Een historiek, vraag of reactie sturen naar vrijeradio.be

Hier is het e-mail adres indien u met ons contact wilt opnemen. Onderaan staat ook een lijst van enkele meestgestelde vragen (Q) met antwoorden (A).

Kent u de historiek van een nog niet beschreven radio of kunt u een historiek verder aanvullen? Bent u in bezit van foto's of geluidsopnames van een (beschreven) radio? Neem dan gerust contact op met ons.

email: info@vrijeradio.be

Q: Is vrijeradio.be een radiostation?
A: vrijeradio.be is geen radiostation. Het is een informatiebron over de geschiedenis van de lokale radio in België. Vroeger werd lokale radio ook vrije radio genaamd.

Q: Hoe komt het dat Radio xyz en Radio .... nog niet is/zijn beschreven? Ik kan het een en het ander vertellen over een bepaalde radio. Ik bezit interessante info over Radio xyz.
A: Nog niet alle radio's zijn beschreven. Dat komt omdat er op de redactie over Radio xyz (en de vele honderden radio's die nog ontbreken!) te weinig informatie beschikbaar is. Kent u meer over Radio xyz of bent u in bezit van persartikels, foto's, berichten, programmaschema's, fanbladen, geluidsopnamen...? Contacteer ons. De volgende vragen kunnen ook helpen om de geschiedenis samen te stellen.
- Waneer is de radio ontstaan?
- Wie richtte(n) de radio op?
- Waar was de omroep gelegen?
- Wat was de frequentie?
- Met hoeveel vermogen werd er uitgezonden, wat was de antennehoogte, waar was de radio te beluisteren?
- Welk soort muziek was er te horen, waren er informatieve programma's?
- Werden er activiteiten, feesten, opendeurdagen georganiseerd? Indien ja, welke?
- Geef enkele namen van medewerkers, van programma's + beschrijf eventueel de programma's.
- Kende de radio tegenslagen? Indien ja, welke? Werd de radio in beslag genomen?
- Indien de radio niet meer bestaat: wat was de reden om te stoppen en wanneer was de laatste uitzending?
- ...
Stuur ons de (gedeeltelijke) historiek eventueel voorzien van enkele foto's, logo's (vb. ingescande zelfklevers), korte geluidsfragmenten, persartikelen,... Van harte bedankt!

Q: Ik vond een fout in de beschrijving over Radio xyz
A: Graag corrigeren wij de fout of vervolledigen de geschiedenis met nieuwe details.

A: Heeft vrijeradio.be contacten met lokale radio's?
Q: vrijeradio.be heeft contact met een aantal radio's. Indien u contact zoekt met een radio is het best de radio direct te contacteren. Zie ook het volgende antwoord.

A: Ik zoek een adres, e-mail of frequentie van een of meerdere particuliere radio's.
Q: De meest recente lijst van particuliere omroepen vind je op de site van het VRM.

Q: Mag men zonder vergunning uitzenden?
A: In België heeft men in vele gevallen een vergunning nodig om uit te zenden. Zonder vergunning uitzenden kan strafrechterlijk worden vervolgd. Zenders met lage vermogens, bijvoorbeeld komende van een zendertje waarmee het geluid van een draagbare mediaspeler op de autoradio kan worden beluisterd kan toegelaten zijn. Bij twijfels moet het BIPT worden gecontacteerd.

Q: Is het nog mogelijk om op de dag van vandaag 100% legaal iets te beginnen zonder dus een bestaand station over te nemen?
A: Om de negen jaar verlopen de vergunningen en kan een nieuwe erkenningsronde worden georganiseerd. Het gebeurt soms dat er een mini-erkenningsronde wordt georganiseerd omdat enkele frequenties zijn vrij gekomen in bepaalde regio's.

Q: Ik neem een bromtoon waar in het audiosignaal of het audiosignaal klinkt vervormd.
A: Zijn alle kabels van het afgeschermde type? Zijn alle kabels geaard? Controleer de kwaliteit van alle audiokabels. Gebruik zoveel mogelijk metalen connectoren. Gebruik ook zoveel mogelijk symmetrische verbindingen. Indien een toestel te kort bij de zender of antenne staat kan de zender inslaan op het toestel. Vergroot de afstand dan tussen toestel en zender/antenne.
Controleer de voeding. Geschakelde voedingen degraderen na 5 jaar continu gebruik. Overmodulatie: verminder het audiosignaal of gebruik een compressor/limiter.

ontvangst