ter gr

DE LIJST

DIJLELAND EN HAGELAND

regio DIJLELAND en HAGELAND bevat de 31 steden/gemeenten: KAMPENHOUT, BOORTMEERBEEK, HAACHT, KEERBERGEN, TREMELO, ROTSELAAR, HERENT, LEUVEN, KORTENBERG, BERTEM, TERVUREN, HULDENBERG, OUD-HEVERLEE, BIERBEEK, LUBBEEK, HOLSBEEK, AARSCHOT, BEGIJNENDIJK, SCHERPENHEUVEL-ZICHEM, DIEST, BEKKEVOORT, TIELT-WINGE, KORTENAKEN, GEETBETS, ZOUTLEEUW, LINTER, GLABBEEK, BOUTERSEM, TIENEN, HOEGAARDEN, LANDEN

Radio Scorpio (Leuven)
Radio Country (Leuven)
Radio VRL (Leuven)
Radio Sinjaal (Leuven)
Radio Aktief (Leuven)
Radio Estavoy (Leuven)
Radio Uilenspiegel (Herent)
Stadsradio Leuven / ROB FM - (Leuven)
Radio Fido & Dido (Leuven)
Radio Maria (Leuven - netwerk)
Radio Groot Rotselaar / RGR FM (Wezemaal)
Radio Impuls (Rotselaar)
Radio Venus (Keerbergen)
Radio Rebecca (Nieuwrode)
Radio Ten (Begijnendijk)
Radio Utopia (Baal-Tremelo)
Radio Express (Bekkevoort)
Radio Plaske (Lubbeek)
Radio Lipstick / Radio Mi Amigo (Duisburg)
Radio Kampernoelie / Radio Tempo / Tempo FM (Kampenhout)
SOS Radio Sylvania (Tienen)
Radio Calipso (Linter)
Radio Touring (Oplinter)
Radio Atletico (Webbekom, Zichem)
Radio Dolfijn (Diest)

DE HISTORIEK PER RADIO

DIJLELAND EN HAGELAND

up

Radio Scorpio - 102,50 MHz - 101,00 MHz - 106,00 MHz (Leuven)

Scorpio staat voor Sociaal Culturele Organisatie voor Regionale en Pluralistische Informatie Overdracht. De organisatie werd opgericht door een groep mensen die berichten verspreidden via kranten, pamfletten, affiches en dergelijke. Zij besloten hun ideologie openbaar te maken via het medium radio.

Radio Scorpio

Radio Scorpio - Karel Michiels
Midden: Karel Michiels (1980)

De allereerste jingle op Radio Scorpio

De eerste uitzending van Radio Scorpio gebeurde op 15 oktober 1979. Dit gebeurde vanop een zolderkamertje met een eigenhandig in elkaar gestoken 24 Watt-zendertje en een demonteerbare antenne. De drie beheerders hadden elk 10.000 BEF (250 Euro) op tafel gelegd. Hiermee werden twee platendraaiers, een cassettedeck en een zendmast aangeschaft. De mengtafel werd door een medewerker ter beschikking gesteld.

Tijdens de eerste twee weken werd elke weekdag een programma gemaakt van 20:00 tot 21:00. Op maandagvond werd uitgezonden tot 21:30. Vanaf 5 november 1979 werd uitgezonden tussen 20:00 en 22:00 en in december 1979 waren er genoeg medewerkers om programma's te verzorgen tot 23:00.

Radio Scorpio heeft in de beginperiode nooit uitgezonden tijdens het weekend. Dit had te maken met het studentikoze karakter. Ook waren er gedurende de eerste jaren geen programma's tijdens de vakantieperiode.

In de beginperiode was de stickerverkoop de enigste bron van inkomsten. De totale opbrengst na vier maanden bedroeg ongeveer 20.000 BEF (500 Euro). Verder werden steunkaarten verkocht en vond een eerste Scorpio-TD plaats. De opbrengst steeg tot ongeveer 67.200 BEF (1680 Euro). Toen men de balans opmaakte, verkreeg men een negatief saldo. Men was toch blij omdat de grootste kosten achter de rug waren. De initiatiefnemers dachten dat de verdere werkingskosten wel zouden meevallen.

Op 6 december 1979 werden de statuten van de VZW Scorpio gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze tekst was tot stand gekomen na de stichtingsvergadering van 18 augustus 1979.

Artikel 3 van de statuten luidt als volgt: "De vereniging heeft tot doel om in een geest van pluralisme en verdraagzaamheid de culturele animatie en de sociale communicatie te bevorderen en bij te dragen tot de culturele en maatschappelijke vorming van haar leden bij wege van alle daartoe geschikte middelen zoals het inrichten van socio-culturele activiteiten, het voorzien in de nodige materiële infrastructuur hiervoor, het oprichten en beheren van informatiemedia en het verwerven van de middelen om dit opzet financieel mogelijk te maken. De vereniging kan tevens derden, natuurlijke of rechtspersonen of feitelijke verenigingen bij deze activiteiten betrekken, op voorwaarde dat ze in woord en daad blijk geven van respect voor beginselen die aan de vereniging ten grondslag liggen."

Het concept van Radio Scorpio was gebaseerd op zeven basispijlers. Die werden in een perscommuniqué in november 1980 toegelicht:
1) het ontbreken van een winstgevend doel. Sinds de start werd een niet-commerciële weg ingeslaan. Financiering gebeurde niet via reclame, maar wel door renteloze leningen van de medewerkers, verkoop van steunkaarten en stickers en georganiseerde activiteiten.
2) pluralisme. Men tracht een daadwerkelijke democratie in de communicatie te bereiken.
3) de beperkte actieradius. Dit droeg bij tot een intensere uitwisseling van de lokale informatie en activiteiten. Zodoende kon een hechtere band worden gesmeed door de diverse verenigingen en luisteraars onderling.
4) deelname van de luisteraars. Het contact met de luisteraars zou niet in één richting verlopen. Luisteraars werden uitgenodigd om actief deel te nemen aan de uitzendingen.
5) het verwerpen van iedere voogdijschap. Radio Scorpio verwerpt iedere politieke of rechtstreekse binding met de Leuvense universiteit. Deze totale onafhankelijkheid moet garant staan voor een totale werkingsvrijheid.
6) erkenning van de radio. Radio Scorpio drukte zijn wens uit om ooit legaal uit te zenden. De radio was ervan overtuigd dat de zender een belangrijke rol kon vervullen in het Leuvense gemeenschapsleven. Radio Scorpio wilde naast de openbare omroep aanvullend werken.
7) het brengen van lokale informatie en activiteiten. Radio Scorpio streefde naar een 50/50 verhouding student/niet-student, en dit zowel in de werking als doelpubliek.

De keuze van de muziek was geïnspireerd door de toen jonge betere Belgische groepen. Er werd geen gebruik gemaakt van van plugging. Men zond vooral de "betere muziek" uit. Er was geen definitie van "betere muziek". Men veronderstelde dat elke medewerker wist waar de grens lag tussen wat wel en wat niet kon.

De oprichters waren gedurende de eerste jaren ook de drie personen van de Raad van Beheer. Hugo De Clerck was afgevaardigd beheerder, Marcel Heymans kreeg de functie van penningmeester en Guy Brulez nam de taak van secretaris op zich. De belangrijkste grondlegger was ongetwijfeld Hugo De Clerck. Niet alleen bracht hij de twee anderen met elkaar in contact en overtuigde hen om mee te doen, daarenboven was hij actief in het socio-culturele leven in Leuven en kende hij heel goed het studentenleven. Het was vanuit deze ervaringen dat hij de noodzaak voelde om een brug te slaan tussen beide werelden. Hugo had ook contact met enkele andere vrije radio's die vooral in Wallonië werden opgericht.

Na enkele maanden werd er verhuisd naar de derde verdieping van het Leuvense studentencentrum 't STUC, toen gelegen aan de Van Evenstraat. Desondanks er maar een paar uur 's avonds werd uitgezonden, kreeg Radio Scorpio op 20 februari 1980 even na 20:00 bezoek van de Rijkswacht en de RTT. Onmiddellijk startte de medewerker van dienst een bandje met het volgende bericht: “Dit is een noodoproep. Radio Scorpio, uw Leuvense lokale radio wordt bedreigd met inbeslagname. Dit is geen grap. Indien je achter onze principes van lokale radio kan staat, spoed je dan naar 't STUC. Het STUC is gelegen tussen de Van Evenstraat en de Parkstraat. Enkel een massale opkomst kan onze inbeslagname mogelijk voorkomen. Wij herhalen onze oproep..."

De zes Rijkswachters konden onmogelijk met het in beslag genomen studiomateriaal naar buiten gaan want in een minimum van tijd werd de ingang geblokkeerd door heel wat studenten die de oproep hadden gehoord.

Onmiddellijk werden ook de andere ingangen van 't STUC gebarricadeerd. Rond 23:00 werd er onderhandeld tussen de onderzoeksrechter, de vice-rector Servote en het beheer van de radio. Enkele uren later werd er een compromis gesloten dat enkel de zender zou worden verzegeld en terplaatste mocht blijven. De beheerders van Radio Scorpio kregen later na het proces een fikse boete.

Radio Scorpio


Le Soir 28/02/1980

Louvian-La-Neuve diffuse Leuven
Le Soir 28/02/1980

Radio Scorpio

Radio Scorpio

Op 25 februari 1980 kreeg de radio een gastprogramma op Radio Louvain-La-Neuve en Radio Plus want deze omroepen waren toen min of meer te beluisteren in het centrum van Leuven. Echter een week later was Radio Scorpio terug in uitzending.

De initiatiefnemers van Radio Scorpio gebruikten toen een noodzender van 0,250 W en er werd in stereo uitgezonden. In maart 1980 werd een zender van 5 Watt gebruikt. De uitzendingen gebeurden ook terug vanop een vaste plaats, meer bepaald vanuit een slaapkamer van een medewerker.

De maand september 1981 werd een maand van vele discussies en ruzies. Het begon toen de programmaraad een nieuw programmaschema had opgesteld zonder de medewerkers - die terug uit vakantie kwamen - te raadplegen. Om het informatief totaalprogramma "Tekens aan de wand" te integreren, werden de uren van enkele minder toegankelijke programma's geredeuceerd. Dit schoot bij enkele medewerkers in het verkeerde keelgat. De medewerkers verdeelden zich in twee kampen. Enerzijds waren er de voorstanders van de nieuwe programmatie en anderzijds was er de groep van tegenstanders die zichzelf ‘Scorpio-democraten’ noemden.

Toon Boon
Toon Boon (maart 1981)

Koen Vermeulen
Koen Vermeulen (april 1981)

Op donderdag 22 januari 1982 beviel Hugo De Clerck om alle informatieprogramma's te schrappen. Het parket had hem gewaarschuwd dat de apparatuur in beslag zou worden genomen. Hugo had de nodige toegevingen moeten doen aan de Rijkswacht, die Radio Scorpio zag als ‘opruiers’ en ‘ordeverstoorders’ in de Alma-actie. Daarom moest de redactie de Alma-berichtgeving veel neutraler weergeven en zeker geen oproepen meer doen om bijvoorbeeld te betogen. De medewerkers van de informatieploeg voelden zich bedrogen, want ze hadden immers de Alma-betaalstaking, de Alma-bezetting en de Alma-betogingen tot dan toe op de voet gevolgd. De informatieredactie besliste toen unaniem dat ze liever geen berichtgeving zouden brengen dan een verkapte.

Het Universitair Restaurant Alma is een begrip in Leuven en werd opgericht in 1954. Het restaurant werd beheerd door een VZW die bestaat uit leden van het professorencorps en het studentencorps. In het restaurant konden studenten een warme maaltijd krijgen. Omdat Alma werd gesubsidieerd, waren de maaltijden zeer goedkoop. Vanaf de jaren 80 werden de subsidies gereduceerd en steeg regelmatig de prijs van de maaltijd. Dit leidde tot vele protestacties die onder andere werden gecoördineerd op Radio Scorpio.

In 1982 werd het duidelijk dat Radio Scorpio - net zoals alle andere lokale radio's - zich moest organiseren om erkend te worden. Zo werd er op de vergaderingen van het dagelijkse bestuur in april 1982 over het al dan niet toelaten van reclame en sponsoring. Tegenstanders meenden dat dit een eerste stap zou zijn in de richting van een niet te stoppen evolutie. Op maandag 2 augustus 1982 besliste de Raad van Beheer dat er niet aan een reclameproject zou worden deelgenomen gedurende de volgende 18 maanden.

Hugo De Clerck en enkele andere medewerkers waren voorstander van reclame. Zij richtten VZW Infomedia op om een nieuwe radio te starten. Ze ronselden heimelijk binnen het medewerkersbestand om programma's te maken op het nieuwe Radio Sinjaal. Omdat er platen verdwenen en stekkers werden uitgetrokken, bleef de pro-Radio Scorpio-kern niet bij de pakken zitten en ontmantelde de volledige studio. Deze werd volledig terug opnieuw opgebouwd in de Naamsestraat. Alle medewerkers werden per brief ingelicht over de toenmalige situatie.

Ondertussen was de radio 3 jaar oud. Dit werd gevierd op 3 november 1982. Burgemeester Alfred Vansina opende toen plechtig de nieuwe lokalen, zijnde een studio en een vergaderlokaal in het Arenberginstituut, gelegen in de Naamsestraat 96 te Leuven.

In de nacht van vrijdag 4 op zaterdag 5 september 1987 werd er ingebroken in de studio’s aan de Naamsestraat. De dieven gingen aan de haal met een mengtafel, een bandopnemer, een platendraaier, ongeveer 200 recente singles en een aantal LP’s. De non-stopprogramma’s konden toen niet meer worden uitgezonden. Een tweedehandse bandopnemer verhinderde de afbetaling van andere rekeningen zoals de jaarlijkse SABAM-bijdrage.

Eind 1998 was de zender genoodzaakt te verhuizen door de renovatie van het STUK die een anderhalf jaar zou duren. De verhuis werd geraamd op 5000 à 6000 euro. Om dit bedrag samen te sprokkelen werden activiteiten georganiseerd zoals een benefietdag op 30 september 1998, enkele fuiven in de Rumba en de Blauwe Kater.

De radio mocht zich installeren in de gebouwen van de overkoepelende studentenvereniging Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie (LOKO) in de ‘s Meiersstraat 5. Radio Scorpio kreeg op de gelijkvloers enkele kleine ruimtes toegewezen waarvan er één werd ingericht als een studio. Deze verhuiswerken, die ook een verplaatsing van de zendmast naar de Sint-Pieters Kliniek met zich meebracht, veroorzaakte een heleboel kosten. Ondertussen werd de verhuis met één jaar uitgesteld.

Begin 2000 heeft Radio Scorpio de uitzendingen moeten staken omdat de restauratiewerken van het STUK werden gestart. Studio en antennes werden afgebroken en de beheerraad was op zoek naar een andere locatie. Het zou nog tot 11 februari 2002 duren vooraleer Radio Scorpio terug operationeel zou zijn.

Radio Scorpio - logo 21ste eeuw Begin 2002 werd een geografische aanpassing van de zendmast aangevraagd aan het VCM. Ondertussen werd in alle stilte de antenne gemonteerd op het dak van het Universitair Ziekenhuis Sint-Pieter aan de Brusselsestraat. De zender Pascal 50 werd terug van onder het stof gehaald. Er werd gestart met non-stop muziek te brengen in stereo. De studio werd in orde gebracht in het lokaal aan de 's Meiersstraat te Leuven. De oude Broadcast mengtafel werd opgeknapt en werd aangesloten met CD-spelers, microfoons en een non-stop computer. Er werd gebruik gemaakt van het automatiseringsprogramma Raduga.

Het audiosignaal werd dan door middel van een gehuurde telefoonlijn gestuurd naar de hoogste verdieping van het ziekenhuis. Het signaal werd eerst licht gecompresseerd met een Behringer Composer Pro. Net voor de zender werd een Behringer Ultramizer aangesloten. Voor het eerst werd ook gebruikt van een RDS-coder.

Op 11 februari 2002 werd dan de nieuwe studio officieel geopend. Gedurende de volledige avond werd elk programma voorgesteld. Tussen 18:00 en 22:00 werden dagelijks live radioprogramma's gemaakt. Elk programma kreeg in tegenstelling met vroeger maar één blokje van één uur toegekend, behalve de non-stop Dj-georiënteerde programma's die werden geprogrammeerd tussen 22:00 en 01:00. De bedoeling om ieder programma één uurtje per week te geven was om de medewerkers gemotiveerd te houden om wekelijks hun programma te blijven doen.

Radio Scorpio - artikel Veto
Radio Scorpio terug in de ether - artikel Veto

 

Op 17 oktober 2009 werd het 30-jarig bestaan van Radio Scorpio uitgebreid gevierd. Op die dag werd, naast optredens en een tentoonstelling, ook een modeshow georganiseerd met de medewerkers als model en de muziekscene van de voorbije 30 jaar als leidraad. Vanaf toen werd ook gestart met de livestream via internet.

Met dank aan Dave Timmermans, afbeeldingen 1979-1980-1981: met dank aan Nils Roofthoofd (voorzitter - 2019)

up

Radio Country - 103,00 MHz - 103,30 MHz (Leuven)

Radio Country was een initiatief van de gebroeders Geert & Marc Van Espen. Naar verluid startten ze hun uitzendingen lang voor Radio Scorpio. De eerste uitzending vond plaats op 9 augustus 1979. Er werd uitgezonden met een 5 watt zender bevestigd op 1 dipoolantenne. De locatie was de Lodreef in Kessel-Lo. De zender was zeer populair en bleef programma's maken tot in 1980. Reden om te stoppen was het gebrek aan geld.

Radio Country

Radio Country

De zender werd eigenlijk drie keer in beslag genomen. De derde inbeslagname kwam er door een fout van een medewerker. Een jongeman werd betrapt bij een diefstal van fonoplaten in een Leuvens warenhuis. Er kwam een huiszoeking en de agenten stelden vast dat er een radiostudio aanwezig was. Op dat moment vonden er geen uitzendingen plaats. Ook werd er geen zender gevonden. De overheid bleef waakzaam en wachtte tot de radio terug begon uit te zenden. Toen er terug programma's te horen waren, viel de Rijkswacht onder leiding van onderzoeksrechter Coux binnen en alles werd in beslag genomen.

Geert Van Espen kreeg in maart 1981 een boete van 8.000 BEF (200 Euro). De in belag genomen toestellen werden ook verbeurd verklaard. Tijdens de rechtszaak had de verdediging er op aangedrongen om de uitspraak uit te stellen of op te schorten omdat zij van oordeel was dat de wetgeving op dat moment op de helling stond. De verdediging voerde ook aan dat de vrije radio's niemand stoorden en dat er toen druk werk werd gemaakt om alles te legaliseren. Er werd ook gemeld dat toenmalig minister Willockx het niet eerlijk vond dat men sommige vrije radio's lastig viel terwijl men andere met rust liet.

De Leuvense rechtbank liet zich door het uitgebreid pleidooi niet beïnvloeden en sprak de straf uit. Geert Van Espen zou later nog enige tijd op Radio VRL te horen zijn geweest.

Radio Country in beslag genomen

up

Radio VRL - 102,00 MHz - 102,20 MHz (Leuven)

Radio VRL of Vrije Radio Leuven zond tijdens de beginjaren uit vanop de Vismarkt. De radio is ontstaan in augustus 1980. Later werd verhuisd naar de Marie Thumas gebouwen langs de vaart in Leuven. Begin 1981 was Jo met de Banjo dagelijks te horen op Radio VRL. Hij zat ook in het bestuur van de radio. De naam van de VZW was Vrije Radio Leuven.

Radio VRL - team 1980 Foto gepubliceerd in het infoblad januari 1982

Na zes maanden was de radio iedere dag te beluisteren tussen 15:00 en 21:00. Het geheel zat professioneel in elkaar. De programmatie werd uitgebreid met o.a. Ron Van Rijck, Danny De Brouwer, Chris Bruinings, Patrick Domingo, Danny Van Veltem, Ferry Mike, Daniel de Becker van de sportrubriek op zondag en Mieke Maes. Het duurde niet lang tot er 24/24 werd uitgezonden.

Radio VRL - ander gezicht

Jo met de Banjo - boete

Jo met de Banjo - boete

In 1985 telde de radio 2 full time medewerkers. Andere medewerkers die horizontaal programma's verzorgden, werden vergoed. Zo kreeg de medewerker tussen 6:00 en 9:00 300 BEF (7,5 euro) betaald per gepresteerd uur. Er werd 100 BEF/uur (2,5 euro) betaald aan wie een programma verzorgde tussen 9:00 en 14:00. De studio stond toen opgesteld in de Kolonel Begaultlaan 9 te Wilsele.

De VZW veranderde meerdere malen van bestuursleden. Later was er een overeenkomst om de programma's van Radio Contact over te nemen. Na het decreet Van Rompuy in 1991 die netwerken van radio's verbood, werd de naam terug veranderd in Radio VRL. Toen radionetwerken terug werden getolereerd, werd het programma van TOPRadio uitgezonden.

Achtereenvolgens werden op de frequentie programma's uitgezonden van Be One, Radio Exqi en Radio Maria.

Radio VRL

Beschikt u over meer informatie? Laat het ons weten door te mailen.

up

Radio Sinjaal - 101,30 MHz - 100,70 MHZ - 104,70 MHz - 103,80 MHz (Leuven)

Radio Sinjaal is ontstaan in december 1982 wanneer afgevaardigde beheerder Hugo De Clerck en enkele medewerkers afscheurden van Radio Scorpio. Zij richtten VZW Infomedia op en startten met Radio Sinjaal. Deze radio verschilde qua opzet en doelstellingen weinig van Radio Scorpio. In de brief die VZW Infomedia stuurde naar alle Scorpio-medewerkers als uitnodiging tot coöperatie viel enkel punt 10 op:
Een ruimere financiële basis, met een noodzakelijk groter uitgavenpakket en daaraan gekoppeld grotere inkomsten o.a. van reclame (lokaal en/of nationaal); dit alles als een stevigere garantie voor een levensvatbare radio.

VZW Infomedia was er immers van overtuigd dat Radio Scorpio kon beschouwd worden als een zinkend schip om verschillende redenen waaronder een zwak beleid, een malaise binnen de medewerkergroep en een weinig rooskleurige financiële situatie.

De radio wilde een totale service bieden aan de luisteraar. In 1985 telde de radio 80 medewerkers. De gemiddelde leeftijd van de medewerker was 23 jaar. De radio had een studio aan de Vaart, huisnummer 25.

In 1985 werd Radio Sinjaal erkend. Het moest wel een frequentie delen met Radio Bond.

Tot midden de jaren '90 was Radio Sinjaal de best beluisterde lokale radio in Leuven. Het station stond borg voor kwalitatieve programma's. De reclame-inkomsten waren behoorlijk en de respons van luisteraars was groot. Radio Sinjaal was destijds zo'n beetje de opleidingsschool voor mannen en vrouwen die later op diverse nationale radio's zouden verzeilen.

Begin 1995 kwam de kentering. De beheerraad van de VZW sloot een contract met de BVBA van de stationmanager Daniel De Laet. Die zag zijn kans schoon om er persoonlijk wat meer geld dan vroeger aan over te houden en sloot een deal met Radio Contact. In maart 1995 werden langzaam maar zeker de eerste Contact-jingles in de reclameblokken geprogrammeerd. In juli 1995 werd iedereen bedankt voor bewezen diensten en was Radio Sinjaal 100% Radio Contact geworden. Het gevolg was dat een vrij grote groep getalenteerde radiomakers op straat stonden en naar een oplossing zochten. Enkele gingen meteen naar de VRT, anderen trokken naar Radio Reflex in Mechelen en sommigen hielden het radiomaken voor bekeken.

Beluister een reportage van Radio Estavoy op Radio Sinjaal

Radio Sinjaal

Radio Sinjaal studio

Radio Sinjaal 104,70 MHz

Radio Sinjaal was een kwaliteitsradio met veel medewerkers die goed werden betaald. Een Dj verdiende 200 BEF/uur in het zwart of 400 BEF/uur op factuur. Er was een redactie en er waren ruime studio's. Het enige wat er niet was, waren inkomsten om te overleven. De luistercijfers van Radio Sinjaal waren tijdens deze periode niet in verhouding tot de geleverde inspanningen. In het begin waren er nog de inkomsten van nationale reclame maar met de komst van Radio Donna en het stoppen van Vijf Sterren Radio werden de inkomsten onvoldoende om de rekeningen te betalen. De VZW werd overgenomen door Contact Vlaanderen NV, ARD VZW, DDB Productions en Contact NV.

Tijdens de erkenningsronde in 2003 werd VZW Infomedia niet meer erkend.

Radio Contact Leuven

up

Radio Aktief - 100,50 - 105,30 MHz (Leuven)

Radio Aktief is gestart in oktober 1982. De radio was gelegen in de Eén Meilaan 35 te Kessel-Lo en was gehuisvest in de lokalen van jeugdhuis Sojo. De studio bestond uit 2 JB Systems platenspelers, 2 Teac cassettedecks, een Revox bandopnemer aangesloten op een Stanford 751 mengpaneel. De gebruikte zender was een Pascal 51.

Radio Aktief

Zo waren onder andere Peter Van Wijck, Peter Bosmans, Rob Van Kessel, Yvan Vandenberg, Guus Geldof, Peter Vanderlinden, Tim Jochmans, Koen Willequet, Peter Van Meerbeeck regelmatig te horen. Zondag tussen 10 en 12 was er zelfs een klassiek programma dat later werd geschrapt omdat het niet langer paste bij de hitradio. Peter Van Wijck had zowat de leiding van de radio.

Op 12 september 1985 verscheen het erkenningsbesluit van 19 augustus in het Belgisch Staatsblad. Radio Aktief werd definitief erkend. Het moest de frequentie delen met Radio Plaske uit Lubbeek en Radio Atlantis uit Lovenjoel.

In 1988 was er een samenwerking met Radio SIS. Vanaf toen werden programmabanden geleverd en waren er nog een paar vrije uren waar de medewerkers hun programma konden doen. Voordeel van deze samenwerking was dat een nachtcomputer van CBT Electronics werd geïnstalleerd zodat er ook 's nachts kon worden uitgezonden.

Toen het bedrijf achter Radio SIS de boeken neerlegde, nam het de programma's over van X-tra FM. De studio verhuisde naar de Tervuursevest 304. Wegens plaatsgebrek op werden de zenddipolen simpelweg in de muur vastgeboord.

Radio Aktief werd begin 1990 niet meer erkend en stopte met uitzenden.

up

Radio Estavoy - 103,30 MHz (Leuven)

Radio Estavoy begon in de periode 1989-1990 als een uit de hand gelopen grap. Er werd gestart met radio-uitzendingen voor een studentenhuis in de Naamsestraat en de nabije omgeving. Met de aanschaf van een 5 Watt Stentor-zender werd Radio Estavoy geboren. Van Waalse radiostoringen was toen nog geen sprake. De helft van Leuven kon in mono makkelijk worden bereikt op de vrije frequentie 103,30 MHz. Er werd gewerkt met één zelfgemaakte gerichte dipool op een demonteerbare zendmast die min of meer gemakkelijk door een dakraam kon worden gestoken.

Vervolgens werd er redelijk vlug uitgekeken naar een nieuwe, en vooral hogere locatie. Radio Estavoy verhuisde haar studio naar de Tervuursestraat en was zo meteen nog veel beter te ontvangen. De uitzendingen liepen voortaan in stereo. Eerst werd dit verwezenlijkt met een analoge stereocoder, bijeengeflanst met elektronische onderdelen voor een bedrag van 150 BEF (ongeveer 4 €). De studio bestond uit: een 4-kanaals mengtafel, een Tascam Portastudio die vooral als microfoonmengtafel werd gebruikt, twee CD-spelers, een cassettedeck en 2 microfoons. Meer was niet nodig om schitterende radio te maken.

Dat was ook Radio Sinjaal opgevallen, alwaar prompt werd gestart met het programma Radio Danny, in naam een persiflage op Radio Donna, naar inhoud een zeer flauw afkooksel van Radio Estavoy. Grappen die op Radio Estavoy te horen waren werden na een week vaak gerecycleerd door Radio Danny. Op een bepaald moment liepen Radio Estavoy en Radio Danny elkaar tegen het lijf, beiden gewapend met een cassetterecorder en een microfoon.

Radio Danny op Radio Estavoy: een rechtstreeks interview op Radio Estavoy.

Een reportage van Radio Estavoy op Radio Sinjaal

Rond die periode begon Radio Estavoy ook te experimenteren met streaming audio. Het was de tijd van de allereerste breedbandverbindingen en het signaal van de omroep werd in Heverlee in een studentenhome uit de lucht geplukt om zo gestreamd te worden via kotnet, een initiatief van de KULeuven en UPC. Radio Estavoy kon op die manier 4 maanden lang legaal worden ontvangen met een computer.

Twee medewerkers beoordelen hun jinglepakket.

Vervolgens zocht en vond Radio Estavoy een samenwerking met de Leuvense lokale Radio Happy. Toenmalig eigenaar Luc Van Braekel was akkoord om de uitzendingen van Radio Estavoy zouden doorgaan op Radio Happy aan de Naamsepoort. Luc gaf toen iedere woensdagavond avondcursus informatica in Kortrijk en kon dus zelf niet luisteren naar Radio Estavoy.

Luc Van Braekel: Misschien was dit maar goed ook want wie weet had ik anders 'gesteigerd' bij de 'onzin' die misschien wel een deel van het bestaande Happy-publiek had kunnen wegjagen. Maar ik vond het wel leuk om een forum te bieden aan een bende enthousiaste radiomakers.

Meteen was het zendbereik van Radio Estavoy zeer groot en de zender werd in één klap legaal. Dat was toen een vreemde sensatie voor de Radio Estavoy-medewerkers. Echter op een woensdagavond stond het Radio Estavoy-team voor een gesloten deur. De sloten waren veranderd en na een kort telefoontje bleek dat Radio Happy was overgelaten aan Mark Holemans van RGR FM. Na een iets langere telefoon wist het Radio Estavoy-team een afscheidsuitzending los te peuteren en werd toegang verleend tot de studio. Onder het oog van drie zwijgende en vooral besnorde RGR-medewerkers werd een laatste legale uitzending van anderhalf uur gemaakt.

Terug de illegaliteit in dan maar. Radio Estavoy verhuisde naar de Dagobertstraat en stelde zijn zendmast bijna recht naast die van de Rijkswacht op. De studio in de Dagobertstraat was echter veel te klein voor het groot aantal medewerkers en er werd nogmaals verhuisd naar een studio in de Parkstraat. Enige tijd later werd er nog een laatste keer verkast naar de 's Hertogenlaan, zowat het hoogste plekje van Leuven. Het zendvermogen werd opgetrokken tot 25 Watt en er werd gewerkt met een digitale stereocoder en richtantennes.

In 1995 stelde men vast dat er rek in de formule en in de groep zat. Men besloot om te stoppen met Radio Estavoy. Ondertussen was zowat iedereen afgestudeerd en kwamen er andere prioriteiten.

Radio estavoy - uitzendlokaties
De zes uitzendlocaties van Radio Estavoy

Radio Estavoy werd nooit door het BIPT onderschept. Er werd voor zover bekend nooit enige zoekactie gestart. Dat is ook niet verwonderlijk: Radio Estavoy stoorde niemand en begaf zich eveneens niet in het vaarwater van de officiële erkende Leuvense radio's.

Tot nu toe zijn de namen van de meeste initiatiefnemers onbekend. Van bij aanvang werden alle uitzendingen van Radio Estavoy digitaal opgenomen voor archivering. Al die opnamen zijn echter verloren gegaan. Het meeste materiaal op deze site werd bijeengeraapt uit oude cassettebandjes, vaak een kopie van een kopie van een kopie van. De geluidskwaliteit van de meeste stukjes is dan ook niet meer zo denderend.

Het huis van wantrouwen

Het Huis van Wantrouwen met Marc Uytterhoeven en Wouter Vandenhaute (zie foto) is bijna zo populair als Radio Estavoy. Het wordt helemaal mooi als Radio Estavoy Wouter Vandenhaute kan interviewen tijdens een evenement op het Sportkot. Een AM-verbinding verbindt het sportkot met de studio van Radio Estavoy in de Tervuursestraat, bijna helemaal aan de andere kant van de stad.

Het interview met Wouter

Radio Estavoy - 103,3 MHz

up

Radio Uilenspiegel - 103,00 MHz - 106,70 MHz - 104,90 MHz (Herent)

Radio Uilenspiegel werd in 1981 opgericht mede door toedoen van Willy Kuijpers die op dat moment volksvertegenwoordiger was. Ook Lieve Devijver, echtgenoot van Willy, werkte mee. Op de radio kwamen praktisch alle muziekgenres aan bod zoals rock, soul, funk, disco, luisterliedjes, tropische muziek en zelfs klassieke muziek. Ook het brengen van lokale informatie was belangrijk. Alle activiteiten van sport- en andere verenigingen uit Herent, Winksele en Veltem kregen de kans om hun activiteiten te laten aankondigen. Tussen 18:00 en 19:00 werd tijdens de week een informatief programma. Op maandag was dat sportnieuws, op dinsdag werden jobaanbiedingen omgeroepen, op woensdag werd het accent gelegd op jeugdnieuws en op donderdag werd sociaal en cultureel nieuws gebracht.

Radio Uilenspiegel

Toen Radio Sinjaal in 1995 werd opgeslorpt door Radio Contact was er opeens geen Leuvense onafhankelijke zender meer voor het grote publiek. Er werd toen beslist om het luisterpubliek te verruimen. Na investeringen in materiaal en een intense herprofilering richtte de zender zich op de volledige Leuvense regio. Ex-Sinjaal programmamaker Bram Vanderlinden werd programma-advisueur bij Radio Uilenspiegel. De accenten werden gelegd op de grootste hits allertijden en het regionale nieuws. 's Avonds werd een aangepaste programmatie voorzien met alternatieve rock- en popmuziek, filminformatie en een romantisch getint programma.

Begin 2000 was de reclamewerving een probleem geworden. De werving werd eveneens gedaan door enkele vrijwilligers en er werden toen niet genoeg inkomsten meer gegenereerd. Er werd toen beslist om samen te werken met de VUM.

Radio Uilenspiegel

Op 1 maart 2002 werd de VZW van Radio Uilenspiegel grotendeels vervangen door leden van de VUM. De VUM beheerde toen reeds Radio Go (Gent) en Radio Antigoon (Antwerpen). Toen Radio Uilenspiegel werd overgenomen, had men eerst alle medewerkers beloofd dat er niets ging veranderen aan de programmatie. Echter in september 2002 koos de voorzitter van de radio voor het geld en meldde dat de avondprogramma's niet meer welkom waren. Het nieuwe bestuur startte toen met Stadsradio Leuven en zou gelijkaardige radio maken zoals in Gent en Antwerpen.

Stadsradio Leuven

up

 

Stadsradio Leuven / ROB FM - 104,90 MHz - (Herent)

In september 2002 koos de voorzitter van VZW Uilenspiegel om te starten met Stadsradio Leuven en zou gelijkaardige radio maken zoals in Gent en Antwerpen. De medewerkers waren teleurgesteld en wilden kost wat kost terug radioprogramma's maken. Er waren er enkele die bij Radio Scoplia uit Haacht aan de slag konden. De kern van deze medewerkers slaagden er in om bij de erkenningsronde van 2003 terug de frequentie 106,70 MHz te Herent te bemachtigen.

Stadsradio Leuven behaalde in 2003 een erkenning in Leuven-centrum via de frequentie 104,90 MHz. De zendmast werd geplaatst kortbij een elektriciteitspark aan de E314. In dat jaar werd de naam gewijzigd in ROB FM. De studio werd verhuisd naar het gebouw waar de regionale omroep ROB TV was gehuisvest. Vanaf 29 september 2003 was er tijdens de weekdagen tussen 17:00 en 18:30 een regionaal nieuwsprogramma te beluisteren en te bekijken op ROB TV en ROB FM. Op zondag werd simultaan een sportprogramma gebracht tussen 14:30 en 18:30.

In februari 2010 stopte ROB FM met radioprogramma's maken. Geert Bollé van Radio Randstad te Mechelen nam de VZW's van ROB FM Leuven en Tienen over. Hij nam ook de naam ROB FM over wat toen stond voor Randstad Oost Brabant. In 2014 werd de naam ROB FM Leuven terug veranderd in Stadsradio Leuven. De radio verhuisde ook naar het bedrijvencentrum in de Interleuvenlaan waar het een studio installeerde. Toen Stadsradio Leuven in 2018 niet meer werd erkend, werd de studio ingericht als satellietstudio voor Stadsradio Vlaanderen.

Stadsradio Leuven

up

 

Radio Fido & Dido (Leuven)

Het was ergens in 1989. Op een niet nader genaamd studentenkot in de Naamsestraat te Leuven (schuin tegenover de plaats waar de studio's van Radio Scorpio toen lagen) zorgde een vrijend koppeltje voor een interessante zeer lokale live-uitzending. Hun nachtelijke exploten werden met behulp van een Velleman 25 miliwatt-zendertje, stiekem door enkele onverlaten bevestigd achter de verwarming in hun kamer, rondgestraald naar alle omliggende kamers waar gretig werd meegeluisterd.

Velleman FM zender

Hoewel, de isolatie van het gebouw was zo belabberd dat deze technische oplossing eigenlijk overkill was. Het koppeltje kreeg gemeenzaam de naam Fido & Dido. Deze uitzending inspireerde enkele studenten om te starten met een lokale radio.

up

Radio Maria - 104,20 MHz - (Leuven, netwerk)

Radio Maria is een benefiet organisatie die informatieve programma's over religieuze, economische, maatschappelijke en culturele gebeurtenissen brengt ter bevordering van de evangelische boodschap van vreugde en hoop voor iedereen en met een speciale voorkeur voor de families, de zieken en de armen, volgens de geest en het onderricht van de Katholieke Kerk.

Radio Maria nam in april 2011 de 12 stadsfrequenties en de respectievelijke VZW's over van Exqi FM.

Aalst 90.0 MHz
Antwerpen 104,60 MHz
Antwerpen (Zuid) 107,40 MHz
Blankenberge 107,60 MHz
Brugge 105,30 MHz
Brussel 94,60 MHz
Genk 105,40 MHz
Gent 96,30 MHz
Hasselt 106,10 MHz
Kortrijk/Harelbeke 92,70 MHz
Leuven 104,20 MHz
Oostende 107,40 MHz

Exqi FM moest eerst toelating krijgen van de Vlaamse Regulator voor de Media om de frequenties over te laten. Dat kon moeilijk worden tegengehouden omdat de Vlaamse overheid de tweede grootste aandeelhouder was van de eigenaar Alfacam. Via de Gewestelijke Investeringsmaatschappij Vlaanderen GIMV participeerde de Vlaamse overheid sinds 1998 in 13,09 % van de aandelen

De programmering op de FM-frequenties was gelijkaardig aan die op de middengolf, waar Radio Maria in Nederland op uitzond. Het programmaschema van de zender bevat uitsluitend katholieke programma’s, zoals eucharistievieringen, spirituele lezingen en rozenkransgebeden.

Welk bedrag er met de overname van de frequenties gemoeid kon de toen nieuwe voorzitter Renaat Truijen niet zeggen. Het geld kwam van de World Family of Radio Maria, de wereldwijde koepel van katholieke radiostations.

De studio werd gevestigd in Leuven.

In de Gazet Van Antwerpen van 14 april 2011 verklaarde Renaat Truijen het volgende: "Dankzij het overschot aan giften voor Afrika zijn we nu in de mogelijkheid om deze radiozender op te starten in Vlaanderen".

Men kan dus besluiten dat - volgens Radio Maria - het continent Afrika vanaf toen geen giften meer nodig had.

fragment Radio Maria: het vierde droevige mysterie

up

Radio Groot Rotselaar - RGR FM - 104,50 MHz (Wezemaal, netwerk)

RGR FM is ontstaan uit Radio Groot Rotselaar dat eerst Radio 104 als naam had. Radio 104 was eigendom van Peter Van Hal, de schoonvader van Marc Holemans (Marky Mark). Toen Marc 15 jaar oud was, leerde hij de stiel van Peter tijdens de Nederlandstalige hitparade. Na enige tijd had hij zin om zelf radioprogramma's te maken en deed dat op allerlei zenders in de buurt. Daarna werd hij gevraagd door Peter om Radio Groot Rotselaar te beheren. Marc wilde de naam veranderen in iets levendigs en er werd besloten om de benaming af te korten tot RGR. Na een half jaar, op 1 mei 1991, werd de studio geïnstalleerd in Rigessel 4 te Wezemaal. Via een verbinding werd het signaal naar de zender gestuurd gelegen op de Meesberg te Holsbeek. De antenne stond zeer hoog opgesteld en het signaal bestreek een groot gedeelte van Oost Brabant.

Radio Groot Rotselaar

In de beginjaren profileerde RGR FM zich als hitradio. Vanaf 1997 werd meer dansmuziek geprogrammeerd en werd over boenkradio gesproken. In 2001 werd RGR FM "The powerstation". Er werd toen vooral techno, house, dance en R&B geprogrammeerd. Medewerkers van toen waren onder andere Marky Marc, Erwin Van Ransbeeck, Peter Van Wijck, Turbo Lucas en Jo Van Belle.

Eind jaren 90 ging het financieel niet goed met de radio. Toen het water aan de lippen stond, werd beroep gedaan Peter Sweeck van de reclameregie MPS. Dankzij de verkoop van reclamecampagnes kon het station overleven.

RGR The Powerstation

Om het zendgebeid te vergroten, werden enkele radio's uit de buurt overgenomen. In 2000 was RGR FM ook te beluisteren in Begijnendijk (107,20 MHz), Bierbeek (105,30 MHz), Westerlo (104,70 MHz) en Overijse (107,80 MHz). RGR FM werd snel de best beluisterde zender in Vlaams Brabant. Dagelijks stemden 15.000 luisteraars af. De radio had een bereik van 54.000 luisteraars. Desondanks de vele luisteraars waren de kosten zeer hoog om de radio's in de lucht te houden. Marc Holemans liet meerdere malen weten via internetfora dat hij liever zou uitwijken naar de Verenigde Staten om daar iets te beginnen dan het onderhouden van radiofrequenties in Vlaanderen die maar een paar kilometer ver te beluisteren zijn.

Luister naar een fragment van Radio Groot Rotselaar voor het RGR FM werd.

Luister naar het tijdsein van RGR FM in Begijnendijk waar de stationcall Radio Decibel is in te horen.

RGR FM cockpit 1
RGR FM - studio 1

RGR FM - cockpit 2
RGR FM - studio 2

Om meer inkomsten te genereren werden fuiven georganiseerd. De meeste fuiven gingen door in de stadsfeestzaal van Aarschot. Deze fuiven kenden een enorm succes.

RGR FM

In 2010 was RGR FM te ontvangen in verschillende gemeenten en steden in gans Vlaanderen. Na de stopzetting van Crazy FM in West-Vlaanderen was RGR FM ook te ontvangen in Knokke-Heist, Oostkamp, Waregem en Eeklo. Ook in Turnhout en Geel werden radio's overgenomen en werd het programma verdeeld.

Luister naar de jingle.

 

Luister naar een andere merkwaardige jingle.

 

 

Op 6 november 2012 startte Sanoma met Story FM en werd een samenwerking gestart. Op 9 frequenties in Antwerpen en Vlaams-Brabant werd het programma doorgestuurd. Marc Holemans stond in voor het onderhoud van het zendpark. RGR FM was vanaf toen nog enkel te beluisteren in Westmeerbeek (106,50 MHz), op radio's in Sint-Niklaas, Oostkamp en Knokke-Heist en eveneens via internet.

Radiomakers veroordeeld

Luister naar een presentatie van medewerker Peter Van Wijck toen Radio Scoplia uit Haacht ging samenwerken met Radio Mango.

In 2018 kreeg de VZW erkenningen in Leuven, Aarschot, Heist-op-den-Berg en Berlaar. Er werd gestart met RGR2. Het format bestaat uit oldies. Na enkele maanden was hetzelfde programma te beluisteren op alle frequenties.

up

Radio Impuls - 103,80 MHz (Rotselaar)

In mei 1980 werd Radio Impuls opgericht in Rotselaar door Ghislain Mertens alias Waterman. In het begin draaide de radio met twee medewerkers omdat de radio was gehuisvest in de woning van Ghislain, namelijk in de St-Antoniuswijk 47. De tweede medewerker was zijn vader. Er werd bijna uitsluitend oude en Vlaamse muziek gespeeld. De radio draaide ook veel verzoekjes. Het was de bedoeling gezelligheid en ontspanning te brengen.

Radio Impuls

De bevolking van Rotselaar reageerde enthousiast op dit initiatief. Na vijf maanden was de radio iedere zondag te beluisteren. Om 10:00 was er het programma Spreekbuis met Dj Waterman. Vervolgens nam Dj Kamiel over met heel wat kleinkunst in het programma "Kamiel op uw Teljoor". Tussen 13:00 en 15:00 was er het verzoekprogramma "Plaatjes met Praatjes" en daarna was er gedurende twee uur het kinderprogramma "Op Bezoek bij Tante Riet". De zondag werd afgesloten met "Gouden Tijdperk. Dit was een programma met rock, pop, soul van vroeger met Rik en Jacky. De uitzendingen werden later uitgebreid naar andere dagen.

Er werd eerst gebruik gemaakt van een zender van 200 Watt. Hiermee was de radio te beluisteren in een straal van 30 km. De radio stopte haar uitzendingen in 1985.

up

 

Radio Venus - 103,70 MHz - 105,20 MHz (Putte, Keerbergen)

Radio Venus in ontstaan in 1981 door Danny Verhaegen. Hij bouwde een studio in zijn huis te Putte en schafte een zender aan ter grootte van een sigarettendoosje. Na een half te hebben geëxperimenteerd werd een grotere zender aangekocht. De radio verhuisde vervolgens naar Bonheiden waar de RTT de zender in beslag nam.

De voorzitter was Annemarie Schoovaarts en zij heeft de radio beheerd gedurende de ganse periode. De radio maakte programma's voor Jan en alleman. Dat kwam omdat er zowel jonge als oude medewerkers programma's maakten. In totaal telde Radio Venus een dertigtal medewerkers. De inkomsten werden gegenereerd uit de opbrengsten van een ledencafé.

Radio Venus

In 1982 werd de radio erkend en moest de frequentie 105,20 MHz delen met Radio Viking. Radio Venus was per week drie en een halve dag te beluisteren.

In 2003 was er een nieuwe erkenningsronde en werd de radio erkend om 24u/24u uitzendingen te verzorgen op de frequentie 105,20 MHz. De radio had toen al een collectie van 50.000 platen. Desondanks waren er toch nog luisteraars die hun platencollectie wilden afstaan aan de radio.

Op 15 maart 2004 moest Annemarie Schoovaarts samen met de radio voor de zevende keer verhuizen. Radio Venus was toen reeds 11 jaar gevestigd in de Putsebaan 32 te Keerbergen. Het huis stond toen al twee jaar te koop maar werd plots verkocht. Gelukkig heeft de gemeente een nieuw onderdak ter beschikking gesteld, gelegen op de Putsebaan 213. De woning moest wel grondig worden gerenoveerd.

Radio Venus hield op te bestaan in november 2012. De VZW werd overgelaten aan BVBA Vlacora van Christophe Moens en verhuisde naar Eeklo. Vanaf toen werden de programma's van Family Radio doorgestraald tot eind 2017.

up

Radio Rebecca - 102,90 MHz (Nieuwrode bij Aarschot)

Radio Rebecca in ontstaan op zaterdag 4 april 1981.

Op 24 januari 2002 werd Radio Rebecca (102,90 MHz Nieuwrode bij Aarschot) overgenomen door het beheer van RGR FM. Het zendvermogen werd blijkbaar goed opgedreven want opeens was het radiostation te ontvangen tussen Leuven, Heist-op-den-Berg en tot voor Diest. Radio Rebecca was gevestigd in een tuinhuisje in de Veeliedenstraat recht tegenover het voetbalveld. De eerste maanden werd het signaal van RGR FM 104,50 MHz overgenomen. Daarna was op de 102,90 het RGR2-programma hoorbaar. Eerst stond er blijkbaar in de chalet een PC te draaien want er was een verschil van tientallen seconden tussen het signaal van RGR2 104,90 en RGR2 102,90 MHz. In 2003 was men er toch in geslaagd om een werkende verbinding te maken tussen Wezemaal-Rotselaar en Nieuwrode want toen was het signaal op beide RGR2's synchroon.

Radio Rebecca

Op 27 mei 2004 werden de uitzendingen gestaakt omdat de frequentie toen niet meer werd gecoördineerd. De VZW Radio Rebecca kreeg bij de erkenningsronde in 2003 de frequentie Lubbeek - 107,30 MHz toegekend, de oude frequentie van Radio Plaske

Radio Rebecca

up

Radio Ten - 103,20 MHz - 107,60 MHz (Begijnendijk)

In 1982 werd de V.Z.W. Begijnendijks Onafhankelijk Radiostation opgericht (VZW B.O.R.) door enkele mensen die, zoals dat toen nogal eens de gewoonte was, hun draai niet meer konden vinden op andere bestaande vrije radio's, onder hen Eugeen Van Aerschot en Ray Westerlinck. Eugeen had mee aan de wieg gestaan van de Aarschotse Radio Touring. Ray was in de streek gekend als zanger.

Ray Westerlinck

Omdat de oprichters met 10 de akte van oprichting gingen ondertekenen werd als roepnaam voor de radio Radio Ten gekozen. De radio startte op 2 juli 1982 met de uitzendingen vanuit een studio op de eerste verdieping van een gebouw in de Haltestraat te Begijnendijk. De benedenverdieping, die altijd als café gebruikt werd, zou van dan af aan als cafetaria voor de medewerkers en bezoekers fungeren.

officiele uitnodiging opening
Officiële uitnodiging voor de opening op 2 juli 1982

eerste logo
Eerste officiële logo Radio Ten

studio Haltestraat
Het gebouw aan de Haltestraat te Begijnendijk (ervoor : Jan de Visser)


Enkele medewerkers in het cafetaria in 1986 (vlnr : Maurice, Francine, Linda, François Van Rompay, Harry Van Moer)

Radio Ten werd al snel zeer populair, vooral dankzij het verzoekprogramma en het quizprogramma. Het bestaan van de radio was tot in 1984 afhankelijk van de verkoop van lidkaarten en de opbrengst van het cafetaria. Vanaf einde 1984 mocht er reclame uitgezonden worden.

Regelmatig werden in een zaaltje naast het cafetaria ook nog interne TV-programma's getoond (TV-Ten), met allerlei nieuws en komische clips met enkele medewerkers als acteurs. Initiatiefnemer was Eugeen Van Aerschot, die als cineast zeer goed wist hoe je zo'n programma's moest in mekaar steken.

De ganse groep bestond toen uit minstens 50 medewerkers. Oorspronkelijk werd uitgezonden van 7 uur 's morgens tot 24 uur op 103,20 MHz. Toen de radio werd erkend mocht het programma's verzorgen op de frequentie 107,60 MHz.

Er waren 2 studio's: 1 hoofdstudio en 1 opnamestudio. Computers waren nog niet wat ze nu zijn, dus werd er voornamelijk nog gewerkt met platen, banden en cassettes.

Noël Van Rompay
Studio 1 met Noël Van Rompay

Begin 1986 rijpte het idee om zelf een gebouw op te richten met voor die tijd moderne studio's die uitkeken op een gezellig cafetaria. Na het vinden van de juiste bouwplaats gelegen aan de Betekomsesteenweg 184 werden de werken in de zomer van 1986 aangevat. Het terrein was eigendom van bestuurslid Eugeen Van Aerschot. Het opgerichte gebouw zou eigendom worden van de VZW.

Na enkele dagen echter moest een onverwachte rustpauze ingelast worden daar er eerst een openbaar onderzoek diende plaats te vinden. De werken werden stilgelegd tot half augustus 1986. Uiteindelijk mocht dan met de bouw gestart worden. Na de 'verplichte rust' werden de bouwwerken voortgezet.  Half september was de onderbouw klaar.

bouw nieuwe studio's

Betekomse Steenweg - 1984

Betekomse Steenweg 1984
Bouwgrond aan de Betekomsesteenweg 184

bouwkaart
Een extra financiële inbreng werd bekomen door de verkoop van 'bouwkaarten' van 300 en 500 BEF

In oktober 1986 werden de werken aan de bovenbouw aangevat.  Op dat moment werd de huur opgezegd van het gebouw in de Haltestraat.  De tijd begon dus te dringen want in de loop van januari 1987 moest alles klaar zijn.  Het werd dus een race tegen de tijd.  Gelukkig was het weer goed gezind.

In een razendsnel tempo werd binnen alles afgewerkt. Hiervoor werd door verschillende medewerkers alle beschikbare vrije tijd opgeofferd. Buiten werden nog diverse werken uitgevoerd voor nutsvoorzieningen en een aanleg van parking.

In de loop van de maand januari 1987 werd nog hard tegen de tijd geknokt. Ondertussen werd beslist dat op 29 januari de antennes verplaatst zouden worden.

In de Haltestraat werden de uitzendingen stilgelegd. De bestaande antennemast werd in stukken gezaagd en afgevoerd. De antennes werden overgebracht naar de Betekomsesteenweg en een nieuwe mast van 25 m hoogte werd geplaatst. De antennes werden in de mast gehangen dankzij de brandweer van Aarschot die op dat moment hun nieuwe ladderwagen moest uittesten.

Op 30 januari 1987 is het zover: de nieuwe infrastructuur werd plechtig ingehuldigd.

uitnodiging
Uitnodiging opening op 30 januari 1987

Naast de grote groep medewerkers met partners werden ook burgemeester Remi Vanderborght en de gemeenteraadsleden uitgenodigd.  De pastoor van Begijnendijk werd eveneens gevraagd om het gebouw in te zegenen. De luisteraars werden pas vanaf zaterdag 31 januari 1987 uitgenodigd om de nieuwbouw te bezoeken.

Radio Ten

Remi Vanderborght knipt het lintje door

Radio Ten

Studio 2

Radio Ten

Eerste plaat in studio 2

Radio Ten

Eugeen Van Aerschot met burgemeester Remi Vanderborght in het platenarchief met 7500 singles

De eerste jaren dat de radio gevestigd was aan de Betekomsesteenweg was de radio populairder dan ooit.  Dat was te merken aan de vele bezoekers aan het cafetaria en ook op het jaarlijkse bal en andere evenementen die door de radio ingericht werden.

Kers op de taart was een shownamiddag met Ian Rawlings, toen zeer populair als Wayne Hamilton in de Australische serie "Sons and daughters".  In samenwerking met Capiau Projects bezocht  Ian diverse plaatsen in Vlaanderen. Radio Ten zorgde voor een toffe shownamiddag op 14 januari 1989. De presentatie lag in handen van Alexandra Gevers (Miss Personality Brabant) en Goedele Liekens.

Radio Ten

Radio Ten

Radio Ten

Vanaf 1996 ging het minder goed met Radio Ten. De meeste medewerkers waren in de beginjaren van de radio meestal jonge mensen die stilaan ouder werden en andere verplichtingen kregen. Het was een algemeen verschijnsel in de wereld van de lokale radio: vele radio's kwamen in handen van commerciële partners zodat het menselijk contact met de luisteraar stilaan verzwakte.

De radio werd voorzien van een automatisatie: een stuurmodule Cepar PT31 en 3 CD-spelers met 100 cd's.

Radio Ten

Radio Ten kreeg in augustus 1997 een letterlijk zware slag te verwerken: tijdens een zwaar onweer in de streek sloeg de bliksem in en werd alle apparatuur in één luttele seconde volledig vernietigd. De telefoonlijn was zelfs volledig weggesmolten.

Radio Ten

Radio Ten

Vooral om administratieve redenen dienden we een hele tijd te wachten voor we herstellingen en nieuwe aankopen konden uitvoeren. Gelukkig werd de schade bijna volledig vergoed. Drie maanden na de blikseminslag kon de radio terug in de ether. De computer deed meteen zijn intrede, alsook een vernieuwde automatisatieset van cd-spelers die door een computer werden gestuurd.

In 1999 lagen de lasten hoger dan de lusten zodat een nieuwe impuls dringend nodig was. Deze kwam vanuit de hoek van de Vlaamse Media Maatschappij in Vilvoorde. Naast televisie wilde men in Vilvoorde ook radio gaan maken. Radio Ten werd in het voorjaar betrokken in besprekingen rond de opstart van een radioketen. In september 1999 startte de radioketen Radio Mango. Op dat moment werd Radio Ten nog niet als partner aangetrokken. Op initiatief van Danny Michiels werden de besprekingen hervat en Radio Ten trad toe tot de Radio Mango

Op 11 oktober 1999 veranderde Radio Ten om 20 uur van gezicht en geluid. Ook werd meteen een commerciële band gesloten met Radio Scoplia in Haacht die eveneens toegetreden was tot de Radio Mango. Er was een overeenkomst met Audioflash van Philippe Persoons om de reclame te verzorgen.

Helaas heeft Danny Michiels, die tot op dat moment de dagelijkse organisatie van de radio op zich nam, de start als Radio Mango niet kunnen meemaken. Danny werd op 12 oktober 1999 geveld door een herseninfarct en overleed helaas enkele dagen later.

De nationale programma's werden aangeleverd via een satellietverbinding.  Een aantal uren per dag werden er ontkoppelingen voorzien, d.w.z. uren die al dan niet konden ingevuld worden door medewerkers in Begijnendijk. Zo was er onder andere in de namiddag een regionaal infoprogramma en op zondag werd een sportprogramma verzorgd.

Radio Mango

Radi o Mango

De slogan van Radio Mango was "Meer mooie muziek". In het programma-aanbod zaten programma's zoals "Mango's fiësta", "De zachte zijde", "De Mango-gast". Presentatoren waren o.a. Anne De Baetzelier, Katia De Vos, Bart Van Den Bossche en Carl Schmitz. Regelmatig waren er themaprogramma's en diverse acties waar mooie prijzen te winnen waren.

Door de koppeling aan o.a. VTM werd de radioketen ook gepromoot via de televisie. Het gevolg was dat de radio als Aarschots onderdeel van de Mango-keten een boom kenden in de luisterdichtheid.

De radio kwam ook weer naar buiten door deelname aan de handelsbeurs, de braderij te Tremelo en door het inrichten van een actie rond Levenslijn, waarbij er een recordpoging werd ondernomen om zoveel mogelijk pluchen beestjes in te zamelen. Uiteindelijk werden ongeveer 70.000 pluchen beestjes ingezameld die achteraf aan diverse instellingen in binnen- en buitenland werden bezorgd.

Radio Mango

WORDT BINNENKORT VERDER AANGEVULD

up

Radio Utopia - 101,80 MHz - 107,90 MHz (Baal Tremelo)

De eerste uitzending ging in de ether op 18 juni 1981 vanuit de tuinwijk te Baal. Harry Mattheus had reeds de smaak van de CB goed te pakken en wou zeker eens iets beginnen op de FM-band. Vanuit zijn garage maakte hij de eerste uitzendingen met een laagvermogenzendertje. De antenne was zelfs gemonteerd op een borstelsteel. Na heel wat dingen te hebben uitgeprobeerd "om zover mogelijk te geraken" bereikte het signaal soms de gemeente Scherpenheuvel.

In de beginperiode was Radio Utopia enkel te beluisteren tijdens het weekend. In tegenstelling met de andere piratenzenders bleef de radio gespaard van inbeslagnames. Dit kwam waarschijnlijk omdat er werd uitgezonden op een doodlopende straat en een inbeslagname van ver zou zien afkomen.

Op 18 januari 1984 sloeg het noodlot toe. In de garage van Harry had een brand de studio en het volledige platenarchief vernield. Ondanks deze trieste tegenslag bleef de radio slechts een paar uur uit de lucht. De medewerkers haalden wat eigen materiaal mee en herstarten de uitzendingen.... vanuit de keuken.

Radio Utopia

In 2001 werd Radio Utopia 20 jaar. Deze verjaardag werd officieel ingehuldigd in het gemeentehuis van Tremelo.

Bezoek aan de radiostudio (2003)

In 2003 werd VZW Vrije Radio Aarschot erkend op 107,90 MHz, de enige frequentie in Tremelo. In Aarschot was er maar één frequentie beschikbaar voor twee radiostations. VZW Vrije Radio Aarschot diende een dossier in voor de frequentie in Tremelo. Desondanks een bestand van ruim dertig vrijwillige radiomedewerkers, de goede band met de bevolking en het gemeentebestuur moest Radio Utopia stoppen met uitzenden.

Het bestuur van Radio Utopia trok naar de Raad van State en deed beroep op twee advocaten, namelijk Alex Trappeniers uit Keerbergen en Jan Ghysels uit Sint-Pieters Leeuw.

Het gemeentebestuur van Tremelo liet weten dat het negen jaar zou worden met Radio Utopia of negen jaar niets. Het werd voor VZW Vrije Radio Aarschot moeilijk om een vergunning te krijgen in de gemeente Tremelo.

Radio Utopia

Op maandagmorgen 10 mei 2004, twee weken voor de uitzendingen moesten worden gestaakt, stelde voorzitter Harry Mattheus vast dat de antennekabel was doorgeknipt. Enkele uren na de vaststelling was het radiostation terug in de ether. Men heeft de twee einden terug aan elkaar gesoldeerd en beschermd met krimpkous.

Op zondag 16 mei 2004 organiseerde de jeugdbeweging van Tremelo een wandeltocht van de studio tot de zendmast in de Demervallei te Aarschot. Een 150-tal deelnemers legden het traject van een kleine 10 km af. Tijdens die namiddag heeft een televisieploeg van Canvas interviews afgenomen van de voorzitter en enkele leden van het schepencollege. Deze reportage werd uitgezonden op dinsdag 18 mei 2004.

radio Utopia - mars

Op woensdag 26 mei 2004, net voor de omschakeling van het frequentieplan, hebben zowat alle medewerkers een gezamenlijke uitzending gebracht tot klokslag middernacht. De dag daarna werd een beroep gedaan op een deurwaarder om te laten vaststellen dat de zender werd uitgeschakeld.

Eerste auditeur Haesbrouck adviseerde de schorsing van een erkenning in Tremelo op 8 september 2004. Echter op 5 november 2004 werd het verzoek van VZW Radio Utopia om de erkenning van Radio Komilfoo te schorsen verworpen.

Ondertussen bleef het stil op 107,90 MHz. Gert Van Laer bleef op zoek gaan naar een locatie waar de zendmast zou konden worden geplaatst. Op het voetbalterrein van Tremelo was de radio niet welkom. Ook op de Balenberg nabij de watertoren werd geen toelating verleend. Op 11 februari 2005 vroeg de VZW Vrij Radio Aarschot een wijziging van de zendvergunning. Er werd een plaats gevonden in de gemeente Holsbeek. Dit werd afgekeurd door het VCM omdat het nieuwe verzorgingsgebied niet was gelegen in het theoretisch verzorgingsgebied van de omroep. Ondertussen was er wel iets te horen op 107,90MHz. Vanuit Putte maakte Radio Bareeltje af en toe gebruik van de frequentie.

Begin februari 2006 verzorgde Radio Komilfoo uitzendingen vanuit Begijnendijk op de plaats waar de studio is gelegen. Daar stond een lage zendmast met de twee straalverbindingen. Eén straalverbinding werd verwijderd en twee dipolen werden bevestigd. Op 1 februari 2006 werd een testuitzending verzorgd met hetzelfde programma als Radio Komilfoo. Op woensdag 15 februari werd de zender nog eens aangestoken. Vanaf maandag 6 maart 2006 was definitief het programma van Radio Komilfoo hoorbaar.

In 2011 gaf de Raad Van State een definitieve uitspraak (uitspraak ten gronde). De erkenning aan VZW Vrije Radio Aarschot werd niet geschorst. Radio Utopia bleef programma's maken via de website.

In 2017 stelde Radio Utopia een dossier samen voor FM-frequenties in Aarschot / Tremelo en Keerbergen / Kampenhout. Radio Utopia kreeg geen erkenning.

up

Radio Express - 103,60 MHz - 101,80 MHz - 107,30 MHz (Bekkevoort)

Op zondag 24 mei 1981 om 12:00 waren voor het eerst de uitzendingen van Radio Express in Bekkevoort te horen. De radio werd opgericht door door electrohandelaar Maurice Laeremans en carroseriehouder Hilaire Schurmans. Er werd uitgezonden in de Staatsbaan 88 en de gebruikte frequentie was 103,60 MHz. De Dj's van het eerste uur waren Bert Benson en Oscar De Kastaar.

De eerste weken werd er vanaf 14:00 uitgezonden en tijdens het weekend werd de zender al vanaf 08:00 aangestoken. Het was toen nog niet de gewoonte om de zender dag en nacht te laten aanstaan. Als Radio Express uit de lucht was, kon men luisteren naar Radio Maeva die in Brussel op dezelfde datum van start was gegaan op de frequentie 103,50 MHz. Na enkele maanden werden programma’s gemaakt tussen 07:00 en 0:00.

Er was een massale belangstelling voor de radio. Iedereen van de gemeente sprak over de radio. Ook ver buiten Bekkevoort werd geluisterd naar Radio Express. Er werd promotiemateriaal verkocht en binnen de kortste tijd waren het aantal stickers en zonnebanden volop aanwezig in het straatbeeld.

Groepsfoto Radio Express

Het eerste jaar van Radio Express was succesvol. Toen eind augustus 1981 een paardenjumping werd georganiseerd op de toenmalige terreinen van landbouwer Goedhuys verzorgde de radio daar een live-uitzending. Vanuit een mobiele studio ondergebracht in een rood busje werd het verslag via een kleine FM-zender doorgestuurd naar de studio. Enkele weken later werd tijdens Bekkevoort kermis een grote tent achter de studio opgesteld. Onder andere de popgroep Scooter verzorgde een optreden. In mei 1982 werd in het Cultureel Centrum van Sint-Joris Winge het eenjarig bestaan van het station gevierd. Dit was een groot succes want meer dan 1500 fans vierden de verjaardag mee.

In het najaar van 1982 ontstonden er strubbelingen tussen de initiatiefnemers. Gevolg van de ruzie was dat Maurice samen met een aantal medewerkers Radio Palermo oprichtte. Het werd nooit meer wat het was geweest  en de rivaliteit tussen Radio Express en Radio Palermo bleef tot het einde een feit. Naarmate de radio groeide, werd de programmering alsmaar belangrijker. Er kwam een horizontale programmering waarbij duidelijk rekening werd gehouden met een zo groot mogelijk luisterpubliek. Radio Express werd een familieradio en profileerde zich ook zo. Tijdens de voormiddag waren er programma's voor de huisvrouw, tijdens de namiddag werd er aandacht geschonken aan de derde leeftijd en op woensdagmiddag en zaterdag werd de jeugd aangesproken. Naast de louter muzikale programma's werd er ook meer aandacht besteed aan inhoud en vorming zoals een praatprogramma op donderdagavond en live sportverslaggeving tijdens het weekends.

Luister naar enkele jingles

 

De programmaleider Dave en beheerder Hilarius zorgden ervoor dat alles in goede banen werd geleid. De interactie met de luisteraar stond ook altijd centraal. Er waren kwissen, muziekspelletjes, verzoekjes voor een verjaardag, enzoverder. Daarnaast zorgde Radio Express voor het promoten van lokale artiesten zoals Mariana, Danny Fabry, Andy Green en Jo Dens. Danny Fabry had zelfs op Radio Express een eigen programma op zondagvoormiddag.

Radio Express

Vanaf 1983 begon men de focus te leggen op het informatieve. Zo werd er dat jaar gestart met nieuwsuitzendingen. In het begin was men nog niet zo goed georganiseerd in het brengen van nieuws. Tijdens de eindejaarsperiode van 1983 werd voor het eerst een Top 2000 allertijden uitgezonden. Nadien zou elk jaar een Top 1000 allertijden plaatsvinden.

In 1986 had Radio Express een erkenning op zak en werd de officiële frequentie 101,80 MHz in gebruik genomen. Vanaf toen werd alles serieuzer. De zender moest worden gekeurd en er moesten auteursrechten worden betaald.

In 1987 werd het moeilijker om de programmering vol te krijgen met eigen mensen. Er kwamen meer syndicated programma’s zoals bijvoorbeeld van Patrick Valain’s PPR. Toch bleef de radio een druk beluisterd station mede door de live-programma's van de eigen medewerkers. Zo was er Café Express op donderdagavond in het begin verzorgd door Mil Van Thienen en later door Robby van Leeuwen en Valentino, het ziekenverzoek-platenprogramma op zondagmiddag met Ben Van As en later met Chris en de sportprogramma's op zondag. Ook werden live programma’s gemaakt op de jaarlijkse bloemenfeesten in Waanrode, de handelsbeurs van Diest en de Truckersshow.

In 1988 nam Studio Brussel in Limburg de frequentie 101,40 MHz in gebruik en moest Radio Express verhuizen naar 107,30 MHz. Op 15 april 1989 vierde het station voor het laatst haar verjaardag. Even later vertrok programmaleider en één van de drijvende krachten achter de radio Willem De Groot. Dit veroorzaakte een kleine schokgolf tussen de medewerkers.

De radio werd overgenomen door Werner De Keyser en Valentino en zij verhuisden de radio naar Scherpenheuvel. Begin 1990 werden de uitzendingen gestaakt na het intrekken van de zendvergunning omdat de verhuis van Bekkevoort naar Scherpenheuvel niet legaal was. Er werd ook een klacht ingediend door één of meerdere naburige radio's die Radio Express als een bedreiging zagen in hun voortbestaan en/of die door Radio Express werden gestoord. De frequentie kwam vrij en werd toegewezen aan Radio Plaske uit Lubbeek.

http://users.skynet.be/radio-express/

up

Radio Plaske - 107,30 MHz (Lubbeek)

logo Radio PlaskeRadio Plaske was een onafankelijk radiostation dat uitzond op 107,30 MHz tussen 1981 en 2003 voor Lubbeek en omgeving. Aan het luisterpubliek werd aangename, vlotte ontspanningsmuziek gebracht.

Op een dag ergens in 1981 zaten zaten drie vrienden langs de vijver van het Wilgenhof te Lubbeek wat te keuvelen. Ze hadden het over Radio Sylvania die toen in Tienen werd opgericht om het protest tegen de geplande ontslagen in het bedrijf kracht bij te zetten. Omdat deze radio een enorme respons kende, besloten onze drie vrienden in Lubbeek een vrije zender op te richten. Het idee was ontstaan bij het water, dus zou het Radio Plaske worden. Er werd toen wat geld bijeengesprokkeld om in Nederland een zender te gaan kopen. Platendraaier, microfoon en platen werden van thuis meegebracht.

Elke avond werd van locatie verhuisd om niet opgespoord te kunnen worden. Er werd zelfs een tijdje in een caravan gereisd waarop een uitschuifbare antenne was bevestigd. Voor de makers was het toen allemaal illegaal en dat maakte het zo prettig.

In het begin werd enkel tijdens de avond radio gemaakt. Enkele maanden later telde de radio al een dertigtal medewerkers en er werd gestart met dagprogramma's. Vervolgens werd een paar jaar radio gemaakt op een vaste stek in de dorpskring te Lubbeek. In 1986 werd noodgedwongen verhuisd naar een nieuw lokaal aan de Binkomstraat 4a. Tijdens die verhuis is Radio Plaske amper 30 minuten uit de ether geweest. De bestuursleden en medewerkers hebben vele nachten aan een stuk de studio gedemonteerd en heropgebouwd.

Radio Plaske had tot toen altijd 24 op 24 u uitgezonden tot op een dag het bericht kwam dat ingevolge een beslissing van hogerhand dat de zendtijd moest worden gedeeld met Radio Atlantis. Op zondag 21 februari 1986 om 12 uur werd voor de eerste keer de uitzending stilgelegd tot woensdagnacht 0:00. Maar lang heeft dat niet geduurd, want op 13 oktober 1990 mocht Radio Plaske terug 24 op 24 uur uitzenden omdat Radio Atlantis was opgedoekt.

toog Radio Plaske Radio Plaske heeft uitgezonden op verschillende frequenties. In 1990 werd de lokale radio officieel erkend op de 107,30 MHz met een zendbereik van 8 km. Dit was de oude frequentie van Radio Express waarvan de zendvergunning werd ingetrokken. In 2002 had Radio Plaske 32 medewerkers waaronder 23 presentatoren.

Radio Plaske kreeg zoals alle lokale radio's een bericht om een nieuw erkenningsdossier op te stellen voor donderdag 4 september 2003. Omdat er onenigheid was ontstaan in het bestuur heeft Radio Plaske geen nieuwe aanvraag ingediend. VZW Rebecca die op dat moment in handen was van de oprichter van RGR FM deed dit wel voor de locatie Lubbeek en kreeg de erkenning.

Bekijk hier meer foto's: foto1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

up

Radio Lipstick / Radio Mi Amigo - 103,90 MHz (Duisburg)

Guido BabbelaarGuido Vanlinthout, beter gekend als Guido Babbelaar, was medewerker bij Radio Retour in Tienen en richtte op 4 mei 1981 Radio Lipstick op. Een eenvoudige studio werd in een schuur gebouwd in de Heidestraat 88 te Duisburg. Samen met Ronald Stoefs werd een zender van 5 Watt in elkaar gestoken en die werd ingesteld op 103,90 MHz. Omdat in die tijd de FM-band zo goed als onbezet was, geraakte Radio Lipstick tot Leuven.

Het waren spannende tijden. Er werd permanent uitgekeken voor controles. Medewerkers stonden op een platform net boven de antenne en keken met een verrekijker in de omgeving om te zien als een meetwagen zou aanrukken. Zo werd een inval verijdeld. Tijdens de winter was het ferm koud in de onverwarmde studio. Op zeer koude dagen moesten de medewerkers radio maken met een skipak en handschoenen.

Er werd iedere avond radio gemaakt tussen 18:00 en 22:00. De ploeg werd snel versterkt van 2 presentatoren tot 80 medewerkers. In het weekend werd er uitgezonden van 8:00 tot middernacht. Na een tijdje begon men op vrijdag- en zaterdagavond rechtstreeks uit te zenden vanuit discotheek Palm Beach te Kobbegem bij Asse. Het was Dj Steve Johnson die toen presenteerde en probeerde een dancingsfeer in de huiskamer te krijgen. Er werd gewerkt met een relaiszender om samen met Radio Contact de uitzending te verwezenlijken op Radio Lipstick. Er was ook een eigen promotieteam, een cross team en zelfs een voetbalploeg.

Guido streefde om enkel gepresenteerde programma's te brengen. Ook werd er snel horizontaal geprogrammeerd, iets dat toen enkel in Nederland werd gedaan. Op dezelfde uren kon je luisteren naar dezelfde Dj's. Na 20:00 werd er radio gemaakt voor een beperkter luisterpubliek. Zo waren er programma's met muziekstijlen zoals folk, klassiek en oldies. In de programmatie van Radio Lipstick zaten ook vier hitparades. Op zondag tussen 18:00 en 20:00 presenteerde Guido de Toffe 30. Daarna hoorde je Jojo met de Tip 15. Op zaterdag werd de Discotheek Top 15 gemaakt door Frits en tenslotte net erna was er de Nederlandstalige Top 15 met Pepe.

Radio Lipstick was hoogstwaarschijnlijk de eerste vrije radio die live radio maakte op plaatselijke evenementen. Zo werd vanuit een caravan radio gemaakt tijdens de Druivencross, Reuzenfeesten en andere grote (sport-)evenementen.

Luister naar het tijdsein.

Radio Lipstick

Radio Lipstick medewerker

Het was moeilijk voor de radio om reclame-inkomsten te verwerven omdat de radio een trendsettende radio was. De voornaamste inkomsten kwamen van de Drive-in shows.

Er werd dan beslist om van format te veranderen om meer inkomsten te genereren. Radio Lipstick werd Radio Mi Amigo. Het werd een cassette-radio waar o.a. Ronny van Gelder, Ferry Eden (ex-zeezender Mi Amigo), Stan Haag (ex-zeezenders Radio Veronica en Radio Mi Amigo) en Herbert Visser (net vooraf werkzaam bij zeezender Radio Monique) te horen waren. Het was toen 1985 en er werd eerst met een hoog vermogen uitgezonden. De radio werd zelfs ontvangen in grote delen van Limburg. Om een erkenning in de wacht te slepen, werd het vermogen vervolgens drastisch verlaagd.

Radio Mi Amigo Duisberg

De impact van het station werd zwakker en de reclame-inkomsten navenant lager. Uiteindelijk werd de voltallige deejayploeg vervangen. Het voortdurende gebrek aan geld betekende dan ook het einde van Radio Mi Amigo uit Duisberg.

Eind 2012 overleed een oud-medewerker van Radio Lipstick en op de begrafenis kwam Guido Vanlinthout enkele toenmalige medewerkers tegen. Ze beslisten om terug iets samen te doen en organiseerden op 5 april 2014 een Radio Mi Amigo fuif met een optreden van The Confetti's.

Luister naar een fragment van Radio Mi Amigo uit Duisberg: renderende reclame, de drive-in show en goeiemorgen Mi Amigo. Radio Mi Amigo was op dat ogenblik te beluisteren tot in Waterloo waar de fragmenten werden opgenomen.

bron: www.radiolipstick.be
geluidsfragmenten: www.archivesradios.be

up

Radio Kampernoelie / Radio Tempo / Tempo FM - 107,00 MHz (Kampenhout)

Radio Kampernoelie zond voor het eerst uit in 1982. De studio's bevonden zich toen achteraan in het café De Vlaamse Leeuw aan de Schildhovenstraat, die ook werd gebruikt als feestzaal.

De radio kende nogal wat tegenslagen. Tijdens de jaren 90 werden 300 CD’s gestolen en had een blikseminslag de mengtafel en een computerscherm vernield. De zender verhuisde naar een apart gebouw achteraan het café en veranderde meteen ook de naam naar Radio Tempo. Tegelijkertijd werd een nieuwe zendmast in gebruik genomen. De "Tempo Tower" met een hoogte van 42 meter verbeterde het bereik in de buurgemeenten Zaventem, Perk, Boortmeerbeek en Wespelaar. Het zendsignaal werd via een digitale verbinding vanuit de studio's naar het zendgebouw, enkele kilometers verderop doorgestuurd.

Om de landelijke concurrentie het hoofd te bieden stapte Radio Tempo in de groep Regioradio, een samenwerkingsverband met Radio Scoplia uit Haacht en Radio Uilenspiegel uit Herent. Die groep was geen lang leven beschoren, want Radio Scoplia stapte al snel in het Radio Mango project van de VMMa.

Eind jaren 90 werd hoofdzakelijk vooral hits, house, dance, trance en andere high energy muziek geprogrammeerd. De radio begon ook via een internet te streamen. Op dat moment was het internet nog niet ingeburgerd. Tientallen streams met een lage bandbreedte werden ter beschikking gesteld en werden toen reeds volop beluisterd. Men mag wel zeggen dat Radio Tempo de koploper was internetradio. Even later werden ook de eerste danceprogramma's online en on demand aangeboden. Ondertussen verhuisde de studio ook naar een nieuw studiogebouw, vlakbij de zendmast.

Radio Kampernoelie

Radio Tempo

Radio Tempo verdween in 2017. De radio diende geen dossier in om langer erkend te worden.

up

Amigo Radio - 101,20 MHz? Kessel-Lo?

archivesradios.be bezorgde ons onderstaand geluidsfragment van Michel van Moerbeke op de praatstoel. Het was geen medewerker van Radio Mi Amigo uit Duisburg. Misschien was het een medewerker van Radio Amigo uit Kessel Lo. In elk geval verdient het volgend audiofragment met Dj Michel Van Moerbeke een plaatsje op vrijeradio.be

up

SOS Radio Sylvania - 93,50 - 95,50 MHz (Tienen)

Jean-Pierre Quintens en Jef De Leers waren in 1980 één van de bezielers van de eerste vrije radiozender in Tienen. SOS Radio Sylvania werd opgericht op 26 maart 1980 om het verzet tegen de fabriekssluiting in 1980 te begeleiden. GTE Sylvania was in de regio een gekende beeldbuizenfabrikant.

Een dag eerder verzorgde BRT2 omroep Brabant een live-uitzending in Tienen. De initiatiefnemers vroegen aan de radioploeg om de sluiting van de fabriek om te roepen maar dit werd geweigerd. Vandaar dat er werd besloten om 24 uur later zelf het bericht om te roepen op een eigen zender.

De oprichters van de radio werkend in de afdeling Applications maakten alles zelf. Ook de twaalf meter hoge antennemast uit puur koper werd gemaakt van materiaal dat links en rechts werd gevonden in de fabriek. SOS Radio Sylvania, eveneens gevestigd in de fabriek, maakte programma’s met als doel de fabriek open te houden. De gebruikte frequentie was eerst 93,50 MHz maar omdat deze frequentie te kort lag bij de toenmalige BRT2 werd de dag daarna verhuisd naar 95,50 MHz.

Tijdens de eerste dagen was de radio enkel te ontvangen tot het centrum van Tienen. Door een andere zender te gebruiken en de zendmast te verhogen was de omroep te horen tussen Leuven en Zonhoven.

De eerste uitzendingen werden opgenomen op cassettes. Om geen onderbrekingen te hebben werd snel overgaan tot rechtstreekse tussenkomsten. Om live-uitzendingen mogelijk te maken werd een discobar aangeschaft. Platen werden massaal door de medewerkers opgehaald bij vrienden tot ver buiten Tienen. Een heuse studio werd ingericht naast de machinekamer van de fabriek. Ook werd een promotieplaat opgenomen. "Bella Sylvania" werd 4000 keer verkocht.

Buiten de vaste kern, waaronder de 4 vaste Dj’s, waren er de vervangende Dj’s, de leiding en de leden van de vriendenkring en de secretariaatmedewerkers. Verder waren er de mensen die verantwoordelijk waren voor de financiën, de opnames, het afnemen van de interviews binnen en buiten de studio, het maken van afspraken met en het ontvangen van meer dan 50 vedetten, het aannemen en doorsturen naar de studio van de duizenden telefoontjes en het niet te onderschatten logistieke werk.

De intussen opgestarte onderhandelingen verliepen niet zoals gewenst en sprongen op 5 mei 1980 af. De beeldbuisafdeling van Sylvania moest dicht op 19 september 1980. De verslagenheid onder de 750 personeelsleden was enorm, evenals onder het personeel van de resterende afdelingen. Intussen draaide Radio Sylvania op volle toeren en vanaf toen ook ’s nachts. Dit om de luisteraars op de hoogte te houden over de sfeer en de spanning in de fabriek.

De laatste uitzending was te horen op 17 september 1980. Het eerste nummer was ‘De zotte morgen’. In de voormiddag overheerste de bedrukte sfeer. Tijdens de namiddag volgden afscheidsredes die met veel emoties en soms ook met gelatenheid gepaard gingen. Intussen weerklonk gepaste muziek in de ether en om 20 uur werd het plots stil op 95,50 MHz.

Op vrijdag 19 september 1980 sloot de afdeling. Op de Hennenmarkt vond een slotshow plaats, georganiseerd door Radio Sylvania. Een 30-tal vedetten traden toen op.

De radio had vele duizenden luisteraars uit Tienen en omgeving. In de programmatie zat veel Nederlandstalige muziek.

SOS Radio Sylvania

Even later startte een gewezen medewerker opnieuw met Radio Retour in Saint-Remy-Geest. Deze zender hield er na enkele maanden mee op wegens allerlei problemen binnen de groep medewerkers.

bron: www.tienentroef.be

up

 

Radio Calipso - 104,00 MHz (Linter)

Aanvankelijk begonnen de initiatiefnemers uit te zenden met een 5 Watt zendertje. In 1981 werd een zwaarder exemplaar aangeschaft omdat steeds meer nabijgelegen zenders het signaal wegdrukten. De medewerkers van Radio Calipso financierden zelf een eindversterker om terug goed in de regio bereikbaar te zijn.

In het begin werd enkel uitgezonden tijdens het weekend tussen 9:00 en 22:00. Omdat er veel reacties binnenkwamen, werd de zender snel elke werkdag aangestoken om 16:00.

De radio hield op te bestaan in 1991.

Radio Calipso

up

Radio Touring - 103,40 MHz - 105,00 MHz (Oplinter)

Radio Touring was het geesteskind van schoolmeester Pierre Matheï, met vrouw en zonen. Er werd radio gemaakt vanuit een bijgebouwtje aan hun huis in de Kanadaweg in Oplinter. Pierre bouwde de radio met veel liefde en toewijding uit. Toen hij op pensioen ging werd de radio zowat zijn levenswerk. Radio Touring werd niet van tegenslagen gespaard. Eeen paar keer vernielden de natuurelementen de installaties maar door goede sponsors en hard werken kroop de radio toch weer overeind. Radio Touring kreeg zelf een toelage van 55 € per maand van de stad Tienen. Toen zijn vrouw Maria overleed stopte Pierre een jaar later met de radio op 31 mei 2011.

Radio Touring

Eén van de veel beluisterde programma's was het sportprogramma van Jackie Cardinaels. Zeventien jaar lang was hij de verslaggever van de thuismatchen van de voetbalploeg KVK. Elke donderdag van 18:10 tot 19:45 was er een verzoekplatenprogramma. In Muzikamenten op vrijdag tussen 14:10 en 16:00 werden rechtstreekse groeten voor zieken en oudere mensen op de radio gebracht.

Radio Touring

Radio Touring

De uitzendstudio en de opnamestudio

De VZW werd overgenomen door Geert Bollé. Twee jaar later richtte Geert op het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen een zendmast en startte met Radio Touring. Op de radio waren oldies te horen, gebaseerd op het format van Randstad Classics uit Willebroek. Op dezelfde zendmast staan ook de antennes van Stadsradio Tienen.

In 2017 trok Geert Bollé zich terug uit de vereniging om te voldoen aan het toenmalig radiodecreet. In 2018 werd de radio niet meer erkend omdat de dienst Media van mening was dat de structuur van de VZW werd veranderd tijdens de erkenningsronde.

In 2019 behaalde Radio Touring terug een erkenning in Tienen op de frequentie 92,20 MHz. De uitzendingen zijn terug gestart begin 2021.

up

Radio Atletico - 102,20 MHz - 102,00 MHz - 103,20 MHz - 104,20 MHz (Webbekom, Zichem)

Radio Atletico was de allereerste vrije radio in regio Diest. De uitzendingen werden reeds gestart in 1978 vanuit Webbekom, deelgemeente van Diest. De oprichter en bezieler was Roger Schapman die overleed in 2003. De zender werd ingesteld op 102 MHz.

Een jaar later was er onenigheid tussen de medewerkers. Een aantal Dj’s stapten op en één medewerker startte met Radio Dolfijn.

In 1980 waren er terug meningsverschillen. Vele Dj’s hielden het bij Radio Atletico voor bekeken. Een aantal van hen startten Radio VRD (Radio Vrije Radio Diest) op, een ander deel richtten in Zichem Radio Demerdal op. Ondertussen verhuisde Radio Atletico van Webbekom naar Zichem.

De radio was dagelijks te horen van ’s morgens vroeg tot in de late avonduren. Alle muziekgenres kwamen aan bod. Verzoekprogramma’s waren dagelijkse kost. Omdat reclame op de radio brengen nog niet was toegelaten werd regelmatig een fanbal georganiseerd. De fanbals gingen meestal door in de inmiddels opgedoekte dancing Luro te Schaffen. Tijdens het laatste fanbal ging zelfs één van de Dj’s er vandoor met de kassa.

De radio heeft op verschillende frequenties uitgezonden. In het begin stond de zender ingesteld op 102,20 MHz maar er werd uitgeweken naar 102,00 MHz en 103,20 MHz. Uiteindelijk werd met 100 Watt uitgezonden op 104,20 MHz met antennes op een mast van 25 meter hoogte.

Financiële problemen en problemen betreffende huisvesting lagen aan de basis van het beëindigen van de uitzendingen. Radio Atletico was zeer populair in de regio.

Radio Atletico

Enkele anekdotes:

Wanneer de Marlets in 1981 de plaat "Dikke Nek" uitbrengen is dit een nummer dat in de verzoekprogramma’s massaal wordt aangevraagd. Heel wat luisteraars aan wie de plaat en de groeten werden gericht, waren hiermee niet gediend wat de opgebouwde populariteit van Radio Atletico sterk deed dalen.

Tijdens de voormiddag was het regelmatig even stil op de radio. Er was enkel een live studio. Wanneer Roger Schapman ’s morgens programma verzorgde en moest gaan doppen, legde hij telkens een LP op. Vaak was de speelduur van de LP te kort in duur om tijdig terug te zijn in de studio.

Met dank aan Rudy Gybels.

up

Radio Dolfijn - 100,50 MHz (Diest)

Radio Dolfijn startte met uitzendingen 1979. De radio werd opgericht door medewerkers die Radio Atletico verlieten na een ruzie. Radio Dolfijn was de tweede vrije radio in regio Diest en is de enige vrije radio ooit die vanuit het centrum van de stad heeft uitgezonden. De studio was gelegen op de Graanmarkt. De zender werd ingesteld op 100,50 MHz. De omroep zond uit van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat.

Op de radio waren vooral Vlaamse platen te horen. Ook minder kwalitatieve nummers werden gespeeld. Medewerkers die toen populair waren, waren Dj Tante Connie (Hortance Keunings) en Dj Pijpke.

De zender veroorzaakte in de onmiddellijke omgeving vaak storingen op TV-toestellen en zelfs op de telefoon.

In plaats van een tijdsein te draaien, werd om het uur telkens het instrumentale nummer Coconut gedraaid van The Electronic System.

Op zondag 4 december 1983 hield Radio Dolfijn op met bestaan. De laatste twee maanden tijdens het bestaan werd er uitgezonden vanuit de Hasseltsebaan te Deurne, een deelgemeente van Diest. Dj Tante Connie presenteerde daarna nog een programma tot in september 1988 op Radio Faboer in Averbode.

Met dank aan Rudy Gybels.