OVERZICHT

DIJLELAND EN HAGELAND

regio DIJLELAND en HAGELAND bevat de 31 steden/gemeenten: KAMPENHOUT, BOORTMEERBEEK, HAACHT, KEERBERGEN, TREMELO, ROTSELAAR, HERENT, LEUVEN, KORTENBERG, BERTEM, TERVUREN, HULDENBERG, OUD-HEVERLEE, BIERBEEK, LUBBEEK, HOLSBEEK, AARSCHOT, BEGIJNENDIJK, SCHERPENHEUVEL-ZICHEM, DIEST, BEKKEVOORT, TIELT-WINGE, KORTENAKEN, GEETBETS, ZOUTLEEUW, LINTER, GLABBEEK, BOUTERSEM, TIENEN, HOEGAARDEN, LANDEN

Radio Scorpio (Leuven)
Radio Country (Leuven)
Radio VRL (Leuven)
Radio Sinjaal (Leuven)
Radio Aktief (Leuven)
Radio Fido & Dido (Leuven)
Radio Estavoy (Leuven)
Amigo Radio (Leuven)
Radio Uilenspiegel (Herent)
Stadsradio Leuven / ROB FM - (Leuven)
Mix FM (Leuven)
Radio Maria (Leuven - netwerk)
Radio Groot Rotselaar / RGR FM (Wezemaal)
Radio Impuls (Rotselaar)
Radio Venus (Keerbergen)
Radio Viking (Keerbergen)
Radio Rebecca (Nieuwrode)
Radio Ten (Begijnendijk)
Radio Mango Aarschot (Begijnendijk)
Radio Thalia (Tremelo)
Radio Utopia (Baal-Tremelo)
Radio Touring (Aarschot)
Radio 2000 (Tielt-Winge)
Radio Lipstick (Duisburg)
Radio Mi Amigo (Duisburg)
Radio Kampernoelie / Radio Tempo / Tempo FM (Kampenhout)
SOS Radio Sylvania (Tienen)
Radio Retour (Saint-Remy-Geest, Tienen)
(Vrije) Radio Tienen (Saint-Remy-Geest, Tienen)
Radio London (Tienen)
Radio Flamingstar (Hoeleden)
Radio Calipso (Linter)
Radio Touring (Oplinter)
Radio Faboer (Averbode)
Radio Express (Bekkevoort)
Radio Plaske (Lubbeek)
Radio Atletico (Webbekom, Zichem)
Radio Dolfijn (Diest)
Radio Palermo (Waanrode, Diest)
Radio Diest / Radio Demerstad (Diest, Herk-de-Stad, Testelt)

DE HISTORIEK PER RADIO

DIJLELAND EN HAGELAND

up mail

Radio Scorpio - 102,50 MHz - 101,00 MHz - 106,00 MHz (Leuven)

Scorpio staat voor Sociaal Culturele Organisatie voor Regionale en Pluralistische Informatie Overdracht. De organisatie werd opgericht door een groep mensen die berichten verspreidden via kranten, pamfletten, affiches en dergelijke. Zij besloten hun ideologie openbaar te maken via het medium radio.

Radio Scorpio

Radio Scorpio - Karel Michiels
Midden: Karel Michiels (1980)

De allereerste jingle op Radio Scorpio

De eerste uitzending van Radio Scorpio vond plaats op maandag 15 oktober 1979. Dit gebeurde vanop een zolderkamertje met een eigenhandig in elkaar gestoken 24 Watt-zender en een demonteerbare antenne. De drie beheerders hadden elk 10.000 BEF (250 Euro) op tafel gelegd. Hiermee werden twee platendraaiers, een cassettedeck en een zendmast aangeschaft. De mengtafel werd door een medewerker ter beschikking gesteld.

Tijdens de eerste twee weken werd elke weekdag een programma gemaakt van 20:00 tot 21:00. Op maandagvond werd uitgezonden tot 21:30. Vanaf 5 november 1979 werd uitgezonden tussen 20:00 en 22:00.

Hier is het zendschema vanaf 5 november 1979

maandag 20:00: nieuwe producties
maandag 21:00: new wave en hard rock
dinsdag 20:00: Leuven info
dinsdag 21:00: Belgo music
woensdag 20:00: verzoekplaten
woensdag 21:00: Albatros
donderdag 20:00: gouden krakers
donderdag 21:00: avondprogramma
vrijdag 20:00: de dampende drie en de deftige dertien
vrijdag 21:00: variaties

Medewerkers van toen waren o.a. Luc, de heer tante Vera, Hugo de konijnkotelaar en Pol Turner.

In december 1979 waren er genoeg medewerkers om programma's te verzorgen tot 23:00.

Radio Scorpio heeft in de beginperiode nooit programma's gemaakt tijdens het weekend. Dit had te maken met het studentikoze karakter. Ook waren er gedurende de eerste jaren geen programma's tijdens de vakantieperiode.

In de beginperiode was de stickerverkoop de enigste bron van inkomsten. De totale opbrengst na vier maanden bedroeg ongeveer 20.000 BEF (500 Euro). Verder werden steunkaarten verkocht en vond een eerste Scorpio-TD plaats. De opbrengst steeg tot ongeveer 67.200 BEF (1680 Euro). Toen men de balans opmaakte, verkreeg men een negatief saldo. Men was toch blij omdat de grootste kosten achter de rug waren. De initiatiefnemers dachten dat de verdere werkingskosten wel zouden meevallen.

Op 6 december 1979 werden de statuten van de vzw Scorpio gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze tekst was tot stand gekomen na de stichtingsvergadering van 18 augustus 1979.

Artikel 3 van de statuten luidt als volgt: "De vereniging heeft tot doel om in een geest van pluralisme en verdraagzaamheid de culturele animatie en de sociale communicatie te bevorderen en bij te dragen tot de culturele en maatschappelijke vorming van haar leden bij wege van alle daartoe geschikte middelen zoals het inrichten van socio-culturele activiteiten, het voorzien in de nodige materiële infrastructuur hiervoor, het oprichten en beheren van informatiemedia en het verwerven van de middelen om dit opzet financieel mogelijk te maken. De vereniging kan tevens derden, natuurlijke of rechtspersonen of feitelijke verenigingen bij deze activiteiten betrekken, op voorwaarde dat ze in woord en daad blijk geven van respect voor beginselen die aan de vereniging ten grondslag liggen."

Het concept van Radio Scorpio was gebaseerd op zeven basispijlers. Die werden in een perscommuniqué in november 1980 toegelicht:
1) het ontbreken van een winstgevend doel. Sinds de start werd een niet-commerciële weg ingeslaan. Financiering gebeurde niet via reclame, maar wel door renteloze leningen van de medewerkers, verkoop van steunkaarten en stickers en georganiseerde activiteiten.
2) pluralisme. Men tracht een daadwerkelijke democratie in de communicatie te bereiken.
3) de beperkte actieradius. Dit droeg bij tot een intensere uitwisseling van de lokale informatie en activiteiten. Zodoende kon een hechtere band worden gesmeed door de diverse verenigingen en luisteraars onderling.
4) deelname van de luisteraars. Het contact met de luisteraars zou niet in één richting verlopen. Luisteraars werden uitgenodigd om actief deel te nemen aan de uitzendingen.
5) het verwerpen van iedere voogdijschap. Radio Scorpio verwerpt iedere politieke of rechtstreekse binding met de Leuvense universiteit. Deze totale onafhankelijkheid moet garant staan voor een totale werkingsvrijheid.
6) erkenning van de radio. Radio Scorpio drukte zijn wens uit om ooit legaal uit te zenden. De radio was ervan overtuigd dat de zender een belangrijke rol kon vervullen in het Leuvense gemeenschapsleven. Radio Scorpio wilde naast de openbare omroep aanvullend werken.
7) het brengen van lokale informatie en activiteiten. Radio Scorpio streefde naar een 50/50 verhouding student/niet-student, en dit zowel in de werking als doelpubliek.

De keuze van de muziek was geïnspireerd door de toen jonge betere Belgische groepen. Er werd geen gebruik gemaakt van van plugging. Men zond vooral de "betere muziek" uit. Er was geen definitie van "betere muziek". Men veronderstelde dat elke medewerker wist waar de grens lag tussen wat wel en wat niet kon.

De oprichters waren gedurende de eerste jaren ook de drie personen van de Raad van Beheer. Hugo De Clerck was afgevaardigd beheerder, Marcel Heymans kreeg de functie van penningmeester en Guy Brulez nam de taak van secretaris op zich. De belangrijkste grondlegger was ongetwijfeld Hugo De Clerck. Niet alleen bracht hij de twee anderen met elkaar in contact en overtuigde hen om mee te doen, daarenboven was hij actief in het socio-culturele leven in Leuven en kende hij heel goed het studentenleven. Het was vanuit deze ervaringen dat hij de noodzaak voelde om een brug te slaan tussen beide werelden. Hugo had ook contact met enkele andere vrije radio's die vooral in Wallonië werden opgericht.

Na enkele maanden werd er verhuisd naar de derde verdieping van het Leuvense studentencentrum 't STUC, toen gelegen aan de Van Evenstraat. Desondanks er maar een paar uur 's avonds werd uitgezonden, kreeg Radio Scorpio op woensdag 20 februari 1980 even na 20:00 bezoek van de Rijkswacht en de RTT. Onmiddellijk startte de medewerker van dienst een bandje met het volgende bericht: “Dit is een noodoproep. Radio Scorpio, uw Leuvense lokale radio wordt bedreigd met inbeslagname. Dit is geen grap. Indien je achter onze principes van lokale radio kan staat, spoed je dan naar 't STUC. Het STUC is gelegen tussen de Van Evenstraat en de Parkstraat. Enkel een massale opkomst kan onze inbeslagname mogelijk voorkomen. Wij herhalen onze oproep..."

De zes Rijkswachters konden onmogelijk met het in beslag genomen studiomateriaal naar buiten gaan want in een minimum van tijd werd de ingang geblokkeerd door heel wat studenten die de oproep hadden gehoord.

Onmiddellijk werden ook de andere ingangen van 't STUC gebarricadeerd. Rond 23:00 werd er onderhandeld tussen de onderzoeksrechter, de vice-rector Servote en het beheer van de radio. Enkele uren later werd er een compromis gesloten dat enkel de zender zou worden verzegeld en terplaatste mocht blijven. De beheerders van Radio Scorpio kregen later na het proces een fikse boete.

Alle kranten besteedden ruim aandacht aan de inbeslagname. Voor het eerst kwam een vrije radio zo uitgebreid in het nieuws.

Radio Scorpio


Le Soir 28/02/1980

Louvian-La-Neuve diffuse Leuven
Le Soir 28/02/1980

Radio Scorpio

Radio Scorpio

Op zondag 24 februari 1980 werd er op BRT 2 in het programma Ronde Tafel met Jan Van Rompaey een discussiegesprek gevoerd over vrije radio. Aan tafel zaten oner andere Hugo De Clerck, toenmalig minister van cultuur Rika De Backer en een technicus van de BRT. Volgens de technicus was het een zonde om nuttige frequenties te besteden aan vrije radio's. Rika De Backer stelde toen voor om de vrije radio's aan het woord te laten tijdens de ontkoppelde uren.

Op maandag 25 februari 1980 kreeg Radio Scorpio een gastprogramma op Radio Louvain-La-Neuve en Radio Plus want deze omroepen waren toen min of meer te beluisteren in het centrum van Leuven.

op woensdag 27 februari 1980 om 20:00 was Radio Scorpio terug in Leuven te beluisteren met een andere zender. De initiatiefnemers gebruikten toen een noodzender van 0,250 W en er werd in stereo uitgezonden. Omdat de zender hoog was opgesteld, waren de uitzendingen in Leuven goed te beluisteren. De uitzending was toen slechts 20 minuetn te beluisteren omdat de zender problemen gaf. Deze was te snel in elkaar werd gezet.

Begin maart 1980 werd een zender van 5 Watt gebruikt. De uitzendingen gebeurden ook terug vanop een vaste plaats, meer bepaald vanuit een slaapkamer van een medewerker. Er werden programma's gemaakt iedere werkdag tussen 20:00 en 23:00.

De maand september 1981 werd een maand van vele discussies en ruzies. Het begon toen de programmaraad een nieuw programmaschema had opgesteld zonder de medewerkers - die terug uit vakantie kwamen - te raadplegen. Om het informatief totaalprogramma "Tekens aan de wand" te integreren, werden de uren van enkele minder toegankelijke programma's geredeuceerd. Dit schoot bij enkele medewerkers in het verkeerde keelgat. De medewerkers verdeelden zich in twee kampen. Enerzijds waren er de voorstanders van de nieuwe programmatie en anderzijds was er de groep van tegenstanders die zichzelf ‘Scorpio-democraten’ noemden.

Toon Boon
Toon Boon (maart 1981)

Karel Vermeulen
Karel Vermeulen (april 1981)

Op donderdag 22 januari 1982 beviel Hugo De Clerck om alle informatieprogramma's te schrappen. Het parket had hem gewaarschuwd dat de apparatuur in beslag zou worden genomen. Hugo had de nodige toegevingen moeten doen aan de Rijkswacht, die Radio Scorpio zag als ‘opruiers’ en ‘ordeverstoorders’ in de Alma-actie. Daarom moest de redactie de Alma-berichtgeving veel neutraler weergeven en zeker geen oproepen meer doen om bijvoorbeeld te betogen. De medewerkers van de informatieploeg voelden zich bedrogen, want ze hadden immers de Alma-betaalstaking, de Alma-bezetting en de Alma-betogingen tot dan toe op de voet gevolgd. De informatieredactie besliste toen unaniem dat ze liever geen berichtgeving zouden brengen dan een verkapte.

Het Universitair Restaurant Alma is een begrip in Leuven en werd opgericht in 1954. Het restaurant werd beheerd door een vzw die bestaat uit leden van het professorencorps en het studentencorps. In het restaurant konden studenten een warme maaltijd krijgen. Omdat Alma werd gesubsidieerd, waren de maaltijden zeer goedkoop. Vanaf de jaren 80 werden de subsidies gereduceerd en steeg regelmatig de prijs van de maaltijd. Dit leidde tot vele protestacties die onder andere werden gecoördineerd op Radio Scorpio.

In 1982 werd het duidelijk dat Radio Scorpio - net zoals alle andere lokale radio's - zich moest organiseren om erkend te worden. Zo werd er op de vergaderingen van het dagelijkse bestuur in april 1982 over het al dan niet toelaten van reclame en sponsoring. Tegenstanders meenden dat dit een eerste stap zou zijn in de richting van een niet te stoppen evolutie. Op maandag 2 augustus 1982 besliste de Raad van Beheer dat er niet aan een reclameproject zou worden deelgenomen gedurende de volgende 18 maanden.

Hugo De Clerck en enkele andere medewerkers waren voorstander van reclame. Tijdens de handelsbeurs richtten zijn vzw Infomedia op om een nieuwe radio te starten. Ze ronselden heimelijk binnen het medewerkersbestand om programma's te maken op de nieuwe radio genaamd Radio Sinjaal.

Ondertussen had de KUL aan Radio Scorpio nieuwe lokalen in de Naamsestraat toegezegd. De technische ploeg startte met het uitbouwen van de ganse studio-infrastructuur. De zendmast op het gebouw was een oude antennemast van een drukkerij in de Groenstraat te Heverlee. Die werd volledig afgebroken en terug opgebouwd in de Naamsestraat.

Tijdens de werken heeft de pro-radio Scorpio-kern een heuse putch gepleegd en de sloten van de studio in de Naamsestraat veranderd. De technische ploeg was niet meer in staat om de studio's af te werken. Dit heeft het ontstaan van Radio Sinjaal versneld omdat de voltallige technische ploeg van Radio Scorpio toen begon met de opbouw van Radio Sinjaal.

Op 3 november 1982 werd Radio Scorpio drie jaar oud. Burgemeester Alfred Vansina opende toen plechtig de nieuwe lokalen, zijnde een studio en een vergaderlokaal in het Arenberginstituut, gelegen in de Naamsestraat 96 te Leuven.

In de nacht van vrijdag 4 op zaterdag 5 september 1987 werd er ingebroken in de studio’s aan de Naamsestraat. De dieven gingen aan de haal met een mengtafel, een bandopnemer, een platendraaier, ongeveer 200 recente singles en een aantal LP’s. De non-stopprogramma’s konden toen niet meer worden uitgezonden. Een tweedehandse bandopnemer verhinderde de afbetaling van andere rekeningen zoals de jaarlijkse SABAM-bijdrage.

Eind 1998 was de zender genoodzaakt te verhuizen door de renovatie van het STUK die een anderhalf jaar zou duren. De verhuis werd geraamd op 5000 à 6000 euro. Om dit bedrag samen te sprokkelen werden activiteiten georganiseerd zoals een benefietdag op 30 september 1998, enkele fuiven in de Rumba en de Blauwe Kater.

De radio mocht zich installeren in de gebouwen van de overkoepelende studentenvereniging Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie (LOKO) in de ‘s Meiersstraat 5. Radio Scorpio kreeg op de gelijkvloers enkele kleine ruimtes toegewezen waarvan er één werd ingericht als een studio. Deze verhuiswerken, die ook een verplaatsing van de zendmast naar de Sint-Pieters Kliniek met zich meebracht, veroorzaakte een heleboel kosten. Ondertussen werd de verhuis met één jaar uitgesteld.

Begin 2000 heeft Radio Scorpio de uitzendingen moeten staken omdat de restauratiewerken van het STUK werden gestart. Studio en antennes werden afgebroken en de beheerraad was op zoek naar een andere locatie. Het zou nog tot 11 februari 2002 duren vooraleer Radio Scorpio terug operationeel zou zijn.

Radio Scorpio - logo 21ste eeuw Begin 2002 werd een geografische aanpassing van de zendmast aangevraagd aan het VCM. Ondertussen werd in alle stilte de antenne gemonteerd op het dak van het Universitair Ziekenhuis Sint-Pieter aan de Brusselsestraat. De zender Pascal 50 werd terug van onder het stof gehaald. Er werd gestart met non-stop muziek te brengen in stereo. De studio werd in orde gebracht in het lokaal aan de 's Meiersstraat te Leuven. De oude Broadcast mengtafel werd opgeknapt en werd aangesloten met CD-spelers, microfoons en een computer met audiobestanden. Er werd gebruik gemaakt van het automatiseringsprogramma Raduga.

Het audiosignaal werd dan door middel van een gehuurde telefoonlijn gestuurd naar de hoogste verdieping van het ziekenhuis. Het signaal werd eerst licht gecompresseerd met een Behringer Composer Pro. Net voor de zender werd een Behringer Ultramizer aangesloten. Voor het eerst werd ook gebruikt van een RDS-coder.

Op 11 februari 2002 werd dan de nieuwe studio officieel geopend. Gedurende de volledige avond werd elk programma voorgesteld. Tussen 18:00 en 22:00 werden dagelijks live radioprogramma's gemaakt. Elk programma kreeg in tegenstelling met vroeger maar één blokje van één uur toegekend, behalve de non-stop Dj-georiënteerde programma's die werden geprogrammeerd tussen 22:00 en 01:00. De bedoeling om ieder programma één uurtje per week te geven was om de medewerkers gemotiveerd te houden om wekelijks hun programma te blijven doen.

Radio Scorpio - artikel Veto
Radio Scorpio terug in de ether - artikel Veto

Op 17 oktober 2009 werd het 30-jarig bestaan van Radio Scorpio uitgebreid gevierd. Op die dag werd, naast optredens en een tentoonstelling, ook een modeshow georganiseerd met de medewerkers als model en de muziekscene van de voorbije 30 jaar als leidraad. Vanaf toen werd ook gestart met de livestream via internet.

Met dank aan Dave Timmermans, afbeeldingen 1979-1980-1981: met dank aan Nils Roofthoofd (voorzitter - 2019)

up mail

Radio Country - 103,00 MHz - 103,30 MHz (Leuven)

Radio Country was een initiatief van de gebroeders Geert & Marc Van Espen. Naar verluid startten ze hun uitzendingen lang voor Radio Scorpio. De eerste uitzending vond plaats op 9 augustus 1979. Er werd uitgezonden met een 5 watt zender aangesloten op een dipoolantenne. De locatie was de Lodreef in Kessel-Lo. De zender was zeer populair en bleef programma's maken tot ergens in 1980.

Op woensdag 5 december 1979 werd de zender en een deel van het sudiomateriaal in beslag genomen. Anton Peters en Patrick Roland waren toen aanwezig in de studio. Ze probeerden via de achterdeur te ontsnappen maar werden gegrepen door de mannen van de wet.

Ook op woensdag 20 februari 1980 werd de zender in beslag genomen. Het was op hetzelfde moment toen de Rijkswacht probeerde Radio Scorpio het zwijgen op te leggen.

Radio Country kwam terug in de lucht begin maart 1980. Er werd toen tijdens het weekend uitgezonden tussen 14:00 en 18:00.

De derde inbeslagname vond plaats op woensdagavond 7 januarui 1981 omstreeks 19:30. De zendinstallatie werd meegenomen. Ook de boekhouding die werd gevonden in een woning langs de Lodreef werd in beslag genomen.

Kort daarna werd definitief gestopt. Er was een gebrek aan geld en de derde inbeslagname was er teveel aan.

Radio Country

Radio Country

De zender werd eigenlijk drie keer in beslag genomen. Na de eerste inbeslagname kwam Radio Country terug na 2 maanden. Via enkele tussenpersonen werd een nieuwe zender aangeschaft. Enkel in het weekend werden programma's gemaakt tussen 14:00 en 18:00. De uitzendingen werden toen niet meer live gebracht. De medewerkers van toen waren Tony Peeters, Patrick Roland, Mike Stewart, Peter De Graaf en Frank Van Dijk. Er werd ook een nieuw postbusadres in gebruik genomen.

De derde inbeslagname kwam er door een fout van een medewerker. Een jongeman werd betrapt bij een diefstal van fonoplaten in een Leuvens warenhuis. Er kwam een huiszoeking en de agenten stelden vast dat er een radiostudio aanwezig was. Op dat moment vonden er geen uitzendingen plaats. Ook werd er geen zender gevonden. De overheid bleef waakzaam en wachtte tot de radio terug begon uit te zenden. Toen er terug programma's te horen waren, viel de Rijkswacht onder leiding van onderzoeksrechter Coux binnen en alles werd in beslag genomen.

Geert Van Espen kreeg in maart 1981 een boete van 8.000 BEF (200 Euro). De in belag genomen toestellen werden ook verbeurd verklaard. Tijdens de rechtszaak had de verdediging er op aangedrongen om de uitspraak uit te stellen of op te schorten omdat zij van oordeel was dat de wetgeving op dat moment op de helling stond. De verdediging voerde ook aan dat de vrije radio's niemand stoorden en dat er toen druk werk werd gemaakt om alles te legaliseren. Er werd ook gemeld dat toenmalig minister Willockx het niet eerlijk vond dat men sommige vrije radio's lastig viel terwijl men andere met rust liet.

De Leuvense rechtbank liet zich door het uitgebreid pleidooi niet beïnvloeden en sprak de straf uit. Geert Van Espen zou later nog enige tijd op Radio VRL te horen zijn geweest.

Radio Country in beslag genomen

up mail

Radio VRL - 102,00 MHz - 102,20 MHz (Leuven)

Radio VRL of Vrije Radio Leuven zond tijdens de beginjaren uit vanop de Vismarkt. De radio is ontstaan in augustus 1980. Later werd verhuisd naar de Marie Thumas gebouwen langs de vaart in Leuven. Begin 1981 was Jo met de Banjo dagelijks te horen op Radio VRL. Hij zat ook in het bestuur van de radio. De naam van de vzw was Vrije Radio Leuven.

Radio VRL - team 1980 Foto gepubliceerd in het infoblad januari 1982

Na zes maanden was de radio iedere dag te beluisteren tussen 15:00 en 21:00. Het geheel zat professioneel in elkaar. De programmatie werd uitgebreid met o.a. Ron Van Rijck, Danny De Brouwer, Chris Bruinings, Patrick Domingo, Danny Van Veltem, Ferry Mike, Daniel de Becker van de sportrubriek op zondag en Mieke Maes. Het duurde niet lang tot er 24/24 werd uitgezonden.

Radio VRL - ander gezicht

Jo met de Banjo - boete

Jo met de Banjo - boete

In 1985 telde de radio 2 full time medewerkers. Andere medewerkers die horizontaal programma's verzorgden, werden vergoed. Zo kreeg de medewerker tussen 6:00 en 9:00 300 BEF (7,5 euro) betaald per gepresteerd uur. Er werd 100 BEF/uur (2,5 euro) betaald aan wie een programma verzorgde tussen 9:00 en 14:00. De studio stond toen opgesteld in de Kolonel Begaultlaan 9 te Wilsele.

De vzw veranderde meerdere malen van bestuursleden. Later was er een overeenkomst om de programma's van Radio Contact over te nemen. Na het decreet Van Rompuy in 1991 die netwerken van radio's verbood, werd de naam terug veranderd in Radio VRL. Toen radionetwerken terug werden getolereerd, werd het programma van TOPRadio uitgezonden.

Achtereenvolgens werden op de frequentie programma's uitgezonden van Be One, Radio Exqi en Radio Maria.

Radio VRL

Beschikt u over meer informatie? Laat het ons weten door te mailen.

up mail

Radio Sinjaal - 101,30 MHz - 100,70 MHZ - 104,70 MHz - 103,80 MHz (Leuven)

Radio Sinjaal is ontstaan in december 1982 wanneer afgevaardigde beheerder Hugo De Clerck en enkele medewerkers afscheurden van Radio Scorpio. Zij richtten vzw Infomedia op en startten met Radio Sinjaal. Deze radio verschilde qua opzet en doelstellingen weinig van Radio Scorpio. In de brief die vzw Infomedia stuurde naar alle Scorpio-medewerkers als uitnodiging tot coöperatie viel enkel punt 10 op:
Een ruimere financiële basis, met een noodzakelijk groter uitgavenpakket en daaraan gekoppeld grotere inkomsten o.a. van reclame (lokaal en/of nationaal); dit alles als een stevigere garantie voor een levensvatbare radio.

vzw Infomedia was er immers van overtuigd dat Radio Scorpio kon beschouwd worden als een zinkend schip om verschillende redenen waaronder een zwak beleid, een malaise binnen de medewerkergroep en een weinig rooskleurige financiële situatie.

De radio wilde een totale service bieden aan de luisteraar. In 1985 telde de radio 80 medewerkers. De gemiddelde leeftijd van de medewerker was 23 jaar. De radio had een studio aan de Vaart, huisnummer 25.

Radio Sinjaal werd een professionele radio met state-of-the-art studio's en had een nieuws- en sportredactie.

In 1985 werd Radio Sinjaal erkend. Het moest wel een frequentie delen met Radio Bond.

Tot midden de jaren '90 was Radio Sinjaal de best beluisterde lokale radio in Leuven. Het station stond borg voor kwalitatieve programma's. De reclame-inkomsten waren behoorlijk en de respons van luisteraars was groot. Radio Sinjaal was destijds zo'n beetje de opleidingsschool voor mannen en vrouwen die later op diverse nationale radio's zouden verzeilen zoals Marc Pinte, Chantal De Waele, Machteld Libert, Jan Doucet, Jan Dewijngaert en Kris Mannaerts.

Begin 1995 kwam de kentering. De beheerraad van de vzw sloot een contract met de BVBA van de stationmanager Daniel De Laet. Die zag zijn kans schoon om er persoonlijk wat meer geld dan vroeger aan over te houden en sloot een deal met Radio Contact. In maart 1995 werden langzaam maar zeker de eerste Contact-jingles in de reclameblokken geprogrammeerd. In juli 1995 werd iedereen bedankt voor bewezen diensten en was Radio Sinjaal 100% Radio Contact geworden. Het gevolg was dat een vrij grote groep getalenteerde radiomakers op straat stonden en naar een oplossing zochten. Enkele gingen meteen naar de VRT, anderen trokken naar Radio Reflex in Mechelen en sommigen hielden het radiomaken voor bekeken.

Beluister een reportage van Radio Estavoy op Radio Sinjaal

Radio Sinjaal

Radio Sinjaal studio

Radio Sinjaal 104,70 MHz

Radio Sinjaal was een kwaliteitsradio met veel medewerkers die goed werden betaald. Een Dj verdiende 200 BEF/uur in het zwart of 400 BEF/uur op factuur. Er was een redactie en er waren ruime studio's. Het enige wat er niet was, waren inkomsten om te overleven. De luistercijfers van Radio Sinjaal waren tijdens deze periode niet in verhouding tot de geleverde inspanningen. In het begin waren er nog de inkomsten van nationale reclame maar met de komst van Radio Donna en het stoppen van Vijf Sterren Radio werden de inkomsten onvoldoende om de rekeningen te betalen. De vzw werd overgenomen door Contact Vlaanderen NV, ARD vzw, DDB Productions en Contact NV.

Tijdens de erkenningsronde in 2003 werd vzw Infomedia niet meer erkend.

Radio Contact Leuven

up mail

Radio Aktief - 100,50 - 105,30 MHz (Leuven)

Radio Aktief is gestart in oktober 1982. De radio was gelegen in de Eén Meilaan 35 te Kessel-Lo en was gehuisvest in de lokalen van jeugdhuis Sojo. De studio bestond uit 2 JB Systems platenspelers, 2 Teac cassettedecks, een Revox bandopnemer aangesloten op een mengpaneel. De gebruikte zender was een Pascal 51.

Radio Aktief

Zo waren onder andere Peter Van Wijck, Peter Bosmans, Rob Van Kessel, Yvan Vandenberg, Guus Geldof, Peter Vanderlinden, Tim Jochmans, Koen Willequet, Peter Van Meerbeeck regelmatig te horen. Zondag tussen 10 en 12 was er zelfs een klassiek programma dat later werd geschrapt omdat het niet langer paste bij de hitradio. Peter Van Wijck had zowat de leiding van de radio.

Op 12 september 1985 verscheen het erkenningsbesluit van 19 augustus in het Belgisch Staatsblad. Radio Aktief werd definitief erkend. Het moest de frequentie delen met Radio Plaske uit Lubbeek en Radio Atlantis uit Lovenjoel.

In 1988 was er een samenwerking met Radio SIS. Vanaf toen werden programmabanden geleverd en waren er nog een paar vrije uren waar de medewerkers hun programma konden doen. Voordeel van deze samenwerking was dat een nachtcomputer van CBT Electronics werd geïnstalleerd zodat er ook 's nachts kon worden uitgezonden.

Toen het bedrijf achter Radio SIS de boeken neerlegde, werden de programma's van X-tra FM overgenomen. De studio verhuisde naar de Tervuursevest 304. De mengtafel werd vervangen door een Stanford 751. Vanaf toen werden ook Technics SL 1200 platendraaiers geplaatst. Wegens plaatsgebrek op het dak werden de zenddipolen gemonteerd op een antennebuis. De buis werd simpelweg in de hoger gelegen muur van het naburige appartement gemonteerd.

Radio Aktief werd begin 1990 niet meer erkend en stopte met uitzenden.

jingle Radio Aktief (stem Ferry Eden)

up mail

Radio Fido & Dido (Leuven)

Het was ergens in 1989. Op een niet nader genaamd studentenkot in de Naamsestraat te Leuven (schuin tegenover de plaats waar de studio's van Radio Scorpio toen lagen) zorgde een vrijend koppeltje voor een interessante zeer lokale live-uitzending. Hun nachtelijke exploten werden met behulp van een Velleman 25 miliwatt-zendertje, stiekem door enkele onverlaten bevestigd achter de verwarming in hun kamer, rondgestraald naar alle omliggende kamers waar gretig werd meegeluisterd.

Velleman FM zender

Hoewel, de isolatie van het gebouw was zo belabberd dat deze technische oplossing eigenlijk overkill was. Het koppeltje kreeg gemeenzaam de naam Fido & Dido. Deze uitzending inspireerde enkele studenten om te starten met een lokale radio.

Fido en Dido: het hoogtepunt van de uitzending.

up mail

Radio Estavoy - 103,30 MHz (Leuven)

Radio Estavoy begon in de periode 1989-1990 als een uit de hand gelopen grap. Er werd gestart met radio-uitzendingen voor een studentenhuis in de Naamsestraat en de nabije omgeving. Met de aanschaf van een 5 Watt Stentor-zender werd Radio Estavoy geboren. Van Waalse radiostoringen was toen nog geen sprake. De helft van Leuven kon in mono makkelijk worden bereikt op de vrije frequentie 103,30 MHz. Er werd gewerkt met één zelfgemaakte gerichte dipool op een demonteerbare zendmast die min of meer gemakkelijk door een dakraam kon worden gestoken.

Vervolgens werd er redelijk vlug uitgekeken naar een nieuwe, en vooral hogere locatie. Radio Estavoy verhuisde haar studio naar de Tervuursestraat en was zo meteen nog veel beter te ontvangen. De uitzendingen liepen voortaan in stereo. Eerst werd dit verwezenlijkt met een analoge stereocoder, bijeengeflanst met elektronische onderdelen voor een bedrag van 150 BEF (ongeveer 4 €). De studio bestond uit: een 4-kanaals mengtafel, een Tascam Portastudio die vooral als microfoonmengtafel werd gebruikt, twee CD-spelers, een cassettedeck en 2 microfoons. Meer was niet nodig om schitterende radio te maken.

Dat was ook Radio Sinjaal opgevallen, alwaar prompt werd gestart met het programma Radio Danny, in naam een persiflage op Radio Donna, naar inhoud een zeer flauw afkooksel van Radio Estavoy. Grappen die op Radio Estavoy te horen waren werden na een week vaak gerecycleerd door Radio Danny. Op een bepaald moment liepen Radio Estavoy en Radio Danny elkaar tegen het lijf, beiden gewapend met een cassetterecorder en een microfoon.

Radio Danny op Radio Estavoy: een rechtstreeks interview op Radio Estavoy.

Een reportage van Radio Estavoy op Radio Sinjaal

Rond die periode begon Radio Estavoy ook te experimenteren met streaming audio. Het was de tijd van de allereerste breedbandverbindingen en het signaal van de omroep werd in Heverlee in een studentenhome uit de lucht geplukt om zo gestreamd te worden via kotnet, een initiatief van de KULeuven en UPC. Radio Estavoy kon op die manier 4 maanden lang legaal worden ontvangen met een computer.

Twee medewerkers beoordelen hun jinglepakket.

Vervolgens zocht en vond Radio Estavoy een samenwerking met de Leuvense lokale Radio Happy. Toenmalig eigenaar Luc Van Braekel was akkoord om de uitzendingen van Radio Estavoy zouden doorgaan op Radio Happy aan de Naamsepoort. Luc gaf toen iedere woensdagavond avondcursus informatica in Kortrijk en kon dus zelf niet luisteren naar Radio Estavoy.

Luc Van Braekel: Misschien was dit maar goed ook want wie weet had ik anders 'gesteigerd' bij de 'onzin' die misschien wel een deel van het bestaande Happy-publiek had kunnen wegjagen. Maar ik vond het wel leuk om een forum te bieden aan een bende enthousiaste radiomakers.

Meteen was het zendbereik van Radio Estavoy zeer groot en de zender werd in één klap legaal. Dat was toen een vreemde sensatie voor de Radio Estavoy-medewerkers. Echter op een woensdagavond stond het Radio Estavoy-team voor e

en gesloten deur. De sloten waren veranderd en na een kort telefoontje bleek dat Radio Happy was overgelaten aan Mark Holemans van RGR FM. Na een iets langere telefoon wist het Radio Estavoy-team een afscheidsuitzending los te peuteren en werd toegang verleend tot de studio. Onder het oog van drie zwijgende en vooral besnorde RGR-medewerkers werd een laatste legale uitzending van anderhalf uur gemaakt.

Terug de illegaliteit in dan maar. Radio Estavoy verhuisde naar de Dagobertstraat en stelde zijn zendmast bijna recht naast die van de Rijkswacht op. De studio in de Dagobertstraat was echter veel te klein voor het groot aantal medewerkers en er werd nogmaals verhuisd naar een studio in de Parkstraat. Enige tijd later werd er nog een laatste keer verkast naar de 's Hertogenlaan, zowat het hoogste plekje van Leuven. Het zendvermogen werd opgetrokken tot 25 Watt en er werd gewerkt met een digitale stereocoder en richtantennes.

In 1995 stelde men vast dat er rek in de formule en in de groep zat. Men besloot om te stoppen met Radio Estavoy. Ondertussen was zowat iedereen afgestudeerd en kwamen er andere prioriteiten.

Radio estavoy - uitzendlokaties
De zes uitzendlocaties van Radio Estavoy

Radio Estavoy werd nooit door het BIPT onderschept. Er werd voor zover bekend nooit enige zoekactie gestart. Dat is ook niet verwonderlijk: Radio Estavoy stoorde niemand en begaf zich eveneens niet in het vaarwater van de officiële erkende Leuvense radio's.

Tot nu toe zijn de namen van de meeste initiatiefnemers onbekend. Van bij aanvang werden alle uitzendingen van Radio Estavoy digitaal opgenomen voor archivering. Al die opnamen zijn echter verloren gegaan. Het meeste materiaal op deze site werd bijeengeraapt uit oude cassettebandjes, vaak een kopie van een kopie van een kopie van. De geluidskwaliteit van de meeste stukjes is dan ook niet meer zo denderend.

Het huis van wantrouwen

Het Huis van Wantrouwen met Marc Uytterhoeven en Wouter Vandenhaute (zie foto) is bijna zo populair als Radio Estavoy. Het wordt helemaal mooi als Radio Estavoy Wouter Vandenhaute kan interviewen tijdens een evenement op het Sportkot. Een AM-verbinding verbindt het sportkot met de studio van Radio Estavoy in de Tervuursestraat, bijna helemaal aan de andere kant van de stad.

Het interview met Wouter

Radio Estavoy - 103,3 MHz

up mail

 

Amigo Radio - 101,20 MHz - 103,00 MHz - Kessel-Lo

Amigo Radio werd opgericht op 20 november 1980. De radio was gevestigd in de Dijledreef 56 kortbij het centrum van Leuven. De radio bracht populaire programma's.

Op 15 januari 1981 heeft de Rijkswacht eerder toevaliig de radio ontdekt en opgepakt. Op dat moment was de studio ingericht in een woonwagen. Alle uitzendapparatuur werd in beslaggenomen. Het is niet duidelijk of Amigo Radio daarna nog is terug gekomen. De zendmast met de eerder zelfgemaakte dipoolantenne heeft nog jarenlang op het dak van de woning gestaan.

Michel Van Moerbeke

up mail

Radio Uilenspiegel - 103,00 MHz - 106,70 MHz - 104,90 MHz (Herent)

Radio Uilenspiegel werd in 1981 opgericht mede door toedoen van Willy Kuijpers die op dat moment volksvertegenwoordiger was. Ook Lieve Devijver, echtgenoot van Willy, werkte mee. Op de radio kwamen praktisch alle muziekgenres aan bod zoals rock, soul, funk, disco, luisterliedjes, tropische muziek en zelfs klassieke muziek. Ook het brengen van lokale informatie was belangrijk. Alle activiteiten van sport- en andere verenigingen uit Herent, Winksele en Veltem kregen de kans om hun activiteiten te laten aankondigen. Tussen 18:00 en 19:00 werd tijdens de week een informatief programma. Op maandag was dat sportnieuws, op dinsdag werden jobaanbiedingen omgeroepen, op woensdag werd het accent gelegd op jeugdnieuws en op donderdag werd sociaal en cultureel nieuws gebracht.

Radio Uilenspiegel

Radio Uilenspiegel werd erkend op 106,70 MHz. Het uitgangsvermogen aan de zender bedroeg 46 Watt en werd verdeeld over 3
dipolen op mast van 37 meter hoog.

Toen Radio Sinjaal in 1995 werd opgeslorpt door Radio Contact was er opeens geen Leuvense onafhankelijke zender meer voor het grote publiek. Er werd toen beslist om het luisterpubliek te verruimen. Na investeringen in materiaal en een intense herprofilering richtte de zender zich op de volledige Leuvense regio. Ex-Sinjaal programmamaker Bram Vanderlinden werd programma-adviseur bij Radio Uilenspiegel. De accenten werden gelegd op de grootste hits allertijden en het regionale nieuws. 's Avonds werd een aangepaste programmatie voorzien met alternatieve rock- en popmuziek, filminformatie en een romantisch getint programma.

Begin 2000 was de reclamewerving een probleem geworden. De werving werd eveneens gedaan door enkele vrijwilligers en er werden toen niet genoeg inkomsten meer gegenereerd. Er werd toen beslist om samen te werken met de VUM.

Radio Uilenspiegel

Radio Uilenspiegel gebruikte als automatisering BSI. Dit werd gebruikt voor de nonstop en voice tracks. De hardware bestond uit een PC met audio in ADPCM-formaat.

Op 1 maart 2002 werd de vzw van Radio Uilenspiegel grotendeels vervangen door leden van de VUM. Sydes NV was de innovatiemaatschappij van de krantengroep VUM die in 1995 een substantiële participatie had verworven in de exploitatiemaatschappijen van de Antwerpse Radio Antigoon en Radio Go uit Gent. Toen Radio Uilenspiegel werd overgenomen, had men eerst alle medewerkers beloofd dat er niets ging veranderen aan de programmatie. Echter in september 2002 koos de voorzitter van de radio voor het geld en meldde dat de avondprogramma's niet meer welkom waren. Het nieuwe bestuur startte toen met Stadsradio Leuven en zou gelijkaardige radio maken zoals in Gent en Antwerpen.

Stadsradio Leuven

up mail


Stadsradio Leuven / ROB FM - 104,90 MHz - (Herent)

In september 2002 koos de voorzitter van vzw Uilenspiegel om te starten met Stadsradio Leuven en zou gelijkaardige radio maken zoals in Gent en Antwerpen. De medewerkers waren teleurgesteld en wilden kost wat kost terug radioprogramma's maken. Er waren er enkele die bij Radio Scoplia uit Haacht aan de slag konden. De kern van deze medewerkers slaagden er in om bij de erkenningsronde van 2003 terug de frequentie 106,70 MHz te Herent te bemachtigen.

Stadsradio Leuven behaalde in 2003 een erkenning in Leuven-centrum via de frequentie 104,90 MHz. De zendmast werd geplaatst kortbij een elektriciteitspark aan de E314. In dat jaar werd de naam gewijzigd in ROB FM. De studio werd verhuisd naar het gebouw waar de regionale omroep ROB TV was gehuisvest.

Vanaf 29 september 2003 was er tijdens de weekdagen tussen 17:00 en 18:30 een regionaal nieuwsprogramma te beluisteren en te bekijken op ROB TV en ROB FM. Op zondag werd simultaan een sportprogramma gebracht tussen 14:30 en 18:30.

In februari 2010 stopte ROB FM met radioprogramma's maken. Geert Bollé van Radio Randstad te Mechelen nam de vzw's van ROB FM Leuven en Tienen over. Hij nam ook de naam ROB FM over wat toen stond voor Randstad Oost Brabant. In 2014 werd de naam ROB FM Leuven terug veranderd in Stadsradio Leuven. De radio verhuisde ook naar het bedrijvencentrum in de Interleuvenlaan waar het een studio installeerde. Toen Stadsradio Leuven in 2018 niet meer werd erkend, werd de studio ingericht als satellietstudio voor Stadsradio Vlaanderen.

Stadsradio Leuven

up


Mix FM - 102,60 MHz - (Leuven)

Mix FM is ontstaan uit Radio Scoplia te ontvangen om en rond Haacht op 104,20 MHz. Radio Scoplia wilde in 2003 haar pijlen richten op Leuven en diende een dossier in voor de studentenstad tijdens de erkenningsronde van september 2003.

Het kreeg in 2004 een erkenning om met maximum 2000 Watt directief naar het zuidwesten op 20 meter hoogte uit te zenden op 102,60 MHz. Deze frequentie was op vraag van Broadcast Partners toegevoegd aan het initiële plan. De frequentie was eigenlijk bedoeld voor netwerk 1 - Q-Music om de transitie van Genk naar Brussel mogelijk te maken. Het VCM besliste om deze frequentie op te nemen in de lijst van frequenties voor lokale omroepen omdat er in Leuven in eerste instantie slechts één hoogvermogenfrequentie was toegekend.

De frequentie 102,60 MHz was verre van ideaal. Mix FM deed een antenneberekening bij Broadcast Partners. Uit de berekening bestaande uit twee maal twee richtantennes bleek reeds dat het signaal net buiten de agglomeratie gestoord zou worden. De boosdoener zou de frequentie 102,50 MHz gecoördineerd in Genk zijn waar Q-Music met 50.000 Watt tot diep in Vlaams-Brabant was te ontvangen. Eveneens werd de Leuvense frequentie 102,60 MHz gestoord door de krachtige RTBF-frequentie 102,70 MHz uit Rivières bij Dinant. Desondanks dit slechte vooruitzicht maakte het bestuur zich klaar om met een nieuw concept te starten.

Mix FM kon nog beroep doen op een andere frequentie die het beheerde. Radio Scoplia huurde de frequentie 107,10 MHz van Radio Meerdaal uit Sint-Joris-Weert. Tevens had vzw Radiomakers recent een erkenning op zak in Herent via de frequentie 106,70 MHz. Het was eerst de bedoeling om Pop FM te starten in Herent, een vervolgverhaal van Radio Uilenspiegel. Toen een belangrijke sponsordeal niet doorging werd beslist om mee te stappen in het Mix FM-avontuur.

Mix FM

Mix FM werd ondersteund door vzw ISOB wat stond voor Informatie Samenwerking in Oost Brabant. In de vzw zaten Skai vzw vertegenwoordigd door Liliane Wolfs, Audio Flash BVBA vertegenwoordigd door Philippe Persoons, Scoplia vzw vertegenwoordigd door Gilbert Vandenbroeck, Stadsradio vzw vertegenwoordigd door Bram Vanderlinden en Radiomakers vzw vertegenwoordigd door Tim Bergiers. Voorzitter van vzw ISOB was Philippe Persoons. Na een maand werd de naam veranderd naar Mix FM vzw.

Om de nodige investeringen te bekostigen werd een lening aangegaan waarvoor drie medewerkers borg stonden. De studio bleef in de Pastoor Bellonstraat 3 te Wijgmaal. De antennes werden gemonteerd op de bestaande hoge zendmast op het Manhattan-gebouw aan de Vaartkom. De link tussen studio en zendmast werd verwezenlijkt met een straalverbinding.

Mix FM werd de nieuwe stadsradio voor Leuven. Het was de bedoeling het gevoel van Leuven als actieve stad op de radio te laten horen. Het doel was de nummer één van Leuven te worden. Het moest professioneel klinken met regelmatig nieuwsberichten uit de regio. De doelgroep was de actieve bevolking tussen 18 en 44 jaar.

Als muziekformat werd gekozen voor het Adult Contemporary Hit Radio format omdat geen enkele andere radio uit Leuven dit format hanteerde. De samenstelling bestond uit 65% hits, 15% recurrent hits en 20% classics hoofdzakelijk uit de jaren 90. Er werd gekozen voor hoofdzakelijk up-tempo muzieknummers. Brave popklassiekers werden geweerd.

Een eigen redactie zou zorgen voor het regionaal nieuws. Het nationaal nieuws zou worden gebracht door het samenwerkingsverband R.A.S.

Een groot deel van de medewerkers kreeg een eigen verantwoordelijkheid. Tim Bergiers werd algemeen manager, Bram Verlinden werd programma manager. Carl Janssens werd programma coördinator, Michael Polspoel werd muziek coördinator, redactie manager werd David Grietens, Sven Bollue werd technisch manager en Philippe Persoons werd sales manager.

Alle medewerkers werden opnieuw geëvalueerd. De meeste medewerkers werden afgedankt omdat ze niet pasten in het profiel van de radio.

De officiële start vond plaats op 11 november 2004. Er werd low profile gestart met non stopmuziek afgewisseld met jingles. De daaropvolgende jaren bestond de programmatie hoofdzakelijk uit non-stop met nieuws uit Leuven, filmnieuws en een complete agenda. Er was een webredactie die de berichten op de website plaatste.

De hoogvermogenfrequentie 102,60 MHz was werkelijk een slechte frequentie in Leuven. Eenmaal op de autosnelweg E314 werd de frequentie goed gestoord door Q-Music. In het zuiden van Leuven was er wel een beter bereik. Er werd meerdere keren gepoogd het vermogen te optimaliseren bij het VRM echter zonder succes. Philippe Persoons was er van overtuigd dat de hoogte boven de zeespiegel niet klopte die in de specificaties was opgegeven. Dit kon uiteindelijk worden aangetoond met de hoogte van de dichtstbijzijnde rioolafvoerput die door de maatschappij was gedocumenteerd. Uiteindelijk heeft het VRM de specificaties aangepast en kon met een hoger vermogen worden uitgezonden. De antennes werden ook verhuisd naar Universitair Ziekenhuis Sint-Pieter aan de Brusselsestraat. Er werd een overeenkomst gesloten met Radio Scorpio om de antennes te plaatsen op dezelfde zendmast en de zender te plaatsen in de technische ruimte onder het dak.

Het succes van de radio bleef ondermaats en er werden schulden opgebouwd. Mix FM hield op te bestaan in 2009. De vzw Scoplia die de frequentie 102,60 MHz beheerde, werd op 12 juli 2009 overgelaten aan CFM NV onder leiding van Marc Peersmans. Vanaf toen waren de programma's van Hit FM te horen in Leuven.

up mail

Radio Maria - 104,20 MHz - (Leuven, netwerk)

Radio Maria is een benefiet organisatie die informatieve programma's over religieuze, economische, maatschappelijke en culturele gebeurtenissen brengt ter bevordering van de evangelische boodschap van vreugde en hoop voor iedereen en met een speciale voorkeur voor de families, de zieken en de armen, volgens de geest en het onderricht van de Katholieke Kerk.

Radio Maria nam in april 2011 de 12 stadsfrequenties en de respectievelijke vzw's over van Exqi FM.

Aalst 90,0 MHz
Antwerpen 104,60 MHz
Antwerpen (Deurne) 107,40 MHz
Blankenberge 107,60 MHz
Brugge 105,30 MHz
Brussel 94,60 MHz
Genk 105,40 MHz
Gent 96,30 MHz
Hasselt 106,10 MHz
Kortrijk/Harelbeke 92,70 MHz
Leuven 104,20 MHz
Oostende 107,40 MHz

Exqi FM moest eerst toelating krijgen van de Vlaamse Regulator voor de Media om de frequenties over te laten. Dat kon moeilijk worden tegengehouden omdat de Vlaamse overheid de tweede grootste aandeelhouder was van de eigenaar Alfacam. Via de Gewestelijke Investeringsmaatschappij Vlaanderen GIMV participeerde de Vlaamse overheid sinds 1998 in 13,09 % van de aandelen

De programmering op de FM-frequenties was gelijkaardig aan die op de middengolf, waar Radio Maria in Nederland op uitzond. Het programmaschema van de zender bevat uitsluitend katholieke programma’s, zoals eucharistievieringen, spirituele lezingen en rozenkransgebeden.

Welk bedrag er met de overname van de frequenties gemoeid kon de toen nieuwe voorzitter Renaat Truijen niet zeggen. Het geld kwam van de World Family of Radio Maria, de wereldwijde koepel van katholieke radiostations.

De studio werd gevestigd in Leuven.

In de Gazet Van Antwerpen van 14 april 2011 verklaarde voorzitter Renaat Truijen het volgende: "Dankzij het overschot aan giften voor Afrika zijn we nu in de mogelijkheid om deze radiozender op te starten in Vlaanderen".

Men kan dus besluiten - volgens Radio Maria - dat het continent Afrika vanaf toen geen giften meer nodig had.

fragment Radio Maria: het vierde droevige mysterie

fragment Radio Maria: het evangelie van Matteüs hoofdstuk 1

fragment Radio Maria: geloof en actualiteit - 15 maart 2006

up mail

Radio Groot Rotselaar / RGR FM - 104,50 MHz (Wezemaal, netwerk)

RGR FM is ontstaan uit Radio Groot Rotselaar dat eerst Radio 104 als naam had. Radio 104 was eigendom van Peter Van Hal, de schoonvader van Marc Holemans (Marky Mark). Toen Marc 15 jaar oud was, leerde hij de stiel van Peter tijdens de Nederlandstalige hitparade. Na enige tijd had hij zin om zelf radioprogramma's te maken en deed dat op allerlei zenders in de buurt. Daarna werd hij gevraagd door Peter om Radio Groot Rotselaar te beheren.

Om erkend te worden werd de vzw Lokale Radio Omroepstichting Radio Groot Rotselaar opgericht.

Marc wilde de naam veranderen in iets levendigs en er werd besloten om de benaming af te korten tot RGR. Na een half jaar, op 1 mei 1991, werd de studio geïnstalleerd in Rigessel 4 te Wezemaal. Via een verbinding werd het signaal naar de zender gestuurd gelegen op de Meesberg te Holsbeek. De antenne stond zeer hoog opgesteld en het signaal bestreek een groot gedeelte van Oost Brabant.

Radio Groot Rotselaar

In de beginjaren profileerde RGR FM zich als hitradio. Vanaf 1997 werd meer dansmuziek geprogrammeerd en werd over boenkradio gesproken. In 2001 kreeg RGR FM de slogan "The Powerstation". Er werd toen vooral techno, house, dance en R&B geprogrammeerd. Medewerkers van toen waren onder andere Marky Marc, Erwin Van Ransbeeck, Peter Van Wijck, Turbo Lucas en Jo Van Belle.

Eind jaren 90 ging het financieel niet goed met de radio. Toen het water aan de lippen stond, werd beroep gedaan Peter Sweeck van de reclameregie MPS. Dankzij de verkoop van reclamecampagnes kon het station overleven.

RGR The Powerstation

Om het zendgebeid te vergroten, werden enkele radio's uit de buurt overgenomen. In 2000 was RGR FM ook te beluisteren in Begijnendijk (107,20 MHz), Bierbeek (105,30 MHz), Westerlo (104,70 MHz) en Overijse (107,80 MHz). RGR FM werd snel de best beluisterde zender in Vlaams Brabant. Dagelijks stemden 15.000 luisteraars af. De radio had een bereik van 54.000 luisteraars. Desondanks de vele luisteraars waren de kosten zeer hoog om de radio's in de lucht te houden. Marc Holemans liet meerdere malen weten via internetfora dat hij liever zou uitwijken naar de Verenigde Staten om daar iets te beginnen dan het onderhouden van radiofrequenties in Vlaanderen die maar een paar kilometer ver te beluisteren zijn.

Luister naar een fragment van Radio Groot Rotselaar voor het RGR FM werd.

Luister naar het tijdsein van RGR FM in Begijnendijk waar de stationcall Radio Decibel is in te horen.

 

RGR FM

RGR FM cockpit 1
RGR FM - studio 1 - jaar 2000

RGR FM cockpit 1

RGR FM - studio - jaar 2008

Om meer inkomsten te genereren werden fuiven georganiseerd. De meeste fuiven gingen door in de stadsfeestzaal van Aarschot. Deze fuiven kenden een enorm succes.

RGR FM

In 2010 was RGR FM te ontvangen in verschillende gemeenten en steden in gans Vlaanderen. Na de stopzetting van Crazy FM in West-Vlaanderen was RGR FM ook te ontvangen in Knokke-Heist, Oostkamp, Waregem en Eeklo. Ook in Turnhout en Geel werden radio's overgenomen en werd het programma verdeeld.

Luister naar de jingle.

Luister naar een andere merkwaardige jingle.

Op 6 november 2012 startte Sanoma met Story FM en werd een samenwerking gestart. Op 9 frequenties in Antwerpen en Vlaams-Brabant werd het programma doorgestuurd. Marc Holemans stond in voor het onderhoud van het zendpark. RGR FM was vanaf toen nog enkel te beluisteren in Westmeerbeek (106,50 MHz), op radio's in Sint-Niklaas, Oostkamp en Knokke-Heist en eveneens via internet.

Radiomakers veroordeeld

Luister naar een presentatie van medewerker Peter Van Wijck toen Radio Scoplia uit Haacht ging samenwerken met Radio Mango.

In 2018 kreeg de vzw erkenningen in Leuven, Aarschot, Heist-op-den-Berg en Berlaar. Er werd gestart met RGR2. Het format bestond uit oldies. Na enkele maanden was hetzelfde programma te beluisteren op alle frequenties.

up mail

Radio Impuls - 103,80 MHz (Rotselaar)

In mei 1980 werd Radio Impuls opgericht in Rotselaar door Ghislain Mertens alias Waterman. In het begin draaide de radio met twee medewerkers omdat de radio was gehuisvest in de woning van Ghislain, namelijk in de St-Antoniuswijk 47. De tweede medewerker was zijn vader. Er werd bijna uitsluitend oude en Vlaamse muziek gespeeld. De radio draaide ook veel verzoekjes. Het was de bedoeling gezelligheid en ontspanning te brengen.

Radio Impuls

De bevolking van Rotselaar reageerde enthousiast op dit initiatief. Na vijf maanden was de radio iedere zondag te beluisteren. Om 10:00 was er het programma Spreekbuis met Dj Waterman. Vervolgens nam Dj Kamiel over met heel wat kleinkunst in het programma "Kamiel op uw Teljoor". Tussen 13:00 en 15:00 was er het verzoekprogramma "Plaatjes met Praatjes" en daarna was er gedurende twee uur het kinderprogramma "Op Bezoek bij Tante Riet". De zondag werd afgesloten met "Gouden Tijdperk. Dit was een programma met rock, pop, soul van vroeger met Rik en Jacky. De uitzendingen werden later uitgebreid naar andere dagen.

Er werd eerst gebruik gemaakt van een zender van 200 Watt. Hiermee was de radio te beluisteren in een straal van 30 km. De radio stopte de uitzendingen in 1985.

up mail

Radio Venus - 103,70 MHz - 105,20 MHz (Putte, Keerbergen)

Radio Venus is ontstaan in 1981 door Danny Verhaegen. Hij bouwde een studio in een huis te Putte en schafte een zender aan ter grootte van een sigarettendoosje. Na een half jaar te hebben geëxperimenteerd werd een sterkere zender aangekocht. De radio verhuisde vervolgens naar Bonheiden waar de RTT de zender in beslag nam.

De voorzitter werd Annemarie Schoovaarts en zij heeft de radio beheerd gedurende de ganse periode. De radio maakte programma's voor Jan en alleman. Dat kwam omdat er zowel jonge als oude medewerkers programma's maakten. In totaal telde Radio Venus een dertigtal medewerkers. De inkomsten werden gegenereerd uit de opbrengsten van een ledencafé.

Radio Venus

In 1987 werd de radio erkend en moest de frequentie 105,20 MHz delen met Radio Viking. Radio Venus was per week drie en een halve dag te beluisteren. Radio Venus maakte programma's tussen zondagmorgen 0:00:00 en woensdagmiddag 11:59:59.

In 2003 was er een nieuwe erkenningsronde en werd de radio erkend om 24u/24u uitzendingen te verzorgen op de frequentie 105,20 MHz. De radio had toen al een collectie van 50.000 platen. Desondanks waren er toch nog luisteraars die hun platencollectie wilden afstaan aan de radio.

Op 15 maart 2004 moest Annemarie Schoovaarts samen met de radio voor de zevende keer verhuizen. Radio Venus was toen reeds 11 jaar gevestigd in de Putsebaan 32 te Keerbergen. Het huis stond toen al twee jaar te koop maar werd plots verkocht. Gelukkig heeft de gemeente een nieuw onderdak ter beschikking gesteld, gelegen op de Putsebaan 213. Het pand net naast café Klein Kontich moest wel grondig worden gerenoveerd.

Radio Venus hield op te bestaan in november 2012. De vzw werd overgelaten aan BVBA Vlacora van Christophe Moens en de zetel verhuisde naar Eeklo. Vanaf toen werden de programma's van Family Radio doorgestraald tot eind 2017 toen de erkenning verliep.

Annemarie Schoovaarts overleed op 25 mei 2018.

up mail

Radio Viking - 101,50 MHz - 105,20 MHz (Keerbergen)

Radio Viking werd opgericht door Marc Van Meeuwen en vader Frank Van Meeuwen op zaterdag 3 april 1982. De radio was gevestigd in Mereldreef 119 te Keerbergen. In een tuinhuisje kortbij het meer bevond zich de studio. Het is mogelijk dat eerst werd geëxperimenteerd met de benaming Radio Lake.

Radio Viking

Een vzw werd opgericht. De statuten werden ingediend op 23 juli 1982. De radio diende een dossier in om te worden erkend. In 1982 kreeg Radio Viking een gunstig advies.

In het begin was elke medewerker vrij om te kiezen welke muziek hij of zij speelde. Nadien evolueerde dit naar een vast format per uur met een hit, een plaat uit jaren 60, een plaat uit jaren 70, terug een hit, enz... Op bepaalde momenten werd er toch afgeweken van het format.

Toen de radio in 1987 werd erkend moest het de frequentie 105,20 MHz delen met Radio Venus. Radio Viking maakte programma's tussen woensdagmiddag 12:00 tot zaterdagnacht 23:59:59.

Medewerkers van toen waren onder andere Philip van Amstel, Bart Van Dijck, Bert Van Dam en Dirk Truyts.

Eind jaren 80 werd de vzw overgedragen aan Achille Decupere. De radio verhuisde naar Putsebaan 198 te Keerbergen. Op dat moment was de roepnaam veranderd in Radio Super FM / Kiss FM. Samen met zijn zonen Joost en Stijn werd terug radio gemaakt met de benaming Radio Viking. De radio heeft toen nog een paar goede jaren gekend. Radio Viking bleef bekend in de streek, had goede relaties met lokale handelaars en heel wat nieuwe en oude Dj’s maakten programma's. Het was toen een hitradio.

In 2000 werd het programma van respectievelijk RGR FM en RGR2 uitgezonden. Radio Venus diende bij het VCM een klacht in omdat er overtredingen werden begaan met betrekking tot de informatieplicht, met betrekking tot het minimum aantal eigen programma’s en de verscheidenheid aan programma’s. Het VCM stelde terplaatse vast dat er geen enkele keer informatie werd uitgezonden met betrekking tot het eigen verzorgingsgebied. Er werd geen enkele keer een correcte herkenningsmelodie uitgezonden. Geen enkele keer werd er verwezen naar Radio Viking te Keerbergen. vzw Radio Viking kreeg een schorsing van de zendvergunning gedurende één maand.

Op 12 juli 2001 werd de vzw overgenomen door voozitter Sofie Vancampenhoudt. Het programma van TOPRadio werd overgenomen.

In 2003 was er een nieuwe erkenningsronde en werd Radio Viking niet meer erkend. Radio Venus kreeg de erkenning om 24u/24u programma's te verzorgen op 105,20 MHz.

Op 21 oktober 2005 werd de vzw ontbonden.

Radio Viking

Radio Viking

up mail

Radio Rebecca - 102,90 MHz (Nieuwrode bij Aarschot)

Radio Rebecca in ontstaan op zaterdag 4 april 1981. Radio Rebecca was gevestigd in een tuinhuisje in de Veeliedenstraat recht tegenover het voetbalveld. Er werden programma's gemaakt voor alle leeftijden. Door de gunstige ligging had de radio een groot luisterpubliek.

De vzw Rebecca werd opgericht op 21 oktober 1982. De radio kreeg een gunstig advies en werd erkend in 1987. De frequentie 102,90 MHz werd toegekend.

Begin 2000 waren er zo goed als geen medewerkers meer.

Op 24 januari 2002 werd de samenstelling van de vzw gewijzigd. Er werd tevens een overeenkomst gesloten om de programma's van RGR FM over te nemen. Het zendvermogen werd blijkbaar goed opgedreven want opeens was het radiostation perfect te ontvangen tussen Leuven, Heist-op-den-Berg en tot voor Diest. De eerste maanden werd het signaal van RGR FM 104,50 MHz overgenomen. Daarna was op de frequentie het RGR2-programma hoorbaar. In 2003 was men er toch in geslaagd om een straalverbinding te maken tussen Wezemaal-Rotselaar en Nieuwrode want toen was het signaal op beide RGR2's synchroon.

Radio Rebecca

Radio Rebecca

Radio Rebecca

Op 27 mei 2004 werden de uitzendingen gestaakt omdat de frequentie toen niet meer werd gecoördineerd. De vzw Rebecca kreeg bij de erkenningsronde in 2003 de frequentie Lubbeek - 107,30 MHz toegekend, de oude frequentie van Radio Plaske.

Radio Rebecca

up mail

Radio Ten - 103,20 MHz - 107,60 MHz (Begijnendijk)

In 1982 werd de V.Z.W. Begijnendijks Onafhankelijk Radiostation opgericht (vzw B.O.R.) door enkele mensen die, zoals dat toen nogal eens de gewoonte was, hun draai niet meer konden vinden op andere bestaande vrije radio's, onder hen Eugeen Van Aerschot en Ray Westerlinck. Eugeen had mee aan de wieg gestaan van de Aarschotse Radio Touring. Ray was in de streek gekend als zanger.

Ray Westerlink

Omdat de oprichters met tien de akte van oprichting gingen ondertekenen werd als roepnaam voor de radio Radio Ten gekozen. De radio startte op 2 juli 1982 met de uitzendingen in een studio op de eerste verdieping in de Haltestraat 48 te Begijnendijk. Op de eerste verdieping werd ook een opnamestudio gebouwd. Tevens werd een kamer ingericht als platenarchief. De benedenverdieping, die daarvoor als café werd gebruikt, zou van dan af aan als cafetaria voor de medewerkers en bezoekers fungeren.

officiele uitnodiging opening
Officiële uitnodiging voor de opening op 2 juli 1982

Radio Ten

Radio Ten

Radio TenEerste stickers Radio Ten

studio Haltestraat
Het gebouw aan de Haltestraat te Begijnendijk (ervoor : Jan de Visser)

medewerkers
Enkele medewerkers in het cafetaria in 1986 (vlnr : Maurice, Francine, Linda, François Van Rompay, Harry Van Moer)

Radio Ten werd al snel zeer populair, vooral dankzij het verzoekprogramma en het quizprogramma. Het bestaan van de radio was tot in 1984 afhankelijk van de verkoop van lidkaarten en de opbrengst van het cafetaria. Vanaf einde 1984 mocht er reclame uitgezonden worden.

Regelmatig werden in een zaaltje naast het cafetaria ook nog interne TV-programma's getoond (TV-Ten), met allerlei nieuws en komische clips met enkele medewerkers als acteurs. Initiatiefnemer was Eugeen Van Aerschot, die als cineast zeer goed wist hoe je zo'n programma's moest in mekaar steken.

De ganse groep bestond toen uit minstens 50 medewerkers. Oorspronkelijk werd uitgezonden van 7 uur 's morgens tot 24 uur op 103,20 MHz. Toen de radio werd erkend mocht het programma's verzorgen op de frequentie 107,60 MHz.

Radio Ten

Er waren 2 studio's: 1 hoofdstudio en 1 opnamestudio. Computers waren nog niet wat ze nu zijn, dus werd er voornamelijk nog gewerkt met platen, banden en cassettes.

Noël Van Rompay
Studio 1 met Noël Van Rompay

Begin 1986 rijpte het idee om zelf een gebouw op te richten met voor die tijd moderne studio's die uitkeken op een gezellig cafetaria. Na het vinden van de juiste bouwplaats gelegen aan de Betekomsesteenweg 184 werden de werken in de zomer van 1986 aangevat. Het terrein was eigendom van bestuurslid Eugeen Van Aerschot. Het opgerichte gebouw zou eigendom worden van de vzw.

Na enkele dagen echter moest een onverwachte rustpauze ingelast worden daar er eerst een openbaar onderzoek diende plaats te vinden. De werken werden stilgelegd tot half augustus 1986. Uiteindelijk mocht dan met de bouw gestart worden. Na de verplichte rust werden de bouwwerken voortgezet.  Half september was de onderbouw klaar.

bouw nieuwe studio's

Betekomse Steenweg - 1984

Betekomse Steenweg 1984
Bouwgrond aan de Betekomsesteenweg 184

bouwkaart
Een extra financiële inbreng werd bekomen door de verkoop van 'bouwkaarten' van 300 en 500 BEF

In oktober 1986 werden de werken aan de bovenbouw aangevat.  Op dat moment werd de huur opgezegd van het gebouw in de Haltestraat.  De tijd begon dus te dringen want in de loop van januari 1987 moest alles klaar zijn.  Het werd dus een race tegen de tijd.  Gelukkig viel de winter goed mee.

In een razendsnel tempo werd binnen alles afgewerkt. Hiervoor werd door verschillende medewerkers alle beschikbare vrije tijd opgeofferd. Buiten werden nog diverse werken uitgevoerd voor nutsvoorzieningen en een aanleg van parking.

In de loop van de maand januari 1987 werd nog hard tegen de tijd geknokt. Ondertussen werd beslist dat op 29 januari 1987 de antennes verplaatst zouden worden.

In de Haltestraat werden de uitzendingen stilgelegd. De bestaande antennemast werd in stukken gezaagd en afgevoerd. De antennes werden overgebracht naar de Betekomsesteenweg en een nieuwe mast van 25 m hoogte werd opgericht. De antennes werden in de mast gehangen dankzij de brandweer van Aarschot die op dat moment hun nieuwe ladderwagen moest uittesten.

Op 30 januari 1987 is het zover: de nieuwe infrastructuur werd plechtig ingehuldigd.

Radio Ten

Radio Ten

uitnodiging
Uitnodiging opening op 30 januari 1987

Naast de grote groep medewerkers met partners werden ook burgemeester Remi Vanderborght en de gemeenteraadsleden uitgenodigd.  De pastoor van Begijnendijk werd eveneens gevraagd om het gebouw in te zegenen. De luisteraars werden pas vanaf zaterdag 31 januari 1987 uitgenodigd om de nieuwbouw te bezoeken.

Radio Ten

ere-burgemeester Remi Vanderborght knipt het lintje door

Radio Ten

Studio 2

Radio Ten

Eerste plaat in studio 1

Radio Ten

Radio Ten

Eugeen Van Aerschot met burgemeester Remi Vanderborght in het platenarchief met 7500 singles

De eerste jaren dat de radio gevestigd was aan de Betekomsesteenweg was de radio populairder dan ooit. Dat was te merken aan de vele bezoekers aan het cafetaria en ook op het jaarlijkse bal en andere evenementen die door de radio ingericht werden.

Kers op de taart was een shownamiddag met Ian Rawlings, toen zeer populair als Wayne Hamilton in de Australische serie "Sons and daughters". In samenwerking met Capiau Projects bezocht Ian diverse plaatsen in Vlaanderen. Radio Ten zorgde voor een toffe shownamiddag op 14 januari 1989. De presentatie lag in handen van Alexandra Gevers (Miss Personality Brabant) en Goedele Liekens.

Radio Ten

Radio Ten

Radio Ten

Vanaf 1996 ging het minder goed met Radio Ten. De meeste medewerkers waren in de beginjaren van de radio meestal jonge mensen die stilaan ouder werden en andere verplichtingen kregen. Het was een algemeen verschijnsel in de wereld van de lokale radio: vele radio's kwamen in handen van commerciële partners. Het menselijk contact met de luisteraar verzwakte stilaan.

De radio werd voorzien van een automatisatie bestaande uit een stuurmodule Cepar PT31 en 3 CD-spelers met elk 100 CD's.

Radio Ten

Radio Ten kreeg in augustus 1997 een letterlijk zware slag te verwerken: tijdens een zwaar onweer in de streek sloeg de bliksem in en werd alle apparatuur in één luttele seconde volledig vernietigd. De telefoonlijn was zelfs volledig weggesmolten.

Radio Ten

Radio Ten

Vooral om administratieve redenen diende men een hele tijd te wachten voor we herstellingen en nieuwe aankopen konden uitvoeren. Gelukkig werd de schade bijna volledig vergoed. Drie maanden na de blikseminslag kon de radio terug in de ether. De computer deed meteen zijn intrede, alsook een vernieuwde automatisatieset van cd-spelers die door een computer werden gestuurd.

In 1999 lagen de lasten hoger dan de lusten zodat een nieuwe impuls dringend nodig was. Deze kwam vanuit de hoek van de Vlaamse Media Maatschappij in Vilvoorde. Naast televisie wilde men in Vilvoorde ook radio gaan maken. Radio Ten werd in het voorjaar betrokken in besprekingen rond de opstart van een radioketen. In september 1999 startte de radioketen Radio Mango. Op dat moment werd Radio Ten nog niet als partner aangetrokken. Op initiatief van Danny Michiels werden de besprekingen hervat en Radio Ten trad toe tot de Radio Mango.

up mail

Radio Mango Aarschot - 107,60 MHz (Begijnendijk)

Op 11 oktober 1999 veranderde Radio Ten om 20 uur van gezicht en geluid. Ook werd meteen een commerciële band gesloten met Radio Scoplia in Haacht die eveneens toegetreden was tot de Radio Mango. Er werd een overeenkomst getekend met Audioflash van Philippe Persoons om de reclame te verzorgen in ruil voor een commissie van 60% per verkochte campagne.

Helaas heeft Danny Michiels, die tot op dat moment de dagelijkse organisatie van de radio op zich nam, de start als Radio Mango niet kunnen meemaken. Danny werd op 12 oktober 1999 geveld door een herseninfarct en overleed enkele dagen later.

De nationale programma's werden aangeleverd via een satellietverbinding. Een aantal uren per dag werden er ontkoppelingen voorzien, d.w.z. uren die al dan niet konden ingevuld worden door medewerkers in Begijnendijk. Zo was er onder andere in de namiddag een regionaal infoprogramma en op zondag werd een sportprogramma verzorgd.

Radio Mango

Radi o Mango

De slogan van Radio Mango was "Meer mooie muziek". In het programma-aanbod zaten programma's zoals "Mango's fiësta", "De zachte zijde", "De Mango-gast". Presentatoren waren o.a. Anne De Baetzelier, Katia De Vos, Bart Van Den Bossche en Carl Schmitz. Regelmatig waren er themaprogramma's en diverse acties waar mooie prijzen te winnen waren.

Door de koppeling aan o.a. VTM werd de radioketen ook gepromoot via de televisie. Het gevolg was dat de radio als Aarschots onderdeel van de Mango-keten terug een bloei kende in de luisterdichtheid.

De radio kwam ook weer naar buiten door deelname aan de handelsbeurs, de braderij te Tremelo en door het inrichten van een actie rond Levenslijn, waarbij er een recordpoging werd ondernomen om zoveel mogelijk pluchen beestjes in te zamelen. Uiteindelijk werden ongeveer 70.000 knuffels ingezameld die achteraf aan diverse instellingen in binnen- en buitenland werden bezorgd.

Radio Mango

In het derde jaar van het bestaan van Radio Mango werd Michel Follet aangesteld als algemeen coördinator. Onder zijn leiding werd de muziekstijl iets ruimer en toegankelijker voor een iets ouder publiek. De jaren '70 kregen een groter aandeel. Het contact met de luisteraar werd uitgebreid door allerhande acties en telefoonspelletjes ("Breek de code", votings).  Tegelijk werd ook een tv-campagne opgestart.

Op 19 november 2002 deelde de Vlaamse Media Maatschappij mee dat Radio Mango einde 2002 zou stopgezet worden, althans voor wat de gepresenteerde programma's zou betreffen. VMMa was op dat moment reeds volop bezig met het uitbouwen van een Vlaamse commerciële radio, namelijk Q-Music. Vanaf 1 januari 2003 werden door VMMa enkel nog non-stopprogramma's aangeboden.

Het programmaschema werd aangepast en zag er toen zo uit:

MAANDAG tot VRIJDAG

00:00 - 07:00 Non-stop
07:00 - 09:00 Philippe Persoons (Breakfast@mango)
09;00 - 12:00 Non-stop
12:00 - 14:00 Sven Bollue (Groot bestek)
14:00 - 16:00 Non-stop
16:00 - 19:00 Steve Desmedt (Spits)
19:00 - 20:00 Gerry (Danny Vanderborght) (Prikbord)
20:00 - 22:00 Non-stop (ma, di, do , vr) Tim Bergiers (wo - 80 was prachtig)
22:00 - 00:00 Soundfiles

ZATERDAG
00:00 - 09:00 Non-stop
09:00 - 11:00 Bert (Noël Van Rompay) (Breakfast@mango - weekend editie)
11:00 - 13:00 Gunther (Château Mango)
13:00 - 15:00 David Verbruggen (Top 20)
15:00 - 18:00 Bart Van Diest (Regio-info)
18:00 - 20:00 Koen De Ceuninck
20:00 - 00:00 Non-stop

ZONDAG
00:00 - 09:00 Non-stop
09:00 - 11:00 Bert (Noël Van Rompay) (Breakfast@mango - weekend editie)
11:00 - 13:00 Bart Verschueren (Open op zondag)
13:00 - 15:00 Bart Van Diest
15:00 - 18:00 Marco Van Vlaenderen (Gerry Mouton) (Sportmarathon)
18:00 - 20:00 Koen De Ceuninck
20:00 - 00:00 Non-stop

Op 31 mei 2003 om middernacht was het Radio Mango-verhaal afgelopen, althans voor wat de samenwerking met de Vlaamse Media Maatschappij betrof. Samen met Radio Mango Leuven uit Haacht en Radio Mango Lier werd besloten door te gaan met dezelfde structuur en muziekselectie onder de benaming Mango Fm. Door middel van een FM-radiolink werden een aantal programma's ook gemeenschappelijk op uitzending gezet zoals de hitparade en Soundfiles, een interactief programma met verzoeken.

Omdat in West Vlaanderen het regionaal netwerk Radio Mango werd opgestart mocht de benaming Mango mocht niet verder worden gebruikt en er werd besloten om met de benaming Radio Scoplia verder te gaan.  Een nieuw logo werd ontworpen door Noël Van Rompay en vzw BOR ging vanaf einde 2003 verder als Radio Scoplia Aarschot samen met Radio Scoplia Leuven uit Haacht.

up mail

Radio Thalia (Tremelo)

Paul Van Leemputten startte in 1979/1980 samen met Guy Vandenende van Vetelec, Hugo Coomans (Hugo van Vlaenderen) en een technicus Radio Thalia. Paul, beter gekend als Popol, was de Dj-revelatie van de Cram, de Sound, vele trouwfeesten en party’s. De radio was te horen in Tremelo.

Radio Thalia zond enkel een paar uren uit in het weekend. Er waren soms geen uitzendingen omdat het illegaal was. Alles werd opgenomen en de week erna uitgezonden. Er waren geen uur- of dagvermeldingen in de opname. Het was de bedoeling om de opnames tijdens de zomer in Blankenberge terug uit te zenden op een andere radio.

Radio Thalia heeft maar een paar maanden lang uitgezonden. Er werd beslist om te stoppen omdat de dreiging van inbeslagname te groot werd. Er zou in geval van een inbeslagname teveel privé-materiaal in beslag worden genomen.

Paul was daarna te horen in het programma Popol en Gust Petrol op Radio Touring te Aarschot. Hugo Coomans trok richting Hasselt en begon programma's te maken op Radio Noordzee. Hij zetelde ook in de raad van bestuur.

Paul Van Leemputten is ook gekend als oprichter van ABC-studio, het maken van vele jingles, reclameboodschappen en later het promoten van artiesten zoals Helmut Lotti, Jacques Vermeire, de sterren van De Kampioenen, Geert Hoste en vele andere. Op 14 september 1996 stopte het verhaal toen Paul overleed aan leukemie. Hij werd slechts 42 jaar.

up mail

Radio Utopia - 101,80 MHz - 107,90 MHz (Baal Tremelo)

De eerste uitzending van Radio Utopia ging in de ether op 18 juni 1981 vanuit de tuinwijk te Baal. Harry Mattheus had reeds de smaak van de CB goed te pakken en wilde toen ook iets beginnen op de FM-band. Vanuit zijn garage maakte hij de eerste uitzending met een laagvermogenzendertje. De antenne was zelfs gemonteerd op een borstelsteel. Na heel wat dingen te hebben uitgeprobeerd "om zover mogelijk te geraken" bereikte het signaal soms de stad Scherpenheuvel.

In de beginperiode was Radio Utopia enkel te beluisteren tijdens het weekend. In tegenstelling met de andere piratenzenders bleef de radio gespaard van inbeslagnames. Dit kwam waarschijnlijk omdat er werd uitgezonden op een doodlopende straat en een eventuele inbeslagname vroegtijdig zou worden opgemerkt.

Op 18 januari 1984 sloeg het noodlot toe. In de garage van Harry had een brand de studio en het volledige platenarchief vernield. Ondanks deze ferme tegenslag bleef de radio slechts een paar uur uit de lucht. De medewerkers haalden wat eigen materiaal mee en herstarten de uitzendingen... vanuit de keuken.

Radio Utopia

Radio Utopia mocht van de gemeente een lokaal huren in de oude jongensschool van Baal. Voor slechts ongeveer 300 euro per jaar kreeg mocht het beschikken over een klaslokaal en een kleine ruimte. De verwarming en de elektriciteit waren zelf inbegrepen in de prijs. In de kleine ruimte werd de zender geïnstalleerd. Er was ook nog plaats om de platen te stockeren. In het klaslokaal werd aan de zijkant een studio ingericht. De overige ruimte werd ingericht als kantine.

Enkel wanneer er verkiezingen zijn, mag geen live programma worden gemaakt omdat de oude jongensschool dan als kiesbureau wordt ingericht. De studio wordt dan afgeschermd met gordijntjes en de toog moet helemaal worden gedemonteerd en opgeborgen.

De studio bestond uit een mengtafel, twee platenspelers, twee CD-spelers en enkele cassettedecks. De non-stop werd verwezenlijkt met 24 cassettedecks. Het was het fameuze CBT-systeem waar om het uur een volgende cassette werd gestart. Aan iedere medewerker werd gevraagd om twee volledige programma's op te nemen op een C-120 cassette in geval geen live-programma kon worden gemaakt.

In 2001 werd Radio Utopia 20 jaar. Deze verjaardag werd officieel ingehuldigd in het gemeentehuis van Tremelo.

Bezoek aan de radiostudio (2003)

In 2003 werd vzw Vrije Radio Aarschot erkend op 107,90 MHz, de enige frequentie in Tremelo. In Aarschot was er maar één frequentie beschikbaar voor twee radiostations. vzw Vrije Radio Aarschot diende een dossier in voor de frequentie in Tremelo. Desondanks een bestand van ruim dertig vrijwillige radiomedewerkers, de goede band met de bevolking en het gemeentebestuur moest Radio Utopia stoppen met uitzenden. vzw Vrije Radio Aarschot had een beter dossier ingediend.

Luister naar een reportage gemaakt door Carl Janssens

Eén van de laatste presentaties op FM door medewerker B Watson

Het bestuur van Radio Utopia trok naar de Raad van State en deed beroep op twee advocaten, namelijk Alex Trappeniers uit Keerbergen en Jan Ghysels uit Sint-Pieters Leeuw.

Het gemeentebestuur van Tremelo liet weten dat het negen jaar zou worden met Radio Utopia of negen jaar niets. Het werd voor vzw Vrije Radio Aarschot moeilijk om een vergunning voor een zendmast te krijgen in de gemeente Tremelo.

Radio Utopia

Op maandagmorgen 10 mei 2004, twee weken voor de uitzendingen moesten worden gestaakt, stelde voorzitter Harry Mattheus vast dat de antennekabel was doorgeknipt. Enkele uren na de vaststelling was het radiostation terug in de ether. Men heeft de twee einden terug aan elkaar gesoldeerd en beschermd met krimpkous.

Op zondag 16 mei 2004 organiseerde de jeugdbeweging van Tremelo een wandeltocht van de studio tot de zendmast in de Demervallei te Aarschot. Een 150-tal deelnemers legden het traject van een kleine 10 km af. Tijdens die namiddag heeft een televisieploeg van Canvas interviews afgenomen van de voorzitter en enkele leden van het schepencollege. Deze reportage werd uitgezonden op dinsdag 18 mei 2004.

radio Utopia - mars

Op woensdag 26 mei 2004, net voor de omschakeling van het frequentieplan, hebben zowat alle medewerkers een gezamenlijke uitzending gebracht tot klokslag middernacht. De dag daarna werd een beroep gedaan op een deurwaarder om te laten vaststellen dat de zender werd uitgeschakeld.

Eerste auditeur Haesbrouck adviseerde de schorsing van een erkenning in Tremelo op 8 september 2004. Echter op 5 november 2004 werd het verzoek van vzw Radio Utopia om de erkenning van Radio Komilfoo te schorsen verworpen.

Ondertussen bleef het stil op 107,90 MHz. Gert Van Laer bleef op zoek gaan naar een locatie waar de zendmast zou konden worden geplaatst. Op het voetbalterrein van Tremelo was de radio niet welkom. Ook op de Balenberg nabij de watertoren werd geen toelating verleend. Op 11 februari 2005 vroeg de vzw Vrije Radio Aarschot een wijziging van de zendvergunning. Er werd een plaats gevonden in de gemeente Holsbeek. Dit werd afgekeurd door het VCM omdat het nieuwe verzorgingsgebied niet was gelegen in het theoretisch verzorgingsgebied van de omroep. Ondertussen was er wel iets te horen op 107,90MHz. Vanuit Putte maakte Radio Bareeltje af en toe gebruik van de frequentie.

Begin februari 2006 verzorgde Radio Komilfoo uitzendingen vanuit Begijnendijk op de plaats waar de studio is gelegen. Daar stond een lage zendmast met de twee straalverbindingen. Eén straalverbinding werd verwijderd en twee dipolen werden bevestigd. Op 1 februari 2006 werd een testuitzending verzorgd met hetzelfde programma als Radio Komilfoo. Op woensdag 15 februari werd de zender nog eens aangestoken. Vanaf maandag 6 maart 2006 was definitief het programma van Radio Komilfoo te horen.

In 2011 gaf de Raad Van State een definitieve uitspraak (uitspraak ten gronde). De erkenning aan vzw Vrije Radio Aarschot werd niet geschorst. Radio Utopia bleef programma's maken via een webstream.

In 2017 stelde Radio Utopia een dossier samen voor FM-frequenties in Aarschot / Tremelo en Keerbergen / Kampenhout. Radio Utopia kreeg geen erkenning.

up mail

Radio Touring - 104,00 MHz - 106,90 MHz (Aarschot)

Gaston Arnoets baatte eind jaren 70 een restaurant uit in Aarschot. Eén van zijn klanten genaamd Achiel Van De Zande kwam regelmatig eten. Op een vrijdagavond ergens in 1978 of 1979 vertelde Achiel aan Gaston net na de maaltijd om de radio af te stellen op 104,00 MHz. Achiel zou dan zijn eerste radio-uitzending maken om 23:00. Het werd de eerste uitzending van Radio Touring in Aarschot. Het was een moment dat nog geen enkel ander particulier initiatief te horen was in de regio.

Achiel had een radiostation gebouwd in de woonwijk Staylande kortbij Langdorp. In het begin werd er maar een paar uur uitgezonden per week. Langzamerhand werd de programmatie uitgebreid. De radio was te horen in Aarschot en enkele buurgemeenten. Er werd hoofdzakelijk Nederlandstalige muziek gespeeld.

Gaston begon ook radioprogramma's te maken. Zo maakte hij samen met Paul Van Leemputten - eerder te horen op zijn eigen Radio Thalia - het programma Popol en Guust Petrol. Popol werd ook een fenomeen op de radio. Hij had een warme stem en begon ook jingles en reclameboodschappen te maken voor vele radiostations in zijn eigen ABC Studio.

Begin jaren 80 werd de studio verhuisd naar de Bizon Galerij in de Theo De Beckerstraat 24. Er werd een vzw opgericht en in 1983 kreeg Radio Touring als enige radio uit Aarschot een gunstig advies om erkend te worden. De erkenning kwam er ook een paar jaar later.

Andere programma's die op Radio Touring waren te horen waren onder andere "Ontwaken met Luc Van de Laar en Willem Wapper", "De Badkuipshow" met Pietje De Leugenaar, "Het kinderprogramma" met Jan Staes, het programma "De nacht wacht wel",...

Radio Touring

Om uitzendingen op locatie te kunnen maken werd een oude caravan overgenomen van Willem Wapper. Carosserie De Jan uit Gelrode heeft de caravan herspoten in ruil voor 6 maanden reclame.

Radio Touring stopte ergens in 1986. De vzw Touring kwam in handen van Geert Luyten en de naam werd veranderd in FM Antenne, daarna in Radio Komilfoo.

Radio Touring

up mail

Radio 2000 (Tielt-Winge)

Begin jaren ’80 ontstond in Tielt-Winge Radio 2000. Willy De Biesenbreker was de initiatiefnemer. In zijn tuin stond een kleine oude caravan en een zendmast.

Medewerkers belden aan en werden vergezeld naar de caravan. Er werd geen gebruik gemaakt van snelstartende platendraaiers. De Dj moest dus vrij creatief zijn om de stilte tussen twee platen op te vullen.

Na een jaar zag Willy het niet meer zitten en verkocht de installatie aan een alternatieve dokter. Deze richtte Radio Hageland op in de Reststraat te Tielt-Winge.

up mail

Radio Lipstick - 103,90 MHz - 106,20 MHz (Duisburg)

Guido BabbelaarGuido Vanlinthout, beter gekend als Guido Babbelaar, was medewerker bij Radio Retour in Tienen en richtte op 4 mei 1981 Radio Lipstick op. Een eenvoudige studio werd in een klein schuurtje van zijn grootvader gebouwd in de Heidestraat 88 te Duisburg. Samen met Ronald Stoefs werd een zender van 5 Watt in elkaar gestoken en die werd ingesteld op 103,90 MHz. Omdat in die tijd de FM-band zo goed als onbezet was, was Radio Lipstick te beluisteren tot in Leuven.

Het waren toen spannende tijden. Er werd permanent uitgekeken voor controles. Medewerkers stonden op een platform net boven de antenne en keken met een verrekijker in de omgeving om te zien als een meetwagen zou aanrukken. Zo werd een inval verijdeld.

De studio werd daarna gedurende een bepaalde tijd in een caravan gemonteerd. De zender werd geplaatst in de koffer van een wagen. Wanneer de ordediensten zouden worden opgemerkt was er een plan om de caravan snel te koppelen aan de wagen, de antenne en de stroom te ontkoppelen en weg te rijden.

Tijdens de winter was het zeer koud in de onverwarmde studio. Op zeer koude dagen moesten de medewerkers radio maken met een skipak en handschoenen.

Er werd iedere avond radio gemaakt tussen 18:00 en 22:00. De ploeg werd snel versterkt van 2 presentatoren tot 80 medewerkers. In het weekend werd er uitgezonden van 8:00 tot middernacht. Na een tijdje begon men op vrijdag- en zaterdagavond rechtstreeks uit te zenden vanuit discotheek Palm Beach te Kobbegem bij Asse. Het was Dj Steve Johnson die toen presenteerde en probeerde een dancingsfeer in de huiskamer te krijgen. Er werd gewerkt met een relaiszender om samen met Radio Contact de uitzending te verwezenlijken op Radio Lipstick. Er was ook een eigen promotieteam, een cross team en zelfs een voetbalploeg.

Guido streefde om enkel gepresenteerde programma's te brengen. Ook werd er snel horizontaal geprogrammeerd, iets dat toen enkel in Nederland werd gedaan. Op dezelfde uren kon je luisteren naar dezelfde Dj's. Na 20:00 werd er radio gemaakt voor een beperkter luisterpubliek. Zo waren er programma's met muziekstijlen zoals folk, klassiek en oldies. In de programmatie van Radio Lipstick zaten ook vier hitparades. Op zondag tussen 18:00 en 20:00 presenteerde Guido de Toffe 30. Daarna hoorde je Jojo met de Tip 15. Op zaterdag werd de Discotheek Top 15 gemaakt door Frits en tenslotte net erna was er de Nederlandstalige Top 15 met Pepe.

Radio Lipstick was hoogstwaarschijnlijk de eerste vrije radio die live radio maakte op plaatselijke evenementen. Zo werd vanuit een caravan radio gemaakt tijdens de Druivencross, Reuzenfeesten en andere grote (sport-)evenementen.

Luister naar het tijdsein

Radio Lipstick

Radio Lipstick

Radio Lipstick

Radio Lipstick medewerker

Radio Lipstick
Let op het berichtje op de muur: Verplicht in het voor u bestemde vakje te kijken voor de aanvang van uw programma. Is er een bericht, dan moet u het uitvoeren op het gepaste tijdstip. Anders loopt men kans om geschorst te worden.

Radio Lipstick

Radio Lipstick

Radio Lipstick

In 1982 kreeg de radio een gunstig advies om erkend te worden.

Het was moeilijk om reclame-inkomsten te verwerven omdat de radio volgens de voorzitter een trendsettende radio was. De voornaamste inkomsten kwamen van de drive-in shows.

Begin 1984 werd beslist om een andere koers te varen. Ex-Radio Maeva-medewerkers zoals Ben Van Praag en Marc Hermans werden door Tony Van Gelder gecontacteerd om programma's te maken.

Peter Hoogland op Radio Lipstick (4 januari 1984)

Ben Van Praag op Radio Lipstick (31 mei 1984)

Marc Hermans op Radio Lipstick (31 mei 1984)

De vzw van Radio Lipstick werd op 15 augustus 1984 overgenomen en de naam van de radio werd veranderd in Radio Mi Amigo.

Radio Lipstick

up mail

Radio Mi Amigo - 103,20 MHz - 106,20 MHz - 107,80 MHz (Duisburg)

Op 15 augustus 1984 werd de vzw van Radio Lipstick overgenomen en er werd meteen gestart met Radio Mi Amigo. De studio bleef op hetzelfde adres namelijk in de Heidestraat 88 te Duisberg. Een klein jaar eerder hadden Ben Van Praag en Marc Hermans Radio Maeva verlaten. Het was de bedoeling om net zoals tijdens de topjaren van Radio Maeva de nummer één van Vlaanderen te worden. Er werden live programma's gebracht afgewisseld met opnames van o.a. Ronny van Gelder, Ferry Eden en Herbert Visser te horen waren. Er werd contact opgenomen met Stan Haag die op dat Stan Haag Vandaag verzorgde op Radio Noordzee te Hasselt. Hij was geïnteresseerd om Jukebox te verzorgen voor Radio Mi Amigo. Er moest wel gezorgd woorden voor een technicus want het programma werd in Hasselt opgenomen.

Traditiegetrouw werd gebruik gemaakt van een hoogvermogenzender ingesteld op 107,80 MHz. De antennes waren gemonteerd op een mast met een hoogte van 55 meter. Door de vrije frequentie en de uitstekende ligging was Radio Mi Amigo zelfs te ontvangen in grote delen van Limburg. Er kwam zelfs een luisterrapport uit Groningen.

Vanaf de start werden de medewerkers vergoed. De inkomsten kwamen van de opbrengst van drive-in shows, reclame en de verkoop van promomateriaal. Op 1 oktober 1984 werd een nieuw jinglepakket in gebruik genomen.

Om een erkenning in de wacht te slepen was het niet langer houdbaar om met een hoog vermogen uit te zenden. Het vermogen werd verzwakt echter de impact van het station werd zwakker en de reclame-inkomsten navenant lager. Guido Vanlinthout, de eigenaar van de vzw Lipstick heeft toen een einde gesteld aan de samenwerking met de ex-Radio Maeva-medewerkers. Ben Van Praag en Marc Hermans startten met het Radio Mi Amigo-netwerk dat acht zenders telde.

Guido Vanlinthout ging in zee met de gebroeders Boghe die met Dj's uit het Leuvense van start ging met Hitradio Mi Amigo. Na enkele maanden was dit verhaal ook ten einde en kwamen Peter Brabants en Peter Sweecks op de proppen met Hitradio Micron FM. Toen die formule ook niet aansloeg, gaf Guido Vanlinthout de teugels in handen van Kurt Pauwels die het station als Micron FM runde tot 1989.

Eind 2012 overleed een oud-medewerker van Radio Lipstick en op de begrafenis kwam Guido Vanlinthout enkele toenmalige medewerkers tegen. Ze beslisten om terug iets samen te doen en organiseerden op 5 april 2014 een Radio Mi Amigo fuif met een optreden van The Confetti's.

Radio Mi Amigo Duisburg

Luister naar een fragment van Radio Mi Amigo uit Duisberg: renderende reclame, de drive-in show en goeiemorgen Mi Amigo. Radio Mi Amigo was op dat ogenblik te beluisteren tot in Waterloo waar de fragmenten werden opgenomen.

Aankondiging Top 40 met Eric Hofman

Aankondiging Tom Jennings

up mail

Radio Kampernoelie / Radio Tempo / Tempo FM - 107,00 MHz (Kampenhout)

Radio Kampernoelie zond voor het eerst uit in 1982. De studio's bevonden zich toen achteraan in het café De Vlaamse Leeuw aan de Schildhovenstraat, die ook werd gebruikt als feestzaal.

De radio kende nogal wat tegenslagen. Tijdens de jaren 90 werden 300 CD’s gestolen en had een blikseminslag de mengtafel en een computerscherm vernield. De zender verhuisde naar een apart gebouw achteraan het café en veranderde meteen ook de naam naar Radio Tempo. Tegelijkertijd werd een nieuwe zendmast in gebruik genomen. De "Tempo Tower" met een hoogte van 42 meter verbeterde het bereik in de buurgemeenten Zaventem, Perk, Boortmeerbeek en Wespelaar. Het zendsignaal werd via een digitale verbinding vanuit de studio's naar het zendgebouw enkele kilometers verderop doorgestuurd.

Om de landelijke concurrentie het hoofd te bieden stapte Radio Tempo in de groep Regioradio, een samenwerkingsverband met Radio Scoplia uit Haacht en Radio Uilenspiegel uit Herent. Die groep was geen lang leven beschoren, want Radio Scoplia stapte al snel in het Radio Mango project van de VMMa. Wel bleef Philippe Persoons van Audioflash de reclame verzorgen.

Eind jaren 90 werd hoofdzakelijk vooral hits, house, dance, trance en andere high energy muziek geprogrammeerd. De radio begon ook via het internet te streamen. Op dat moment was het streamen van radio nog niet zo ingeburgerd. Tientallen streams met een lage bandbreedte werden ter beschikking gesteld en werden toen reeds volop beluisterd. Men mag wel zeggen dat Radio Tempo de koploper was internetradio. Even later werden ook de eerste danceprogramma's online en on demand aangeboden. Ondertussen verhuisde de studio ook naar een nieuw studiogebouw, vlakbij de zendmast.

Radio Kampernoelie

Radio Tempo

Radio Tempo verdween in 2017. De radio diende geen dossier in om terug erkend te worden.

up mail

SOS Radio Sylvania - 93,50 - 95,50 MHz (Tienen)

Jean-Pierre Quintens en Jef De Leers waren in 1980 één van de bezielers van de eerste vrije radiozender in Tienen. SOS Radio Sylvania werd opgericht op 26 maart 1980 om het verzet tegen de fabriekssluiting in 1980 te begeleiden. GTE Sylvania was in de regio een gekende beeldbuizenfabrikant. SOS Radio Sylvania was eigenlijk ontstaan uit Radio Tigerno waar ook de stichter Hans Vandermolen uit Hoegaarden onderdeel van was.

Een dag eerder verzorgde BRT2 omroep Brabant een live-uitzending in Tienen. De initiatiefnemers vroegen aan de radioploeg om de sluiting van de fabriek om te roepen maar dit werd geweigerd. Vandaar dat er werd besloten om 24 uur later zelf het bericht om te roepen op een eigen zender.

De oprichters van de radio werkten in de afdeling Applications en maakten alles zelf. Ook de twaalf meter hoge antennemast uit puur koper werd gemaakt van materiaal dat links en rechts werd gevonden in de fabriek. SOS Radio Sylvania installeerde een beperkte studio in de fabriek en maakte programma’s met als doel de fabriek open te houden. De gebruikte frequentie was eerst 93,50 MHz maar omdat deze frequentie te kort lag bij de toenmalige BRT2 werd de dag daarna verhuisd naar 95,50 MHz.

De eerste zender was slechts 2 Watt sterk. Het signaal werd echter overgenomen door Radio Tigerno zodat de radio in geheel Tienen was te beluisteren. Daarna werd de zendkracht verhoogd tot 90 Watt en de antenne werd hoger geplaatst. De omroep was toen te horen tussen Leuven en Zonhoven.

De eerste uitzendingen werden opgenomen op cassettes. Om geen onderbrekingen te hebben werd snel overgaan tot rechtstreekse tussenkomsten. Om live-uitzendingen mogelijk te maken werd een discobar aangeschaft. Platen werden massaal door de medewerkers opgehaald bij vrienden tot ver buiten Tienen. Een heuse studio werd ingericht naast de machinekamer van de fabriek. Ook werd een promotieplaat opgenomen. De titel "Bella Sylvania" werd 4000 keer verkocht.

Buiten de vaste kern, waaronder de 4 vaste Dj’s, waren er de vervangende Dj’s, de leiding en de leden van de vriendenkring en de secretariaatmedewerkers. Verder waren er de mensen die verantwoordelijk waren voor de financiën, de opnames, het afnemen van de interviews binnen en buiten de studio, het maken van afspraken met en het ontvangen van meer dan 50 vedetten, het aannemen en doorsturen naar de studio van de duizenden telefoontjes en het niet te onderschatten logistieke werk.

De intussen opgestarte onderhandelingen verliepen niet zoals gewenst en sprongen op 5 mei 1980 af. De beeldbuisafdeling van Sylvania moest dicht op 19 september 1980. De verslagenheid onder de 750 personeelsleden was enorm, evenals onder het personeel van de resterende afdelingen. Intussen draaide Radio Sylvania op volle toeren en vanaf toen ook ’s nachts. Dit om de luisteraars op de hoogte te houden over de sfeer en de spanning in de fabriek.

Op 26 mei 1980 kwam er een vernieuwde programmatie met onder andere een hitparade die werd samengesteld door gegevens uit de platenverkoop in Tienen en Sint-Truiden. Tevens werd rekening gehouden met de populariteit van de aangevraagde platen.

De programma's waren toen te beluisteren iedere dag tussen 08:00 en 20:00. Tijdens het weekend begonnen de uitzendingen om 9:00.

De laatste uitzending was te horen op 17 september 1980. Het eerste nummer was ‘De zotte morgen’. In de voormiddag overheerste de bedrukte sfeer. Tijdens de namiddag volgden afscheidsredes die met veel emoties en soms ook met gelatenheid gepaard gingen. Intussen weerklonk gepaste muziek in de ether en om 20 uur werd het plots stil op 95,50 MHz.

Op vrijdag 19 september 1980 sloot de afdeling. Op de Hennenmarkt vond een slotshow plaats, georganiseerd door Radio Sylvania. Een 30-tal vedetten traden toen op.

De radio had vele duizenden luisteraars uit Tienen en omgeving. In de programmatie zat veel Nederlandstalige muziek.

Een deel van de medewerkers trok naar Radio Retour. Een ander deel was te horen op Radio 94.

SOS Radio Sylvania

bron: www.tienentroef.be

In Tongeren was er een gelijkaardig initiatief. Radio Clare (104,00 MHz) maakte programma's om de bezetting van de toenmalige elektronische componentenfabriek CP Clare te steunen.

up mail


Radio Retour - 103,30 - 103,20 MHz (Saint-Remy-Geest, Tienen)

Na de laatste uitzending van Radio Sylvania op 17 september 1980 startte een gewezen medewerker opnieuw met Radio Retour net over de taalgrens in Saint-Remy-Geest (Jodoigne) op de frequentie 103,30 MHz. De zender zou enige tijd later worden afgesteld op 103,20 MHz om een beter bereik te bekomen.

Er werd dagelijks uitgezonden tussen 8:00 en 20:00 in het Nederlands. Na 20:00 waren er op bepaalde dagen Franstalige programma's.

Deze zender verhuisde naar Tienen en hield er na enkele maanden mee op wegens allerlei problemen binnen de groep medewerkers. Een deel van de medewerkers werd de basis van Radio Touring. Andere medewerkers trokken naar Radio 94.

Fragment met Jetty Taylor

Radio Retour

up mail


(Vrije) Radio Tienen - 100,20 MHz - 102,00 MHz - 105,70 MHz (Saint-Remy-Geest, Tienen)

Vrije Radio Tienen startte met uitzendingen in Tienen tijdens de zomer van 1980. Aan de basis lagen Hoegaardier Marc Van Moer, Tienenaars André Depré en muzikant Fred Steyn (Freddy Arkesteyn).

Er werd snel naar het Waalse Saint-Remy-Geest getrokken om inbeslagnames te vermijden, dezelfde locatie waar Radio Retour uitzendingen verzorgde. Om de stad Tienen te bereiken werd uitgezonden met een richtantenne. Tot eind december 1980 ging alles goed. De zender moest vervolgens stoppen met het verzorgen van Nederlandstalige uitzendingen in Wallonië en trok terug naar Tienen. De naam van de radio werd ook gereduceerd tot Radio Tienen.

Er werd achtereenvolgens uitgezonden in een lokaal boven de supermarkt Nopri, speelhal Colloseum en in 1985 op de bovenverdieping van kledingzaak Mexx, gelegen aan de Hennemarkt. In 2005 werd verhuisd naar een lokaal op het Industrieterrein.

In 1987 werd de radio erkend op de frequentie 105,70 MHz.

Begin 2000 bracht Radio Tienen een brede muziekmix. Eric Morren en Marijke Tritsmans zorgden voor het lokale nieuws. Verder werden allerlei rubrieken verzorgd zoals een boekengalerij, een uit-agenda, een reispromenade en een filmrubriek. Het nationaal nieuws werd verzorgd door persagentschap Belga.

Radio Tienen

De CIM-cijfers van 2002 toonden aan dat Radio Tienen een bereik had van 9.800 luisteraars.

In 2013 zijn de uitzendingen gestopt. De vzw ging in vereffening en werd ontbonden op 28 augustus 2013. Desondanks was vanaf toen tot eind 2017 op de frequentie het programma van Hit FM te horen.

up mail

Radio London - 100,10 MHz - 102,20 MHz (Tienen)

Radio London is ontstaan begin jaren 80. De studio was ingericht in de Withuisstraat te Tienen. De radio was eigendom van Achiel Malcorps.

Op dinsdag 23 december 1980 omstreeks 10:00 kreeg de radio bezoek van de BOB en de RTT. Er waren klachten van omwonenden waarvan de televisieontvangst werd gestoord.

Tijdens de inbeslagname kwam het tussen de rijkswacht en Achiel tot een handgemeen. In een woeste bui vernielde Achiel de installatie met een hamer. De installatie zou een waarde hebben gehad van ongeveer 200.000 BEF (5.000 Euro).

Radio London

up mail

Radio Flamingstar - 100,40 MHz (Hoeleden)

Op 15 november 1981 is Radio Flamingstar gestart met het verzorgen van uitzendingen. De initiatiefnemers waren Stephanie Vandermeulen en haar man Maurice Aelbrecht. Maurice was de man die net daarvoor zes maanden voorzitter was van Radio Titanic.

Er werd eerst uitgezonden met een zender van 40 Watt. Toen over de legalisatie van de lokale radio werd gepraat werd een maand later met 100 Watt uitgezonden.

De radio was iedere dag te beluisteren tussen 8:00 en 0:00 op de frequentie 100,40 MHz. De ploeg bestond uit een twintigtal medewerkers zoals Mamy, Rikky, Jan Van Eyck, Soi, Jimmy, Ringo, Francis, Noella, Marco, Tau, Stefano, Pamela, Wiske, Joe, Flappy, Twiggy en Danny De Grote.

Radio Flamingstar

up mail

Radio Calipso - 104,00 MHz (Linter)

Aanvankelijk begonnen de initiatiefnemers uit te zenden met een 5 Watt zendertje. In 1981 werd een zwaarder exemplaar aangeschaft omdat steeds meer nabijgelegen zenders het signaal wegdrukten. De medewerkers van Radio Calipso financierden zelf een eindversterker om terug goed in de regio bereikbaar te zijn.

In het begin werd enkel uitgezonden tijdens het weekend tussen 9:00 en 22:00. Omdat er veel reacties binnenkwamen, werd de zender snel elke werkdag aangestoken om 16:00.

De radio hield op te bestaan in 1991.

Radio Calipso

up mail

Radio Touring - 103,40 MHz - 105,00 MHz - 92,20 MHz (Oplinter)

Radio Touring was het geesteskind van schoolmeester Pierre Matheï, met vrouw en zonen. Er werd radio gemaakt vanuit een bijgebouwtje aan hun huis in de Kanadaweg in Oplinter. Pierre bouwde de radio met veel liefde en toewijding uit. Toen hij op pensioen ging werd de radio zowat zijn levenswerk.

Om erkend te worden werd de vzw Touring - Tienen met ondernemingsnummer 423593159 opgericht op 17 juni 1982.

Op 1 juni 1984 publiceerde Minister Poma de lijst van de 104 eerste erkenningen. De zenders kregen eerder reeds een gunstig erkenningsadvies van de Raad van Niet-Openbare Radio's. Ze leverden volgens het voorlopig frequentieplan van de RTT op frequentievlak geen probleem op omdat ze in hun gebied de enige zender waren. Echter Radio Touring kreeg eerder van de raad een negatief advies.

Minister Poma maakte een uitzondering voor 17 dossiers. Dit kwam omdat op sommige plaatsen toch nog zendmogelijkheden waren volgens het voorlopig frequentieplan. Radio Touring was één van de 17 radio's die dan toch werd erkend.

Radio Touring werd niet van tegenslagen gespaard. Een paar keer vernielden de natuurelementen de installaties maar door goede sponsors en hard werken kroop de radio toch weer overeind. Radio Touring kreeg zelf een toelage van 55 € per maand van de stad Tienen. Toen zijn vrouw Maria overleed stopte Pierre een jaar later met de radio op 31 mei 2011.

Radio Touring

Eén van de veel beluisterde programma's was het sportprogramma van Jackie Cardinaels. Zeventien jaar lang was hij de verslaggever van de thuismatchen van de voetbalploeg KVK. Elke donderdag van 18:10 tot 19:45 was er een verzoekplatenprogramma. In Muzikamenten op vrijdag tussen 14:10 en 16:00 werden rechtstreekse groeten voor zieken en oudere mensen op de radio gebracht.

Radio Touring

Radio Touring

De uitzendstudio en de opnamestudio

Op 23 juli 2008 trok voorzitter Maria Dickmans zich uit de vzw wegens gezondheidsredenen. Pierre Matheï werd de nieuwe voorzitter.

De vzw werd overgenomen op 31 mei 2011 door Geert Bollé, Frank Bollé en Sofie Vancampenhoudt. Twee jaar later richtte Geert op het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen een zendmast en startte terug met Radio Touring. Op de radio waren oldies te horen, gebaseerd op het format van Randstad Classics uit Willebroek. Op dezelfde zendmast staan ook de antennes van Stadsradio Tienen.

Jingle Radio Touring 105 MHz

Op 17 juli 2017 trok Sofie Vancampenhoudt en Frank Bollé zich terug uit de vereniging om te voldoen aan het toenmalig radiodecreet. In 2018 werd de radio niet meer erkend omdat de dienst Media van mening was dat de structuur van de vzw werd veranderd tijdens de erkenningsronde.

In 2019 behaalde Radio Touring terug een erkenning in Tienen op de frequentie 92,20 MHz. De uitzendingen zijn terug gestart begin 2021.

up


Radio Faboer - 105,80 MHz (Averbode, Scherpenheuvel)

Radio Faboer is ontstaan in 1982. De studio was ingericht in het toenmalige cafe Jackbox, gelegen in de Westelsebaan 164 te Averbode. De naam is ontleed uit de wijk Faboer net ten zuiden van de abdij. De oprichter was Willy Lemmens.

Om erkend te kunnen worden werd de vzw Faboer met ondernemingsnummer 423150424 opgericht op 17 juni 1982.

Deze zender verhuisde na enkele jaren in de toenmalige woonst van oprichter Willy, gelegen Westelsebaan 69.

De zender werd erkend en mocht officieel uitzenden. Op 25 september 1988 besliste Willy Lemmens om er mee op te houden. De vzw Faboer kwam in handen van Chris Van Opstal die Radio Flash startte. Willy Lemmens bleef in het bestuur van de vzw. In 1991 heeft vzw Faboer een erkenning gekregen in Scherpenheuvel met Radio Ritmo.

Radio Faboer

up mail

Radio Express - 103,60 MHz - 101,80 MHz - 107,30 MHz (Bekkevoort, Scherpenheuvel)

Op zondag 24 mei 1981 om 12:00 waren voor het eerst de uitzendingen van Radio Express in Bekkevoort te horen. De radio werd opgericht door door electrohandelaar Maurice Laeremans en carroseriehouder Hilaire Schurmans. Er werd uitgezonden in de Staatsbaan 88 en de gebruikte frequentie was 103,60 MHz. De Dj's van het eerste uur waren Bert Benson en Oscar De Kastaar.

De eerste weken werd er vanaf 14:00 uitgezonden en tijdens het weekend werd de zender al vanaf 08:00 aangestoken. Het was toen nog niet de gewoonte om de zender dag en nacht te laten aanstaan. Als Radio Express uit de lucht was, kon men luisteren naar Radio Maeva die in Brussel op dezelfde datum van start was gegaan op de frequentie 103,50 MHz. Na enkele maanden werden programma’s gemaakt tussen 07:00 en 0:00.

Er was een massale belangstelling voor de radio. Iedereen van de gemeente sprak over de radio. Ook ver buiten Bekkevoort werd geluisterd naar Radio Express. Er werd promotiemateriaal verkocht en binnen de kortste tijd waren het aantal stickers en zonnebanden volop aanwezig in het straatbeeld.

Groepsfoto Radio Express

Toen eind augustus 1981 een paardenjumping werd georganiseerd op de toenmalige terreinen van landbouwer Goedhuys verzorgde de radio daar een live-uitzending. Vanuit een mobiele studio ondergebracht in een rood busje werd het verslag via een kleine FM-zender doorgestuurd naar de studio. Enkele weken later werd tijdens Bekkevoort kermis een grote tent achter de studio opgesteld. Onder andere de popgroep Scooter verzorgde een optreden. In mei 1982 werd in het Cultureel Centrum van Sint-Joris Winge het eenjarig bestaan van het station gevierd. Dit was een groot succes want meer dan 1500 fans vierden de verjaardag mee.

In het najaar van 1982 ontstonden er strubbelingen tussen de initiatiefnemers. Gevolg van de ruzie was dat Maurice samen met een aantal medewerkers Radio Palermo oprichtte. Het werd nooit meer wat het was geweest en de rivaliteit tussen Radio Express en Radio Palermo bleef tot het einde een feit.

Luister naar enkele jingles

De programmaleider Dave en beheerder Hilarius zorgden ervoor dat alles in goede banen werd geleid. De interactie met de luisteraar stond ook altijd centraal. Er waren kwissen, muziekspelletjes en vooral verzoekjes. Het verzoekprogramma van Oskaar de Kastaar was enorm populair. De uitzending die een uur duurde werd snel opgetrokken naar drie uur. De meeste verzoekjes moesten steeds worden gebundeld.

Daarnaast zorgde Radio Express voor het promoten van lokale artiesten zoals Mariana, Danny Fabry, Andy Green en Jo Dens. Danny Fabry had zelfs op Radio Express een eigen programma op zondagvoormiddag.

Radio Express

Vanaf 1983 begon men de focus te leggen op het informatieve. Zo werd er dat jaar gestart met nieuwsuitzendingen. In het begin was men nog niet zo goed georganiseerd in het brengen van nieuws. Tijdens de eindejaarsperiode van 1983 werd voor het eerst een Top 2000 allertijden uitgezonden. Nadien zou elk jaar een Top 1000 allertijden plaatsvinden.

Naarmate de radio groeide, werd de programmering alsmaar belangrijker. Er kwam een horizontale programmering waarbij duidelijk rekening werd gehouden om een zo groot mogelijk luisterpubliek te bereiken. Radio Express werd een familieradio en profileerde zich ook zo. Tijdens de voormiddag waren er programma's voor de huisvrouw. Tijdens de namiddag werd er aandacht geschonken aan de derde leeftijd. Op woensdagmiddag en zaterdag werd de jeugd aangesproken. Naast de louter muzikale programma's werd er ook meer aandacht besteed aan inhoud en vorming zoals een praatprogramma op donderdagavond en live sportverslaggeving tijdens het weekends.

In 1986 had Radio Express een erkenning op zak en werd de officiële frequentie 101,80 MHz in gebruik genomen. Vanaf toen werd alles serieuzer. De zender moest worden gekeurd en er moesten auteursrechten worden betaald.

In 1987 werd het moeilijker om de programmering vol te krijgen met eigen mensen. Er kwamen meer syndicated programma’s zoals bijvoorbeeld cassettes geleverd door de firma PPR van Patrick Valain. Toch bleef de radio een druk beluisterd station mede door de live-programma's van de eigen medewerkers. Zo was er Café Express op donderdagavond in het begin verzorgd door Mil Van Thienen en later door Robby van Leeuwen en Valentino, het ziekenverzoek-platenprogramma op zondagmiddag met Ben Van As en later met Chris en de sportprogramma's op zondag. Ook werden live programma’s gemaakt op de jaarlijkse bloemenfeesten in Waanrode, de handelsbeurs van Diest en de Truckersshow.

In 1988 nam Studio Brussel in Limburg de frequentie 101,40 MHz in gebruik en moest Radio Express verhuizen naar 107,30 MHz. Op 15 april 1989 vierde het station voor het laatst haar verjaardag. Even later vertrok Willem De Groot naar het filiaal van Radio Contact (Radio Speedy) in Herk-de-Stad. Hij was toen de programmaleider en één van de drijvende krachten achter de radio. Dit veroorzaakte een kleine schokgolf tussen de medewerkers.

Eind jaren 80 liep de zendvergunning af en men had niet tijdig de vernieuwing van de erkenning aangevraagd. De radio werd overgenomen door Werner De Keyser en Valentino omdat zij er van overtuigd waren om snel terug een erkenning te krijgen. Zij verhuisden de radio naar Scherpenheuvel. De radio werd achtereenvolgens geïnstalleerd boven een café langs de Diestsesteenweg in Scherpenheuvel en in vrachtwagen, gelegen in Goede Weide. De kabel liep toen zelf over straat naar de zendantenne die op het dak van de ouderlijke woning van Dj Valentino stond. Na een zestal maanden werd verhuisd naar een braak liggend perceel op de hoek van de Tiensestraat en de Goede Weide in Schoonderbuken. Een studio werd dan geïnstalleerd in een container. Radio Express bleef trouw aan het origineel format met quiz programma's, een programma voor ouderen en zieken, een hitparade, enz... Omdat de programmering de wensen over liet werd toegetreden tot X-tra FM.

Begin 1990 werd de zender uit de lucht gehaald door de RTT omdat de uitzendingen van Radio Madera 107,20 MHz uit Begijnendijk werden gestoord. Tevens was de verhuis van Bekkevoort naar Scherpenheuvel niet legaal. De frequentie kwam vrij en werd toegewezen aan Radio Plaske uit Lubbeek.

Radio Express

http://www.radioexpress.be/

up mail

 

Radio Ritmo - 105,80 MHz (Averbode, Scherpenheuvel)

Op donderdag 15 augustus 1991 kon Averbode en omgeving voor het eerst luisteren naar Radio Ritmo via 105,80 MHz. De radio werd ondersteund door vzw Faboer met ondernemingsnummer 423150424. De vzw werd opgericht op 17 juni 1982 door oprichter Willy Lemmens van Radio Faboer uit Averbode.

De studio's waren eerst gelegen te Park ter Heide 1 A te Averbode. In november 1995 werd verhuisd naar Steineweg 89 te Kaggevinne in hetzelfde gebouw waar Radio Palermo was gevestigd.

In 1992 richtte Radio Ritmo een geldinzameling in voor de actie Levenslijn. Een cheque van 530.000 BEF werd toen overhandigd.

Radio Ritmo
Willy Lemmens op Radio Ritmo

Medewerkers die in 1995 programma's maakten waren onder andere Willem de Groot, Chris van Opstal, David van Springel, Wolfgang Mertens, Steven Gijbels, Bart Vanhoudt, Francis Montez, Inge Pauwels, Rudy Gybels, Ben van As, Jee van Hoof, Luc van Brabant, Stijn van Gelder, Dirk Korbijn, Dirk Vanderheyde, Tony van de Brug, Ronny Van Den Rul, Luc Van Brabant, Willy Lemmens en Suzy van Diest.

Vanaf 1997 werd het programma van Radio Palermo eveneens uitgezonden op Radio Ritmo.

Tot vrijdag 8 februari 2001 waren er programma's te horen op Radio Ritmo. Een dag later werd een samenwerkingsverband gestart met Radio Contact.

Op 11 augustus 2003 werden nv VOFR van Gust Decoster en nv ARD van Jan Dooms nieuwe leden van de vzw. Tijdens de erkenningsronde in 2003 werd de radio terug erkend op 105,80 MHz te Scherpenheuvel. Radio Contact verhuisde naar 103,90 MHz met 501 Watt aan vermogen. Op 105,80 MHz werd het programma van Radio Contact 2 verdeeld.

In mei 2004 hield Radio Contact 2 op te bestaan en werd terug het programma van Radio Contact overgenomen.

In 2010 nam het volledige bestuur ontslag en werd Nathalie Bomeré bestuurder van de vzw. De frequentie werd een doorgeefluik van Club FM overgenomen. Toen in december 2017 de erkenning verliep werd de vzw ontbonden op 20 mei 2020.

up mail

Radio Plaske - 107,30 MHz (Lubbeek)

logo Radio PlaskeRadio Plaske was een onafankelijk radiostation dat uitzond op 107,30 MHz tussen 1981 en 2003 voor Lubbeek en omgeving. Aan het luisterpubliek werd aangename, vlotte ontspanningsmuziek gebracht.

Op een dag ergens in 1981 zaten zaten drie vrienden langs de vijver van het Wilgenhof te Lubbeek wat te keuvelen. Ze hadden het over Radio Sylvania die toen in Tienen werd opgericht om het protest tegen de geplande ontslagen in het bedrijf kracht bij te zetten. Omdat deze radio een enorme respons kende, besloten onze drie vrienden in Lubbeek een vrije zender op te richten. Het idee was ontstaan bij het water, dus zou het Radio Plaske worden. Er werd toen wat geld bijeengesprokkeld om in Nederland een zender te gaan kopen. Platendraaier, microfoon en platen werden van thuis meegebracht.

Elke avond werd van locatie verhuisd om niet opgespoord te kunnen worden. Er werd zelfs een tijdje in een caravan gereisd waarop een uitschuifbare antenne was bevestigd. Voor de makers was het toen allemaal illegaal en dat maakte het zo prettig.

In het begin werd enkel tijdens de avond radio gemaakt. Enkele maanden later telde de radio al een dertigtal medewerkers en er werd gestart met dagprogramma's. Vervolgens werd een paar jaar radio gemaakt op een vaste stek in de dorpskring te Lubbeek. In 1986 werd noodgedwongen verhuisd naar een nieuw lokaal aan de Binkomstraat 4a. Tijdens die verhuis is Radio Plaske amper 30 minuten uit de ether geweest. De bestuursleden en medewerkers hebben vele nachten aan een stuk de studio gedemonteerd en heropgebouwd.

Radio Plaske had tot toen altijd 24 op 24 u uitgezonden tot op een dag het bericht kwam dat ingevolge een beslissing van hogerhand de zendtijd moest worden gedeeld met Radio Atlantis. Op zondag 21 februari 1986 om 12 uur werd voor de eerste keer de uitzending stilgelegd tot woensdagnacht 0:00. Maar lang heeft dat niet geduurd, want op 13 oktober 1990 mocht Radio Plaske terug 24 op 24 uur uitzenden omdat Radio Atlantis was opgedoekt.

toog Radio Plaske Radio Plaske heeft uitgezonden op verschillende frequenties. In 1990 werd de lokale radio officieel erkend op de 107,30 MHz met een zendbereik van 8 km. Dit was de oude frequentie van Radio Express waarvan de zendvergunning werd ingetrokken. In 2002 had Radio Plaske 32 medewerkers waaronder 23 presentatoren.

Radio Plaske kreeg zoals alle lokale radio's een bericht om een nieuw erkenningsdossier op te stellen voor donderdag 4 september 2003. Omdat er onenigheid was ontstaan in het bestuur heeft Radio Plaske geen nieuwe aanvraag ingediend. vzw Rebecca die op dat moment in handen was van de oprichter van RGR FM deed dit wel voor de locatie Lubbeek en kreeg de erkenning.

Bekijk hier meer foto's: foto1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

up mail

Radio Atletico - 102,20 MHz - 102,00 MHz - 103,20 MHz - 104,20 MHz (Webbekom, Zichem)

Radio Atletico was de allereerste vrije radio in regio Diest. De uitzendingen werden reeds gestart in 1978 vanuit Webbekom, deelgemeente van Diest. De oprichter en bezieler was Roger Schapman die overleed in 2003. De zender werd ingesteld op 102 MHz.

Een jaar later was er onenigheid tussen de medewerkers. Een aantal Dj’s stapten op en één medewerker startte met Radio Dolfijn.

In 1980 waren er terug meningsverschillen. Vele Dj’s hielden het bij Radio Atletico voor bekeken. Een aantal van hen startten Radio VRD (Radio Vrije Radio Diest) op, een ander deel richtten in Zichem Radio Demerdal op. Ondertussen verhuisde Radio Atletico van Webbekom naar Zichem.

De radio was dagelijks te horen van ’s morgens vroeg tot in de late avonduren. Alle muziekgenres kwamen aan bod. Verzoekprogramma’s waren dagelijkse kost. Omdat reclame op de radio brengen nog niet was toegelaten werd regelmatig een fanbal georganiseerd. De fanbals gingen meestal door in de inmiddels opgedoekte dancing Luro te Schaffen. Tijdens het laatste fanbal ging zelfs één van de Dj’s er vandoor met de kassa.

De radio heeft op verschillende frequenties uitgezonden. In het begin stond de zender ingesteld op 102,20 MHz maar er werd uitgeweken naar 102,00 MHz en 103,20 MHz. Uiteindelijk werd met 100 Watt uitgezonden op 104,20 MHz met antennes op een mast van 25 meter hoogte.

Financiële problemen en problemen betreffende huisvesting lagen aan de basis van het beëindigen van de uitzendingen. Radio Atletico was zeer populair in de regio.

Radio Atletico

Enkele anekdotes:

Wanneer de Marlets in 1981 de plaat "Dikke Nek" uitbrengen is dit een nummer dat in de verzoekprogramma’s massaal wordt aangevraagd. Heel wat luisteraars aan wie de plaat en de groeten werden gericht, waren hiermee niet gediend wat de opgebouwde populariteit van Radio Atletico sterk deed dalen.

Tijdens de voormiddag was het regelmatig even stil op de radio. Er was enkel een live studio. Wanneer Roger Schapman ’s morgens programma verzorgde en moest gaan doppen, legde hij telkens een LP op. Vaak was de speelduur van de LP te kort in duur om tijdig terug te zijn in de studio.

Met dank aan Rudy Gybels.

up mail

Radio Dolfijn - 100,50 MHz (Diest)

Radio Dolfijn startte met uitzendingen 1979. De radio werd opgericht door medewerkers die Radio Atletico verlieten na een ruzie. Radio Dolfijn was de tweede vrije radio in regio Diest en is de enige vrije radio ooit die vanuit het centrum van de stad heeft uitgezonden. De studio was gelegen op de Graanmarkt. De zender werd ingesteld op 100,50 MHz. De omroep zond uit van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat.

Radio Dolfijn

Op de radio waren vooral Vlaamse platen te horen. Ook minder kwalitatieve nummers werden gespeeld. Medewerkers die toen populair waren, waren Dj Tante Connie (Hortance Keunings) en Dj Pijpke.

De zender veroorzaakte in de onmiddellijke omgeving vaak storingen op TV-toestellen en zelfs op de telefoon.

In plaats van een tijdsein te draaien, werd om het uur telkens het instrumentale nummer Coconut gedraaid van The Electronic System.

Op zondag 4 december 1983 hield Radio Dolfijn op met bestaan. De laatste twee maanden tijdens het bestaan werd er uitgezonden vanuit de Hasseltsebaan te Deurne, een deelgemeente van Diest. Dj Tante Connie presenteerde daarna nog een programma tot in september 1988 op Radio Faboer in Averbode.

Met dank aan Rudy Gybels.

up mail

Radio Palermo - 103,20 MHz - 104,80 MHz - 105,10 MHz (Waanrode, Diest)

Na meningsverschillen binnen Radio Express in Bekkevoort besloot Maurice Laeremans, samen met Martin Laeremans en Chris Eggen een nieuwe radio op te richten voor de regio Hageland. In het voorjaar van 1982 werd een studio en zendmast gebouwd naast brouwerij Berg en Dal te Waanrode. Op 25 april 1982 werd officieel gestart met programma's uitzenden. De radio werd die dag ingehuldigd door burgemeester Jozef Schots.

Streekzanger Johnny Palermo was de programmaleider. De radio kreeg de naam Radio Palermo. Het concept van de radio was vrolijke muziek brengen. De programmatie was vrij divers. Genres als pop, rock, reggae, walsen, Belgische producties en evergreens werden gespeeld. Dit resulteerde dat er zowel jonge als oude luisteraars naar de programma's luisterden. Men eiste van elke medewerker een keurig taalgebruik.

In het begin werden dagelijks programma's gemaakt van 6:00 tot 2:00. Het duurde niet lang wanneer de radio 24u op 24u te beluisteren was.

Tevens werd Radio Organisatie Palermo opgericht. Deze afdeling organiseerde onder andere filmavonden, gespreksavonden en groepsreizen. De eerste groepsreis werd georganiseerd naar de Siciliaanse hoofdplaats Palermo.

Op 10 juni 1982 werd de vzw Radio Palermo met ondernemingsnummer 423565445 opgericht. Tijdens het najaar werd beslist om te verhuizen naar de Diestersteenweg 109 te Kaggevinne om radio te maken voor de stad Diest. De uitzendingen startten daar op 26 september 1982. Stichter Maurice Laeremans bezat een electrozaak en bouwde het studiocomplex in eigen beheer. De studio bestond uit heel wat nieuwe elektronische snufjes. Er werd meteen een exclusief jinglepakket aangekocht en ook een revolutionair softwarepakket beheerde de muziekkeuze. Het duurde niet lang of de radio was de nummer één in de regio.

Later werd een studio ingericht achteraan de Diestersteenweg, namelijk in de Steineweg 89 te Kaggevinne.

Radio Palermo

Radio Palermo

De radio kreeg een gunstig advies in 1983. De erkenning volgde.

Op zondagnamiddag werd de HVH Top 30 gebracht. De hitparade werd samengesteld en gesponsord door Harry Van Hoof die toen een platenzaak had in de Koning Albertstraat 98 te Diest.

In de tweede helft van de jaren 80 was Radio Palermo de populairste radio in Diest en omstreken. De radio hanteerde toen een hitformat. Toenmalig programmaleider Peter De Graaf zette voor alle medewerkers de lat zeer hoog. Toen hij in 1990 de radio verliet, werd gekozen om een oldieformat te brengen. Vele medewerkers haakten af omdat ze dit niet meer zagen zitten.

In 1995 verhuisde de studio van Radio Ritmo eveneens naar de Steineweg 89. Vanaf 1997 werd het programma van Radio Palermo eveneens uitgezonden op Radio Ritmo. De vzw kam ook onder beheer van voorzitter Kristel Vangelder.

Radio Palermo

In september 1998 werd aangesloten bij de toenmalige radioketen Family Radio.

In augustus 2003 werden Jan Dooms van ARD vzw en Danny Verhulst van Contact Vlaanderen eveneens opgenomen in de vzw. Kristel Vangelder bleef voorzitter. Vier maanden later kreeg vzw Radio Palermo een erkenning om in Diest met 501 Watt uit te zenden op de frequentie 103,90 MHz. Het werd de nieuwe frequentie om de programma's van Radio Contact uit te zenden.

Op 27 april 2010 nam Christophe Moens de vzw over. De programma's van Club FM werden verdeeld in Diest via 103,90 MHz tot de vergunning verliep op 31 december 2017.

up mail

Radio Diest / Radio Demerstad - 105,10 MHz (Diest) - 107,90 MHz (Herk-de-Stad) - 105,80 MHz (Testelt)

In juli 2003 kwamen Chris Cuypers, Willy Lemmens en Danny Piot samen en richtten de vzw Senioren Omroeporganisatie Hageland met ondernemingsnummer 859.787.016 op. Chris Cuypers, op de radio beter gekend als Chris Van Opstal, was jarenlang beheerder geweest van Radio Flash / Radio Ritmo en werkte ook nauw samen met Radio Palermo. Willy Lemmens was de oprichter van Radio Faboer en maakte diverse programma's op Radio Ritmo.

Er werd een dossier ingediend om erkend te worden in december 2003 voor de regio Diest. De dienst Media erkende het concept met roepnaam Radio Diest en stelde de frequentie 105,10 MHz ter beschikking, dezelfde frequentie waar Radio Palermo jaren lang op te horen was.

De studio werd geïnstalleerd in de kelder van de Staatsbaan 180 te Bekkevoort. Er werd gestart op 26 mei 2004. De reclameverkoop verliep vrij vlot omdat Chris nog vele contacten had met adverteerders.

Radio Diest

Radio Demerstad

De zender en antennes bevinden zich in Kaggevinne, Steineweg 89. Dit was ook hetzelfde adres waar Radio Palermo uitzond. Het signaal van de studio werd eerst naar de zender gestuurd via een Belgacomlijn. In 2009 werd een straalverbinding in gebruik genomen omdat de Belgacomlijn niet zo stabiel was. Regelmatig waren er onderbrekingen tijdens wegenwerken.

Van de meet af aan werden programma's gemaakt voor een ouder publiek. In het format zitten platen vanaf de jaren 60 tot nu met veel aandacht voor Nederlandstalige muziek. Tevens wordt er veel aandacht besteed aan minder bekende successen die op geen enkele andere radio te horen zijn.

In 2009 daalden ook de reclame-inkomsten. Het aantal adverteerders daalde met een derde. Er werd vanaf toen getracht met het systeem van lidkaarten extra inkomsten te genereren.

Radio Diest

Vanaf 1 mei 2010 was Radio Diest ook te ontvangen in en rond Herk-de-Stad via de frequentie 107,90 MHz. Hiervoor nam Chris Cuypers de vzw Speedy over van vzw DDB Productions, NV Lemaire Electronics, NV Contact Vlaanderen en vzw ARD.

Eind 2017 liep de erkenning af. De vzw Senioren Omroeporganisatie Hageland stelde zich kandidaat voor de 500 Watt frequentie 103,90 MHz. De vzw Speedy werd gebruikt om het frequentiepakket Diest 105,10 MHz - Testelt 105,80 MHz - Herk-de-Stad 107,90 MHz te behalen. Chris Cuypers nam wel ontslag uit vzw Senioren Omroeporganisatie Hageland omdat hij voorzitter is van vzw Speedy.

In december 2017 werden beide vzw's erkend voor het respectievelijke frequentiepakket dat werd gevraagd. Omdat het frequentiepakket van vzw Speedy ruimer is in bereik werd beslist om Radio Diest voortaan te laten beheren door vzw Speedy. Op 103,90 MHz is Fiësta Radio te horen vanaf zondag 13 september 2020.

Omdat Radio Diest met de drie frequenties in de regio Aarschot, Diest en Herk-de-Stad was te ontvangen werd de naam veranderd. Vanaf maandag 3 september 2018 werd het Radio Demerstad. De presentatietechniek werd ook aangepast. De medewerkers werden aangespoord om tijdens een aankondiging een lokale activiteit te promoten.