de vrije radio en de legalisering

up

De radioverenigingen

Daar een wetgeving terzake door allerhande administratieve en communautaire vertragingsmaneuvers en politiek getouwtrek op de lange baan werd geschoven, kwam het onvermijdelijk tot een wildgroei die werd omschreven met de term "radiojungle". Een jungle waarin de sterkste koning werd en meestal werd gesteund door politieke partijen.

De verschillenden soorten vrije radio's verenigden zich in allerlei belangenverenigingen eind jaren '70, begin van de jaren '80. De twee grootste waren ALO/VEBE en VEBORA/GRIB. Zo zag de ALO/VEBE de vrije radio's als een kans op meer democratisering en vrije meningsuiting. De belangen van de VEBORA/GRIB waren eerder commercieel gericht.

up

ALO - VEBE

In juni 1978 werd l'Association pour la Libération des Ondes - ALO opgericht. Het was de allereerste radiovereniging die een associatieve, niet-commerciële en lokale visie had betreffende de bevrijding van de ether. Het was in Franstalig België gedurende de eerste helft van de jaren 80 de belangrijkste radiovereniging. Het initiële doel van de vereniging was niet zozeer de legalisering van de vrije radio, maar het ontheffen van vrije radio uit het strafrecht. Een legalisering impliceerde toen een regulering en dat zou afbreuk doen aan het concept.

ALO

Op 1 maart 1980 werd de vzw VEBE - Vereniging ter Bevrijding van de Ether en ter Bevordering van de Plaatselijke Kommunikatie - opgericht.

Een eerste vergadering voor kandidaatleden werd belegd aan de VUB. Walter Grootaers vertegenwoordigde Radio Attack uit Lier. Peter van Dam was begonnen met Radio Kiosk in Mortsel en Marcel Vanthilt wilde iets doen in Brussel.

Bij het ontwerpen van de basisprincipes en -doelstellingen werd het ALO-charter van 1979 als basis gebruikt. Waar ALO aanvankelijk de depenalisatie van het radiomaken wenste, engageerde VEBE zich om een legalisatie van de vrije private radio-omroepdiensten. Het VEBE-handvest bevatte ook normen waaraan de radio's zouden moeten voldoen wilden ze voor legalisatie in aanmerking komen. VEBE had het in haar handvest over lokale onafhankelijke radio-omroepdienst en stelde dat die zich diende te richten op een geografisch beperkt en gedifferentieerd deel van de bevolking. VEBE wilde dat alle burgers of groepen van burgers de mogelijkheid zouden hebben tot het vrij realizeren en uitzenden van radioprogramma's van welke aard ook, en dit zonder controle of censuur van de overheid. De lokale radio mocht geen rechtstreekse binding hebben met of financiële steun aanvaarden van politieke partijen of beroepsverenigingen. Het voeren van reclame werd eveneens afgewezen en de radio mocht geen winstgevend doel nastreven. Het afleveren van een vergunning mocht niet worden gebaseerd op het "hoe meer luisteraars, hoe meer zendtijd"-principe waarmee een legalisatieprocedure naar analogie met het Nederlands zuilensysteem werd afgewezen.

Vooral VEBE zette de overheid onder druk om de lokale radio te erkennen. Zowel de overheid, in de personen van toenmalig cultuurminister Rika De Backer (CVP) en de opeenvolgende ministers van PTT, als de BRT stonden daar zeer afwijzend tegenover. De BRT was vooral bezorgd dat zij door de komst van de vrije radio haar eigen radio-activiteiten niet verder zou kunnen uitbouwen. Rika De Backer was vooral bezorgd om de etherchaos die dergelijke erkenningen met zich mee zou brengen. Ook was er vrees dat de radio's in handen zouden vallen van extreme groepen.

Een Raad van Niet-Openbare Radio's werd opgericht. In deze raad zaten twee vertegenwoordigers van VEBE namelijk Paul Driesen (mede-oprichter FM Bruxel) en Hugo De Clerck (mede-oprichter Radio Scorpio). Volgens hen werden 95% van de aangesloten radio's tot VEBE erkend in 1982.

Om de aangesloten radio's te erkennen werd op diverse vergaderingen de stategie besproken. Er werden informatiedossiers uitgedeeld die ingevuld moesten worden met de bedoeling om zoveel mogelijk VEBE-zenders vergund te krijgen.

De aangehaalde normen waren een rechtstreekse inspiratiebron bij de samenstelling van het Koninklijk Besluit Willockx en het voorstel tot decreet ingediend door Volksunie kamerlid Kuypers.

up

VEBORA - GRIB

Begin februari 1981 werd VEBORA/GRIB - Vereniging van de Belgische Onafhankelijke Radio's / Groupement des Radios Indépendants de Belgique - opgericht onder impuls van Radio Contact, Radio Capitale, Radio SIS en Radio Ixelles. VEBORA/GRIB wilde alle soorten vrije radio's verdedigen, zowel wijkzenders, lokale zenders als regionale zenders waarbij rekening diende gehouden te worden met de eigen en specifieke aard van elk onder hen.

VEBORA/GRIB zag de legalisering van de onafhankelijke radio's als een eerste stap in de afschaffing van het toenmalig BRT-RTB-monopolie. Daarom moest men technisch de radio's zo veel mogelijk ruimte laten en moesten inhoudelijk de normen tot een strikt minimum beperkt blijven.

VEBORA/GRIB hanteerde het principe "hoe meer luisteraars, hoe meer zendtijd". Controle door de overheid en subsidiëring waren uit den boze. Bindingen met andere radio's en belangengroepen en het uitzenden van publiciteit moesten kunnen. De standpunten van deze vereniging werden in eerste instantie niet nagevolgd. Een eerste overwinning voor VEBORA/GRIB was het toelaten van reclame.

Interview Freddy Standaert - deel 1

Interview Freddy Standaert - deel 2
Interview VEBORA secretaris Freddy Standaert in De Post

Micheline Cortois en Freddy Neyts (Radio Contact) waren de twee VEBORA/GRIB vertegenwoordigers die zetelden in de Raad van Niet-Openbare Radio's.

Communicatie van VEBORA met de nieuwe frequenties vanaf 1 februari 1987 toen de lokale radio's in Brussel werden gelgaliseerd

 

 


up

Het wettelijk kader in 1981

Karel PomaTerwijl in Wallonië de vrije radio's reeds sinds 7 juli 1981 een wettelijk statuut kregen, bleef men in Vlaanderen achterna hinken tot in 1982. Het werd een politiek spel tussen de twee strekkingen VEBE en VEBORA/GRIB. VEBE was de voorstander van lokale radio's gericht op ontspanning, lokale informatie, en socio-culturele vorming. VEBORA/GRIB was de verdediger van de radio als onvervalste concurrenten voor de toenmalige BRT die een inhoudelijk omschreven en beperkt technisch kader eisten. De reden was omdat de BRT toen toch binnenkort reclame ging uitzenden en aldus van een nationaal reclamemonopolie kon genieten.

En zo kreeg de VEBE haar zin. Op 6 mei 1982 kwam er een decreet op basis van een ontwerp van de liberale gemeenschapminister Karel Poma. De wetgeving op de technische aspecten werden uiteengezet in het Koninklijk Besluit "houdende reglementering voor het aanleggen en doen werken van de stations voor lokale klankradio-omroep". De vrije radio's werden voortaan lokale radio's genaamd.

Over de verdeling van de frequenties in Brussel was er in april 1983 een akkoord tussen ALO/VEBE en VEBORA/GRIB.

ALO/VEBE: 1 agglomeratiefrequentie
VEBORA/GRIB: 2 agglomeratiefrequenties
ALO/VEBE: 3 lokale frequenties
VEBORA/GRIB: 1 lokale frequentie
Niet aangesloten radio's: 2 lokale frequenties

Na de culturele erkenning mochten de Vlaamse lokale radio's in de lucht blijven. De zendinstallatie moest eerst worden gekeurd. Het vermogen werd beperkt tot 100 Watt (ERP, vermogen op antenne) met een antennehoogte van 30 meter. Dat was goed om een zendbereik te halen van ongeveer acht kilometer. De omroepen mochten enkel in mono uitzenden.

De programmatie moest gericht zijn naar de lokale gemeenschap en moest een verscheidenheid aan informatie, animatie, vorming en ontspanning bevatten. Hierdoor zouden de niet-openbare radio's bijgedragen tot de algemene ontwikkeling van het Vlaamse luisterpubliek. Niet-openbare radio's werden beschouwd als niet-commercieel. Ketenvorming en het uitzenden van reclameboodschappen waren toen niet toegelaten. Verder moest het radiostation het statuut van VZW hebben.

Het decreet Poma richtte een Raad voor Niet-Openbare Radio's op. Deze raad stond in voor het uitbrengen van adviezen aan de minister zodat deze tijdig licenties kon intrekken of verlengen. Op basis van dit decreet ontstonden er in Vlaanderen in eerste instantie 370 lokale radio's.

Het decreet van 6 mei 1982 gaf aanleiding tot een erkenningsronde. De deadline was januari / februari 1983. 803 aanvragen werden ingediend. In eerste instantie bleven er 677 lokale radio's over. Uiteindelijk kregen 370 lokale radio's een gunstig advies die door de overheid moest worden geëvalueerd. Dit is de lijst:

AALST Hofstade, Mi Amigo, Katanga, Caroline, Belfort, Vrij Aalst (Erembodegem)
AARSCHOT Touring
AFFLIGEM Saturnus
ALKEN Alka Decibel, Meteoor
ANTWERPEN Zuiderlicht, European University, Annick (Borgerhout), Atlantis (Zandvliet), ROS, Antwerp City Pelgrim, Edegem, Antigoon, Cosmos (Wilrijk), ARD, Odilo (Oelegem), Activity (Borsbeek), Centraal, FM 2000, SIS Antwerp, Baccara, Expres, Centrum (Berchem), BAVO (Wilrijk), Mega (Hemiksem), Mercator (Borgerhout), Park (Brasschaat), Liberty (Wondelgem), Titanic (Ekeren), RTA, Antora (Berchem), ARD (Deurne), Delta (Merksem), Eiland, Tamara (Boechout), Stad, The Voice (Mortsel), Number One, Antwerp Caprice, Monte-Carlo, Flash (Hove), BRO (Brasschaat), Highway (Edegem)
ARENDONK Eagle, 2370 Avro
ASSE Phoenix, 24, Albatros, Modern
AVELGEM Intercity, Antares
BAAL Galaxy
BALEN Mi Amigo, Magic, Microbe
BASSEVELDE Aktief (Oosteeklo)
BEERSE Remember, Positief
BEGIJNENDIJK Madera, Ten
BEKKEVOORT Express, Palermo
BERINGEN Actief Regionaal, Hofstad, Benelux Regionaal
BERLAAR Horizon, Heikant
BEVEREN Waasland, Beverland (Melsele), Aktief (Melsele)
BILZEN Arcan, Vrij Bilzen
BISSEGEM Magic
BLAASVELD Willebroek
BOCHOLT Bocholt, Atlantis Noord-Limburg
BORGLOON Hoepertingen
BORNEM Klein-Brabant
BRAKEL West, Brakel, Free
BRUGGE ERO (Sint-Andries), Bryghensis, Rolluik, Gondola - FM Brugge (Sint-Andries), ARO, VBRO
BRUSSEL Contact 2, Spes, FM Brussel
DEERLIJK Solidar
DEINZE Tequila, Megavox
DENDERMONDE Weekeind, 't Ros, Mi-Amigo, Albatros
DE PANNE Westpoint
DESSEL Rainbow
DIEPENBEEK Solidariteit
DIKSMUIDE West, Freedom
DILBEEK Ring, Atlantis (Schepdaal)
DUFFEL Quincy Radio, Kiliaan
EEKLO Ledeganck, Vero, Tris
ERTEVELDE Artevelde
ESSEN Boemerang, Palermo, Saturnus
GAVERE KOLM
GEEL Power, 2440
GEETBETS Transit
GENK Genker Regionale Omroep, Genker Radio Kontakt, Punch, Internazionale, City-One (Winterslag), Atlantis
GENT Giroa, SFR Diana, Roeland, Toestel, Plus, Caroline Gent, One, Superstar, Boemerang, Gent, Free
GERAARDSBERGEN MIG, Oudenberg
GISTEL Melinda
GLABBEEK Massa
GRIMBERGEN Micron
HAACHT Haacht
HALEN Loksbergen
HALLE Omega Zuid, Victoria (Lembeek)
HAM West Point, Ham
HAMME Motief
HAMONT Royaal Regionaal
HARELBEKE Gemini, RZH
HASSELT Randstad, Centraal Limburg, Noordzee, 2000 (Stevoort), Galactica (Sint-Lambrechts-Herk), Mi Amigo Regionaal (Kuringen)
HECHTEL Hechtel
HEERS 2000, Heers (Klein Gelmen), Bovelingen
HEIST-OP-DEN-BERG Apollo, Christina, West
HERENTALS Halo, LOK, Media
HERK-DE-STAD Victoria, Speedy
HERSELT Gorbania
HERZELE Star, Torengalm
HOEILAART Zoniën
HOESELT Hoeselt
HOEVENEN Allegro
HOOGLEDE Firenze
HOUTHALEN Lambda
HOUTHULST Moniek, Dannymar, Noord
HULDENBERG Titanic
HULSHOUT Telstar
ICHTEGEM Nova
IEPER Vrie (Voormezele)
INGELMUNSTER LBS
IZEGEM 2000
KALMTHOUT Expo
KAMPENHOUT Kampernoelia
KAPELLEN Merijn, Totaal, Echo
KAPRIJKE Dallas, Internationaal
KASTERLEE Heikant Info
KEERBERGEN Venus, Viking
KESSEL Rush
KINROOI Monza, Grensland Kinrooi
KNOKKE-HEIST Dynamo, Valko
KORTEMARK Albatros, Tornado
KORTESSEM Molenbeek, Olympia, Telstar
KRUIBEKE Barbier
KORTRIJK WLS, De Sjouwer (Aalbeke)
KUURNE Kuurnse Lokale Omroep
LAAKDAL Laakdal, Goldstar
LANAKEN Angel, Goldstar (Rekem)
LEDE Buitenbeentje (Impde), Eikendale
LEDEGEM Columbia, Scorpio
LENNIK Pajottenland
LEUVEN Sinjaal, Scorpio, Aktief (Kessel-Lo), Bond, VRL (Wilsele)
LIER Pallieter, Zimmer
LIERDE Delta
LILLE Flamingo
LINTER Calipso
LOKEREN Lora, Oudenbos, Aksent
LOMMEL Concorde, Leopard, 2000, Pijnven, Bako
LONDERZEEL Komitee
LUBBEEK Plaske
MAARKEDAL Caro, Popcorn
MAASEIK Veronica Anders, Vrije Vogel Maaseik
MALDEGEM Saturnus
MALLE Chicago
MARKE Solar
MECHELEN Reflex
MENEN MRL, LK, Pallieter
MERCHTEM Meringa
MEULEBEKE Amerika
MOL Mol, DCM, Milo
NAZARETH Anoniem, Arona
NIEUWPOORT Arona
NIEUWRODE Rebecca
NINOVE Koepoort
NIJLEN Relax
OOSTENDE 't Vissertje, Kompas, Carolientje, Galaxy, Noordzee, Andromeda
OOSTKAMP Victoria, Verona, Uylenspieghel
OPWIJK Freeland
OUDENAARDE Brouwer, Dolfijn, Oudenaarde
OUD-TURNHOUT TOS, Mi Amigo
OVERPELT Signaal
POPERINGE Hoppebel
PUURS 800, Klein-Brabant (Ruisbroek)
RAVELS Palermo, Fantasy
RETIE Sint-Job
RIJKEVORSEL Atletico
ROESELARE MWRO, Liberty, Alpine, Bingo, Rolarius, Uilenspiegel
RONSE Hermes
ROOSDAAL Vrije Radio Lombeek, Del Sol
SCHELLE Rupel
SCHELLEBELLE Radioka
SCHERPENHEUVEL Etcetera
SINT-GENESIUS-RODE Ro
SINT-JORIS-WEERTMeerdaal
SINT-KATELIJNE-WAVER Carina, Mars
SINT-LENAARTS-BRECHT Kreatieve Radio en TV [KRT]
SINT-LIEVENS-HOUTEM Rio, Verona
SINT-NIKLAAS Land Van Waas, One, Progres, 77 FM Sinaai (Sinaai)
SINT-PIETERS-RODE Horst
SINT-TRUIDEN Baccara, Horizon, Aktief
STADEN Pas Partoe, Domino
STEENHUFFEL Tamara
STEKENE Tiger, Horizon
TERALFENE AVO
TERNAT Ternat
TERVUREN Lipstick, Relax
TESSENDERLO Noordzee
TIELEN Kiosk
TIELT Ardos (Ardooie), Caraad (Aarsele)
TIENEN Tigerno, 94, RTR
TONGEREN Horizon (Overrepen), Zuid-Limburg, Rutten, Tongeren
TORHOUT Verona, VRT, Halifax
TREMELO Utopia
TURNHOUT Violetta, Atlantis, Kontrast, Pink Panther
VILVOORDE Moetoen, Alfa Noord (Peutie)
VOSSELAAR Sunflower
WAASMUNSTER Liberty
WAREGEM Diamant
WATERVLIET Noordzee
WECHELDERZANDE Merlijn
WESTERLO Lux, Aktief
WETTEREN Apollo
WEZEMAAL 104
WIELSBEKE Fiasco
WUUSTWEZEL Ramona, Noord, Saffier
ZELE Malaika
ZELZATE Mietje Stroel
ZICHEM Demerdal
ZINGEM Delmare, Silver City
ZOERSEL Kempen, Omega
ZONHOVEN Siesta
ZOTTEGEM VRO
ZOUTLEEUW Cash
ZWEVEGEM Montana

Vervolgens werd deze lijst doorgespeeld naar de RTT die een frequentieplan moest opstellen. Na het onderzoek aan het departement van de PTT en na nieuw advies van de Raad van Niet-Openbare Radio's werden de erkenningen definitief toegewezen. Het probleem was dat er in de grote steden zoals Antwerpen en Gent teveel gunstige adviezen werden verstrekt.

Eerst werd aan iedere radio een brief gestuurd met drie vragen. De eerste vraag was of de radio wilde doorgaan. Of de radio bereid was om samen te werken met een andere radio was de tweede vraag. En tenslotte werd gevraagd of de radio bereid was om te opteren voor een ontvangstgebied van 2 kilometer.

Er werd uiteindelijk geopteerd om alle erkende radio's tevreden te stellen door in bepaalde plaatsen eenzelfde frequentie te erkennen aan meerdere radio's. Onder andere in Antwerpen werden heel wat gedeelde frequenties toegekend. Op een gedeelde frequentie mocht de ene radio bijvoorbeeld vier dagen lang uitzenden en de andere de overige drie dagen. Andere regelingen zoals enkel weekdagen, enkel weekend of een paar uur op bepaalde dagen in de week behoorden ook tot de mogelijkheden.

Enkele radio's met een gunstig advies hebben nooit een vergunning aangevraagd omdat ze ongelukkig waren met hun gedeelde frequentie of de hoge kosten niet goed hadden ingeschat.

Begin juni 1984 publiceerde Minister Poma de lijst van de 104 eerste erkenningen. Radio's uit zeer grote agglomeraties behalve Brussel kwamen er nog niet in voor omdat de verdeling van de frequenties daar moeilijker lag.

Dit is de lijst van de eerste 104 erkenningen per provincie.

ANTWERPEN BRO (Brasschaat), Park (Brasschaat), Ramona (Wuustwezel), Noord (Wuustwezel), Saffier (Wuustwezel), Kreative Radio en TV (Sint-Lenaarts-Brecht), Kempen (Zoersel), Chicago (Westmalle), Palermo (Essen), Boemerang (Essen), Saturnus (Essen), Atlantis (Zandvliet), Allegro (Hoevenen), Expo (Kalmthout), Carina (Sint-Katelijne-Waver), Mars (Sint-Katelijne-Waver), Mi-Amigo (Oud-Turnhout), Eagle (Arendonk), Fantasy (Ravels-Weelde), Atletico (Rijkevorsel), Heikant-Info (Kasterlee), Sint-Job (Retie), Rainbow (Dessel), Unflower (Vosselaar), Flamingo (Lille), Kiosk (Kasterlee-Tielen), Merlijn (Wechelderzande)
VLAAMS-BRABANT Palermo (Diest), Faboer (Scherpenheuvel-Zichem), Express (Bekkevoort), Cash (Zoutleeuw-Dormaal), Transit (Geetbets), Haacht (Wespelaar), Meerdaal (Sint-Joris-Weert), Titanic (Ottenburg), Calipso (Linter), Massa (Glabbeek), Kampernoelie (Kampenhout), FM Brussel (Brussel, Elsene), Contact (Brussel, Vorst), Spes (Brussel, Koekelberg)
LIMBURG Actief (Beringen), Benelux Regionaal (Paal-Beringen), Siesta (Zonhoven), Lambda (Houthalen), Angel (Lanaken, Smeermaas), Maasvallei (Lanaken, Rekem), Atlantis (Veldwezelt), Arcan (Bilzen, Waltwilder), Bocholt (Bocholt), Atlantis Noord Limburg (Bree), Veronica Anders Maaseik (Maaseik), De Vrije Vogel (Maaseik), Monza (Kinrooi), Grensland Kinrooi (Kinrooi), Signaal (Overpelt), Royaal Regionaal (Hamont-Achel), Hechtel (Hechtel-Eksel)
WEST-VLAANDEREN Bryghensis (Brugge), Rolluik (Brugge), Alpenradio (Brugge), FM Brugge Gondola (Brugge), Dynamo (Knokke-Heist), Valko (Knokke-Heist), Kompas (Koekelare), Melinda (Gistel, Snaaskerke), Carolientje (Bredene), Intercity (Anzegem), Solidar (Vichte), Diamant (Waregem), Scorpio (Ledegem), Columbia (Ledegem, Sint-Eloois-Winkel), Freedom (Diksmuide), West (Diksmuide, Drie Kapellen), 2000 (Izegem), Lokale Belgische Stichting (Ingelmunster), Bingo (Roeselare, Rumbeke), Firenze (Hooglede), Vrie (Zillebeke, Ieper), Hoppebel (Poperinge), Horizon (Nieuwpoort), Caraad (Aarsele, Tielt), Ardos (Ardooie), Fiasco (Wielsbeke)
OOST-VLAANDEREN Aktief (Oosterzele), Internationaal (Kaprijke), Dallas (Kaprijke, Lembeke), Noordzee (Watervliet), Saturnus (Maldegem), Mietje Stroel (Zelzate), Artevelde (Ertvelde), Liberty (Waasmunster), Apollo (Wetteren), Malaica (Zele), Horizon (Stekene), Tijger (Stekene), FM Sinaai (Sinaai), Delta (Hemelveerdegem, Lierde), Popcorn (Nukerke), Hermes (Kluisbergen), VLRO Liberty (Wondelgem)

Iedere lokale radio moest een door de RTT-gebrevetteerde technicus in dienst hebben. Zo werd op 8 oktober 1983 een examen ingericht.

Op 11 april 1984 werd het Koninklijk Besluit Willockx aangepast door de beschikbare frequentieband voor lokale radio's uit te breiden tot 108 MHz. In het verslag aan de koning werd deze beslssing als volgt verantwoord: "Ten gevolge van het vrijmaken door de militaire autoriteiten van de frequentieband 104 - 108 MHz is het mogelijk geworden de frequenties van de band 100 - 108MHz toe te wijzen voor de lokale klankradio-omroep."

De radio's kregen een "voorlopige vergunning om een zendtoestel te houden" in 1985. In de periode 1985-1986 werden de niet-erkende radio's uit de lucht gehaald. De voorlopige ministriële vergunning werden uitgereikt in 1987. In 1988 volgden dan technische keuringen. Pas na de technische keuring van de RTT werd een definitieve zendvergunning afgeleverd. Maar toen was het dus alweer tijd voor een nieuwe erkenningsronde want de voorlopige vergunning had maar een duur van twee jaar.

In februari 1988 moesten de lokale radio's terug een nieuwe erkenningsaanvraag indienen bij toenmalig cultuurminister Patrick Dewael. De minister moest alle dossiers doorgeven aan de Raad voor Niet-Openbare Radio’s, een orgaan dat 75 dagen de tijd kreeg om een advies te formuleren bij elke erkenningaanvraag. Na twintig dagen liep de procedure ineens spaak. De Raad wou geen advies geven vooraleer de R.T.T. een definitief frequentieplan had opgesteld. De R.T.T van haar kant vond dit echter onzin, aangezien zij geen frequentieplan konden opstellen zolang zij niet met zekerheid wisten hoeveel radio’s uiteindelijk zouden worden erkend. Een oplossing in dit geschil kwam er na een toegeving van de Raad voor Niet-Openbare Radio’s. De Raad zou een voorlopige beoordeling geven van de dossiers, met voorbehoud voor de technische kant van de zaak.

Hier volgt een bericht over toenmalig minister Herman De Croo die een rel heeft uitgelokt omdat hij Radio Free uit zijn woonplaats Brakel een betere plaats wilde geven in het opgestelde frequentieplan.

De Croo - Radio Free

up

Inkomsten genereren: leden werven - kantine - feesten organiseren - syndicated programs - reclame

Eén van de grote kosten werd het betalen van de driemaandelijkse bijdrage aan de auteursrechtenvereniging SABAM voor het spelen van geregistreerde muziek. Deze auteursrechtenvereniging bepaalde afhankelijk van de populatiedichtheid in de comfortzone de bijdrage. De minimumbijdrage bedroeg toen een goede 50.000 BEF (1250€) per jaar.

Lokale radio's begonnen op alle mogelijke manieren geld in te zamelen. Zo werd gestart met het aanwerven van leden en ereleden. Ook het organiseren van activiteiten zoals fuiven, feesten, eetdagen, opendeurdagen, reizen, ... was een goede manier om inkomsten te genereren. Ook werd hier en daar een kantine uitgebaat zodat de leden tijdens het benuttigen van een drankje hun lievelingspresentator aan het werk konden zien.

Enkele radioverenigingen begonnen ook bijdrages te vragen aan de medewerkers zelf. Radio Scorpio uit Leuven, Radio Centraal uit Antwerpen en Radio Panik uit Schaarbeek zijn voorbeelden waar de medewerkers jaarlijks een bijdrage van bijvoorbeeld 2000 BEF (50€) moeten betalen om radioprogramma's te brengen. Ook waren er enkele radio's die erin slaagden subsidies los te weken van de gemeente.

Heel wat radio's begonnen ook illegaal publicitaire boodschappen uit te zenden. Repressie bleek zinloos te zijn. Lidgelden, steunkaarten en giften waren in de meeste gevallen onvoldoende om de rekeningen te betalen.

up

 

Reclame op de lokale radio

Herman De CrooOp 5 juni 1985 besliste toenmalig Minister van PTT Herman De Croo dat publiciteit werd toegelaten op de lokale radio. Hierdoor werd artikel van het KB Willockx gewijzigd.

De toenmalige minister was van mening dat de leefbaarheid van de lokale radio's niet kon worden gewaarborgd zonder reclame als bron van inkomsten. De Croo wees naar de toestand in Frankrijk waar men onder een socialistisch beleid in 1981 de wettelijke basis legde voor lokale radio maar er net zoals in België het brengen van reclame verbood. Dezelfde regering had snel ingezien dat een dergelijke toestand onhoudbaar was.

Herman De Croo was wel van oordeel dat de advertentiemarkt niet bruusk mocht worden verstoord. Er moest worden gezorgd dat de schrijvende pers voldoende werd beschermd. Diezelfde pers moest wel inzien dat een actieve deelname aan radio een waardig alternatief kon bieden voor de te verwachten minder-inkomsten uit advertenties.

De auteursrechtenvereniging SABAM heeft in het voorjaar van 1985 een overeenkomst getekend met GRIB. Volgens de overeenkomst zullen de aangesloten radio's die reclame uitzenden jaarlijks 6% van hun reclame-inkomsten betalen aan SABAM. Wanneer het vermogen bvb. 100 Watt bedraagt in een zone met minder dan 10.000 inwoners, moet de radio minsten 40.000 BEF (1.000 euro) per jaar betalen. Aangesloten radio's die geen reclame uitzenden, zullen een forfaitair bedrag aangerekend krijgen.

Op 3 augustus 1987 verscheen een Koninklijk Besluit "betreffende de voorwaarden om handelspubliciteit op te nemen in radio- en televisieprogramma's". Elke radio moest toen een machtiging aanvragen om handelspubliciteit te mogen uitzenden bij de minister bevoegd voor telegrafie en telefonie.

up

 

Syndicated programs

Enkele bedrijfjes begonnen syndicated programs te maken. Dit zijn generieke programma's die werden verdeeld aan geïnteresserde lokale omroepen. De naam van de radio werd niet vernoemd en tevens was er geen tijdsmelding zodat de lokale radio het op gelijk welk moment kon programmeren. Over het algmeen werden deze programma's gratis aangeboden. Ze werden wel gesponsord en bevatten radioreclame.

Aktim PVBA, geleid door Alfred Blokhuizen, produceerde verschillende syndicated programs.

W.E.S.T. werd in Brussel geproduceerd door een reclamebureau​. W.E.S.T. werd op zijn Amerikaans uitgesproken en werd uiteraard gebruikt om het sigarettenmerk WEST op een gemaskeerde manier te promoten. De afkorting komt van de callletters van de Amerikaanse Westcoast stations. The Federal Communications Commission geeft deze namen uit. Zo heeft ieder radiostation een call zoals W.A.B.C of W.N.B.C. Door in het programma Amerikaanse Westcoast radio's te laten horen was het verhaal rond. Zo werd er gespeeld met het sigarettenmerk zonder het er over te hebben.

Het werd door Aktim in 1986 vermenigvuldigd en gratis verzonden naar zo'n 30 lokale radio's. De deelnemende radio moest W.E.S.T. programmeren iedere woensdag om 17:00.

Luister naar de Franstalige aflevering nummer 4 van 13 maart 1985 met fragmenten van KMEL106 FM uit San Francisco.

Het programma werd ook gepromoot op billboards. De draagbare transistorradio op de affiche had de vorm en het uitzicht van een pakje WEST-sigaretten. Luisteraars konden ook dat transistorradiootje winnen als er correct werd geantwoord op enkele vragen die op het einde van het programma werden gesteld.

W.E.S.T.

Hetzelfde Brusselse reclamebureau produceerde het programma Stop de Tijd / Arrêtez le Temps en werd eveneens gratis verdeeld door Aktim PVBVA aan radiostations in Vlaanderen en Wallonië.

Stop de tijd

Het was een country / smooth jazz programma dat werd gesponsord door Stella Artois dat toen uitpakte met die slogan.

Luister hier naar een collage van presentaties uit een opname - Franstalige productie. In dit programma lag de nadruk op country en werd het programma regelmatig onderbroken met de reclameboodschap "arrêtez le temps, le temps d'une Stella". Op 2 min 48 seconden nodigt de presentator de luisteraar uit om even in de saloon te duiken en...

 

De Heudebert Ochtend show werd gepresenteerd door Dirk De Vries en werd verdeeld aan een twintigtal Vlaamse radio's. Het was een programma met muziek en een quiz over ontbijtproducten van General Biscuits.

Hier is een lijst van radio's die syndicated programs programmeerden verdeeld door PVBA Aktim. De lijst is onvolledig. Radio Annick uit Antwerpen, Radio Free, Radio Caroline en SFR Diane uit Gent, Radio Noordzee uit Watervliet, Radio Noordzee uit Oostende, Radio HALO uit Herentals, Radio Aktief uit Oost Eeklo, VBRO uit Brugge, Radio WLS uit Kortrijk, Radio Tiger uit Stekene, Radio Free uit Brakel, Arcan Radio uit Bilzen en Fréquence 1 uit Brussel

up

De evolutie van de lokale omroep eind jaren 80 - begin jaren 90.

Tijdens de erkenning van de lokale radio werd het serieus. De kosten werden gevoelig verhoogd met facturen van de auteursrechtenvereniging SABAM. Het genereren van inkomsten om de rekeningen te betalen verliep niet altijd rooskleurig. Commerciële belangengroepen zoals grote krantenbedrijven zagen de kans om de VZW's over te nemen of hun frequentie te huren en konden alzo grootschalige reclamezenders uit te bouwen.

Radionetwerken ontstonden en vele radio's sloten zich hier aan. Eerst was er Radio Contact geleid door Francis Lemaire die begon met een franchisesyteem. Lokale radio's verbonden zich met elkaar en begonnen een gelijksoortig programma-aanbod uit te zenden. Eerst werden de gemeenschappelijk programma's verdeeld via band of cassette, daarna via satelliet of audiolijn.

Het decreet van 7 november 1990, ook wel het ‘decreet Van Rompuy’ genoemd, wilde de groeiende misbruiken van het decreet Poma uit 1982 tegengaan. De functie van de niet-openbare radio’s werd hierin duidelijk omschreven. Er werd gewezen op de educatieve functie en het belang van het strikt lokale karakter van de radio’s. Een aantal criteria werden geformuleerd die de politieke en commerciële onafhankelijkheid van de radio’s moeten vrijwaren. Een VZW mocht slechts één radio exploiteren. Door deze maatregel trachtte men ketenvorming tegen te gaan

De liberalen verweten Van Rompuy een te conservatieve kijk op de functie van de lokale radio in het medialandschap. VEBORA besloot klacht neer te leggen bij de Europese Commissie. De openbare zenders begonnen zich toen ook te profileren als heuse commerciële zenders. Het aandeel van de lokale of privé-radio in Vlaanderen halveerde tot een aandeel van 20%.

Het antwoord van Europees Commissaris Karel Van Miert liet er echter geen twijfel over bestaan, de aanklacht van VEBORA was terecht. Dit zette enkele Vlaamse volksvertegenwoordigers aan het denken. Dat resulteerde in een nieuw decreet van 7 juli 1998 waardoor samenwerking tussen lokale radio's mogelijk werd met uitzondering van vier en een half uur per dag.

In september 1998 startte Radio Contact met Family Radio, een netwerk voor een meer volwassen publiek. De VMMa startte een samenwerking met Topradio (o.l.v. Bruno Hendrickx) uit Gent. Radio Mango werd het tweede net van de VMMa.

up

Nieuwsgaring op de lokale radio's

In het begin werd vaak het nieuws van de BRT herschreven of werden artikels uit de karnt voorgelezen. Het grote probleem was de eis van de Algemene Vereniging van Belgische Beroepsjournalisten die er op stond dat de nieuwsgaring zou worden toevertrouwd aan beroepsjournalisten. Zo werden de krachten gebundeld in een regie waar beroepsjournalisten instonden voor het samenstellen van radiojournaals.

De regies die toen ontstonden waren vaak ontstaan op initiatief van krantenbedrijven die hoopten minstens een deel van het verlies aan reclame-inkomsten te compenseren. In Hasselt werd Concentra Broadcasting Agency (COBRA) opgericht die actief was in nieuws en reclame. De Maatschappij voor Ether Exploitatie (MEE) werd opgericht in Antwerpen en verzorgde in eerste instantie nieuws in ruil voor reclamzendtijd bij 26 lokale radio's. Ook de Vlaamse Uitgeversmaatschappij (VUM), die toen de kranten De Standaard en Het Nieuwsblad verzorgden, begon met de dienst Radio Service. Tenslotte werd de Onafhankelijke Radio Nieuwsdienst (ORN) opgericht binnen de redactie van Het Laatste Nieuws. In 1988 waren 175 lokale radio's aangesloten bij één van de vier regies.

up

Maatschappij voor Ether Exploitatie (MEE)

Eind 1984 werd MEE opgericht door Persexploitatiemaatschappij (PEREXMA) die toen TV Express en TeVe-Blad uitbrachten en door De Vlijt die de Gazet Van Antwerpen en De Gazet Van Mechelen verdeelden. Radio Expres uit Antwerpen was toen reeds in handen door PEREXMA en Antwerpse Post. Antwerpse Post behoorde tot De Vlijt.

Perexma

De aangesloten radio's waren buiten Radio Expres (Antwerpen), Radio Allegro (Hoevenen), Radio Liberty (Waasmunster), Radio Massa (Glabbeek), Radio Fantasy (Weelde), Radio Mol (Mol), Radio Madera (Begijnendijk), Radio BRO (Brasschaat), Radio Heikant-Info (Kasterlee), Expo Radio (Kalmthout), Radio Merlijn (Wechelderzande), Radio Pallieter (Lier), Radio Saturnus (Essen), FM Antenne (ex-Radio Touring, Aarschot), Radio Rupel (Schelle), Radio Odilo (Oelegem), Radio Agora (Mechelen), Radio Carina (Sint-Katelijne Waver), Radio Tiger (Stekene), Radio Atlantis (Lovenjoel), Radio Reuze (Puurs), Radio Waasland (Melsele), Radio Motief (Hamme), Radio Land Van Waas (Sint-Niklaas), Radio Verona (Denderwindeke), Radio KRT (Sint-Lenaerts), Radio Randstad (Zemst), Radio St Job (Retie), Radio Studio Mi-Amigo (Geel), Radio Rush (Kessel), Radio Artevelde (Ertvelde), Radio Tequila (Deinze), Radio Uilenspiegel (Roeselare), Radio SFR Diana (Gent), Radio VERO (Eeklo), Radio Popcorn (Maarkedal) en Radio Zottegem (Zottegem).

asmediaHet waren allemaal radio's die een breed format brachten gericht op de familiale sfeer. Ze kregen gratis nieuws toegeleverd van De Gazet Van Antwerpen in ruil voor promotie. MEE organiseerde ook cursussen aan de radio's waar werd aangeleerd hoe het nieuws moest worden voorgelezent. MEE deed beroep op het agentschap Asmedia. Asmedia verkocht apparte campagnes. De tarieven varieerden naargelang het zendbereik. Zo koste een spot van 30 seconden op Radio BRO 250 BEF en op Radio VERO 120 BEF. Asmedia verkocht ook campagnes per groep van radio's over één regio. Ook was het mogelijk met de speciale dienst MEE Expres om na een uur een gesproken boodschap over te maken op 25 van de aangesloten radio's. Deze dienst was niet goed gekend bij de adverteerders en werd praktisch nooit gebruikt. Een andere reden is dat voor een dergelijke boodschap eigenlijk gans Vlaanderen zou moeten worden bediend. De aangesloten radio' s van MEE waren hoofdzakelijk uit de provincie Antwerpen.

up

Vijfsterrenradio

VijfsterrenradioOp 7 december 1987 lanceerde Optimedia het initiatief Vijfsterrenradio. De Vlaamse Uitgeversmaatschappij, makers van De Standaard, het Nieuwsblad en De Gentenaar zorgden voor de levering van nieuwsberichten. De aangesloten radio's behielden hun eigen naam, maar moesten het logo opnemen op affiches, zelfklevers en dergelijke. Ook moest er een jingle Vijfsterrenradio worden geïntegreerd in bestaande jingles. Er werd ook de mogelijk gecreeërd om nieuwsfeiten te delen. Verder waren er initiatieven om de benaming Vijfsterren op te nemen in bepaalde programma's zoals de hitparade. De radio's die toetraden tot dit concept waren allemaal radio's uit steden. Het ging om Radio Antigoon (Antwerpen), Radio Go (Gent), Radio VBRO (Brugge), Radio Caroline (Aalst), Radio Sinjaal (Leuven), Radio Andromeda (Oostende), Radio 94 (Tienen), Radio Alpine(Roeselare), Radio Gemini (Kortrijk), Radio Reflex (Mechelen), Radio 77 (Sint-Niklaas), Uniek FM (Turnhout), Stadsradio Halle (Halle), GRK (Genk), Radio Centraal (later RCL, Hasselt) en Radio CRD (Brussel). Optimedia verkocht ook reclamespots die werden uitgezonden op het ganse netwerk. De gangbare tarieven per spot varieerden van 250 BEF op Radio Andromeda en Radio 94, 650 BEF op Radio VBRO tot 2200 BEF op Radio Antigoon. Optimedia rekende 7000 BEF aan per spot van 30s indien op het volledige netwerk beroep werd gedaan. Het voordeel van het concept Vijfsterrenradio was dat de boodschap hoorbaar was in praktisch alle grote steden van Vlaanderen, inclusief Brussel.

vijfsterrenradio

Optimedia heeft in 1986 ook geprobeerd om hun service aan te bieden aan Waalse radio's, maar deze prefereerden toen om te kiezen voor een Franstalige regie. Optimedia haalde in 1986 een omzet van 23 miljoen BEF.

up

Lijst lokale radio's 2001, gerangschikt volgens gemeente

NAAM STATION FREQUENTIE POSTNR STUDIO GEMEENTE STUDIO TELEFOON NAAM VERENIGING
AALST 104.2 9320 Aalst 053/214750 VZW Radio Vrij Aalst
AVANTI 102.9 9300 Aalst 053/771000 VZW Radio Caroline
DENDER 107.8 9300 Aalst 053/701585 Radio Belfort
HOFSTADE 106.7 9300 Aalst 053/789634 VZW Radio Hofstade
KATANGA 103.3 9300 Aalst 053/770783 VZW Katanga
LASER 105.1 9300 Aalst 053/216900 VZW Saturnus
METEOR 107.8 9880 Aalter 09/3258058 VZW Radio Aalter
CARDINAAL 102.6 3200 Aarschot 016/562190 VZW Vrije Radio Aarschot (V.R.A.)
KOMILFOO HAGELAND 106.9 3220 Aarschot 016/561225 VZW Touring
AVO 107.1 1790 Affligem 053/684074 VZW A.V.O.
ANTIGOON 103.2 2000 Antwerpen 03/2338825 VZW Antigoon
CENTRAAL 103.9 2000 Antwerpen 03/2323030 VZW Radio Centraal
CHANNEL X 107.8 2018 Antwerpen 03/2250665 VZW Stad
CITYRADIO 107.4 2600 Antwerpen 03/2876100 VZW European University Radio
DOCKSIDE 105.9 2200 Antwerpen VZW Allegro
ECHO 106.3 2018 Antwerpen 03/2342353 VZW Radio Echo
EILAND 107.0 2000 Antwerpen 03/2010000 VZW Radio Eiland
EXPRES 102.8 2000 Antwerpen 03/2010000 VZW Radio Expres
MAXIMUM 106.2 2000 Antwerpen 03/2329966 VZW Centrum Radio Mechelen
MINERVA 103.6 2050 Antwerpen 03/2191727 VZW Antwerpse Buurtradio
MULTIPOP 102.2 2000 Antwerpen 03/2379684 VZW Multipop Antwerpen
NOSTALGIE 105.4 2020 Antwerpen 03/2575454 VZW Radio Bavo
SOUVENIR 106.7 2018 Antwerpen 03/2132340 VZW Radio Activity Borsbeek
V.R.M. 104.2 2600 Antwerpen 03/2810707 VZW Antwerpse Ontspanningsstichting (A.O.S)
DIGITAAL 106.8 2370 Arendonk 014/678510 VZW AVRO
EAGLE 107.9 2370 Arendonk 014/670067 VZW Antenne
VIVA 106.4 1730 Asse 02/4522185 VZW Albatros
AKTIEF 107.6 9968 Assenede 09/3738393 VZW Aktief
MEDIA 107.0 8580 Avelgem 056/648484 VZW Antares
POSITIEF 107.8 2340 Beerse 014/613300 VZW Radio Positief
REMEMBER 107.8 2340 Beerse 014/614702 VZW Remember
TEN 107.6 3130 Begijnendijk 016/530543 VZW Begijnendijks Onafhankelijke Radiostation (B.O.R.)
BENELUX 103.6 3583 Beringen 011/424451 VZW REGIONALE INFORMATIE-OVERDRACHTSORGANISATIE LIMBURG (RIOOL)
LIMA 106.4 3581 Beringen 011/345614 VZW Socio-culturele Vereniging Aktief
HEIKANT 104.4 2590 Berlaar 015/248444 VZW Radio Heikant
HORIZON 103.0 2590 Berlaar 03/4822371 VZW Horizon
PRIMERA 107.4 9290 Berlare 052/200633 VZW Orlando
BEVERLAND 106.1 9120 Beveren 03/7754114 VZW Radio Beverland
GALAXY 105.7 9120 Beveren 03/7550189 VZW Vrije en Open Communicatie (Vropeco)
WAASLAND 105.7 9120 Beveren 03/7752567 VZW Radio Waasland
ARCAN 106.2 3740 Bilzen 089/514151 VZW Arcan
H.O.S. 106.9 3740 Bilzen 089/514151 VZW Hoeseltse Omroepstichting
PANTERA 104.1 3740 Bilzen 089/415387 VZW De Bilzerse Omroep Stichting (B.O.S.)
BLANKENBERGE 107.6 8370 Blankenberge 050/418888 VZW Radio Info Blankenberge
HOEPERTINGEN 105.6 3840 Borgloon 012/741520 VZW Radio Hoepertingen
KLEIN BRABANT 104.6 2880 Bornem 03/8895900 VZW Radio Klein Brabant
SELECT 106.9 2880 Bornem 03/8895900 VZW Rupel Radio
FREE 103.4 9660 Brakel 055/424545 VZW Radio Free
B.R.O. 105.2 2930 Brasschaat 03/6520252 VZW Brasschaatse Radio Omroep
PARK 105.6 2930 Brasschaat 03/6517722 VZW Radio Park
K.R.T. 107.6 2960 Brecht 03/3135561 VZW Info 2000
A.T.L. 105.9 3960 Bree 089/472411 VZW Radio Atlantis Noord-Limburg
BRUGGE 107.3 8200 Brugge 050/390092 VZW Socio-culturele Organisatie voor Brugse Informatie en Animatie Vinyl
EXCLUSIEF 103.4 8200 Brugge 050/6799495 VZW Dabro
NOORD 103.9 8000 Brugge 050/442131 VZW Bryghensis Radio Stichting
OOSTKAMP 104.9 8000 Brugge 050/490300 VZW Radio Vrij Moerbrugge (R.V.M.)
SWING 105.3 8310 Brugge 050/372272 BVBA Topradio Brugge
VBRO 106.0 8000 Brugge 050/349494 VZW Edison Radio Omroep (E.R.O.)
BRUSSEL 102.5 1120 Brussel 02/2442789 VZW Vrije Golf
C.R.D.-FANTASTIEK 103.4 1190 Brussel 02/3463207 VZW Alfa-Noord
CONTACT 103.1 1120 Brussel 02/2442743 VZW Niet-openbare radio Contact
FM BRUSSEL 106.5 1000 Brussel 02/5071452 VZW FM BRUSSEL
RING 107.9 1080 Brussel 070/233911 VZW Radio Ring
SPES 105.0 1083 Brussel 02/4242346 VZW Radio Spes
GAVER OMROEP 107.7 8540 Deerlijk 056/776336 VZW Solidar
MEGAVOX 107.1 9800 Deinze 09/2829293 VZW Niet Openbare Radio Megavox
TEQUILA 106.2 9800 Deinze 09/3867474 VZW Jongeren en Muziek
VERONIEKA 104.2 9800 Deinze 09/3865657 VZW Radio Veronieka Deinze
VLR CANTECLAER 105.1 9800 Deinze 09/3808090 VZW Vrije Lokale Radio Canteclaer
'T ROS 103.9 9200 Dendermonde 052/216513 VZW 't Ros
BEIAARD 106.3 9200 Dendermonde 052/221414 VZW Weekend
V.R.D. 106.5 3590 Diepenbeek 011/322020 VZW Vrije Radio Demervallei
PALERMO 105.1 3293 Diest 013/334870 VZW Radio Palermo
RITMO 105.8 3293 Diest 013/333900 VZW Faboer
ATLANTIS 102.8 1703 Dilbeek 02/5694644 VZW VERENIGING VOOR VORMING EN INFORMATIE ATLANTIS
SKYLINE 104.1 9900 Eeklo 0485/861698 VZW Vrije Radio Tris
TIJGER 106.3 9900 Eeklo 09/3777220 VZW Vrije Eeklose Radio Omroep (VERO)
BOEMERANG 107.5 2910 Essen VZW V.R.O. Boemerang
EVRO 105.5 2910 Essen 03/6675406 VZW EVRO
E.R.C. 106.9 9940 Evergem 09/3445140 VZW Radio Artevelde
PAJOTTENLAND 103.9 1570 Galmaarden 054/587300 VZW Radio Pajottenland 1999
K.O.L.M. 107.9 9890 Gavere 09/3841312 VZW Lokale Radio K.O.L.M.
CARRE 105.4 2440 Geel 014/538530 VZW Radio Carré
GEEL 107.0 2440 Geel 014/588282 VZW Studio Mi Amigo
POWER ZUIDERKEMPEN 102.4 2440 Geel 014/538539 VZW Power
VLAANDEREN 106.3 2440 Geel 014/544536 VZW Radio 2440
G.R.K. 107.4 3600 Genk 089/841010 VZW Genker Radio Kontakt
GAGA 105.8 3600 Genk 089/620210 VZW Radio Punch
INTERNAZIONALE 102.8 3600 Genk 089/382712 VZW Radio Internazionale 101
R.M.L. 105.4 3600 Genk 089/303025 VZW Gelora
CAROLINE 104.9 9000 Gent 09/2250209 VZW NIET-OPENBARE RADIO CAROLINE GENT
GENT 105.3 9000 Gent 09/2335030 VZW Familie Radio Onyx
GO 103.2 9000 Gent 09/2659730 VZW Radio Gent
MEETJESLAND 107.3 9042 Gent 09/3427107 VZW Meetjesland
PLUS 106.0 9000 Gent 06/2166755 VZW Radio Plus
ROELAND 104.0 9000 Gent 09/2232432 VZW Radio Roeland
SIS 102.8 9000 Gent 09/2279911 VZW Radio S.I.S.
STUDIO EKZ 105.7 9000 Gent VZW Radio Airway
SUPERSTAR 107.7 9000 Gent 09/2271515 VZW Superstar
M.I.G. 104.9 9500 Geraardsbergen 070/770123 VZW Muziek in Geraardsbergen (M.i.G.)
MONTANA 104.0 2280 Grobbendonk 014/516651 VZW Radio Montana
SCOPLIA 104.2 3150 Haacht 016/601821 VZW Socio-Culturele Organisatie voor Pluralistische Lokale Informatie en Animatie (SCOPLIA)
ACCENT 105.8 9450 Haaltert 053/627992 VZW Radio Groot Haaltert
P.R.O.S. 103.8 9450 Haaltert 053/836860 VZW Radio PROS
ANIMO 105.5 3545 Halen 013/444205 VZW ORCI Loksbergen
STADSRADIO HALLE 105.6 1500 Halle 02/3613636 VZW Niet-openbare radio Omega-Zuid
VICTORIA 105.2 1500 Halle 02/3569416 VZW Victoria
HAM 106.0 3945 Ham 011/401620 VZW Radio Ham
MARTINIQUE 104.9 3945 Ham 011/401053 VZW West-Point
FOREST 105.2 9220 Hamme 052/473837 VZW Radio Forest
ROYAAL 103.0 3930 Hamont-Achel 011/645037 VZW Radio Royaal Regionaal
VOLTAGE 102.9 8530 Harelbeke 056/701250 VZW Radio Zelfstandig Harelbeke
2000 107.2 3500 Hasselt 011/287777 VZW Radio 2000
HASSELT 103.4 3500 Hasselt 011/229925 VZW Radio Radio
HIT 106.1 3500 Hasselt 011/227525 VZW Victoria
R.C.L. 102.6 3500 Hasselt 011/287777 Contact Hasselt
SYSTEEM 105.0 3500 Hasselt 011/287777 VZW Radio Systeem
HECHTEL 107.3 3940 Hechtel-Eksel 011/800662 VZW Vrije Radio Hechtel
HASPENGOUW 103.2 3870 Heers 011/485941 VZW Vrije Zender Radio 2000
CHRISTINA 106.1 2220 Heist-Op-Den-Berg 015/244095 VZW Radio Christina
WIEKEVORST 106.8 2222 Heist-op-den-Berg 014/261616 VZW Radio Apollo
UILENSPIEGEL 106.7 3020 Herent 016/223078 VZW Radio Uilenspiegel
H.R.O. 105.0 2200 Herentals 014/233727 VZW Herentalse Lokale omroep (H.A.L.O.)
KICK 105.7 2200 Herentals 014/231700 VZW Lokale Omroep Kempen Media
RL 103.7 2270 Herenthout 014/516000 VZW Radio Liefkenshoek
R.D.L. 107.9 3540 Herk-De-Stad 013/444648 VZW Vrije Radio-Zender Speedy
QUATTRO 104.7 2230 Herselt 014/545480 VZW Bergom
STAR 106.5 9550 Herzele 053/630562 VZW Star Herzele
FORMULE 1 104.5 3550 Heusden-Zolder 011/571519 VZW Formule 1
MID-WEST LIMBURG 102.9 3550 Heusden-Zolder 011/254765 VZW Lokale Radio Mid-West Limburg
DELTA 102.4 3730 Hoeselt 0495/807958 VZW Radio Vrij Bilzen
SPORT 102.4 3730 Hoeselt 089/412057 VZW Radio Sport
REBECCA 102.9 3221 Holsbeek 016/561247 VZW Rebecca
COSMOS 105.8 2320 Hoogstraten 03/3147070 VZW Radio Cosmos
VALENCIA 105.0 2321 Hoogstraten 03/3157609 VZW Radio Valencia
BLITZ 107.0 3530 Houthalen 011/531105 VZW Radio Azzurra
FREKWENT 104.7 2540 Hove 03/4552735 VZW Radio Flash
TELSTAR 106.5 2235 Hulshout 016/699831 VZW Verenigde Hulshoutse Radioliefhebbers Telstar
HOUTLAND 105.8 8480 Ichtegem 051/582377 VZW Kultureel Onafhankelijke Maatschappij Publieke Audio Service (KOMPAS)
CIEPER 104.0 8908 Ieper 057/217878 VZW Radio Cieper
VRIE 106.1 8900 Ieper 057/204554 VZW Vrie
EXCELLENT 105.6 8870 Izegem 051/311111 VZW Radio 2000
M.T.R. 107.4 1910 Kampenhout 016/657302 VZW Radio M.T.R. (momenteel geen uitzendingen)
TEMPO 107.0 1910 Kampenhout 016/655561 VZW Lokale Radio Kampenhout
TOTAAL 104.8 2950 Kapellen 03/6651616 VZW Radio Totaal
INTERNATIONAAL 107.2 9970 Kaprijke 09/3735067 VZW Radio Internationaal
T.R.L. 104.8 9971 Kaprijke 09/3775943 VZW Vrije Radio T.R.L.
CAPITOL GOLD 102.9 2460 Kasterlee 014/555535 VZW KULTURELE INFORMATIE ORGANISATIE STREEK KEMPEN
KASTEL 105.9 2460 Kasterlee 014/850727 VZW Heikant
LICHTAART 106.6 2460 Kasterlee 014/557755 VZW Radio Lichtaart
VENUS 105.2 3140 Keerbergen 015/516758 VZW Radio Venus
VIKING 105.2 3140 Keerbergen 015/520660 VZW Radio Viking
GRENSLAND 105.1 3640 Kinrooi 089/702475 VZW Radio Grensland Kinrooi
MONZA 106.5 3640 Kinrooi 089/702179 VZW Radio Monza
NIVO 107.9 3640 Kinrooi 089/701628 VZW Radio Bocholt Speedway
HERMES 105.0 9690 Kluisbergen 055/301515 VZW Radio Hermes
DYNAMO 105.8 8300 Knokke-Heist 050/604563 VZW Dynamisch Knokke-Heist
PARADIJS 105.1 8300 Knokke-Heist 050/604563 VZW Reformat
TORNADO 106.6 8610 Kortemark 051/567754 VZW Radio Tornado
ARIANE 107.6 3720 Kortessem 011/376538 VZW Radio Telstar
GEMINI 106.0 8500 Kortrijk 056/223232 VZW Gemini
K.L.O. 104.9 8500 Kortrijk 056/204850 VZW Kuurnse Lokale Omroep
KORTRIJK 103.2 8500 Kortrijk 056/227600 VZW Radio Kortrijk
W.L.O. 105.3 8500 Kortrijk 056/204850 VZW Wevelgemse Lokale Omroep (W.L.O.)
W.L.S. 106.4 8500 Kortrijk 056/202820 VZW Niet-Openbare Radio West Lokaal Station Kortrijk
SCHELDELAND 107.2 9150 Kruibeke 03/2575454 VZW Radio Scheldeland
ANGEL 107.1 3620 Lanaken 089/713430 VZW Algemene Nationale Gemeenschappelijke Eendracht Lanaken
C.R.M. 102.7 3620 Lanaken 089/717653 VZW Culturele Radio Maaskant
ENERGIE 104.8 3620 Lanaken 089/502793 VZW Lokale Radio Energy
MAASVALLEI 106.0 3621 Lanaken 089/721256 VZW Maasvallei Radio
UNIEK 105.4 9340 Lede 09/3664411 VZW Eikendale
ALBATROS 103.4 8880 Ledegem 056/503206 VZW Albatros Radio
SCORPIO 106.0 3000 Leuven 016/222300 VZW Socio-culturele Organisatie voor Regionale Pluralistische Informatieoverdracht (SCORPIO)
SINJAAL 103.8 3000 Leuven 016/231598 VZW Infomedia
V.R.L. 105.6 3012 Leuven 016/296100 VZW Vrije Radio Leuven
ARAGON 103.5 2500 Lier 03/4802301 VZW Kiliaan
X'TRA 106.4 2500 Lier 03/4808318 VZW Radio Pallieter
DATA 106.9 9571 Lierde 054/412526 VZW Radio Delta
VIO 107.3 2275 Lille VZW V.I.O. Merlijn (momenteel geen uitzendingen)
LOBBES 104.7 2547 Lint 03/4554667 VZW Radio Lobbes (momenteel geen uitzendingen)
C.R.S. 107.0 3350 Linter 016/780439 VZW Calipso
YOU 106.6 9080 Lochristi 09/3551111 VZW Radio You
A.B.C. 103.0 9160 Lokeren 09/3488911 VZW Aksent
A.X.I. 105.9 9160 Lokeren 09/3488148 VZW Lokeren Radio (Lora)
S.O.L. 106.5 3920 Lommel 011/542990 VZW Radio 2000
TAMARA 105.3 1840 Londerzeel 052/309471 VZW Radio Tamara
PLASKE 107.3 3210 Lubbeek 016/635300 VZW Radio Plaske
LORALI 107.5 3560 Lummen 013/443030 VZW ORGANISATIE VOOR REGIONALE CULTURELE INFORMATIE (O.R.C.I.)
MICRON 107.4 9681 Maarkedal 055/217425 VZW Radio Popcorn
GRAFIEK MAASEIK 105.6 3680 Maaseik 089/565960 VZW Veronica Anders Maaseik
MAASEIK 107.6 3680 Maaseik 089/567558 VZW Lokale Radio Maaseik
R.M.C. 106.7 3630 Maasmechelen 089/765405 VZW Socio-Culturele Onafhankelijke Maaslandse Informatieve Regionale Organisatie (SCOMIRO)
SATURNUS 105.9 9990 Maldegem 050/712705 VZW Saturnus
RANDSTAD 106.6 2800 Mechelen 015/432266 VZW Radio Tele-Randstad
REFLEX 102.7 2800 Mechelen 015/218596 VZW Radio Reflex Mechelen
RETRO 105.5 2800 Mechelen 015/210608 VZW Carina
HEIDEBLOEM 106.3 3670 Meeuwen-Gruitrode 089/464211 VZW Radio Heidebloem
CARROUSEL 107.1 8930 Menen 057/217878 VZW Radio West
PALLIETER 106.2 8930 Menen 056/531075 VZW Lokale Klankomroep Pallieter
USA MERELBEKE 106.8 9820 Merelbeke 09/2311792 VZW Usam
AMERIKA 106.9 8760 Meulebeke 051/487910 VZW Amerika
MELINDA 104.0 8432 Middelkerke 059/513359 VZW Radio Melinda
GOMPEL 105.2 2400 Mol 014/3114961 VZW Vrije Radio Noordzee
MAGIC 105.6 2400 Mol 014/817705 VZW Magic
MILO 103.1 2400 Mol 014/311666 VZW Molse Interlokale omroep (M.I.L.O.)
MOL 104.1 2400 Mol 014/318571 VZW R.A.D.I.O. Mol
SPECTRA 107.6 2400 Mol 014/314852 VZW Spectra
BEACH 106.1 8620 Nieuwpoort 058/237248 VZW Horizon
BEVEL 105.3 2560 Nijlen 03/4818505 VZW Radio Relax
RUSH 107.1 2560 Nijlen 03/4891122 VZW Rush
DEL SOL 106.2 9400 Ninove 054/336217 VZW Radio Del Sol
LINDE NINOVE 106.6 9402 Ninove 053/214750 VZW Verona
NINOVE 104.7 9400 Ninove 054/338283 VZW Lokale Radio Ninove 104.7
R.D.S. 105.5 9400 Ninove 054/321800 VZW Vrije Radio Lombeek
'T VISSERTJE 105.4 8400 Oostende 059/504640 VZW 't Vissertje
KOMPAS 107.1 8400 Oostende 059/504141 VZW Radio Activity
MELODIE 105.0 8400 Oostende 059/504141 VZW Algemene Neutrale Dagelijkse Radio-Omroep (ANDROMEDA)
MIDDENKUST 106.3 8400 Oostende 059/704056 VZW Radio Galaxy
NOORDZEE 104.5 8400 Oostende 059/804704 VZW Radio Noordzee
OOSTENDE 107.4 8400 Oostende 059/808580 VZW Kustradio
WEST 107.3 8400 Oostende 059/806846 VZW Radio West
SUCCES 106.0 1745 Opwijk 052/359192 VZW Radio TROD
MEERDAAL 107.1 3051 Oud-Heverlee 016/477633 VZW V. R. Meerdaal
BELGICA 105.3 3053 Oud-Heverlee 016/583134 VZW Radio Atlantis
NOORDERKEMPEN 107.5 2360 Oud-Turnhout 014/450145 VZW Radio Mi Amigo
O.T. 106.2 2360 Oud-Turnhout 014/720956 VZW Rako
BROUWER 106.3 9700 Oudenaarde 055/303710 VZW Radio Brouwer
VLAAMSE ARDENNEN 103.0 9700 Oudenaarde 055/301515 VZW Digitaal
WELKOM 107.8 3090 Overijse 0478/299079 VZW Radio Welkom
MYSTIQUE 103.7 3900 Overpelt 011/800666 VZW Signaal
HOLIDAY 106.6 3990 Peer 011/631782 VZW Vrije Lokale Radiozender Groot-Peer Holiday
POPERINGE 107.5 8970 Poperinge 057/335734 VZW Radio Poperinge
FANTASY 107.1 2381 Ravels 014/657676 VZW Fantasy
PALOMA 106.0 2382 Ravels 014/659192 VZW Radio Paloma
ST-JOB 107.2 2470 Retie 014/371919 VZW Radio Sint-Job
ALPINE 104.3 8800 Roeselare 051/200104 VZW Alpine De Regionale Omroepstichting
BINGO 105.9 8800 Roeselare 051/207583 VZW Bingo
LIBERTY 107.2 8800 Roeselare 051/227224 VZW Roeselaarse Radio Omroep (RRO)
MAXIMA 106.7 8800 Roeselare 051/227224 VZW Radio Maxima
ROESELARE 103.0 8800 Roeselare 051/242462 VZW Radio Firenze
SYMPATIEK 107.6 8800 Roeselare 051/242462 VZW Radio Sympatiek
ZUID 106.3 8800 Roeselare 051/224456 VZW Rolarius
DECIBEL 107.2 3111 Rotselaar 016/583134 VZW Madera
RGR 104.5 3111 Rotselaar 016/583134 VZW Lokale Radio Omroepstichting Radio Groot Rotselaar
HAPPY 104.9 3111 Rotselaar 016/583134 VZW De Hoge Noot
MEGA PRIMAVERA 106.5 2627 Schelle 0495/549338 VZW Radio Mega
IMPULS 104.5 9520 Sint-Lievens-Houtem 09/3624244 VZW Lokale Radio Impuls
V.R.S. 103.6 9520 Sint-Lievens-Houtem 09/3624244 VZW Vrije Radio Sint-Lievens-Houtem
C.B.S. 104.0 9100 Sint-Niklaas 03/7663890 VZW Stadsradio Sint-Niklaas
GOLDIES RADIO 107.9 9100 Sint-Niklaas 03/7778383 VZW Radio Solymar
LAND VAN WAAS 106.8 9100 Sint-Niklaas 03/7777077 VZW Vrije Private Omroepvereniging Land van Waas
REYNAERT 105.3 9100 Sint-Niklaas 03/7070505 VZW Radio Reynaert
SEVENTY SEVEN 102.6 9100 Sint-Niklaas 03/7777788 VZW 77
SINAAI 105.5 9112 Sint-Niklaas 03/7722223 VZW Lorasin
SUPER 103.5 9100 Sint-Niklaas 03/7665151 VZW Stichting Kommunikatie Waasland
BACCARA 106.3 3800 Sint-Truiden 011/681968 VZW Radio Baccara
SINT-TRUIDEN 103.1 3800 Sint-Truiden 011/674385 VZW Radio Aktief
VELM 103.5 3806 Sint-Truiden 011/681904 VZW Vereniging Radio Velm (V.R.V.)
O.N.Y.X. 107.5 9190 Stekene 03/7899334 VZW Horizon
CARAAD 105.8 8700 Tielt 051/636617 VZW Caraad
TIELT 106.5 8700 Tielt 051/409484 VZW De Infoor
94 107.7 3300 Tienen 016/810322 VZW Vierennegentig
TIENEN 105.7 3300 Tienen 016/819172 VZW Radio Tienen
TOURING 105.0 3300 Tienen 016/815710 VZW Touring Tienen
RUTTEN 107.7 3700 Tongeren 012/391639 VZW Vrije Zender Radio Rutten
TONGEREN 107.3 3700 Tongeren 012/391639 VZW Radio Tongeren
ZUID LIMBURG 106.6 3700 Tongeren 012/235761 VZW Radio Zuid Limburg
V.R.T. 107.9 8820 Torhout 050/222676 VZW Vrije Radio Torhout
VTRO HERONA 107.5 8820 Torhout 050/222676 VZW Lokale Radio Herona Torhout
UTOPIA 107.9 3128 Tremelo 016/532343 VZW Utopia
DIMENSION 105.1 2300 Turnhout 014/413187 VZW Radio Dimension
HAWAII 106.9 2300 Turnhout 014/429435 VZW Radio Hawaii
OK 105.5 2300 Turnhout 014/425900 VZW Atlantis
TOS 103.4 2300 Turnhout 014/425555 VZW T.O.S. - Turnhoutse omroepstichting
TURNHOUT 104.7 2300 Turnhout 014/426767 VZW Radio Pink Panther
MOETOEN 105.7 1800 Vilvoorde 02/2522325 VZW Moetoen
MOS 105.6 9950 Waarschoot 09/3770111 VZW Vrije Radio Neutraal
POLDERLAND 107.9 9950 Waarschoot 09/3774797 VZW Radio en Disco Polderland
DIAMANT 103.5 8790 Waregem 056/606738 VZW Radio Diamant
TREND 105.4 8790 Waregem 056/613648 VZW Lokale Radio Trend
R.A.W. 104.3 3830 Wellen 011/377328 VZW Vrije Zender Apollo
SENTINEL 104.9 3830 Wellen 011/315310 VZW Radio Sentinel
V.R.W. 104.3 3830 Wellen 012/743666 VZW Vrije Radio Wellen
DOUBLE YOU 103.4 2260 Westerlo 016/696630 VZW V.R.H.
GOLDEN FLASH 104.3 2260 Westerlo 014/264466 VZW Golden Flash
APOLLO 106.1 9230 Wetteren 053/214750 VZW Radio Apollo
DE MOLEN 104.4 8560 Wevelgem 056/411841 VZW Radio De Molen
RADIOKA 104.8 9260 Wichelen 09/3680155 VZW Radioka
FIASCO R.F.W. 107.3 8710 Wielsbeke 056/669000 VZW Fiasco
800 103.8 2830 Willebroek 03/8663800 VZW Radio 800
R.S.J. 104.9 2830 Willebroek 03/8863690 VZW Radio Sint-Jan
OUDENAARDE 106.6 9790 Wortegem-Petegem 0486/462850 VZW Vivaldi
CONTRAST 106.1 2990 Wuustwezel 03/6698888 VZW VWB Noord
SAFFIER 104.1 2990 Wuustwezel VZW Saffier
EXACT 104.3 9240 Zele 052/453100 VZW Liberty
MALAIKA 107.0 9240 Zele 052/448877 VZW Radio Malaika
Z.R.O. MIETJE STROEL 106.2 9060 Zelzate 09/3455455 VZW Zelzaatse Radio Omroep Mietje Stroel
ARONA 107.5 9750 Zingem 09/3856364 VZW Alternatieve Radio Omroep Nazareth (ARONA)
DELMARE 105.9 9750 Zingem 09/3841312 VZW Delmare (momenteel geen uitzendingen)
KEMPEN 104.6 2980 Zoersel 03/3842379 VZW Radio Kempen
ZOE 104.9 2980 Zoersel 03/3842414 VZW Omega
RELAX 105.0 8980 Zonnebeke 051/771111 VZW Radio Relax
IMPAKT 105.2 9620 Zottegem 09/3611187 VZW Lokale Radio Impakt
PRIMA 105.6 9620 Zottegem 09/3611369 VZW Prima
VRO ZOTTEGEM 107.6 9620 Zottegem 09/3613790 VZW V.R.O. Zottegem
EUROPE 105.7 8550 Zwevegem 056/758250 VZW Radio Europe