Het BIPT

Het BIPT staat voor: Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie. Het BIPT is een federale overheid en beoefent de onder andere volgende functies uit (situatie 2014).

Regulator van de elektronische communicatiemarkt.
Regulator van de postmarkt.
Beheer van het elektromagnetisch spectrum van radiofrequenties.
Mediaregulator in Brussel-hoofdstad.

up

Beheer van het elektromagnetisch spectrum van radiofrequenties

Tijdens de jaren 70 en 80 was er een sectie binnen de RTT - de Regie Van Telefoon en Telegraaf - die zich bezig hield met het controle van het spectrum. Deze sectie was toen gehuisvest in de Paleizenstraat 42 te Schaarbeek. Op 21 maart 1991 werd een herstructurering doorgevoerd en werd het BIPT opgericht. Deze parastatale instelling beheerde toen niet enkel de ether, maar kreeg ook de opdracht de werking van De Post te controleren. Pas in 1994 werd officieel gestart in de Sterrenkundelaan 14 te Sint-Joost-ten-Noode.

Tijdens de jaren 90 zorgde het departement Controle Van Het Spectrum voor het beheer van de frequenties en nam de spectrumcontroles waar. Eveneens zorgt het voor de ministeriële vergunningen van private radiozenders en organiseert het de examens voor radioamateurs. Ook de goedkeuringen aan eindapparatuur dat ligt tussen de 10 kHz en 3000 GHz worden hier verleend. Bovendien staat het departement "de Nationale Dienst voor de Controle van het Spectrum" (NCS) in voor de opsporing en behandeling van storingen op het elektromagnetisch spectrum. Deze dienst treedt in essentie op naar aanleiding van klachten vanwege instellingen of privé-personen. Er worden tevens preventieve controles uitgevoerd om erop te zien dat de gebruikers de verbintenissen nakomen die in hun vergunning zijn gespecifieerd. Zo kregen in de jaren 90 alle lokale radio's gemiddeld eenmaal per jaar bezoek van het BIPT. Er werd hoofdzakelijk gecontroleerd of de zender nog steeds stond ingesteld op het toegelaten vermogen. Ook de frequentiezwaai en eventuele etherstoringen worden gemeten met behulp van meetapparatuur geïnstalleerd in bestelwagens. Deze wagens vielen toen onder andere op door het aantal diverse antennes die op het dak waren gemonteerd.

BIPT meetwagenEinde jaren negentig werd het BIPT steeds belangrijker door de explosieve groei in de telecommunicatiesector, radio- en televisiewereld. In mei 2000 werd ook een meldpunt voor computervirussen opgericht toen het beruchte "I Love You"-virus ook in België werd opgemerkt. Na een virusmelding kan eventueel worden beslist het publiek te waarschuwen via de website van het Instituut, via een persmededeling of via oproepen op radio en televisie.

Ondertussen kreeg het BIPT de bevoegdheid van "officier van de gerechtelijke politie" zodat ze niet meer vergezeld moeten zijn van de politie of rijkswacht om toegang te krijgen tot een privé-inrichting.

Het BIPT was ook een lange tijd te zien op de telecommunicatiebeurs TMAB - Telecom City dat werd georganiseerd in de Brusselse Expohallen. vrijeradio name enkele foto's van de bestelwagen.

TMAB 2003 - 20 mei 2003: Fotoreportage: Bekijk hier enkele foto's van de meetwagen - foto 1 2 3 4 5 6 7