Welkom bij vrijeradio.be die de geschiedenis van de Belgische radio-omroep omschrijft. Deze verzameling van informatie kwam er dankzij reacties van medewerkers die vroegere of recente radioprojecten hebben beleefd. Op regelmatige basis wordt nieuwe informatie toegevoegd.
Wist u dat radio maken eigenlijk op een eenvoudige manier kan? Zo is het fenomeen vrije radio ontstaan in de jaren tachtig. Ter informatie vindt men hier een volledig hoofdstuk terug over hoe eenvoudig het is om een radiostation op te starten op de FM-band.

Het is mogelijk dat bepaalde onderdelen niet zo objectief zijn neergeschreven. Reageren kan steeds. De ontvangen informatie kan dan worden toegevoegd. Of misschien kunt u bepaalde onderdelen aanvullen met details? Daarom is het interessant ons deze te laten kennen.
De website is aangevuld met audiofragmenten. Het gaat om presentaties, aankondigingen en dergelijke waar geen auteursrechten op rusten.
Wanneer een rubriek werd aangevuld, wordt dit gemeld in de rubriek laatste info en updates. Bekijk de inhoud van deze rubriek regelmatig om op de hoogte te blijven van de evolutie in vrijeradio.be

Volg hier de evolutie van het frequentieplan 2018.

Er wordt samengewerkt met archivesradios.be om de geschiedenis van de Franstalige zenders te documenteren. Alle geluidsbestanden zijn te beluisteren via een HTML5 player en zijn in principe te beluisteren met alle browsers.

contact: info@vrijeradio.be - laatste update: 06/11/2018 - aantal Belgische lokale radio's beschreven: 245*

Radio Maeva Flagey bij de bevrijding vrije teevee Radio 't Kerkske Radio Contact radio galerij Sven Gatz compressor limiter
Radio Kompas Radio Colombo Alain Pirard - FM56 Radio Centraal Limburg besluiten en decreten

vrijeradio.be kan niet verantwoordelijk worden gesteld over de inhoud van de geschreven webpagina's. De inhoud van deze site is louter informatief. Bepaalde informatie over derden en/of feiten werd verzameld via reacties en is eveneens louter informatief. Uitzenden zonder vergunning kan strafbaar zijn en is uiteraard op de volle verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer. vrijeradio.be kan niet rechterlijk worden vervolgd en/of burgerlijk aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze website. Op de geluidsfragmenten rusten geen auteursrechten. Indien dit wel het geval mocht zijn, gelieve ons dan te contacteren. Artikels mogen worden overgenomen met duidelijke bronvermelding. De volledige inhoud van vrijeradio.be is een verzameling van teksten, afbeeldingen, video's, foto's, logo's en geluidsfragmenten komende van medewerkers of sympathisanten die hun materiaal op vrijwillige basis welwillend ter beschikking hebben gesteld. vrijeradio.be heeft steeds getracht contact op te nemen met eventueel rechthebbenden om te controleren of er eventueel rechten rusten op het doorgestuurde materiaal. Wie meent een dergelijk recht te kunnen laten gelden, wordt verzocht om contact op te nemen. De volledige inhoud van vrijeradio.be werd virusvrij ondergebracht op de server.