw Radio Delta
VIO 107.3 2275 Lille vzw V.I.O. Merlijn (momenteel geen uitzendingen)
LOBBES 104.7 2547 Lint 03/4554667 vzw Radio Lobbes (momenteel geen uitzendingen)
C.R.S. 107.0 3350 Linter 016/780439 vzw Calipso
YOU 106.6 9080 Lochristi 09/3551111 vzw Radio You
A.B.C. 103.0 9160 Lokeren 09/3488911 vzw Aksent
A.X.I. 105.9 9160 Lokeren 09/3488148 vzw Lokeren Radio (Lora)
S.O.L. 106.5 3920 Lommel 011/542990 vzw Radio 2000
TAMARA 105.3 1840 Londerzeel 052/309471 vzw Radio Tamara
PLASKE 107.3 3210 Lubbeek 016/635300 vzw Radio Plaske
LORALI 107.5 3560 Lummen 013/443030 vzw ORGANISATIE VOOR REGIONALE CULTURELE INFORMATIE (O.R.C.I.)
MICRON 107.4 9681 Maarkedal 055/217425 vzw Radio Popcorn
GRAFIEK MAASEIK 105.6 3680 Maaseik 089/565960 vzw Veronica Anders Maaseik
MAASEIK 107.6 3680 Maaseik 089/567558 vzw Lokale Radio Maaseik
R.M.C. 106.7 3630 Maas-mechelen 089/765405 vzw Socio-Culturele Onafhankelijke Maaslandse Informatieve Regionale Organisatie (SCOMIRO)
SATURNUS 105.9 9990 Maldegem 050/712705 vzw Saturnus
RANDSTAD 106.6 2800 Mechelen 015/432266 vzw Radio Tele-Randstad
REFLEX 102.7 2800 Mechelen 015/218596 vzw Radio Reflex Mechelen
RETRO 105.5 2800 Mechelen 015/210608 vzw Carina
HEIDEBLOEM 106.3 3670 Meeuwen-Gruitrode 089/464211 vzw Radio Heidebloem
CARROUSEL 107.1 8930 Menen 057/217878 vzw Radio West
PALLIETER 106.2 8930 Menen 056/531075 vzw Lokale Klankomroep Pallieter
USA MERELBEKE 106.8 9820 Merelbeke 09/2311792 vzw Usam
AMERIKA 106.9 8760 Meulebeke 051/487910 vzw Amerika
MELINDA 104.0 8432 Middelkerke 059/513359 vzw Radio Melinda
GOMPEL 105.2 2400 Mol 014/3114961 vzw Vrije Radio Noordzee
MAGIC 105.6 2400 Mol 014/817705 vzw Magic
MILO 103.1 2400 Mol 014/311666 vzw Molse Interlokale omroep (M.I.L.O.)
MOL 104.1 2400 Mol 014/318571 vzw R.A.D.I.O. Mol
SPECTRA 107.6 2400 Mol 014/314852 vzw Spectra
BEACH 106.1 8620 Nieuwpoort 058/237248 vzw Horizon
BEVEL 105.3 2560 Nijlen 03/4818505 vzw Radio Relax
RUSH 107.1 2560 Nijlen 03/4891122 vzw Rush
DEL SOL 106.2 9400 Ninove 054/336217 vzw Radio Del Sol
LINDE NINOVE 106.6 9402 Ninove 053/214750 vzw Verona
NINOVE 104.7 9400 Ninove 054/338283 vzw Lokale Radio Ninove 104.7
R.D.S. 105.5 9400 Ninove 054/321800 vzw Vrije Radio Lombeek
'T VISSERTJE 105.4 8400 Oostende 059/504640 vzw 't Vissertje
KOMPAS 107.1 8400 Oostende 059/504141 vzw Radio Activity
MELODIE 105.0 8400 Oostende 059/504141 vzw Algemene Neutrale Dagelijkse Radio-Omroep (ANDROMEDA)
MIDDENKUST 106.3 8400 Oostende 059/704056 vzw Radio Galaxy
NOORDZEE 104.5 8400 Oostende 059/804704 vzw Radio Noordzee
OOSTENDE 107.4 8400 Oostende 059/808580 vzw Kustradio
SUCCES 106.0 1745 Opwijk 052/359192 vzw Radio TROD
MEERDAAL 107.1 3051 Oud-Heverlee 016/477633 vzw V.R. Meerdaal
BELGICA 105.3 3053 Oud-Heverlee 016/583134 vzw Radio Atlantis
NOORDER-KEMPEN 107.5 2360 Oud-Turnhout 014/450145 vzw Radio Mi Amigo
O.T. 106.2 2360 Oud-Turnhout 014/720956 vzw Rako
BROUWER 106.3 9700 Oudenaarde 055/303710 vzw Radio Brouwer
VLAAMSE ARDENNEN 103.0 9700 Oudenaarde 055/301515 vzw Digitaal
WELKOM 107.8 3090 Overijse 0478299079 vzw Radio Welkom
MYSTIQUE 103.7 3900 Overpelt 011/800666 vzw Signaal
HOLIDAY 106.6 3990 Peer 011/631782 vzw Vrije Lokale Radiozender Groot-Peer Holiday
POPERINGE 107.5 8970 Poperinge 057/335734 vzw Radio Poperinge
FANTASY 107.1 2381 Ravels 014/657676 vzw Fantasy
PALOMA 106.0 2382 Ravels 014/659192 vzw Radio Paloma
ST-JOB 107.2 2470 Retie 014/371919 vzw Radio Sint-Job
ALPINE 104.3 8800 Roeselare 051/200104 vzw Alpine De Regionale Omroepstichting
BINGO 105.9 8800 Roeselare 051/207583 vzw Bingo
LIBERTY 107.2 8800 Roeselare 051/227224 vzw Roeselaarse Radio Omroep (RRO)
MAXIMA 106.7 8800 Roeselare 051/227224 vzw Radio Maxima
ROESELARE 103.0 8800 Roeselare 051/242462 vzw Radio Firenze
SYMPATIEK 107.6 8800 Roeselare 051/242462 vzw Radio Sympatiek
ZUID 106.3 8800 Roeselare 051/224456 vzw Rolarius
RGR 104.5 3111 Rotselaar 016/583134 vzw Lokale Radio Omroepstichting Radio Groot Rotselaar
HAPPY 104.9 3111 Rotselaar 016/583134 vzw De Hoge Noot
MEGA PRIMAVERA 106.5 2627 Schelle 0495549338 vzw Radio Mega
IMPULS 104.5 9520 Sint-Lievens-Houtem 09/3624244 vzw Lokale Radio Impuls
V.R.S. 103.6 9520 Sint-Lievens-Houtem 09/3624244 vzw Vrije Radio Sint-Lievens-Houtem
C.B.S. 104.0 9100 Sint-Niklaas 03/7663890 vzw Stadsradio Sint-Niklaas
GOLDIES RADIO 107.9 9100 Sint-Niklaas 03/7778383 vzw Radio Solymar
LAND VAN WAAS 106.8 9100 Sint-Niklaas 03/7777077 vzw Vrije Private Omroepvereniging Land van Waas
REYNAERT 105.3 9100 Sint-Niklaas 03/7070505 vzw Radio Reynaert
SEVENTY SEVEN 102.6 9100 Sint-Niklaas 03/7777788 vzw 77
SINAAI 105.5 9112 Sint-Niklaas 03/7722223 vzw Lorasin
SUPER 103.5 9100 Sint-Niklaas 03/7665151 vzw Stichting Kommunikatie Waasland
BACCARA 106.3 3800 Sint-Truiden 011/681968 vzw Radio Baccara
SINT-TRUIDEN 103.1 3800 Sint-Truiden 011/674385 vzw Radio Aktief
VELM 103.5 3806 Sint-Truiden 011/681904 vzw Vereniging Radio Velm (V.R.V.)
O.N.Y.X. 107.5 9190 Stekene 03/7899334 vzw Horizon
CARAAD 105.8 8700 Tielt 051/636617 vzw Caraad
TIELT 106.5 8700 Tielt 051/409484 vzw De Infoor
94 107.7 3300 Tienen 016/810322 vzw Vierennegentig
TIENEN 105.7 3300 Tienen 016/819172 vzw Radio Tienen
TOURING 105.0 3300 Tienen 016/815710 vzw Touring Tienen
RUTTEN 107.7 3700 Tongeren 012/391639 vzw Vrije Zender Radio Rutten
TONGEREN 107.3 3700 Tongeren 012/391639 vzw Radio Tongeren
ZUID LIMBURG 106.6 3700 Tongeren 012/235761 vzw Radio Zuid Limburg
V.R.T. 107.9 8820 Torhout 050/222676 vzw Vrije Radio Torhout
VTRO HERONA 107.5 8820 Torhout 050/222676 vzw Lokale Radio Herona Torhout
UTOPIA 107.9 3128 Tremelo 016/532343 vzw Utopia
DIMENSION 105.1 2300 Turnhout 014/413187 vzw Radio Dimension
HAWAII 106.9 2300 Turnhout 014/429435 vzw Radio Hawaii
OK 105.5 2300 Turnhout 014/425900 vzw Atlantis
TOS 103.4 2300 Turnhout 014/425555 vzw T.O.S. - Turnhoutse omroepstichting
TURNHOUT 104.7 2300 Turnhout 014/426767 vzw Radio Pink Panther
MOETOEN 105.7 1800 Vilvoorde 02/2522325 vzw Moetoen
MOS 105.6 9950 Waarschoot 09/3770111 vzw Vrije Radio Neutraal
POLDERLAND 107.9 9950 Waarschoot 09/3774797 vzw Radio en Disco Polderland
DIAMANT 103.5 8790 Waregem 056/606738 vzw Radio Diamant
TREND 105.4 8790 Waregem 056/613648 vzw Lokale Radio Trend
R.A.W. 104.3 3830 Wellen 011/377328 vzw Vrije Zender Apollo
SENTINEL 104.9 3830 Wellen 011/315310 vzw Radio Sentinel
V.R.W. 104.3 3830 Wellen 012/743666 vzw Vrije Radio Wellen
DOUBLE YOU 103.4 2260 Westerlo 016/696630 vzw V.R.H.
GOLDEN FLASH 104.3 2260 Westerlo 014/264466 vzw Golden Flash
APOLLO 106.1 9230 Wetteren 053/214750 vzw Radio Apollo
DE MOLEN 104.4 8560 Wevelgem 056/411841 vzw Radio De Molen
RADIOKA 104.8 9260 Wichelen 09/3680155 vzw Radioka
FIASCO R.F.W. 107.3 8710 Wielsbeke 056/669000 vzw Fiasco
800 103.8 2830 Willebroek 03/8663800 vzw Radio 800
R.S.J. 104.9 2830 Willebroek 03/8863690 vzw Radio Sint-Jan
OUDENAARDE 106.6 9790 Wortegem-Petegem 0486462850 vzw Vivaldi
CONTRAST 106.1 2990 Wuustwezel 03/6698888 vzw VWB Noord
SAFFIER 104.1 2990 Wuustwezel vzw Saffier
EXACT 104.3 9240 Zele 052/453100 vzw Liberty
MALAIKA 107.0 9240 Zele 052/448877 vzw Radio Malaika
Z.R.O. MIETJE STROEL 106.2 9060 Zelzate 09/3455455 vzw Zelzaatse Radio Omroep Mietje Stroel
ARONA 107.5 9750 Zingem 09/3856364 vzw Alternatieve Radio Omroep Nazareth (ARONA)
DELMARE 105.9 9750 Zingem 09/3841312 vzw Delmare (momenteel geen uitzendingen)
KEMPEN 104.6 2980 Zoersel 03/3842379 vzw Radio Kempen
ZOE 104.9 2980 Zoersel 03/3842414 vzw Omega
RELAX 105.0 8980 Zonnebeke 051/771111 vzw Radio Relax
IMPAKT 105.2 9620 Zottegem 09/3611187 vzw Lokale Radio Impakt
PRIMA 105.6 9620 Zottegem 09/3611369 vzw Prima
VRO ZOTTEGEM 107.6 9620 Zottegem 09/3613790 vzw V.R.O. Zottegem
EUROPE 105.7 8550 Zwevegem 056/758250 vzw Radio Europe

up

Lijst lokale radio's juli 2003, gerangschikt volgens gemeente.

NAAM STATION FREQ. P.NR PLAATS NAAM MAATSCHAPPIJ
AALST 104.2 9320 Aalst vzw Radio Vrij Aalst
CITY-MUSIC 102.9 9300 Aalst vzw Radio Caroline
DENDER 107.8 9300 Aalst Radio Belfort
HOFSTADE 106.7 9300 Aalst vzw Radio Hofstade (op dit moment geen uitzendingen)
KATANGA 103.3 9300 Aalst vzw Katanga
LASER 105.1 9300 Aalst vzw Saturnus
AALTER 107.8 9880 Aalter vzw Radio Aalter
CARDINAAL 102.6 3200 Aarschot vzw Vrije Radio Aarschot (V.R.A.)
KOMILFOO HAGELAND 106.9 3220 Aarschot vzw Touring
AVO 107.1 1790 Affligem vzw A.V.O.
ANTIGOON 103.2 2000 Antwerpen vzw Antigoon
CENTRAAL 103.9 2000 Antwerpen vzw Radio Centraal
CHANNEL X 107.8 2018 Antwerpen vzw Stad
CITYRADIO 107.4 2600 Antwerpen vzw European University Radio
DOCKSIDE 105.9 2200 Antwerpen vzw Allegro
ECHO 106.3 2018 Antwerpen vzw Radio Echo
EILAND 107.0 2000 Antwerpen vzw Radio Eiland
EXPRES 102.8 2000 Antwerpen vzw Radio Expres
MAXIMUM 106.2 2000 Antwerpen vzw Centrum Radio Mechelen
MINERVA 103.6 2050 Antwerpen vzw Antwerpse Buurtradio
MULTIPOP 102.2 2000 Antwerpen vzw Multipop Antwerpen
NOSTALGIE 105.4 2020 Antwerpen vzw Radio Bavo
SOUVENIR 106.7 2018 Antwerpen vzw Radio Activity Borsbeek
V.R.M. 104.2 2600 Antwerpen vzw Antwerpse Ontspanningsstichting (A.O.S)
DIGITAAL 106.8 2370 Arendonk vzw AVRO
EAGLE 107.9 2370 Arendonk vzw Antenne
VIVA 106.4 1730 Asse vzw Albatros
AKTIEF 107.6 9968 Assenede vzw Aktief
MEDIA 107.0 8580 Avelgem vzw Antares
POSITIEF 107.8 2340 Beerse vzw Radio Positief
REMEMBER 107.8 2340 Beerse vzw Remember
TEN 107.6 3130 Begijnendijk vzw Begijnendijks Onafhankelijke Radiostation (B.O.R.)
BENELUX 103.6 3583 Beringen vzw REGIONALE INFORMATIE-OVERDRACHTSORGANISATIE LIMBURG (RIOOL)
LIMA 106.4 3581 Beringen vzw Socio-culturele Vereniging Aktief
HEIKANT 104.4 2590 Berlaar vzw Radio Heikant
HORIZON 103.0 2590 Berlaar vzw Horizon
PRIMERA 107.4 9290 Berlare vzw Orlando
BEVERLAND 106.1 9120 Beveren vzw Radio Beverland
GALAXY 105.7 9120 Beveren vzw Vrije en Open Communicatie (Vropeco)
WAASLAND 105.7 9120 Beveren vzw Radio Waasland
ARCAN 106.2 3740 Bilzen vzw Arcan
H.O.S. 106.9 3740 Bilzen vzw Hoeseltse Omroepstichting
PANTERA 104.1 3740 Bilzen vzw De Bilzerse Omroep Stichting (B.O.S.)
BLANKENBERGE 107.6 8370 Blankenberge vzw Radio Info Blankenberge
HOEPERTINGEN 105.6 3840 Borgloon vzw Radio Hoepertingen
KLEIN BRABANT 104.6 2880 Bornem vzw Radio Klein Brabant
SELECT 106.9 2880 Bornem vzw Rupel Radio
FREE 103.4 9660 Brakel vzw Radio Free
B.R.O. 105.2 2930 Brasschaat vzw Brasschaatse Radio Omroep
PARK 105.6 2930 Brasschaat vzw Radio Park
K.R.T. 107.6 2960 Brecht vzw Info 2000
A.T.L. 105.9 3960 Bree vzw Radio Atlantis Noord-Limburg
BRUGGE 107.3 8200 Brugge vzw Socio-culturele Organisatie voor Brugse Informatie en Animatie Vinyl
EXCLUSIEF 103.4 8200 Brugge vzw Dabro
NOORD 103.9 8000 Brugge vzw Bryghensis Radio Stichting
OOSTKAMP 104.9 8000 Brugge vzw Radio Vrij Moerbrugge (R.V.M.)
SWING 105.3 8310 Brugge BVBA Topradio Brugge
VBRO 106.0 8000 Brugge vzw Edison Radio Omroep (E.R.O.)
BRUSSEL 102.5 1120 Brussel vzw Vrije Golf
C.R.D.-FANTASTIEK 103.4 1190 Brussel vzw Alfa-Noord
CONTACT 103.1 1120 Brussel vzw Niet-openbare radio Contact
FM BRUSSEL 106.5 1000 Brussel vzw FM BRUSSEL
RING 107.9 1080 Brussel vzw Radio Ring
SPES 105.0 1083 Brussel vzw Radio Spes
GAVER OMROEP 107.7 8540 Deerlijk vzw Solidar
MEGAVOX 107.1 9800 Deinze vzw Niet Openbare Radio Megavox
TEQUILA 106.2 9800 Deinze vzw Jongeren en Muziek
VERONIEKA 104.2 9800 Deinze vzw Radio Veronieka Deinze
VLR CANTECLAER 105.1 9800 Deinze vzw Vrije Lokale Radio Canteclaer
'T ROS 103.9 9200 Dendermonde vzw 't Ros
BEIAARD 106.3 9200 Dendermonde vzw Weekend
V.R.D. 106.5 3590 Diepenbeek vzw Vrije Radio Demervallei
PALERMO 105.1 3293 Diest vzw Radio Palermo
RITMO 105.8 3293 Diest vzw Faboer
ATLANTIS 102.8 1703 Dilbeek vzw VERENIGING VOOR VORMING EN INFORMATIE ATLANTIS
SKYLINE 104.1 9900 Eeklo vzw Vrije Radio Tris
TIJGER 106.3 9900 Eeklo vzw Vrije Eeklose Radio Omroep (VERO)
BOEMERANG 107.5 2910 Essen vzw V.R.O. Boemerang
EVRO 105.5 2910 Essen vzw EVRO
E.R.C. 106.9 9940 Evergem vzw Radio Artevelde
PAJOTTENLAND 103.9 1570 Galmaarden vzw Radio Pajottenland 1999
K.O.L.M. 107.9 9890 Gavere vzw Lokale Radio K.O.L.M.
CARRE 105.4 2440 Geel vzw Radio Carré
GEEL 107.0 2440 Geel vzw Studio Mi Amigo
ZUIDERKEMPEN 102.4 2440 Geel vzw Power
VLAANDEREN 106.3 2440 Geel vzw Radio 2440
G.R.K. 107.4 3600 Genk vzw Genker Radio Kontakt
GAGA 105.8 3600 Genk vzw Radio Punch
INTERNAZIONALE 102.8 3600 Genk vzw Radio Internazionale 101
R.M.L. 105.4 3600 Genk vzw Gelora
CAROLINE 104.9 9000 Gent vzw NIET-OPENBARE RADIO CAROLINE GENT
GENT 105.3 9000 Gent vzw Familie Radio Onyx
GO 103.2 9000 Gent vzw Radio Gent
MEETJESLAND 107.3 9042 Gent vzw Meetjesland
PLUS 106.0 9000 Gent vzw Radio Plus
ROELAND 104.0 9000 Gent vzw Radio Roeland
SIS 102.8 9000 Gent vzw Radio S.I.S.
STUDIO EKZ 105.7 9000 Gent vzw Radio Airway
SUPERSTAR 107.7 9000 Gent vzw Superstar
M.I.G. 104.9 9500 Geraardsbergen vzw Muziek in Geraardsbergen (M.i.G.)
DATA 106.9 9500 Geraardsbergen vzw Radio Delta
MONTANA 104.0 2280 Grobbendonk vzw Radio Montana  (momenteel geen uitzendingen)
ACCENT 105.8 9450 Haaltert vzw Radio Groot Haaltert
P.R.O.S. 103.8 9450 Haaltert vzw Radio PROS
ANIMO 105.5 3545 Halen vzw ORCI Loksbergen
STADSRADIO HALLE 105.6 1500 Halle vzw Niet-openbare radio Omega-Zuid
VICTORIA 105.2 1500 Halle vzw Victoria
HAM 106.0 3945 Ham vzw Radio Ham
MARTINIQUE 104.9 3945 Ham vzw West-Point
FOREST 105.2 9220 Hamme vzw Radio Forest
ROYAAL 103.0 3930 Hamont-Achel vzw Radio Royaal Regionaal
VOLTAGE 102.9 8530 Harelbeke vzw Radio Zelfstandig Harelbeke
2000 107.2 3500 Hasselt vzw Radio 2000
HASSELT 103.4 3500 Hasselt vzw Radio Radio
HIT 106.1 3500 Hasselt vzw Victoria
SYSTEEM 105.0 3500 Hasselt vzw Radio Systeem
HECHTEL 107.3 3940 Hechtel-Eksel vzw Vrije Radio Hechtel
HASPENGOUW 103.2 3870 Heers vzw Vrije Zender Radio 2000
CHRISTINA 106.1 2220 Heist-Op-Den-Berg vzw Radio Christina
WIEKEVORST 106.8 2222 Heist-op-den-Berg vzw Radio Apollo
SINJAAL 103.8 3020 Herent vzw Infomedia
H.R.O. 105.0 2200 Herentals vzw Herentalse Lokale omroep (H.A.L.O.)
KICK 105.7 2200 Herentals vzw Lokale Omroep Kempen Media
RL 103.7 2270 Herenthout vzw Radio Liefkenshoek
R.D.L. 107.9 3540 Herk-De-Stad vzw Vrije Radio-Zender Speedy
QUATTRO 104.7 2230 Herselt vzw Bergom
STAR 106.5 9550 Herzele vzw Star Herzele
FORMULE 1 104.5 3550 Heusden-Zolder vzw Formule 1
MID-WEST LIMBURG 102.9 3550 Heusden-Zolder vzw Lokale Radio Mid-West Limburg
DELTA 102.4 3730 Hoeselt vzw Radio Vrij Bilzen
SPORT 102.4 3730 Hoeselt vzw Radio Sport
REBECCA 102.9 3221 Holsbeek vzw Rebecca
COSMOS 105.8 2320 Hoogstraten vzw Radio Cosmos
VALENCIA 105.0 2321 Hoogstraten vzw Radio Valencia
BLITZ 107.0 3530 Houthalen vzw Radio Azzurra
FREKWENT 104.7 2540 Hove vzw Radio Flash
TELSTAR 106.5 2235 Hulshout vzw Verenigde Hulshoutse Radioliefhebbers Telstar
HOUTLAND 105.8 8480 Ichtegem vzw Kultureel Onafhankelijke Maatschappij Publieke Audio Service (KOMPAS)
CIEPER 104.0 8908 Ieper vzw Radio Cieper
VRIE 106.1 8900 Ieper vzw Vrie
EXCELLENT 105.6 8870 Izegem vzw Radio 2000
M.T.R. 107.4 3150 Haacht vzw Radio M.T.R.
TEMPO 107.0 1910 Kampenhout vzw Lokale Radio Kampenhout
TOTAAL 104.8 2950 Kapellen vzw Radio Totaal
INTERNATIONAAL 107.2 9970 Kaprijke vzw Radio Internationaal
T.R.L. 104.8 9971 Kaprijke vzw Vrije Radio T.R.L.
CAPITOL GOLD 102.9 2460 Kasterlee vzw KULTURELE INFORMATIE ORGANISATIE STREEK KEMPEN
KASTEL 105.9 2460 Kasterlee vzw Heikant
LICHTAART 106.6 2460 Kasterlee vzw Radio Lichtaart
VENUS 105.2 3140 Keerbergen vzw Radio Venus
VIKING 105.2 3140 Keerbergen vzw Radio Viking
GRENSLAND 105.1 3640 Kinrooi vzw Radio Grensland Kinrooi
MONZA 106.5 3640 Kinrooi vzw Radio Monza
NIVO 107.9 3640 Kinrooi vzw Radio Bocholt Speedway
HERMES 105.0 9690 Kluisbergen vzw Radio Hermes
DYNAMO 105.8 8300 Knokke-Heist vzw Dynamisch Knokke-Heist
PARADIJS 105.1 8300 Knokke-Heist vzw Reformat
TORNADO 106.6 8610 Kortemark vzw Radio Tornado
ARIANE 107.6 3720 Kortessem vzw Radio Telstar
GEMINI 106.0 8500 Kortrijk vzw Gemini
K.L.O. 104.9 8500 Kortrijk vzw Kuurnse Lokale Omroep
KORTRIJK 103.2 8500 Kortrijk vzw Radio Kortrijk
W.L.O. 105.3 8500 Kortrijk vzw Wevelgemse Lokale Omroep (W.L.O.)
W.L.S. 106.4 8500 Kortrijk vzw Niet-Openbare Radio West Lokaal Station Kortrijk
SCHELDELAND 107.2 9150 Kruibeke vzw Radio Scheldeland
ANGEL 107.1 3620 Lanaken vzw Algemene Nationale Gemeenschappelijke Eendracht Lanaken
C.R.M. 102.7 3620 Lanaken vzw Culturele Radio Maaskant
MAASVALLEI 106.0 3621 Lanaken vzw Maasvallei Radio
UNIEK 105.4 9340 Lede vzw Eikendale
ALBATROS 103.4 8880 Ledegem vzw Albatros Radio
SCOPLIA 104.2 3018 Leuven vzw Socio-Culturele Organisatie voor Pluralistische Lokale Informatie en Animatie (SCOPLIA)
SCORPIO 106.0 3000 Leuven vzw Socio-culturele Organisatie voor Regionale Pluralistische Informatieoverdracht (SCORPIO)
V.R.L. 105.6 3000 Leuven vzw Vrije Radio Leuven
STADSRADIO LEUVEN 106.7 3000 Leuven vzw Radio Uilenspiegel
ARAGON 103.5 2500 Lier vzw Kiliaan
X'TRA 106.4 2500 Lier vzw Radio Pallieter
VIO 107.3 2275 Lille vzw V.I.O. Merlijn
C.R.S. 107.0 3350 Linter vzw Calipso
YOU 106.6 9080 Lochristi vzw Radio You
A.B.C. 103.0 9160 Lokeren vzw Aksent
A.X.I. 105.9 9160 Lokeren vzw Lokeren Radio (Lora)
S.O.L. 106.5 3920 Lommel vzw Radio 2000
TAMARA 105.3 1840 Londerzeel vzw Radio Tamara
PLASKE 107.3 3210 Lubbeek vzw Radio Plaske
LORALI 107.5 3560 Lummen vzw ORGANISATIE VOOR REGIONALE CULTURELE INFORMATIE (O.R.C.I.)
MICRON 107.4 9681 Maarkedal vzw Radio Popcorn
GRAFIEK MAASEIK 105.6 3680 Maaseik vzw Veronica Anders Maaseik
MAASEIK 107.6 3680 Maaseik vzw Lokale Radio Maaseik
R.M.C. 106.7 3630 Maasmechelen vzw Socio-Culturele Onafhankelijke Maaslandse Informatieve Regionale Organisatie (SCOMIRO)
SATURNUS 105.9 9990 Maldegem vzw Saturnus
RANDSTAD 106.6 2800 Mechelen vzw Radio Tele-Randstad
REFLEX 102.7 2800 Mechelen vzw Radio Reflex Mechelen
RETRO 105.5 2800 Mechelen vzw Carina
HEIDEBLOEM 106.3 3670 Meeuwen-Gruitrode vzw Radio Heidebloem
CARROUSEL 107.1 8930 Menen vzw Radio West
PALLIETER 106.2 8930 Menen vzw Lokale Klankomroep Pallieter
USA MERELBEKE 106.8 9820 Merelbeke vzw Usam
AMERIKA 106.9 8760 Meulebeke vzw Amerika
MELINDA 104.0 8432 Middelkerke vzw Radio Melinda
GOMPEL 105.2 2400 Mol vzw Vrije Radio Noordzee
MAGIC 105.6 2400 Mol vzw Magic
MILO 103.1 2400 Mol vzw Molse Interlokale omroep (M.I.L.O.)
MOL 104.1 2400 Mol vzw R.A.D.I.O. Mol
SPECTRA 107.6 2400 Mol vzw Spectra
BEACH 106.1 8620 Nieuwpoort vzw Horizon
BEVEL 105.3 2560 Nijlen vzw Radio Relax
RUSH 107.1 2560 Nijlen vzw Rush
DEL SOL 106.2 9400 Ninove vzw Radio Del Sol
LINDE NINOVE 106.6 9402 Ninove vzw Verona
NINOVE 104.7 9400 Ninove vzw Lokale Radio Ninove 104.7
R.D.S. 105.5 9400 Ninove vzw Vrije Radio Lombeek
'T VISSERTJE 105.4 8400 Oostende vzw 't Vissertje
KOMPAS 107.1 8400 Oostende vzw Radio Activity
MELODIE 105.0 8400 Oostende vzw Algemene Neutrale Dagelijkse Radio-Omroep (ANDROMEDA)
MIDDENKUST 106.3 8400 Oostende vzw Radio Galaxy
NOORDZEE 104.5 8400 Oostende vzw Radio Noordzee
OOSTENDE 107.4 8400 Oostende vzw Kustradio
WEST 107.3 8400 Oostende vzw Radio West
SUCCES 106.0 1745 Opwijk vzw Radio TROD
MEERDAAL 107.1 3051 Oud-Heverlee vzw V. R. Meerdaal
BELGICA 105.3 3053 Oud-Heverlee vzw Radio Atlantis
NOORDERKEMPEN 107.5 2360 Oud-Turnhout vzw Radio Mi Amigo
O.T. 106.2 2360 Oud-Turnhout vzw Rako
BROUWER 106.3 9700 Oudenaarde vzw Radio Brouwer
VLAAMSE ARDENNEN 103.0 9700 Oudenaarde vzw Digitaal
WELKOM 107.8 3090 Overijse vzw Radio Welkom
MYSTIQUE 103.7 3900 Overpelt vzw Signaal
HOLIDAY 106.6 3990 Peer vzw Vrije Lokale Radiozender Groot-Peer Holiday
POPERINGE 107.5 8970 Poperinge vzw Radio Poperinge
FANTASY 107.1 2381 Ravels vzw Fantasy
PALOMA 106.0 2382 Ravels vzw Radio Paloma
ST-JOB 107.2 2470 Retie vzw Radio Sint-Job
ALPINE 104.3 8800 Roeselare vzw Alpine De Regionale Omroepstichting
BINGO 105.9 8800 Roeselare vzw Bingo
LIBERTY 107.2 8800 Roeselare vzw Roeselaarse Radio Omroep (RRO)
MAXIMA 106.7 8800 Roeselare vzw Radio Maxima
ROESELARE 103.0 8800 Roeselare vzw Radio Firenze
SYMPATIEK 107.6 8800 Roeselare vzw Radio Sympatiek
ZUID 106.3 8800 Roeselare vzw Rolarius
DECIBEL 107.2 3111 Rotselaar vzw Madera
RGR 104.5 3111 Rotselaar vzw Lokale Radio Omroepstichting Radio Groot Rotselaar
HAPPY 104.9 3111 Rotselaar vzw De Hoge Noot
MEGA PRIMAVERA 106.5 2627 Schelle vzw Radio Mega
IMPULS 104.5 9520 Sint-Lievens-Houtem vzw Lokale Radio Impuls
V.R.S. 103.6 9520 Sint-Lievens-Houtem vzw Vrije Radio Sint-Lievens-Houtem
C.B.S. 104.0 9100 Sint-Niklaas vzw Stadsradio Sint-Niklaas
GOLDIES RADIO 107.9 9100 Sint-Niklaas vzw Radio Solymar
LAND VAN WAAS 106.8 9100 Sint-Niklaas vzw Vrije Private Omroepvereniging Land van Waas
REYNAERT 105.3 9100 Sint-Niklaas vzw Radio Reynaert
SEVENTY SEVEN 102.6 9100 Sint-Niklaas vzw 77
SINAAI 105.5 9112 Sint-Niklaas vzw Lorasin
SUPER 103.5 9100 Sint-Niklaas vzw Stichting Kommunikatie Waasland
BACCARA 106.3 3800 Sint-Truiden vzw Radio Baccara
SINT-TRUIDEN 103.1 3800 Sint-Truiden vzw Radio Aktief
VELM 103.5 3806 Sint-Truiden vzw Vereniging Radio Velm (V.R.V.)
O.N.Y.X. 107.5 9190 Stekene vzw Horizon
CARAAD 105.8 8700 Tielt vzw Caraad
TIELT 106.5 8700 Tielt vzw De Infoor
94 107.7 3300 Tienen vzw Vierennegentig
TIENEN 105.7 3300 Tienen vzw Radio Tienen
TOURING 105.0 3300 Tienen vzw Touring Tienen
RUTTEN 107.7 3700 Tongeren vzw Vrije Zender Radio Rutten
TONGEREN 107.3 3700 Tongeren vzw Radio Tongeren
ZUID LIMBURG 106.6 3700 Tongeren vzw Radio Zuid Limburg
V.R.T. 107.9 8820 Torhout vzw Vrije Radio Torhout
VTRO HERONA 107.5 8820 Torhout vzw Lokale Radio Herona Torhout
UTOPIA 107.9 3128 Tremelo vzw Utopia
DIMENSION 105.1 2300 Turnhout vzw Radio Dimension
HAWAII 106.9 2300 Turnhout vzw Radio Hawaii
OK 105.5 2300 Turnhout vzw Atlantis
MHzwww.tos.be/">TOS 103.4 2300 Turnhout vzw T.O.S. - Turnhoutse omroepstichting
TURNHOUT 104.7 2300 Turnhout vzw Radio Pink Panther
MOETOEN 105.7 1800 Vilvoorde vzw Moetoen
MOS 105.6 9950 Waarschoot vzw Vrije Radio Neutraal
POLDERLAND 107.9 9950 Waarschoot vzw Radio en Disco Polderland
DIAMANT 103.5 8790 Waregem vzw Radio Diamant
STADSRADIO WAREGEM 105.4 8790 Waregem vzw Lokale Radio Trend
SENTINEL 104.9 3830 Wellen vzw Radio Sentinel
V.R.W. 104.3 3830 Wellen vzw Vrije Radio Wellen
DOUBLE YOU 103.4 2260 Westerlo vzw V.R.H.
GOLDEN FLASH 104.3 2260 Westerlo vzw Golden Flash
APOLLO 106.1 9230 Wetteren vzw Radio Apollo
DE MOLEN 104.4 8560 Wevelgem vzw Radio De Molen
RADIOKA 104.8 9260 Wichelen vzw Radioka
FIASCO R.F.W. 107.3 8710 Wielsbeke vzw Fiasco
800 103.8 2830 Willebroek vzw Radio 800
R.S.J. 104.9 2830 Willebroek vzw Radio Sint-Jan
OUDENAARDE 106.6 9790 Wortegem-Petegem vzw Vivaldi
CONTRAST 106.1 2990 Wuustwezel vzw VWB Noord
SAFFIER 104.1 2990 Wuustwezel vzw Saffier
EXACT 104.3 9240 Zele vzw Liberty
MALAIKA 107.0 9240 Zele vzw Radio Malaika
Z.R.O. MIETJE STROEL 106.2 9060 Zelzate vzw Zelzaatse Radio Omroep Mietje Stroel
ARONA 107.5 9750 Zingem vzw Alternatieve Radio Omroep Nazareth (ARONA)
DELMARE 105.9 9750 Zingem vzw Delmare (momenteel geen uitzendingen)
KEMPEN 104.6 2980 Zoersel vzw Radio Kempen
ZOE 104.9 2980 Zoersel vzw Omega
RELAX 105.0 8980 Zonnebeke vzw Radio Relax
IMPAKT 105.2 9620 Zottegem vzw Lokale Radio Impakt
PRIMA 105.6 9620 Zottegem vzw Prima
VRO ZOTTEGEM 107.6 9620 Zottegem vzw V.R.O. Zottegem
EUROPE 105.7 8550 Zwevegem vzw Radio Europe

Lijst nationale en lokale radio's op 27 mei 2004, samengesteld door Herman Boel..

Legende:
BR = Vlaams-Brabant + Brussel; OV = Oost-Vlaanderen; WV = West-Vlaanderen; AN = Antwerpen; LI = Limburg; Adx = adres; ND = rondstralend; D = gericht; txt = tekst
Alle vermogens uitgedrukt in erp (afgestraald vermogen uit de zendantenne)!

(c): Contact; (c2): Contact2; (cd): C-Dance; (l) FM Limburg; (nos): Nostalgie; (rgr): RGR; (trv): Topradio Vlaanderen; (cfm): Cool FM; (sc): Scoplia; (mae): MaevaFM


Frequentie
Station
, locatie - PROVINCIE (Vermogen & antennarichting.); RDS INFO; adres; tel/fax nrs; format info

87.6 MHz
Q-Music , Bredene - WV (5 kW - stereo); RDS: 'Q-MUSIC'; format: hit music, games, chitchat

88.0 MHz
VRT Studio Brussel
 , Leuven - BR (0.5 kW - stereo); RDS: 'STU BRU'; format: pop
4FM
 , Genk - LI (0.5 kW - stereo); RDS: '4FM' + song info; pty= pop; format: 80s oriented
Q-Music , Kortrijk - WV (2 kW - stereo); RDS: 'Q-MUSIC'; format: hit music, games, chitchat

88.1 MHz
Q-Music , Brugge - WV (1 kW - stereo); RDS: 'Q-MUSIC'; format: hit music, games, chitchat

88.3 MHz
VRT Radio MNM
 , Brussel - BR (1 Kw - stereo); RDS: 'MNM '; format: hit music, games, chitchat
Q-Music , Oostvleteren - WV (1 kW - stereo); RDS: 'Q-MUSIC'; format: hit music, games, chitchat

88.6 MHz
Q-Music , Gent - OV (3.16 kW - stereo); RDS: 'Q-MUSIC'; format: hit music, games, chitchat

88.7 MHz
VRT Radio 2 , Veltem - BR (1 kW - stereo); RDS: 'RADIO 2' + 'R2 VL-BR'; format: light popular music + regional prog.

88.8 MHz
Q-Music , Heusden-Zolder - LI (0.5 kW - stereo); RDS: 'Q-MUSIC'; format: hit music, games, chitchat

88.9 MHz
Q-Music , Diksmuide - WV (1 kW - stereo); RDS: 'Q-MUSIC'; format: hit music, games, chitchat

89.0 MHz
VRT Radio MNM
 , Schoten - AN (20 kW - stereo); RDS: 'MNM '; format: hit music, games, chitchat

89.1 MHz
4FM
 , Tongeren - LI (1 kW - stereo); RDS: '4FM' + song info; pty= pop; format: 80s oriented

89.2 MHz
4FM
 , Sint-Truiden - LI (0.5 kW - stereo); RDS: '4FM' + song info; pty= pop; format: 80s oriented

89.5 MHz
VRT Radio Klara , Sint-Pieters-Leeuw - BR (50 kW - stereo); RDS: 'KLARA'; format: classical music

89.6 MHz
4FM
 , Brugge - WV (2 kW - stereo); RDS: '4FM' + song info; pty= pop; format: 80s oriented

89.8 MHz
VRT Radio 2 , Nieuwkerken-Waas - OV (1 kW - stereo); RDS: 'RADIO 2' + 'R2 O-VL'; format: light popular music + regional prog.

89.9 MHz
VRT Radio Klara , Genk - LI (20 kW - stereo); RDS: 'KLARA'; format: classical music

90.0 MHz
4FM , Aalst - OV (0.5 kW - stereo); RDS: '4FM' + song info; pty= pop; format: 80s oriented

90.4 MHz
VRT Radio Klara , Egem - WV (50 kW - stereo); RDS: 'KLARA'; format: classical music

90.6 MHz
Q-Music , Turnhout - AN (5 kW - stereo); RDS: 'Q-MUSIC'; format: hit music, games, chitchat

90.7 MHz
VRT Radio 2 , Brussegem - BR (2 kW - stereo); RDS: 'RADIO 2' + 'R2 O-VL'; format: light popular music. + regional prog.

90.9 MHz
Q-Music , Herzele - OV (1 kW - stereo); RDS: 'Q-MUSIC'; format: hit music, games, chitchat

91.4 MHz
4FM
 , Tielen - AN (0.316 kW -stereo); RDS: '4FM' + song info; pty= pop; format: 80s oriented

91.7 MHz
VRT Radio 1 , Sint-Pieters-Leeuw - BR (50 kW - stereo); RDS: 'RADIO 1'; format: various music styles and occasional news & information

92.0 MHz
VRT Radio Klara , Antwerpen - AN (1 kW - stereo); RDS: 'KLARA'; format: classical music

92.2 MHz
Q-Music , Dendermonde - OV (0.316 kW - stereo); RDS: 'Q-MUSIC'; format: hit music, games, chitchat
Q-Music , Leuven - BR (0.316 kW - stereo); RDS: 'Q-MUSIC'; format: hit music, games, chitchat
Q-Music , Herentals - AN (1 kW - stereo); RDS: 'Q-MUSIC'; format: hit music, games, chitchat

92.4 MHz
VRT Radio 2 , Diest - BR (1 kW - stereo); RDS: 'RADIO 2' + 'R2 VL-BR'; format: light popular music + regional prog.

92.6 MHz
Q-Music , Berlaar - AN (0.316 kW - stereo); RDS: 'Q-MUSIC'; format: hit music, games, chitchat

92.7 MHz
4FM
 , Kortrijk - WV (2 kW -stereo); RDS: '4FM' + song info; pty= pop; format: 80s oriented

92.8 MHz
Q-Music , Beringen - LI (1 kW - stereo); RDS: 'Q-MUSIC'; format: hit music, games, chitchat

92.9 MHz
Q-Music , Antwerpen - AN (0.5 kW - stereo); RDS: 'Q-MUSIC'; format: hit music, games, chitchat

93.0 MHz
Q-Music , Aalst - OV (0.316 kW - stereo); RDS: 'Q-MUSIC'; format: hit music, games, chitchat
VRT Radio MNM
 , Genk - LI (3 kW - stereo); RDS: 'MNM '; format: hit music, games, chitchat

93.2 MHz
Q-Music , Wijtschate - OV (0.316 kW - stereo); RDS: 'Q-MUSIC'; format: hit music, games, chitchat

93.5 MHz
Q-Music , Sint-Niklaas - OV (2 kW - stereo); RDS: 'Q-MUSIC'; format: hit music, games, chitchat
Q-Music , Geel - AN (1 kW - stereo); RDS: 'Q-MUSIC'; format: hit music, games, chitchat

93.7 MHz
VRT Radio 2 , Sint-Pieters-Leeuw - BR (50 kW - stereo); RDS: 'RADIO 2' + 'R2 VL-BR'; format: light popular music + regional prog.

94.0 MHz
4FM
 , Egem - WV (2 kW - stereo); RDS: '4FM' + song info; pty= pop; format: 80s oriented

94.2 MHz
VRT Radio 1 , Schoten - AN (20 kW - stereo); RDS: 'RADIO 1'; format: various music styles and occasional news & information

94.5 MHz
VRT Studio Brussel
 , Gent - OV (0.5 kW - stereo); RDS: 'STU BRU'; format: pop

94.7 MHz
Q-Music , Genk - LI (0.25 kW - stereo); RDS: 'Q-MUSIC'; format: hit music, games, chitchat

94.8 MHz
VRT Radio MNM
 , Veltem - BR (1 kW - stereo); RDS: 'MNM '; format: hit music, games, chitchat
Q-Music , Tongeren - LI (0.2 kW - stereo); RDS: 'Q-MUSIC'; format: hit music, games, chitchat

95.1 MHz
4FM
 , Turnhout - AN (1 kW -stereo); RDS: '4FM' + song info; pty= pop; format: 80s oriented

95.7 MHz
VRT Radio 1 , Egem - WV (50 kW - stereo); RDS: 'RADIO 1'; format: various music styles and occasional news & information

95.8 MHz
Q-Music , Veltem - BR (1 kW - stereo); RDS: 'Q-MUSIC'; format: hit music, games, chitchat

95.9 MHz
Q-Music , Lommel - LI (0.5 kW - stereo); RDS: 'Q-MUSIC'; format: hit music, games, chitchat

96.3 MHz
4FM
 , Gent - OV (2 kW -stereo); RDS: '4FM' + song info; pty= pop; format: 80s oriented

96.4 MHz
VRT Radio Klara , Schoten - AN (3 kW - stereo); RDS: 'KLARA'; format: classical music

96.5 MHz
4FM
 , Hamont-Achel - LI (0.5 kW - stereo); RDS: '4FM' + song info; pty= pop; format: 80s oriented

96.7 MHz
Q-Music , Mechelen - AN (2 kW - stereo); RDS: 'Q-MUSIC'; format: hit music, games, chitchat

96.8 MHz
Q-Music , Hasselt - LI (0.5 kW - stereo); RDS: 'Q-MUSIC'; format: hit music, games, chitchat

96.9 MHz
Q-Music , Sint-Truiden - LI (1 kW - stereo); RDS: 'Q-MUSIC'; format: hit music, games, chitchat

97.0 MHz
VRT Radio MNM
 , Sint-Pieters-Leeuw - BR (2 kW - stereo); RDS: 'MNM '; format: hit music, games, chitchat

97.5 MHz
VRT Radio 2 , Schoten - AN (20 kW - stereo); RDS: 'RADIO 2' + 'R2 ANTW'; format: light popular music + regional prog.

97.9 MHz
VRT Radio 2 , Genk - LI (20 kW - stereo); RDS: 'RADIO 2' + 'R2 LIMB'; format: light popular music + regional prog.

98.0 MHz
Q-Music , Antwerpen - AN (1 kW - stereo); RDS: 'Q-MUSIC'; format: hit music, games, chitchat

98.1 MHz
Q-Music , Brussel - BR (10 kW - stereo); RDS: 'Q-MUSIC'; format: hit music, games, chitchat

98.2 MHz
Q-Music , Egem - WV (3.16 kW - stereo); RDS: 'Q-MUSIC'; format: hit music, games, chitchat

98.4 MHz
Q-Music , Brussel - BR (0.2 kW - stereo); RDS: 'Q-MUSIC'; format: hit music, games, chitchat
4FM , Beringen - LI (0.5 kW - stereo); RDS; '4FM' + songinfo; pty=pop; format: 80s oriented

98.5 MHz
VRT Radio 1 , Leuven - BR (0.5 kW - stereo); RDS: 'RADIO 1'; format: various music styles and occasional news & information

98.6 MHz
VRT Radio 2 , Egem - WV (50 kW - stereo); RDS: 'RADIO 2' + 'R2 O-VL'; format: light popular music + regional prog.

98.8 MHz
4FM
 , Brussel - BR (3.16 kW - stereo); RDS: '4FM' + song info; pty= pop; format: 80s oriented

99.0 MHz
4FM
 , Diest - BR (0.5 kW - stereo); RDS: '4FM' + song info; pty= pop; format: 80s oriented
4FM
 , Mechelen - AN (2 kW - stereo); RDS: '4FM' + song info; pty= pop; format: 80s oriented

99.2 MHz
4FM
 , Antwerpen - AN (10 kW - stereo); RDS: '4FM' + song info; pty= pop; format: 80s oriented
4FM , Hasselt - LI (0.5 kW - stereo); RDS: '4FM' + song info; pty= pop; format: 80s oriented

99.7 MHz
4FM
 , Ninove - OV (0.25 kW - stereo); RDS: '4FM' + song info; pty= pop; format: 80s oriented
4FM , Leuven - BR (1 kW - stereo); RDS: '4FM' + song info; pty= pop; format: 80s oriented

99.9 MHz
VRT Radio 1 , Genk - LI (20 kW - stereo); RDS: 'RADIO 1'; format: various music styles and occasional news & information

100.1 MHz
VRT Radio 2 , Egem - WV (50 kW - stereo); RDS: 'RADIO 2' + 'R2 W-VL'; format: light popular music + regional prog.

100.6 MHz
VRT Studio Brussel
 , Sint-Pieters-Leeuw - BR (50 kW - stereo); RDS: 'STU BRU'; format: pop

100.9 MHz
VRT Studio Brussel
 , Schoten - AN (40 kW - stereo); RDS: 'STU BRU'; format: pop

101.0 MHz
4FM ,Oost-Vleteren- WV (20 kW - stereo); RDS: '4FM' + song info; pty= pop; format: 80s oriented

101.4 MHz
VRT Studio Brussel
 , Genk - LI (40 kW - stereo); RDS: 'STU BRU'; format: pop

101.5 MHz
VRT Radio MNM
 , Egem - WV (40 kW - stereo); RDS: 'MNM '; format: hit music, games, chitchat

101.7 MHz
AFN, Everberg - BR (0.9 kW - mono); US army station; Adx: Box 7, 7010 SHAPE (APO AE 09700)

102.0 MHz
VRT Radio MNM
 , Genk - LI (40 kW - stereo); RDS: 'MNM '; format: hit music, games, chitchat

102.1 MHz
VRT Studio Brussel
 , Egem - WV (50 kW - stereo); RDS: 'STU BRU'; format: pop

102.2 MHz
Radio Multipop, Antwerpen - AN (stereo - 0.6 kW); RDS: 'MULTIPOP'+freq; Adx: Beekstraat 16, 2140 Antwerpen (Borgerhout); tel:03-237.96.84; fax: 03-237.68.48

102.4 MHz
Radio Zuiderkempen (c), Geel - AN (stereo); RDS: 'CONTACT' + adverts; Adx: Grote Steenweg 132c, 2440 Geel; tel:014-538.539
Radio Sport, Bilzen (Sat/Sun) - LI (mono); Adx: Groenstraat 98, 3730 Hoeselt; tel:089-41.20.57

102.5 MHz
Radio Contact2
 (c2), Brussel - BR (0.25 kW - stereo); RDS: 'CONTACT2' + song info; pty=pop; tel:02-244.27.11; fax:02-244.27.10

102.6 MHz
Radio 77 (trv), Sint-Niklaas - OV (stereo); RDS: 'TOPRADIO'+'SINT NIKLAAS'+txt; Adx: Heidebloemstraat 233, 9100 Sint-Niklaas; tel:03-777.77.88; fax:03-777.73.92
Radio Cardinaal (c), Aarschot - BR (stereo); RDS:'CONTACT'+'AARSCHOT'+freq; Adx: Demervallei 4a, 3200 Aarschot; tel:016-56.21.90; fax:016-56.15.40

102.7 MHz
Radio Reflex, Mechelen - AN (mono); RDS: 'REFLEX' + freq+advert; Adx: Meysbrug 2, 2800 Mechelen; tel:015-21.85.96; fax:015-21.86.48
Radio CRM (Culturele Radio Maaskant), Lanaken - LI (mono); Adx: Steegstraat 20, 3620 Lanaken; tel:089-71.76.53

102.8 MHz
SIS (trv), Gent - OV (0.75 kW - stereo); RDS: 'TOPRADIO' + 'SIS' + lots of text; Adx: Nekkersputstraat 150, 9000 Gent; tel:09-227.99.11; fax:09-236.12.21
Radio Atlantis, Schepdaal - BR (mono); RDS:'ATLANTIS'+MANGO' +'DILBEEK'+'PAJOT'; Adx: Marktstraat 4, 1703 Schepdaal; tel:02-569.46.44; fax:02-567.03.23
Radio Expres (c2), Antwerpen - AN (stereo);RDS: 'CONTACT2'+ 'NOORD' + alt. freqs +song info;Adx: Century Center, Keyserlei 58/60, 2018 Antwerpen; tel:03-201.00.01; fax:03-201.00.09
Radio Internazionale, Waterschei - LI (mono); Adx: Risstraat 3, 3600 Waterschei; tel:089-38.27.12

102.9 MHz
City-Music Aalst, Aalst - OV (stereo); RDS: 'CITY MUSIC'+ song info; pty=pop; Adx: Het Radiohuis, Geraardsbergsestraat 21, 9300 Aalst; tel:053-78.96.34; fax:053-71.19.85
Radio Rebecca (rgr2), Holsbeek - BR (mono); Adx: Veeliedenstraat 61a, 3221 Holsbeek; tel:016-56.12.47
Radio Capitol Gold, Kasterlee - AN (mono); Adx: Tielendorp 11/2, 2460 Kasterlee; tel:014-55.55.35
Radio MWL (cfm), Heusden-Zolder - LI (mono); RDS: 'COOL FM'+freq+loc.; adx: Herderspad 8, 3550 Heusden-Zolder; tel:011-25.47.65, fax:011-25.47.65
Radio Voltage
, Harelbeke - WV (stereo); Adx: L.Leopold III plein 28, 8530 Harelbeke; tel:056-71.43.68; fax:056-20.08.42

103.0 MHz
Radio ABC (trv), Lokeren - OV (stereo); RDS: 'ABC'+'TOPRADIO'+'LOKEREN'+txt;Adx: Dijkstraat 18a, 9160 Lokeren; tel:09-348.89.11; fax:03-777.73.92
R Vlaamse Ardennen (c), Oudenaarde - OV (mono); RDS: 'CONTACT' + freq; Adx: Kimpestraat 17, 9660 Brakel; tel:055-30.15.15
Radio Horizon, Berlaar - AN (stereo); RDS: 'HORIZON' + text; Adx: Misstraat 112, 2590 Berlaar; tel:03-482.23.71; fax:03-482.43.10
Radio Royaal , Hamont-Achel - LI (stereo); RDS: 'ROYAAL' + text
Radio Roeselare (c), Gits - WV (stereo); RDS: 'HITRADIO'+'CONTACT'+freq+song info; tel:051-24.24.62

103.1 MHz
Radio Contact (c), Brussel - BR (3 kW - stereo); RDS: 'CONTACT' + song info; tel:02-244.27.10
Radio Milo, Mol - AN (mono); Adx: Milostraat 15, 2400 Mol; tel:014-31.16.66
Radio Energy, Lanaken - LI (mono); Adx: Strodorp 67, 3620 Veldwezelt (Lanaken); tel:089-72.26.26
Topradio Sint-Truiden (trv), Sint-Truiden - LI (mono); Adx: Stationsstraat 25/101, 3800 St-Truiden; tel:011-67.43.85; fax:011-67.45.69

103.2 MHz
Radio Go, Gent - OV (stereo); RDS: 'RADIO GO'; Adx: Visserij 201-203 (Res. Xantippe), 9000 Gent; Tel: 09-265.97.30; Fax: 09-265.97.37
Radio Antigoon, Antwerpen - AN (0.024 kW – mono - antenna height: 54 mtr); RDS: 'ANTIGOON'; adx: Ankerrui 26-28, 2018 Antwerpen; tel:03-233.88.25; fax:03-231.14.41
Radio Haspengouw (cd), Heers - LI (stereo); RDS: 'C-DANCE'+text; Adx: Donkerstraat 29, 3870 Heers; tel:011-48.59.41
Radio Kortrijk (m), Kortrijk – WV (stereo); RDS: 'MANGO' + 'KORTRIJK' + freq; Adx: Beeklaan 38, 8500 Kortrijk; tel:056-22.76.00; fax:056-20.48.34

103.3 MHz
Radio Katanga, Aalst - OV (mono); format: alt. music + prog. in local dialect; Adx: Nieuwbeekstraat 35, 9300 Aalst; tel:053-77.07.53

103.4 MHz
Radio Free (c), Brakel - OV (stereo); RDS: 'CONTACT'+'BRAKEL'+song info; Adx: Ommegangstraat 9, 9660 Brakel; tel:055-42.45.45; fax:055-42.19.19
Radio Fantastiek (trv), Brussel - BR (stereo); RDS: 'TOPRADIO' + 'BRUSSEL'+freq; Adx: Telemacchuslaan, 1190 Vorst; tel:02-376.12.87; fax:02-376.26.62
Radio Tos, Turnhout - AN (mono); Adx: Druivenstraat 1, 2300 Turnhout; tel:014-42.55.55; fax:014-43.72.26
Double You FM, Westerlo - AN (mono); Adx: Gravin de Merodestraat 19, 2260 Westerlo; tel:016-69.66.30
Radio Hasselt (cfm), Hasselt - LI (mono); Adx: Kempische stwg 105 bus 2, 3500 Hasselt; tel:011-22.99.25; fax:011-23.50.60
Radio Exclusief, Brugge - WV (stereo) (0.031 kW); RDS: 'EXCLUSIEF'+info; Adx: Emyle Bethunelaan 5, 8200 St-Michiels-Brugge; tel:050-67.94.95; Fax : 050/67.94.96
Radio Albatros, Rollegem-Kapelle - WV (mono); Adx: Schoolstraat 19, 8880 Rollegem-Kapelle; tel:056-50.32.06

103.5 MHz
Super FM (c), Sint-Niklaas - OV (stereo); RDS: 'CONTACT'+'SINT-'+'NIKLAAS'+freq+txt; Adx: Europark Noord 39, 9100 St-Niklaas; tel/fax:03-766.55.51
Radio Aragon (c), Lier - AN (mono); RDS: 'HITRADIO'+'CONTACT' + freq + text; Adx: O.L.-Vrouwlaan 10, 2570 Duffel; tel:015-31.51.52
Radio Velm, Velm - LI (mono); Adx: Jufferstraat 28, 3806 Velm; tel:011-68.19.04
Radio Diamant (c), Waregem - WV (mono); RDS: 'CONTACT' + 'WAREGEM' + freq; Adx: Driesstraat 22, 8790 Waregem; tel:056-60.67.38; fax:056-61.22.82

103.6 MHz
Radio V.R.S. (trv), Bavegem - OV (stereo); RDS: 'TOPRADIO' + 'VRS' + text; Adx: Leenstraat 13, 9520 St-Lievens-Houtem; tel:09-362.42.44; fax:09-362.88.53
Radio Minerva, Antwerpen - AN (mono); adx: Wandeldijk 20, 2050 Antwerpen; tel:03-219.17.27; fax:03-219.71.36
Radio Benelux, Paal - LI (mono); RDS: ‘BENELUX’; Adx: Galgestraat 8, 3583 Paal; tel:011-42.44.51; fax:011-43.20.44
INACTIVE - Radio Testelt, Testelt – (illegal – 0.003 kW - mono); tel/fax: 016-75.82.26; broadcasts Sundays 0900-1100 local time

103.7 MHz
Radio Liefkenshoek , Herenthout - AN (mono)
Radio Mystique (c), Overpelt - LI (stereo); RDS: 'CONTACT' + freqs + song info; Adx: Fabriekstraat 27, 3900 Overpelt; tel:011-80.06.60

103.8 MHz
Radio Sinjaal (c), Leuven - BR (stereo); RDS: 'CONTACT'+song info; Adx: Vaartkom 31/301, 3000 Leuven; tel:016-30.98.36; fax:016-30.98.37
Radio 800
 (trv), Willebroek - AN (mono); Adx: Overwinningsstraat 38, 2830 Willebroek; tel:03-886.76.06; fax:03-866.10.88

103.9 MHz
Radio 't Ros, Dendermonde - OV (mono); RDS: 'T ROS FM'+advert
Radio Markdal, Galmaarden - BR (mono); relayt Stadsradio Halle (105.6); Adx: Stationstraat 49, 1570 Galmaarden; tel:054-58.08.42
Radio Centraal, Antwerpen - AN (mono); adx: E. Van Dijckkaai 21, 2000 Antwerpen; tel:03-232.91.92
Radio Noord (m), Brugge - WV (stereo); RDS: 'MANGO'+freq; Adx: Sint-Jorisstraat 20, 8000 Brugge; tel:050-44.21.31; fax:050-44.21.33

104.0 MHz
Radio Magic FM
 (cd), Sint-Niklaas - OV (stereo); Adx: Prins Boudewijnlaan 107, 9100 St-Niklaas; tel:03-766.38.90; fax:03-777.73.92
Radio Roeland, Gent - OV (0.100 kW - mono); Adx: H.Dunantlaan 8, 9000 Gent; tel:09-223.24.32
Radio Montana, Grobbendonk - AN (0.030 kW - mono); Adx: Heirbaan 25, 2280 Grobbendonk; tel:014-50.12.75; fax:014-50.27.65
Radio Melinda
 , Leffinge - WV (mono); Adx: Torhoutsestwg 4b, 8432 Leffinge; tel:059-51.33.59
Radio Cieper (c), Vlamertinge (Ieper) - WV (0.037 kW - mono); RDS: 'CONTACT'+'WESTHOEK'+freq+adverts

104.1 MHz
Radio Skyline (m), Eeklo - OV (stereo); RDS: 'MANGO'+freq
Radio Mol, Mol - AN (mono); Adx: Keirlandse Zillen 7 bus 2, 2400 Mol; tel:014-31.85.71; fax:014-31.21.03
Radio Saffier , Wuustwezel - AN (stereo); RDS: 'SAFFIER'
Radio Pantera (trv), Bilzen - LI (mono); RDS: 'TOPRADIO'; Adx: Spelverstraat 34b, 3740 Bilzen; tel:089-41.53.78; fax:011-23.21.11

104.2 MHz
Radio Aalst (c2), Erembodegem - OV (stereo); RDS: ‘CONTACT2’+song info; Adx: Leuvestraat 168, 9320 Erembodegem; tel:053-21.69.00; fax:053-70.63.36
Radio Veronieka, Deinze - OV (mono); Adx: Izegemstraat 104, 9800 Deinze; tel:09-386.56.57
Radio Scoplia (sc), Wespelaar - BR (mono); RDS: 'MANGO'+'SCOPLIA' + text; pty=POP; Adx: Studio's P. Bellonstraat 3, 3018 Leuven; tel:016-60.22.02; fax:016-60.22.40
Radio Crooze FM, Antwerpen - AN (mono); Adx: Transvaalstraat 9, 2600 Berchem; tel:03-281.07.07; fax:03-287.61.09

104.3 MHz
Radio Exact (c), Waasmunster - OV (0.3 kW - stereo); RDS: 'CONTACT'+song info; Adx: Durmen 201, 9240 Zele; tel:052-45.31.00
Radio Golden Flash, Westerlo - AN (stereo); RDS: 'RGF' + text+song info; Adx: Renderstraat 104, 2260 Westerlo; tel:014-26.44.66
Radio Apollo Wellen, Wellen - LI (mono); RDS: 'RAW'; Adx: Langenakkerstraat 112, 3830 Wellen; tel:011-37.73.28
Vrije Radio Wellen, Wellen - LI (mono);RDS: 'VRW'+text; Adx: Postbus 44, 3830 Wellen; tel:012-74.36.66; Fax:012-74.56.10
Radio Alpine, Roeselare - WV (mono); Adx: Vijfwegenstraat 52, 8800 Roeselare; tel:051-20.01.04

104.4 MHz
Radio Christina, Berlaar - AN (mono); Adx: Heidestraat 46, 2590 Berlaar; tel:03-482.38.10
Radio De Molen, Wevelgem - WV (mono); Adx: Gullegemstraat 185, 8560 Wevelgem; tel:056-41.96.41

104.5 MHz
Radio Impuls (mae), Scheldewindeke - OV (stereo); RDS:'MAEVA-FM’+'IMPULS'+freq; pty=varied
Radio RGR FM (rgr) , Rotselaar - BR; RDS:'RGR FM'+network info; pty=pop
Radio Formule I, Heusden-Zolder - LI (mono); Adx: Edw.Staintonstraat 74/1, 3550 Heusden-Zolder; tel:011-57.15.19; fax:011-57.41.90
Radio Noordzee (m), Oostende - WV (stereo); RDS: 'MANGO'; Adx: Kapellestraat 76, 8400 Oostende; tel:059-80.47.04; fax:059-70.15.12

104.6 MHz
Radio Klein-Brabant (c) , Bornem - AN (stereo); RDS: 'CONTACT' + text
Hot FM, Zoersel - AN (mono); Adx: De Beemdekens 41, 2980 Zoersel; tel:03-384.23.79

104.7 MHz
Stadsradio Ninove, Ninove - OV (0.045 kW - mono); RDS: 'STADSRADIO' + NINOVE' + txt; Adx: Ring 13, 9400 Ninove; tel:054-33.82.83
Stadsradio Turnhout
, Turnhout - AN (stereo); RDS: '104,7 FM'+'STADS-'+'RADIO'+'TURNHOUT'+song info; Adx: Victoriestraat 6/2, 2300 Turnhout; tel:014-42.67.67; fax:014-42.53.39
Radio Quattro (rgr) , Herselt - AN (0.037 kW - mono); RDS: 'RGR FM'+network info; format: dance music
Radio Frekwent, Hove - AN

104.8 MHz
Radioka (cd), Schellebelle - OV (mono); RDS: ‘C-DANCE’+text; pty=Other Music; Adx: Hekkergemstraat 3, 9260 Wichelen; tel:09-365.00.06; fax:09-365.00.06
Radio Leiedonk, Zulte - OV (mono) - INACTIVE; Adx: Statiestraat 78b, 9870 Zulte; tel:09-388.75.74
TRL (trv), Lembeke - OV (stereo); RDS: 'TOPRADIO' + 'TRL'; Adx: Gentweg 25, 9971 Lembeke; tel:09-377.54.74
Radio 104.8, Huldenberg - BR (mono)
FMlokaal (c), Kapellen - AN (0.050 kW - stereo); RDS: 'CONTACT ANTW'; Adx: Hoevensebaan 92, 2950 Kapellen; tel:03-605.77.05; fax:03-605.77.06; Pascal FM50 transmitter with 4 Dipole antenna 48 meters high

104.9 MHz
Radio Caroline (c), Gent – OV (stereo); RDS: 'CONTACT'+song info; Adx: Sint-Lievenslaan 63 B, 9000 Gent; tel:09-225.02.09
Radio MIG , Geraardsbergen - OV (mono); RDS: 'M.I.G.'+freq
RGR 2 (rgr2), Leuven - BR (stereo); RDS: 'RGR2'+freq+adverts; Adx: Rigessel 4, 3111 Wezemaal; tel:016-58.31.34
Randstad FM , Willebroek - AN (stereo)
Radio Zoe, Zoersel - AN (stereo)
Radio Martinique, Oostham - LI (mono); adx: Gerhoevenstraat 6, 3945 Ham; tel:013-290.220(studio), fax:013-290.230
Radio Sentinel, Wellen (Wed-Sun) - LI (mono); Adx: Bampdstraat 17, 3830 Wellen; tel:011-31.53.10
Radio Oostkamp (c2), Oostkamp - WV (stereo); Adx: Postbus 30, 8020 Oostkamp; tel:050-49.03.00; fax:050-37.16.28
K.L.O. Radio (c2) , Kuurne - WV (mono); RDS: ‘CONTACT2’ + text

105.0 MHz
Radio Hermes (c) , Zulzeke - OV (mono); RDS: 'CONTACT'+'RONSE'+BRAKEL' +freqs
Radio Spes, Koekelberg - BR (mono); format: religeous programmes; Adx: Voorplein v/d basiliek 1, 1083 Ganshoren; tel:02-424.23.46; fax:02-420.44.34
Radio Touring
 , Tienen - BR (mono)
Radio HRO (c2), Herentals - AN (stereo); RDS: ‘CONTACT2’; Adx: Bovenrij 50A, 2200 Herentals; tel:014-23.37.27; fax:014-21.94.64
Radio Valencia , Meer (Hoogstraten) - AN (mono)
Radio Systeem (c), Zonhoven - LI (mono); RDS: 'CONTACT'; Adx: Rode Kruisweg 7, 3520 Zonhoven; tel:011-81.11.82; fax:011-81.11.83
Radio Melodie (c2), Oostende - WV (stereo); RDS: ‘CONTACT2’; Adx: Ernest Feysplein 15 bus 84, 8400 Oostende; tel:059-50.41.41; fax:059-80.14.14
Radio Relax (trv) , Passendale - WV (stereo); RDS: 'TOPRADIO'+'WESTHOEK'+freq+adverts

105.1 MHz
Radio Laser (c), Aalst - OV (stereo); RDS: 'CONTACT' + 'AALST' + freq; pty=pop; Adx: Kareelstraat 130b, 9300 Aalst; tel:053-21.69.00; fax:053-70.63.36
Radio Canteclaer, Deinze - OV (stereo); RDS: 'CANTECLR' + adverts; Adx: Gentsestwg 204, 9800 Deinze; tel:09-380.80.90; fax:09-386.86.33
Radio Palermo (c), Diest - BR (stereo); RDS:’CONTACT2’+'RADIO'+'PALERMO' +'DIEST'+freq; Adx: Steineweg 89, 3293 Kaggevinne; tel:013-33.48.70; fax:013-31.47.04
Radio Dimension, Turnhout (Sun-Wed) - AN (mono); Adx: Warandestraat 57, 2300 Turnhout; tel:014-41.07.88
Radio Delta, Bilzen - LI (mono)
R. Grensland (c), Kinrooi - LI (mono); RDS: 'CONTACT' + text; Adx: Kloosterstraat 37/2, 3640 Kinrooi; tel:089-70.24.75; fax:089-70.24.76
Radio Sport, Hoeselt - LI (mono)
Radio Paradijs, Knokke-Heist - WV (mono); Adx: Bayauxlaan 12, 8300 Knokke-Heist; tel:050-54.65.64

105.2 MHz
Radio Forest
 , Hamme - OV (mono); RDS: 'VIJFSTERRENRADIO' +'FOREST'+time+advert
Radio Impakt (trv), Zottegem - OV (mono); Adx: Broeder Mareslaan 119, 9620 Zottegem; tel:09-361.80.10; fax:09-360.93.93
Radio Victoria (c) , Halle - BR (stereo); RDS: 'VICTORIA'+'CONTACT'+'HALLE'+freq
Randstad FM, Keerbergen - BR (stereo); Adx: Putsebaan 198, 3140 Keerbergen; tel:015-52.06.60
B.R.O. , Brasschaat - AN (mono)
Radio Gompel, Mol - AN (mono); Adx: O.L.Vrouwestraat 110, 2400 Mol-Gompel; tel:014-31.49.61

105.3 MHz
FM Gent (c2), Gent - OV (stereo); RDS: ‘CONTACT2’ + song info; pty=varied; Adx: St-Lievenslaan 63b, 9000 Gent; tel:09-233.50.30; fax:09-233.76.58
Radio Reynaert, Sint-Gillis-Waas - OV (stereo)
Radio Belgica (rgr) , Bierbeek - BR (0.038 kW - stereo); RDS: 'RGR FM'+network info; format: dance music
Radio Tamara, Steenhuffel - BR (mono); Adx: J.Van Doorslaerstraat 10, 1840 Steenhuffel; tel:052-30.94.71
Radio Bevel, Nijlen (Tue-Sat) - AN (mono); Adx: Kontersland 6, 2560 Bevel; tel:03-481.85.05
Swing FM (trv), Assebroek - WV (stereo); RDS: 'TOPRADIO'+'SWING FM'; Adx: G.Lemanlaan 182/1, 8310 Assebroek; tel:050-37.22.72; fax:0550-37.07.94
W.L.O. (cd), Kortrijk - WV (mono); RDS: 'C-DANCE'+'KORTRIJK'+freq+info; Adx: Doorniksestraat 44/42, 8500 Kortrijk; tel:0475-95.32.55; tel studio: 056-20.48.50

105.4 MHz
Radio Uniek (c2), Vlierzele - OV (mono); RDS: ‘CONTACT2’ + loc. + text; pty=POP;Adx: Uilebroek 3a, 9520 Vlierzele; tel/fax:053-62.44.48
>Radio Nostalgie (nos), Wilrijk - AN (stereo); RDS 'NOSTALGI'+song info; Adx: G. Legrellelaan 10, 2020 Antwerpen; fax:03-257.53.16
Radio Carré (c2), Westerlo - AN (mono); RDS:’CONTACT2’; Adx: Dorp 50/1, 2230 Herselt; tel:014-53.85.38; fax:014-53.85.37
Radio RML (cfm), Genk - LI (mono); adx: Dieplaan 63, 3600 Genk; tel:089-30.30.25; fax:089-30.30.24
Radio 't Visschertje, Oostende - WV (mono); Landbouwersstraat 22, 8400 Oostende; tel:059-50.46.40
Stadsradio Waregem, Waregem - WV (mono); Adx: Het Pand 363, 8790 Waregem; tel:056-61.36.48; fax:056-61.34.67

105.5 MHz
FM Sinaai, Sinaai - OV (mono); Adx: Leebrugstraat 21, 9112 Sinaai; tel:03-772.22.32; fax:03-772.60.88
R.D.S. (c2), Roosdaal - BR (mono); RDS: 'RDS' + ‘CONTACT2’ + 'NINOVE'+freq
Radio Retro (cfm), Mechelen - AN (stereo); RDS: 'COOL FM'; Adx: Bruul 85, 2800 Mechelen; tel:015-21.06.08; fax:015-21.21.11
Radio E.V.R.O. (cd) , Essen - AN (mono)
Radio Animo (c2) , Halen - LI (stereo); RDS: ‘CONTACT2’
OK FM (c), Turnhout - AN (stereo); RDS: 'CONTACT'+freq; Adx: Grote Steenweg 132, 2440 Geel; tel:014-538.539; fax:014-42.53.39

105.6 MHz
Radio Prima (mae), Brakel - OV (mono); RDS: 'MAEVA FM'+freq; Adx:Provinciebaan 155, 9620 Velzeke-Ruddershove; tel/fax:09-361.13.69
Radio Basic, Waarschoot - OV (stereo); Adx: Kere 5, 9950 Waarschoot; tel:09-377.54.741
Vrije R Leuven, Wilsele - BR (mono); Adx: Kol.Begaultlaan 9, 3012 Wilsele; tel:016-29.61.00; fax:016-29.61.24
Stadsradio Halle
, Beersel - BR (mono); Adx: Bergensestwg 94, 1500 Halle; tel:02-361.36.36; fax:02-360.30.37
Radio Magic (c2) , Balen - AN (mono); RDS: 'CONTACT2’+freq
Radio Park , Brasschaat - AN (mono); RDS: 'RADIO'+'PARK'+freq
Radio Grafiek (c2), Maaseik - LI (0.037 kW - mono); RDS: 'CONTACT2'+'MAASEIK'+freq
Radio Hoepertingen (c2), Borgloon - LI (stereo); RDS: ‘CONTACT2’+freq+song info; Adx: St-Truidersweg 398, 3840 Borgloon; tel:012-74.15.20
Radio Excellent (cd), Izegem - WV (0.038 kW - stereo); Adx: Lendeleedsestraat 26, 8870 Izegem; studio tel: 051-31.11.11; gsm: 0494-12.70.70; fax:051-31.06.81

105.7 MHz
Studio EKZ
, Gent - OV (stereo); RDS: 'COOL FM' + 'GENT'+freq; Adx: Overpoortstraat 38, 9000 Gent; tel:09-231.32.34
Radio Galaxy, Beveren (Wed-Sun) - OV (stereo); Adx: Ijzerhand 24, 9120 Beveren; tel:03-775.01.89; fax:03-755.32.05; format: aims at –20 years
Radio Waasland, Beveren (Sun-Wed) - OV (stereo); RDS: 'WAASLAND'; Adx: Mispellaan 15, 9120 Beveren; tel:03-775.25.67; format: aims at 65+ years
Radio Moetoen (c), Vilvoorde - OV (mono); RDS: 'CONTACT' + 'VILVOORDE' + freq
Radio Tienen , Tienen - BR (stereo)
Radio Kick FM (c), Herentals - AN (stereo); RDS: 'CONTACT' + '105.7 FM'; Adx: Grote Steenweg 132, 2440 Geel; tel:014-538.539
Radio Europe , Zwevegem - WV (mono)

105.8 MHz
Radio P.R.O.S. , Heldergem - OV (stereo); RDS: 'P.R.O.S.'+freq
Radio Ritmo (c2), Scherpenheuvel - BR (mono); RDS: 'CONTACT2'; Adx: Diestsetraat 4/5, 3270 Scherpenheuvel; tel:013-33.39.00; fax:013-31.47.04
Radio Cosmos , Hoogstraten - AN (mono); RDS: 'COSMOS' - 'HOOGSTRTN' - 'C-DANCE' - 'YOUR' - 'MOST' - 'WANTED' - 'STATION' -  'FM 105.8'
Radio Gaga (c2), Genk - LI (stereo); RDS: 'CONTACT2'+song info; Adx: Renerkesstraat 20, 3600 Genk; tel:011-81.11.82
Radio Dynamo (c), Knokke-Heist - WV (stereo); RDS: 'CONTACT' + text; Adx: Duivenlaan 10, 8300 Knokke-Heist; tel:050-60.45.63
Radio Houtland (trv), Ichtegem - WV (stereo); RDS: 'TOPRADIO'+'HOUTLAND'+freq+txt; Adx: Vinkenveldstraat 4, 8480 Ichtegem; tel:051-58.23.77; fax:051-58.23.77
Radio Caraad (c) , Aarsele (Tielt) - WV (stereo)

105.9 MHz
Radio Axi, Lokeren - OV (stereo); RDS: 'AXIRADIO'+'105.9 FM';Adx: Brugstraat 107, 9160 Lokeren; tel:09-348.54.63; fax:09-348.54.63
Radio Saturnus (c2), Maldegem - OV (mono)
Radio Omega, St.Kat.-Waver (weekend) - AN (mono); Adx: Berlaarbaan 494, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver; tel/fax:015-75.48.35
Radio Dockside (c2)
, Hoevenen - AN (mono); RDS: 'CONTACT2'+ 'NOORD' + alt. freqs +song info; Vleminckstraat 18, 2000 Antwerpen; tel:03-664.98.64; fax:03-665.16.39
Radio Kastel (c2), Kasterlee - AN (mono); tel:014-85.07.27; fax:014-85.07.33
Radio ATL (cfm), Bree - LI (stereo); RDS:'ATL'+freq; adx: Opitterpoort 66b, 3960 Bree; tel:089-47.24.11, fax:089-47.15.62
Radio Bingo, Rumbeke - WV (mono); Adx: Wagenstraat 7, 8800 Rumbeke; tel:051-20.75.83

106.0 MHz
Radio Plus, Gent - OV (stereo); RDS: 'RADIO PLUS'+freq; Adx: Nekkersputstraat 150, 9000 Gent; tel:09-216.67.55
Radio Succes , Opwijk - BR (0.032 kW - mono); RDS: 'SUCCES'
Radio Scorpio, Leuven - BR (stereo); RDS: 'SCORPIO'; Adx: 's Meierstraat 5, 3000 Leuven; tel:016-22.23.00
Radio Paloma , Poppel - AN (mono)
Radio Maasvallei, Lanaken - LI (mono); Adx: Pannestraat 84, 3620 Lanaken; tel:089-72.12.56
Radio Ham, Ham - LI (mono); Adx: Wasseven 20, 3945 Ham; tel:011-40.16.20
Radio Gemini (trv), Kortrijk - WV (stereo); RDS: 'TOPRADIO' + adverts; Adx: Schaapsdreef 38a, 8500 Kortrijk; tel:056-22.32.32; fax:056-21.54.00
VBRO Brugse Radio, Brugge - WV (mono); RDS: 'VBRO BRUGSE RADIO'+freq+'DA'S JOEN RADIO'+url; Adx: Jan Miraelstraat 24, 8000 Brugge; tel:050-33.33.83

106.1 MHz
Radio Apollo (c), Wetteren - OV (stereo); RDS: 'CONTACT'+freq; Adx: Massemsestwg 56a, 9230 Wetteren; tel:09-369.34.35; fax:09-366.21.06
Radio Beverland Vlaanderen, Melsele - OV (stereo); RDS: 'RADIO BEVERLND'+freq; Adx: Dweerse Kromstraat 41, 9120 Beveren; tel:03-775.41.14; fax:03-755.32.05
Radio Christina , Heist op den Berg - AN (mono); RDS: 'CHRISTINA'
Radio Contrast (cd), Wuustwezel - AN (stereo)
Radio Hit FM (l), Hasselt - LI (mono); RDS: 'HIT-FM' + freq + 'HASSELT'; Adx: Kempische Stwg 105/1, 3500 Hasselt; tel:011-22.11.88, fax:011-21.11.12
Radio Vrie (m) , Ieper - WV (mono)
Radio Beach , Nieuwpoort - WV (stereo); RDS: 'BEACH'+freq+'NIEUWPOORT'+txt

106.2 MHz
Radio Del Sol (mae), Ninove - OV (mono); Adx: Postbus 8, 1760 Roosdaal; tel:054-33.62.17; fax:054-33.76.17
Radio Tequila, Deinze - OV (mono); RDS: 'TEQUILA' + text; Adx: E3-laan 37, 9800 Deinze; tel:09-386.74.74; fax:09-386.91.05
Z.R.O., Zelzate - OV
Radio Maximum (c), Mechelen - AN (stereo); RDS: 'CONTACT'+'MECHELEN'; Adx: Kon. Astridlaan 106, 2800 Mechelen; tel:015-29.09.00
R.O.T. (mae), Turnhout - AN (mono); RDS: 'MAEVA FM'; Adx: Molenzicht 12, 2370 Arendonk; tel:014-72.09.56; fax:014-45.48.04
Arcan Radio (c), Bilzen - LI (stereo); RDS: 'CONTACT'; adx: Amelsdorp 64, 3740 Bilzen; Tel:089-41.58.00, fax:089-41.58.00
Stadsradio Pallieter (m), Menen - WV (stereo); RDS: ‘MANGO’ + 'MENEN'; Adx: Betlehem 2, 8930 Menen; tel/fax:056-51.76.28
AFN Shape, Kleine Brogel - LI (0.2 kW - mono); USA Army Station

106.3 MHz
Radio Beiaard , Dendermonde - OV (0.065 kW - mono); RDS: 'BEIAARD'; pty=varied
Hitradio Tijger (c), Eeklo - OV (stereo); RDS: 'CONTACT' + text; Adx: Stationsstraat 68, 9900 Eeklo; tel:09-377.72.20; fax:09-377.17.62
Music FM (mae), Oudenaarde - OV (0.024 kW - stereo); RDS:'MAEVA FM'; Adx: Wolvenberg 35, 9700 Oudenaarde; tel:055-30.37.10; fax:055-30.34.74
Radio Echo (trv)
, Schoten - AN (stereo); RDS:'ATLANTIS'; Adx: Astridplein 11/5, 2000 Antwerpen; tel:03-234.23.53; fax:03-234.28.53
Radio Power
, Geel - AN (stereo); RDS: '106,3 FM'+'RADIO POWER'+song info; Adx: Victoriestraat 6/2, 2300 Turnhout; tel:014-53.85.40; fax:014-42.53.39
Radio Baccara (c), Sint-Truiden - LI (stereo); RDS: 'CONTACT'+song info; adx: Luikerstraat 59, 3800 St-Truiden; tel:011-68.19.68, fax:011-68.25.32
Radio Heidebloem (c2), Meeuwen - LI (mono); RDS: 'CONTACT2'; Adx: Parklaan 1, 3670 Meeuwen; tel:089-46.54.27; fax:089-46.42.11
Radio Middenkust (cfm), Oostende - WV (stereo); RDS: 'COOL FM'+song info; Adx: Louisastraat 6, 8400 Oostende; tel:059-70.40.56; fax:059-70.75.90
Radio Zuid (m), Roeselare - WV (stereo); RDS:'MANGO'+freq; Adx: Zuidstraat 40, 8800 Roeselare; tel:051-22.27.58

106.4 MHz
Viva FM, Asse - BR (mono); RDS: MANGO' + 'ASSE'+ freq; Adx: Weverstraat 39, 1730 Asse; tel:02-452.21.85
Radio X'tra (mae), Lier - AN (stereo); RDS: 'MAEVA FM'; Adx: Rivierstraat 71, 2500 Lier; tel:03-480.83.18; fax:03-480.83.32
Radio Lima (c), Beringen - LI (stereo); RDS: 'CONTACT'+song info; Adx: Kroonstraat 57, 3581 Beringen; tel:011-34.56.14
Radio WLS (c), Kortrijk - WV (stereo); RDS: 'CONTACT'+song info; pty=pop; Adx: Doornikstraat 30/5, 8500 Kortrijk; tel:056-20.28.20

106.5 MHz
Radio Star , Herzele - OV (stereo); RDS: 'STAR'+'RADIO'
FM Brussel
, Brussel (Louizalaan - 0.011 kW - stereo)- BR; A. Dansaertstraat 66, 1000 Brussel; tel redactie:02-507.14.52
Radio Telstar , Hulshout - AN (stereo); RDS: 'TELSTAR'+much text
R. Mega Primavera (cd), Schelle - AN (mono); RDS: 'C-DANCE' + text; Adx: Prov. Stwg 167, 2627 Schelle; tel:095-54.93.38; Off air?
Radio Monza , Kinrooi - LI (mono)
Radio S.O.L., Lommel - LI (mono); RDS:'SOL'+freq; Adx: Kard.Cardijnstraat 6, 3920 Lommel; tel:011-54.29.90, fax:011-23.50.60
Vrije Radio Demervallei , Diepenbeek - LI (mono)
Radio Tielt (trv), 
Tielt (stereo); RDS:'TOPRADIO'+freq; Adx: Markt 23, 8700 Tielt; tel:051-40.94.84

106.6 MHz
Radio You (nos) , Beervelde (Lochristi) - OV (stereo); RDS:’NOSTALGI’+'LOKEREN'+info
Radio Oudenaarde (trv), Oudenaarde - OV (stereo); RDS: 'TOPRADIO'+'OUDENAARDE'+freq; Adx: Gevaertsdreef 44b, 9700 Oudenaarde; tel:055-31.37.52
Radio Linde Ninove (c), Meerbeke - OV (stereo); RDS: 'CONTACT'; Adx: Nieuwstraat 9, 9402 Meerbeke; tel:054-32.26.26
Radio N.T.O., Glabbeek - BR (mono)
Randstad FM, Mechelen - AN (stereo); RDS:'HITRADIO'+'RANDSTAD'; Adx: Leopoldstraat 78, 2800 Mechelen; tel:015-43.22.66; fax: 015-43.24.31
Radio Lichtaart , Lichtaart - AN (mono)
Radio Holiday , Peer - LI (mono); RDS: 'HOLIDAY'+'PEER'+'106.6 FM';pty=Varied
Radio Zuid-Limburg, Tongeren - LI (mono); adx: Ruiterweg 63, 3700 Tongeren; tel:012-23.57.61, fax:012-23.87.75
Radio Tornado (c2), Handzame (Kortemark) - WV (stereo); RDS: 'CONTACT2'+song info;Adx: Gouden-Hoofdstraat 36, 8610 Handzame (Kortemark); tel:050-34.94.94; fax:050-34.76.31

106.7 MHz
Radio Hofstade, Hofstade INACTIEF- OV (stereo); RDS: 'ENERGY'; Adx: Het Radiohuis, Geraardsbergsestraat 21, 9300 Aalst
Stadsradio Leuven, Herent – BR (stereo); RDS: 'RADIO'+'UILEN'+'SPIEGEL'+freq; Adx: Van Bladelstraat 19, 3020 Herent; tel:016-22.30.78; fax:016-22.13.33
Radio Souvenir, Borsbeek - AN (stereo); Adx: Brouwershoek 26 4F, 2150 Borsbeek; tel:03-366.38.30
Radio RMC (c), Maasmechelen - LI (mono); RDS: 'CONTACT'
Radio Maxima, Rumbeke - WV (mono); Adx: Zuidstraat 40/1, 8800 Roeselare; tel:051-24.88.48

106.8 MHz
Radio Land Van Waas, Sint-Niklaas - OV (mono); Adx: Lange Rekstraat 38, 9100 St-Niklaas; tel:03-777.70.77; fax:03-777.87.79
Radio USA (cd), Merelbeke - OV (mono); RDS: 'C-DANCE'
Digitaal FM, Arendonk - AN (mono); RDS: 'DIGITAAL' + text; Adx: Hokken 82, 2370 Arendonk; tel/fax:014-67.85.10
Radio Wiekevorst , Heist op den Berg - AN (mono)
Radio Halifax, Torhout - WV (mono); no license at the moment!

106.9 MHz
ERC (c), Ertvelde - OV (stereo); RDS:'RADIO'+'CONTACT'+'ERC'
Radio Data (trv), Hemelveerdegem - OV (mono); RDS: 'TOPRADIO'+'DATA'; Adx: Vrijheid 60, 9500 Ophasselt; tel:054-41.72.34; fax:054-42.39.74
Radio Komilfoo FM, Aarschot - BR (stereo - 0.042 kW); RDS: 'KOMILFOO FM'+txt; format: dance/trance; Adx: Demervallei 4, 3220 Aarschot; tel:016-56.12.25
Radio Hawaii (c), Beerse - AN (stereo); RDS: 'CONTACT' + text; Adx: Grote Steenweg 132, 2440 Geel; tel:014-538.539
Radio Select (c) , Boom - AN (stereo); RDS: 'CONTACT'+song info
Radio Plus (Hos) (c2), Hoeselt - LI (stereo); RDS: 'CONTACT2'+song info; tel:089-51.41.51; fax:089-49.14.26
Radio Amerika , Meulebeke - WV (0.040 kW - stereo); RDS: 'TOPRADIO+'AMERIKA'

107.0 MHz
Radio Malaika, Zele - OV (mono); Adx: Koevliet 1, 9240 Zele; tel:052-44.68.18
Radio C.R.S. (c), Tienen - BR (mono); RDS: 'CONTACT'; Adx: Reizigersstraat 101, 3300 Tienen; tel:011-78.04.39
Radio Tempo , Kampenhout - BR (mono); RDS: 'TEMPO' + 'KAMPENHOUT' + adverts
Radio Eiland (c), Antwerpen - AN (stereo); RDS: 'CONTACT ANTW'; pty=pop; Adx: De Keyserlei 58, 2000 Antwerpen 1; tel:03-232.77.75 or 03-232.99.66; fax:03-226.32.31
Stad Omroep Geel, Geel - AN (stereo); RDS; Adx: Zandhoefstraat 28, 2440 Geel; tel:014-58.82.82; fax:014-59.12.32
Blitz FM (trv), Houthalen - LI (mono); RDS: 'TOPRADIO' + 'BLITZ FM'+freq&location; Adx: Hovenstraat 9, 3530 Houthalen-Helchteren; tel:011-60.57.59; fax:011-60.60.72
Radio Media (c2) , Avelgem - WV (stereo); RDS: ‘CONTACT2’+'MEDIA'+txt; Adx: Gijzelbrechtegemstraat 24, 8570 Anzegem; tel/fax:056-68.07.35

107.1 MHz
Radio Megavox (trv), Deinze - OV (stereo); RDS:'TOPRADIO'+'MEGAVOX'; Adx: E.Clauslaan 155, 9880 Deinze; tel:09-282.92.93
Affligemse Vrije Omroep , Affligem - BR (0.048 kW - stereo); RDS: 'AVORADIO' + text; pty=varied
Radio Meerdaal (sc), St.Joris-Weert (Oud-Heverlee) - BR (mono)
Radio Rush (c2), Kessel (Nijlen) - AN (stereo); Adx: Stationsteenweg 117, 2560 Kessel (Nijlen); tel:014-53.85.41; fax:014-53.85.37
Radio Fantasy , Ravels - AN (mono)
Radio Angel, Lanaken - LI (mono); Adx: Tichelovenstraat 4, 3620 Lanaken; tel:089-71.76.24; fax:089-71.76.24
Radio Kompas (c), Oostende - WV (stereo); RDS: 'CONTACT' + song info; Adx: Weststraat 16/2, 8460 Oudenburg; tel:059-26.66.06
Radio Carroussel (c), Menen - WV (mono); Adx: G.Gezellelaan 137a, 8930 Menen; tel:056-51.56.56

107.2 MHz
Radio Verona, Letterhoutem (Thu-Sun) - OV (mono)
Radio Rio, St-Lievens-Houtem (Su-Tu) - OV (mono)
R. Internationaal (cd), Kaprijke - OV (mono); RDS: 'C-DANCE'
Lokale Radio Scheldeland (cfm) , Kruibeke - OV (stereo); RDS 'COOL FM'
Radio St.Job , Retie - AN (mono)
Radio 2000 (c), Stevoort - LI (mono); RDS: ‘CONTACT2’+song info+adverts; Adx: Lindestraat 21, 3512 Stevoort; tel:089-51.41.51; fax:089-49.14.26
Radio Decibel (rgr), Begijnendijk - LI (0.037 kW - mono); RDS: 'RGR FM'+network info; Adx: Rigessel4, 3111 Wezemaal; tel:016-58.31.34; format: dance music
Radio Roeselare (t), Roeselare - WV (stereo); RDS:'TOPRADIO'; Adx: Karabinierstraat 60, 8800 Roeselare; tel:051-20.01.01

107.3 MHz
Radio Meetjesland
 Gent - OV (mono)
Radio Arta
, Zandvliet - AN (mono); Adx: Weeltjens 18c, 2040 Antwerpen; tel:03-568.19.19
Radio Vio (t) , Wechelderzande - AN (mono)- inactief
Radio Tongeren (c2) , Tongeren - LI (stereo); RDS: 'CONTACT2'+song info
Radio Hechtel (c), Hechtel - LI (stereo); RDS: 'CONTACT'; Adx: Kloosterstraat 5, 3940 Hechtel-Eksel; tel:011-73.25.07
Lokale Radio Brugge (c), Brugge - WV (stereo); RDS: 'CONTACT' + text; Adx: Kon.Astridlaan 97/25, 8200 Brugge; tel:050-38.00.91
Radio West (c), Diksmuide - WV (stereo); RDS:'CONTACT'+'WESTHOEK'+adverst; Adx: Kapellestraat 4, 8600 Diksmuide; tel:051-50.03.80
Radio RFW (m) , Wielsbeke - WV (stereo); RDS: 'MANGO' + freq + text

107.4 MHz
Radio Primera (c) , Berlare - OV (stereo); RDS:'CONTACT'+'D"MONDE'
Radio Micron , Maarkedal - OV (mono); RDS:'MANGO'+freq
Radio M.T.R. (rgr), Nederokkerzeel - BR (mono); RDS: 'RGR FM'+network info
Cityradio (m), Antwerpen - AN (mono); RDS: 'MANGO'+freq; adx: Transvaalstraat 9 bus 2, 2600 Antwerpen; tel:03-281.14.00
G.R.K. (c), Genk - LI (mono); RDS: 'CONTACT'; Adx: Weg naar As 361A bus 3, 3600 Genk; tel:089-84.10.10; fax:089 84 49 98
Radio Oostende (trv), Oostende - WV (mono); RDS:'TOPRADIO'; Adx: Alfons Pieterslaan 86, 8400 Oostende; tel:059-80.31.31; fax:059-80.85.80

107.5 MHz
Radio Arona, Nazareth - OV (stereo); RDS: 'RADIO ARONA'+freq+text
Radio Onyx (c2), Stekene - OV (stereo - 0.036 kW); RDS:'CONTACT2'+song info; Adx: Koewacht 7, 9190 Stekene; tel/fax:03-789.93.34
VRO Boemerang (trv), Essen - AN (stereo)
FM Noorderkempen , Oud-Turnhout - AN (stereo); RDS: 'NOORDER'+'KEMPEN'+text
Radio Lorali , Lummen - LI (mono); Adx: Linkhoutstraat 217, 3560 Lummen; tel:013-44.30.30; fax:013-44.39.46
DPRO, Poperinge - WV (mono); Adx: Paardenmarkt 10d, 8970 Poperinge; tel:050-34.94.94; fax:050-34.76.31
VTRO (c), Torhout - WV (mono); RDS: 'CONTACT'+freq; Adx: Oostendestraat 230, 8820 Torhout; tel:050-34.94.94; fax:050-34.76.31

107.6 MHz
Mega FM (c2), Zottegem - OV (stereo); RDS:'CONTACT2'+song info; Adx: Zwembadstraat 7, 9620 Zottegem; tel:055-60.67.38; fax:055-42.01.3
Radio Aktief (c2) , Assenede - OV (mono)
Radio Ten (sc) , Begijnendijk - BR (stereo); RDS: 'SCOPLIA'
Radio Spectra (c) , Balen - AN (stereo); RDS: 'HITRADIO'+'CONTACT'+txt+adverts
KRT Radio (cd) , Brecht - AN (stereo)
Radio Ariane, Kortessem - LI (mono); Adx: Vinckenroyestraat 70, 3720 Kortessem; tel:011-37.65.38
Radio LRM , Maaseik - LI (stereo); RDS:'LRM'+freq+'STEREO'+txt
Radio Blankenberge , Blankenberge - WV (mono)
Radio Sympatiek (c2), Izegem - WV (stereo); RDS: ‘CONTACT2’+'RADIO'+song info; Adx: Hogestraat 30, 8870 Izegem; tel:051-30.52.85

107.7 MHz
Radio Superstar, Gent - OV (0.027 kW - mono; antenna height: 65 mtrs); RDS: 'SUPERSTAR' + text; Adx: Spinmolenplein 210, 9000 Gent; tel/fax:09-227.15.15
Radio 94 (trv) , Tienen - BR (mono); RDS: ‘TOPRADIO’+’TIENEN’
Radio Rutten (c) , Tongeren - LI (stereo); RDS: 'CONTACT' + song info
Radio Gaver Omroep, Deerlijk - WV (0.037 kW - stereo); RDS: 'GAVEROMROEP'

107.8 MHz
Radio Dender (cfm), Aalst – OV (stereo); RDS: 'COOL FM'+'AALST'+freq+song info; pty=pop; Adx: Het Radiohuis, Geraardsbergsestraat 21, 9300 Aalst
Radio Aalter (trv), Aalter – OV (stereo); RDS:'TOPRADIO'+'AALTER', Adx: Lindestraat 22, 9880 Aalter; tel:09-325.80.58; fax:09-325.80.59
Radio Welkom (rgr), Overijse - BR (mono); RDS: 'RGR FM'+network info
Sweet FM, Antwerpen - AN (stereo); Adx: Pelikaanstraat 20/22, 2018 Antwerpen; tel:03-225.06.65
Radio Remember, Beerse - AN (mono); Adx: Molenstraat 5A, 2340 Beerse; tel:014-61.47.02

107.9 MHz
Goldies Radio, Sint-Niklaas - OV (mono); Adx: Plezantstraat 264, 9100 Sint-Niklaas; tel:03-777.83.83; fax:03-766.15.60
Spitsradio K.O.L.M. , Gavere - OV (mono); RDS:'SPITSRADIO'+'K.O.L.M.'
Radio Polderland , Sint-Laureins - OV (mono)
Radio Ring FM
, Koekelberg - BR (mono); Adx: Groot-Bijgaardenstraat 245, 1080 Brussel; tel:070-23.39.10; fax:070-23.39.11
Radio Utopia
, Tremelo - BR (mono); Adx: Rozenlaan 20, 3128 Tremelo; tel:016-53.23.43
Radio Eagle , Arendonk - AN (mono); Adx: Wippelberg 51, 2370 Arendonk; tel:014-67.00.67
Expo Radio, Kalmthout - AN (mono)
Radio Diest Limburg (c), Herk-de-Stad - LI (stereo); RDS: 'CONTACT HERK DE STAD'+freq
Radio Nivo (c2) , Kinrooi - LI (0.032 kW - mono); RDS: 'CONTACT2' + 'NIVO'
VBRO
 , Torhout - WV (mono); RDS: 'VBRO BRUGSE RADIO'+freq+'DA'S JOEN RADIO'+url+txt