OVER VRIJERADIO.BE

Welkom bij vrijeradio.be die de geschiedenis van de Belgische radio-omroep omschrijft. Deze verzameling van informatie kwam er dankzij reacties van medewerkers die vroegere of recente radioprojecten hebben beleefd. Op regelmatige basis wordt nieuwe informatie toegevoegd. Lees meer... 

Er wordt samengewerkt met Archives Radios om de geschiedenis van de Franstalige zenders te documenteren en Het Vlaamse Radio Archief om de ontbrekende logo's af te beelden. Alle geluidsbestanden zijn te beluisteren via een HTML5 player en zijn in principe te beluisteren met alle browsers. De website gebruikt geen cookies.

info@vrijeradio.be - laatste update: 24/11/2020 - aantal Belgische lokale radio's beschreven: 341

DE HISTORIEK PER REGIO

Brussel

Brussel en omgeving

Antwerpen

Antwerpen en omgeving

Hasselt

Hasselt en omgeving

Leuven

Leuven en omgeving.

Gent

Gent en omgeving

Brugge

Brugge en omgeving

Kortrijk

Kortrijk en omgeving

Oostende

Oostende en omgeving

Liège

Les auditeurs de Liège

DE VOLLEDIGE TIJDLIJN

EN VERDER ...

vrijeradio.be kan niet verantwoordelijk worden gesteld over de inhoud van de geschreven webpagina's. De inhoud van deze site is louter informatief. Bepaalde informatie over derden en/of feiten werd verzameld via reacties en is eveneens louter informatief. Uitzenden zonder vergunning kan strafbaar zijn en is uiteraard op de volle verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer. vrijeradio.be kan niet rechterlijk worden vervolgd en/of burgerlijk aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze website. Op de geluidsfragmenten rusten geen auteursrechten. Indien dit wel het geval mocht zijn, gelieve ons dan te contacteren. Artikels mogen worden overgenomen met duidelijke bronvermelding. De volledige inhoud van vrijeradio.be is een verzameling van teksten, afbeeldingen, video's, foto's, logo's (van zelfklevers) en geluidsfragmenten komende van medewerkers of sympathisanten die hun materiaal op vrijwillige basis welwillend ter beschikking hebben gesteld. vrijeradio.be heeft steeds getracht contact op te nemen met eventueel rechthebbenden om te controleren of er eventueel rechten rusten op het doorgestuurde materiaal. Wie meent een dergelijk recht te kunnen laten gelden, wordt verzocht om contact op te nemen. De volledige inhoud van vrijeradio.be werd virusvrij ondergebracht op de server.