OVERZICHT

GENT - MEETJESLAND

regio GENT - MEETJESLAND bevat de volgende 26 steden/gemeenten: GENT, LOCHRISTI, DESTELBERGEN, MELLE, WETTEREN, LAARNE, OOSTERZELE, MERELBEKE, GAVERE, DE PINTE, SINT-MARTENS-LATEM, NAZARETH, KRUISEM, ZULTE, DEINZE, SINT-LAUREINS, EEKLO, KAPRIJKE, ASSENEDE, ZELZATE, EVERGEM, WAARSCHOOT, LOVENDEGEM, NEVELE, ZOMERGEM, AALTER, KNESSELARE, MALDEGEM

Radio Atlantis (Middengolf, 1962-1965) (Gent)
Radio Aktief (Gent)
Radio Pand (Gent)
Radio Toestel (Gent)
Radio Vrijdag (Gent)
Radio Atlantis (Gent)
Radio Internationaal (Gent)
Radio Marina (Gent)
Vrije Radio Omroep Gent (Gent)
Radio Malinda (Gent)
Radio Go (Gent)
Radio Go - regionaal netwerk tussen 2003 en 2008 (Gent)
Radio 2000 (Gent)
Radio Plus (Gent)
Radio Free (Gent)
Radio Superstar (Gent)
Radio One / Radio SIS (Gent)
Topradio (Gent, netwerk)
Radio Roeland (Gent) tussen 1981 en 2007
Radio Roeland (Gent) tussen 2017 en 2018
Radio Onyx (Gent)
Radio Allowin (Gent)
Radio Palermo (Gent)
Radio X (Gent)
Radio Urgent.fm (Gent)
Business AM (Gent, netwerk)
Radio Meetjesland (Gent, Sint-Kruis-Winkel)
Radio Artevelde (Ertevelde)
Radio Parasol (Merelbeke)
USAM Radio / Radio USA (Merelbeke)
Radio & Co (Wetteren)
Radio Apollo (Wetteren)
BABS Radio / Radio Accent (Wetteren)
Radio Anoniem / Radio SIS FM Anoniem tussen 1980 en 1986 (Nazareth)
Radio Arona (Nazareth)
Radio Megavox (Deinze)
Radio Tequila (Deinze, Aalter)
Radio Canteclaer (Deinze)
Radio Veronieka (Deinze)
Radio Delmare (Zingem)
Spitsradio (Gavere, netwerk)
Radio Limbo (Gavere)
Radio Atlantis (Maldegem)
Radio Saturnus (Maldegem)
Radio Aktief (Oosteeklo, Assenede)
Radio Basic Gold (Eeklo, netwerk)
Radio Club FM (Eeklo)
Family Radio (Eeklo)

DE HISTORIEK PER RADIO

GENT - MEETJESLAND

up mail

Radio Aktief - 103,50 MHz (Gent)

In Gent was er tijdens de studentenstrijd een radiozender in de lucht. De eerste uitzending van Radio Aktief vond plaats op maandag 4 februari 1979. De uitzendingen kaderden in het protest tegen de aangekondigde verhoging van het inschrijvingsgeld voor niet-beursstudenten van 5.000 BEF tot 10.000 BEF (250 €) voor een academiejaar. Aktief werd ook geschreven met een k volgens de toenmalige progressieve schrijfwijze. De inspiratie om een radiozender op te starten werd gevonden eind 1978 bij Radio Louvain-la-Neuve toen het studentenblad Schamper een interview publiceerde. Dat interview is ondergebracht onder Radio Louvain-la-Neuve.

Radio Aktief

De traditionele media had alleen oog voor de bloedige veldslagen. De initiatiefnemers voelden aan dat het ganse eisenpakket, dat meer bevatte dan de 10.000 BEF-maatregel, op een systematische wijze werd geweerd uit kranten, radio en televisie. Daarom werd Radio Aktief in het leven geroepen om te fungeren als belangrijk wapen in de strijd van de studenten voor een democratisch onderwijs. Radio Aktief was toen te beluisteren op maandag en donderdag vanaf 20:30 gedurende 90 minuten of soms langer op 103,50 MHz. Reeds na enkele uitzendingen kon de RTT de zender lokaliseren. De radio verhuisde toen naar het Studentenhuis in de Sint-Pieter-Nieuwstraat.

Door zijn openlijk protest had Radio Aktief een relatief veilig onderkomen in de gebouwen van de universiteit. Op 29 maart 1979 viel de B.O.B. (Bijzondere Opsporingsbrigade) onder leiding van onderzoeksrechter D'Hondt binnen in het studentenrestaurant De Brug om de zender in beslag te nemen. Omdat de apparatuur vrij mobiel was opgesteld, mislukte deze inbeslagname-aktie. Wel werd een lijst met abonnees van het studentenblad Schamper meegenomen. Dhr. Hoste, de toenmalige rector, beschouwde dit optreden als een escalatie die zonder zijn medeweten was gebeurd. Hij schreef op 2 april 1979 een kwade brief naar de Procureur des Konings die ook werd gepubliceerd in Schamper.

Radio Aktief

Na dit protest werd Radio Aktief relatief met rust gelaten. De blokperiode naderde en er werden geen programma's meer gemaakt. Ook tijdens de zomervakantie bleef het stil op 103,50 MHz.

Begin oktober 1979 werden de uitzendingen hervat. Enkel op maandag- en donderdagavond gedurende een anderhalf uur werden toen programma's gemaakt. Desondanks er ook wat muziek werd uitgezonden, bleven de reportages en magazines centraal. Radio Aktief hield op met bestaan in april 1980 omdat de medewerkers sceptisch stonden tegenover de plannen om de lokale radio te legaliseren. Zij waren er van overtuigd dat de wetgever het medium in handen van de politiek en de commercie zou gooien.

Affiches, pamfletten, persartikels en opnames uit die tijd worden bewaard in het Studentenarchief van de RUG, Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent. Hier volgen de twee pamfletten van februari 1979 en oktober 1979.

februari 1979

oktober 1979

Misschien bent u nog in bezit van opnames van de toenmalige programma's van Radio Aktief ? Neem dan contact op met vrijeradio.be per e-mail.

Het studentenblad Schamper nam een interview af kort een goede week na de eerste uitzending.

Radio Aktief

Radio Aktief

Met dank aan studentenblad Schamper, Dirk Pille en Geert Van Damme - Gandavum²

up mail

Radio Pand (Gent)

Radio Pand is ontstaan toen de Gentse burgemeester Placide De Paepe (CVP) bevel gaf tot een ontruiming van het Pand omdat het onbewoonbaar werd verklaard. De aanleiding hiertoe gaat terug tot 29 september 1978 toen de 75 huurders in Caermersklooster van de provincie hun huuropzeg hadden gekregen. Hierna werd het Pandinistisch Verblijvingsfonds opgericht dat allerhande acties ondernam. Wanneer in februari 1980 de stad Gent eigenaar werd, kregen alle bewoners op 29 juli 1980 een uitwijzingsbevel. Burgemeester De Paepe liet op een gewelddadige manier het Pand ontruimen. Dit optreden veroorzaakte een storm van protesten. Nog diezelfde dag manifesteerden een 400-tal mensen, gemobiliseerd door de tijdelijke strijdzender Radio Pand. Het was vooral Frey Sturtewagen die achter dit initiatief zat.

Met de dreigende uitdrijving van het Pand aan de Vrouwebroerstraat werd de apparatuur van Radio Toestel overgeheveld en werden de gebeurtenissen rechtstreeks uitgezonden. Hierop kwamen zoveel sympathiebetuigingen dat de initiatiefnemers niet anders konden besluiten dat er behoefte bestond aan een medium waarbij de mensen zich meer betrokken voelden dan bij de officiële, meestal onpersoonlijke zenders.

In mei 1991 gaf de raad van State de pandinisten wel nog gelijk door de onbewoonbaarheidsverklaring wegens onvoldoende gemotiveerd en procedurefouten te vernietigen.

up mail

Radio Toestel - 100,00 MHz - 100,30 MHz - 106,40 MHz (Gent)

Het idee van Radio Toestel is ontstaan in het voorjaar van 1979. Tommie Thienpont was de initiatiefnemer samen Patrick Cohen en Bob Driege. Tijdens een gesprek met Radio Capitale kregen ze te horen dat de eerste vereiste het vinden van een goede technicus was. Zo kwamen ze terecht bij Jacob D'Hollander die de eerste zenders bouwde. Er waren gesprekken met Radio Aktief, echter er werd nooit samengewerkt.

Over de naamgeving werd ook een avond vergaderd. De langst weerhouden naam die avond was Radio Kaboel omdat de invasie van de Sovjet-Unie in Afghanistan nog vrij actueel was. Omdat sommigen dit toch te politiek vonden, opperde iemand waarom niet gewoon te kiezen voor Radio Toestel. Dit werd redelijk vlug aanvaard, ook al omdat sommigen naar huis wilden omdat ze een programma op de Nederlandse TV niet wilden missen.

Met een ploeg van 11 mensen werd elke dag één uur uitzending verzorgd. Het was hoofdzakelijk muziek waarvan de eerste officiële uitzending op 3 maart 1980 om 18:00 was te horen op de frequentie 100,00 MHz.

Luister naar de opening van de eerste uitzending

Radio Toestel

De programma’s werden opgenomen in de studio aan de Coupure op de zolder bij de buren van Jacob d’Hollander. De opname gebeurde op een bandopnemer Revox 77 en werd dan overgetaped op cassettes. Met die cassettes ging men dan naar de zender die gedurende de eerste weken boven de platenzaak Music Man aan de Bagattenstraat stond opgesteld.

De eerste opstelling was heel primitief: een cassettespelertje was opgesteld op de trap en was verbonden met een lange kabel aan de zender. De zender was dan verbonden met de antenne die op of onder het dak stond opgesteld. Om het uur kwam iemand anders zijn cassette brengen en afspelen.

Daarna werd verhuisd naar de Overpoortstraat waar men onder de draaitafels van een café diende te kruipen om in de studio te komen. Vervolgens werd er verhuisd naar de Coupure boven toenmalig Café 17. Tenslotte werd er uitgezonden in de kelders van Vooruit. Vooruitstrevend als ze waren, werkte Radio Toestel toen al met een relaisverbinding. De eigenlijke zendmast stond op een bepaald moment boven op een flatgebouw aan de Groene Vallei.

De connectie met de RUG was er. Het accent bij Radio Toestel was gericht om een grote diversiteit aan muziek te brengen. Net zoals Radio Scorpio uit Leuven werd kritische-progressieve radio gemaakt dat hoofdzakelijk door de Gentse studenten werd beluisterd. Radio Toestel haalde de inkomsten om te overleven met de befaamde Toestelfuiven met het Toestel Sound System.

Nieuwe medewerkers werden aangetrokken. Dankzij hen werd de louter muzikale zender stilaan omgebogen naar een lokale informatieve radio. Voor een eerste domper op de vreugde zorgde de inbeslagname van vrijdag 16 mei 1980 toen veel kostbaar materiaal uit De Brug werd weggehaald.

Die eerste inbeslagname verliep hilarisch. Het was nog de tijd dat er via opgenomen cassettes werd uitgezonden. Patrick Cohen had zijn programma gestart en liep even naar de bakker. De BOB kwam toen net aan en viel het gebouw binnen, Ze renden de trap op en hoorden stemmen achter een gesloten deur. Ze bevielen om onmiddellijk open te maken. De stemmen, die uit de luidspreker kwamen van de geluidsinstallatie, konden de deur niet openmaken. De BOB beukte de deur in. Enkele minuten later kwam Patrick terug en werd ingerekend. Hij werd vergezeld naar zijn thuisadres. Daar werden enkele persoonlijke zaken in beslag genomen die hij nooit heeft teruggekregen. Daarna moest hij mee voor een uitgebreide verklaring in de Ridderstraat.

Radio Toestel saisi
Radio Toestel saisie - Le Soir - 20 mei 1980

De B.O.B. was de radio echter op het spoor en er werden de dagen daarvoor foto's genomen van al wie binnen en buiten ging. Dat was nogal een opdracht gezien het grote aantal studenten dat daar dagelijks over de vloer kwam. Nu werd een medewerker op een dag gesommeerd om naar het bureau van de B.O.B. te komen om meer uitleg te geven want zijn bordeaux-rood R4-ke stond meerdere keren op de foto. Daar werd hij ondervraagd door Adjudant Brock die maar niet snapte dat er een wezenlijk verschil was tussen Radio Toestel en Radio Aktief. Die ondervraging duurde vrij lang en beide zenders werden uitgebreid besproken, wat de verwarring alleen nog maar groter maakte. Tot op een gegeven moment de telefoon ging en de man opnam met : "Hallo met Radio Toe...euh, met Adjudant Brock!"

Op zaterdag 17 mei 1980 begon de ploeg meteen een noodzender voor te bereiden. Er werden actieprogramma's opgenomen en die werden continu 24u/24u afgespeeld op een zender geïnstalleerd op het dak van Home Boudewijn tot er een nieuwe locatie werd gevonden om de normale programma's verder te zetten.

Eén van de hoogtepunten op Radio Toestel was in juli 1980 toen de volledige veertien dagen van de Gentse Feesten op de voet werden gevolgd. De radio installeerde zich in een caravan van Vieze Mong die mocht worden gebruikt en werd geplaatst op het Sint Jacobsplein. De radio bracht verslag uit over de activiteiten, deelde de programmawijzigingen mee, raamde rechtstreeks het aantal toeschouwers, gaf de plaatselijke weersomstandigheden door en liet tussen dit alles vooral feestvierders en bezoekers aan het woord. De regionale uren van BRT2 Omroep Oost-Vlaanderen verdwenen tijdens die periode volledig in de mist.

Om erkend te worden werd de vzw Stadsmedia met ondernemingsnummer 421410461 opgericht op 9 april 1981

Tijdens de Gentse Feesten werd Radio Toestel nogmaals opgepakt.

Radio toestel in beslag genomen
De Gazet van Antwerpen 28 juli 1981

Tijdens de Gentse Feesten van 1981 was ook Radio Toestel terug aanwezig, ditmaal van boven café Ekkentu op de Vlasmarkt. Het contact met de zender, die stond boven Café 17 op de Verloren Kost, gebeurde via een vaste telefoonlijn.

Bij het begin van het academiejaar 1981-1982 was de radio er terug met volle moed mee begonnen. Radio Toestel zond toen iedere dag uit tussen 17.00 en 00.00 uur. Begin 1982 begonnen de programma's al vanaf 14:00.

Radio Toestel
Programmaschema januari 1982

Ondertussen werd koortsachtig gewerkt aan het uitbouwen van een stadsnieuwsredactie en wilde de radio een vertakte infrastructuur opzetten om een snelle doorstroming van informatie in twee richtingen mogelijk te maken. Er werd geëvolueerd naar een muzikale programmatie met een zo breed mogelijk publiek zonder te vervallen in een gezichtsloze, puur commerciële programmatie.

Ondertussen was het gerechtelijk apparaat milder geworden ten opzichte van de zender. Patrick Cohen meldde dat het leuk werd dat iedereen op het justitiepaleis ons op den duur kende en zelf met de zaak verveeld zaten. Patrick was toen met alle niveaus, van de onderzoeksrechter tot de Procureur Generaal, gaan praten met een uitgebreid dossier in de hand. Allen toonden ze veel begrip maar ze moesten anderzijds de wet toepassen. Toch zijn de pesterijen toen opgehouden. Op dat moment had het bestuur al beter contact met de BOB-inspecteurs die ook wel inzagen met wat voor banaliteiten ze zich moesten bezig houden ipv serieuze zaken. Op een gegeven moment kreeg Jacob d’Hollander een telefoontje van een BOB-er met de aankondiging dat ze ons moesten in beslag nemen en de vraag om te zorgen dat we hen wat nepgerief konden meegeven zodat ze hun baas konden content stellen.

Bij de start van het academiejaar 1982-1983 opende ook De Vooruit. Met De Vooruit werd al snel een overeenkomst gesloten dat Radio Toestel tijdens het academiejaar maandelijks een fuif of optreden zou inrichten in de concertzaal. Om deze zaal te bereiken moest men in de Lammerstraat een vrij nauw en steil straatje nemen, namelijk de Parijsberg. Het was in dat straatje dat Radio Toestel ook enkele lokalen mocht gebruiken. Er werd een studio en een secretariaatsruimte ingericht. Om de fuiven in goede banen te leiden werd Toestel Sound System verder uitgebouwd, dat ook kon worden ingehuurd.

Een van de legendarische fuiven die in 1983 in de concertzaal werd georganiseerd was "Jamafrika", een 'soundclash' tussen twee 'discobars', waar Tony Van der Eecken instond voor het reggaegedeelte en Bob Driege voor de Afrikaanse muziek. Wie de clash uiteindelijk won, weet niemand. Wat bij velen wel bleef hangen, was de intrede van Dj Bob Driege, die met afropruik en in het zwart geschminkt in ware Tarzanstijl aan een touw op het podium werd gekatapulteerd. Iedereen ging compleet uit de bol.

De radio telde toen ongeveer 80 medewerkers. De meesten onder hen waren studenten en draait alles nog volledig op basis van vrijwilligers. De publiciteit werd zowel gebracht voor progressieve organisaties als voor conservatieve organisaties. Zo kon je regelmatig reclamespots van de Kredietbank horen, hoewel deze niet bepaald geliefd waren in linkse kringen. Verder werden nieuwsberichten zelf samengesteld op basis van 4 kranten namelijk De Morgen, De Gentenaar, Het Volk en Het Laatste Nieuws voor het regionaal nieuws. Voor nationaal en internationaal nieuws werd teletext geconsulteerd. Dit gaf volgens het bestuur een ruimere nieuwsgaring dan de andere lokale radio's die zich over het algemeen aansloten bij één persagentschap.

Radio Toestel

Het bovenstaand schema dateert van mei 1983. De mix van informatie- en muziekprogramma's bleef behouden maar er was wel een serieuze uitbreiding van de nieuwsdienst. Tijdens de weekdagen was er een blok tussen 17:00 en 19:00 uur met vanaf 17:30 nationaal en internationaal nieuws, om 17:45 de kalender en vanaf 18:00 regionaal nieuws. Voor dit laatste onderdeel werd samengewerkt met de stadsredactie van de krant De Morgen die toen nog in Gent was gevestigd. In een kelderruimte van de redactiegebouwen in de Bagattenstraat bevond zich tevens een opnamestudio van Radio Toestel.

Radio Toestel
NRC Handelsblad - 11 maart 1983

Er kwamen ook cultuurprogramma's met een grote C op Radio Toestel. Dichter Jean-Paul Den Haerynck en Luc van Peteghem brachten tussen 1984 en 1988 zelfs een literatuurprogramma.

Toen reclame werd toegelaten werd onderzocht om dit toe te laten op de zender. Dat leidde tot eindeloze discussies tussen voor- en tegenstanders in de ledenvergaderingen. Er kwam uiteindelijk reclame, maar die bracht te weinig op om de uitbouw van een volwaardig radiostation te verwezenlijken. Medewerkers van de radio stonden normaliter in voor het maken van de spotjes om er voor te zorgen dat de vorm van de reclame in de sfeer van Radio Toestel bleef.

In dezelfde periode kreeg Radio Toestel een gunstig advies om erkend te worden ten gevolge van het decreet Poma wat leidde tot een voorlopige erkenning.

Het paradepaardje van de zender was toen wel de Toestel Top 50 Superieur die uitgezonden werd op zondag tussen 14:00 en 17:00. De lijst werd samengesteld door de medewerkers en de luisteraars en bestond uit zowel singles als elpees en alles wat zich daartussen en ernaast bevond. De presentatie was in handen van Gery Cabeke. Hieronder de lijst die uitgezonden werd op zondag 15 mei 1983.

Radio Toestel

Bij de erkenning kreeg Radio Toestel de frequentie 106,40 MHz toegewezen. De toenmalige voorzitter Jacob d'Hollander was daar in het begin niet zo gelukkig mee want dat betekende dat er 24 op 24 uur radio moest worden gemaakt. Daarvoor werden enkel programma's gemaakt tussen 8:00 en iets na middernacht.

Daarna is Radio Toestel door de zware financiële druk ter ziele gegaan in 1988.

Met dank aan studentenblad Schamper, Dirk Pille en Geert Van Damme - Gandavum²

up mail

Radio Vrijdag - 100,20 MHz - 100,40 MHz (Gent)

Nadat Radio Toestel in oktober 1980 de uitzendingen staakte, hebben enkele studenten en ex-medewerkers besloten om Radio Vrijdag op te richten. Zoals de naam doet vermoeden werd enkel op vrijdag uitgezonden en dit precies 24 uur lang. De programma's bestonden uit culturele informatie en programma's gemaakt voor en door minderjarigen. Er werd uitsluitend progressieve muziek gespeeld.

up mail

Radio Atlantis - 101,00 MHz (Gent)

In de Kleine Kerkstraat 47 te Ledeberg werd op 28 maart 1980 Radio Atlantis opgericht door Freddy Soetewey waar amusement centraal stond. Vanuit de Kleine Kerkstraat 47 werd uitgezonden op 101,00 MHz. Begin 1981 werd er dagelijks uitgezonden tussen 18:00 en 0:00. In het weekend werd de zender al vroeg in de morgen aangestoken. De programmatie bestond grotendeels uit meezingers en smartlappen. In het al dan niet plat Gents waren vaak telefonische groetjes te horen in de programma's. Het was trouwens redelijk moeilijk om telefonisch binnen te geraken tijdens de verzoekprogramma's. Medewerkers waren onder andere Fred met de Pet, Jimmy de Cowboy, Gerard Valkhof, Mike Power, Dick De Leeuw en Frans de Meyer. Er werd ook snel gestart met het brengen van reclameboodschappen.

Radio Atlantis kende ook verschillende inbeslagnames. Bij een inbeslagname op 12 september 1980 werd het echtpaar Steurbout gearresteerd. Toen werd de zender niet gevonden en werden de radio-uitzendingen snel hervat. Na de zevende inbeslagname heeft Radio Atlantis een protestautokaravaan georganiseerd.

Op 28 maart 1981 vierde de radio haar eerste verjaardag. De ganse dag werden hoogtepunten van het afgelopen jaar uitgezonden. In augustus 1981 werd de studio verhuisd naar de Langestraat 205. Vanaf dan zond Radio Atlantis dagelijks uit tussen 09:00 en 01:00. Overdag werd hoofdzakelijk non-stop muziek geprogrammeerd. 's Avonds waren er gepresenteerde programma's. 

Omdat de radio storingen ondervond van Radio Contact uit Brussel werd het vermogen opgevoerd van 20 Watt naar 70 Watt. Tot juni 1982 was Radio Atlantis de enige Gentse vrije zender. Dj’s als Caramba (William De Bruycker), Robbie de Jong (Willy De Roeck), Blacky (Dirk Cuepers), Jo De Coster (Daniel Hauterman), Troubadour (Patrick Baetsleer), Frans De Meyer, Ed De Lange (Eddy Fack), Fred met de Pet en Jimmy De Cowboy werden er razend populair.

Radio Atlantis werd erkend maar verdween vrij snel daarna.

Un radio-libriste arrêté à Gand
Le Soir - 17 september 1980

up mail

Radio Internationaal (Gent)

Radio Internationaal is ontstaan tijdens de zomer van 1980 en maakte programma's voor veertiger plussers. Er werd uitgezonden op zaterdag tussen 18:00 en 21:00. Een ex-Radio Mi-Amigo medewerker zou aan de basis hebben gelegen. De radio was redelijk goed te ontvangen buiten Gent. Een zelfgemaakte gezongen jingle met de woorden "Radio Internationaal, de zender waar muziek in zit" was om het uur te horen.

Bent u oud-medewerker van Radio Internationaal en herinnert u zich nog bepaalde details die interessant zijn om te publiceren. Laat het weten!

up mail

Radio Marina - 102,00 MHz (Gent)

Radio Marina was een initiatief van Rudy Moerman die eveneens was betrokken bij het zeezenderproject van Valère Broucke dat nooit van de grond is gekomen. De radio startte ongeveer gelijktijdig met Radio Atlantis en had ook een gelijkaardige programmatie. Op 12 september 1980 werd alles wat maar met muziek en uitzending te maken had, in beslag genomen. Het was toen al de derde keer dat er een inbeslagname plaats vond. Het inbeslaggenomen materiaal had een waarde van 500.000 BEF (12.500 €). De eigenaar werd samen met zijn vrouw en een medewerker voor 24 uur vastgehouden. Radio Marina heeft de erkenningsronde niet gehaald.

De studio was gevestigd in de Jozef Vervaenestraat 42 te Ledeberg.

Radio Marina

up mail

Vrije Radio Omroep Gent - 101,60 MHz (Gent)

In november 1980 startte Vrije Radio Omroep Gent met uitzendingen op 101,60 MHz in stereo. Men maakte programma's iedere zaterdag tussen 15:00 tot diep in de nacht. Het station was redelijk ver te ontvangen omdat er werd uitgezonden met 250 Watt. Deze omroep was een voortzetting van Radio Marina. Zo maakten Mike Moorkens, Prins Willem en Peter De Graaf deel uit van de ploeg. Men kon de radio bereiken via Postbus 34 te Wondelgem.

Een andere groep medewerkers van Radio Marina startte met Radio VROG. Eén van de verantwoordelijken was Rob De Doper.

Gand Saisies Radio pirates
La Libre Belgique - 19/05/1980

up mail

Radio Malinda - 102,50 MHz (Gent)

In de zomer van 1981 werd Radio Malinda opgericht in de omgeving van het Sint-Pietersstation. Er werd uitgezonden op de frequentie 102,50 MHz. De zender werd in beslag genomen en er werd gezocht naar een andere lokatie.

Om een kans te maken op een legalisatie namen de medewerkers contact op met Jacky De Waele, toen beter bekend als Zaki. Zaki was toen reeds in loondienst bij de krantengroep VUM en zorgde voor de samenwerking. De vzw Radio Gent werd opgericht en de naam van de radio-omroep werd veranderd in Radio Go wat stond voor Gentse Omroep. De radio werd ingericht in het café dat Zaki en zijn echtgenoot toen uitbaatten.

Radio Malinda

up mail

Radio Go - 103,20 MHz (Gent)

Radio Go is ontstaan uit Radio Malinda. Radio Go bestond eerst uit een verzameling van allerlei uiteenlopende programma's. De medewerkers bestond uit een deel van Radio Malinda. Tijdens de zomer van 1984 werd de VUM-radionieuwsdienst opgericht en werd op een professionele manier nieuws gebracht. De presentaties werden op een hoger peil gebracht. Het geheel werd ondersteund door het Hot Adult Contemporary format: populaire, toegankelijke muziek met een duidelijk profiel voor een doelgroep van 18 tot 44-jarigen.

Radio Go werd erkend in 1986.

Sydes NV was de innovatiemaatschappij van de krantengroep VUM die een substantiële participatie had verworven in de exploitatiemaatschappij van Radio Go begin 1995. Extern consulent David Daggelinckx kreeg de opdracht om het radiostation regionaal uit te breiden. Lokale informatie gebeurde toen op een georganiseerde manier en de muzikale programma's werden professioneel gepresenteerd.

Radio GO

Radio Go diende in 2003 een aanvraag in om erkend te worden als provincieradio. De radio was de enige kandidaat voor de provincie Oost Vlaanderen en kreeg die erkenning.

up mail

Radio Go - regionaal netwerk tussen 2003 en 2008 (Gent, netwerk)

vzw Radio Gent diende in 2003 een dossier in om regionaal te worden erkend. De erkenning werd verkregen en Radio Go mocht uitzenden over de ganse provincie Oost-Vlaanderen.

David Daggelinckx, die op zelfstandige basis als extern consultant werkte voor alle VUM-zenders, maakte er eerder een non-stop muziekomroep van ondersteund door de berichtgeving. De luistercijfers vielen tegen.

Radio Go

Sinds de decreetwijziging van 2 februari 2007 werd het voor regionale radio’s mogelijk om samen te werken. Een structuur met werknaam Vlaanderen 1 werd de voorlopige naam van de samenwerking tussen de provinciale radiostations in Oost-Vlaanderen, Antwerpen en West-Vlaanderen. Uitgeverijen Concentra en Corelio richtten die vennootschap samen op. In maart 2008 verenigden 4 van de 5 regionale radio-omroepen zich onder de merknaam Radio Nostalgie.

up mail

Radio 2000 - 101,80 MHz - (Ledeberg)

Radio 2000 begon uit te zenden in december 1980. De studio was gelegen in de Lededries 6 te Ledeberg en werd opgericht door Pierre Smeesters. Hij was vooral bekend als de organisator van enkele betogingen voor vrije radio in Gent.

Begin jaren 90 werd een tweede start genomen onder de naam Radio Airway. Eind jaren 90 veranderde de naam naar Studio EKZ. Er werd toen uitgezonden op 105,70 MHz.

Radio 2000

Radio 2000

up mail


Radio Plus - 100,00 MHz - 106,00 MHz - 102,80 MHz - 107,70 MHz (Gent)

In oktober 1982 was Radio Plus voor het eerst te horen op de Gentse FM-band. Volgens de toenmalige voorzitter Bart Van Den Driessche was er dringend behoefte aan een station dat correct Nederlands taalgebruik zou hanteren. Op andere radio's was dialect en Hollands schering en inslag. Omdat de nodige ervaring ontbrak bij de medewerkers, werd beroep gedaan op de medewerking van Radio Seven uit Zellik bij Brussel. Zij zorgden voor een lokatie en het nodige materiaal.

Tijdens die periode was het radiostation te ontvangen over praktisch gans Oost Vlaanderen. Een inbeslagname liet dan ook niet lang op zich wachten. Radio Plus verbrak direct de relatie met Radio Seven toen het duidelijk werd dat het de bedoeling was om een netwerk te starten. Radio Plus besefte dat dit zeker nadelig zou zijn om de erkenningsronde te halen.

Om erkend te worden werd de vzw Radio Plus met ondernemingsnummer 424055492 op 2 december 1982 opgericht.

Radio Plus verhuisde toen naar de Peperstraat 2 in het centrum. In een grote ruimte werd achteraan links een studio geïnstalleerd. De scheiding tussen techniek en presentator werd verwezenlijkt met een plaat uit plexiglas.

Er werd een eigen ploeg medewerkers uitgebouwd rond een kleine kern Gentse disc-jockeys die eerder bij Radio Seven hadden gewerkt. Op 9 april 1983 startte de nieuwe Radio Plus met een strikt zendvermogen. Af en toe werd een drive-in show georganiseerd of een mobiele studio geïnstalleerd. Het resultaat was dat het station goe werdd beluisterd.

Het radiostation werkte samen met de vzw van Radio Allowin. Zo had Ziekenzorg, een organisatie van de Christelijke mutualiteiten, een verzoekprogramma op vrijdag- en zondagochtend. Het programma werd eveneens verspreid op het interne radionet van enkele Gentse hospitalen.

Radio Plus

In 1996 ging het financieel niet meer zo goed met Radio Plus en werd de frequentie overgenomen door de beheerders van Radio SIS Gent. Philippe Persoons van Radio Scoplia uit het Brabantse Haacht werd gevraagd om de radio nieuw leven in te blazen. Dit lukte niet en de zender werd uitgezet.

Radio Plus werd op 9 september 1999 gehuisvest op in de Nekkerputstraat 150, hetzelfde adres van Radio SIS. Josiane Desmecht werd voorzitster. De zender en zendmast werden geplaatst op een woonblok aan het Rabot. Nonkel Frans die een dansprogramma had bij Radio SIS werd aangesteld om te zorgen voor de programmatie. Radio Plus werd vijf jaar lang een hardcore dance-zender en kreeg de naam Danceradio Plus.

Vervolgens werd er een overeenkomst gesloten met VMMa om de programma's van Radio Mango te verspreiden. In 2002 toen Radio Mango ophield te bestaan werden non-stop eighties en ninetees classics geprogrammeerd.

In 2003 kreeg Radio Plus een hoogvermogenfrequentie toegekend op de frequentie 102,80 MHz. De programmatie werd vervolgens geruild met de programmatie van Radio Zen. Radio Plus was vanaf toen te horen op de frequentie 107,70 MHz.

Op 29 januari 2011 werd Bruno Heyndrickx de nieuwe voorzitter van de vzw. Op 9 april 2016 werd de benaming van de vzw veranderd in ZEN FM. Bruno nam ontslag op 30 december 2016 en werd vervangen door Frank Van Passel.

Radio Plus werd op vrijdag 1 december 2017 terug 9 jaar erkend op het frequentiepakket Gent 107,70 MHz - Merelbeke 106,80 MHz. Op 4 januari 2018 meldde Bruno Heyndrickx van Topradio dat er een overeenkomst was met Radio Plus. Topradio greep naast een netwerkpakket en was vanaf 4 januari 2018 te horen op de pas erkende frequenties van Radio Plus. Die overeenkomst werd geannuleerd toen Topradio het frequentiepakket kreeg van netwerkradio Hit.

Op 10 augustus 2018 werd Eveline De Smet de nieuwe voorzitter van de vzw. Op 31 maart 2021 werd Marc Ysenbrandt de nieuwe voorzitter en verhuisde de zetel naar Gentbrugge. Twee jaar later verhuisde de zetel naar Roeselare.

up mail


Radio Free - 103,55 MHz - 105,30 MHz - 105,70 MHz (Gent)

Op 24 februari 1983 werden de statuten van vzw Free ingediend. Bedoeling was zo snel mogelijk met een degelijk popstation voor de stad Gent te starten. In juli 1984 begonnen de uitzendingen van Radio Free. Gedurende de eerste drie maanden werd er non-stop gedraaid. De studio's waren gevestigd in een woonblok gelegen in de Afrikalaan/Scandinaviëstraat te Gent. De antennes werden op het dak gemonteerd.

Radio Free

Luister naar een jingle gemaakt door Dirk De Vries die de testuitzendingen aankondigt

Luister hier naar een jingle gemaakt door Serge Haderman die de testuitzendingen aankondigt

Vanaf 6 oktober 1984 is men gestart met gepresenteerde programma's. Het was de KMO Aktim BVBA, gedirigeerd door Alfred Blokhuizen (Dirk De Vries), die de radio beheerde. Deze KMO maakte ook syndicated programs voor de Antwerpse Radio Annick en 24 andere radio's.

Sinds van bij het begin werd er gewerkt met een format in plaats van radioprogramma's. Tijdens de week werd er geopteerd om een adult contemporary format te brengen.

De programmatie tijdens het weekend zag er anders uit. Toen werd de luisteraar meer betrokken tot de radio. Zo was er op zondagvoormiddag een niet zo eenvoudig spelprogramma gebracht door de zanger Danny Sinclair. Robbie De Jong organiseerde een radio-zoektocht waarbij de luisteraar op zoek moest gaan naar een in Gent verborgen schat. Deze originele spelformules kenden toen een ongelooflijk succes. In het voorjaar 1985 heeft een onderzoeksbureau vastgesteld dat Radio Free de drukst beluisterde vrije radio was. Radio Free was reeds vanaf toen ook winstgevend.

Radio Free mocht ook een podium opstellen aan de Veldstraat tijdens de Gentse Feesten. Er waren optredens van Vlaamse en buitenlandse artiesten die hun nieuwe single kwamen promoten. Verder was er een dagelijkse hamburgerwedstrijd gesponsord door de nabijgelegen McDonalds. De programma's werden opgenomen en programmaleider Rudy Mortier reed op en neer met de tapes tussen het podium en de studio zodat ze twee uur later op de radio waren te horen. Een straalverbinding opstellen was toen nog streng verboden. Ook was er een promotieteam die zelfklevers uitdeelde.

Bekijk hier enkele foto's om en rond de studio en om en rond Gent tijdens de periode 1984-1986. foto1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Radio Free met Nadine Vanhoecke

Terwijl men op het stuk van de commerciële televisie maar....

Bericht: Het Laatste Nieuws - 5 februari 1986

bezoek Guy Verhofstadt
Bezoek van Guy Verhofstadt, toen Minister van Begroting, bij Radio Free tijdens de zomer van 1985.
Op de foto vlnr. Alfred Blokhuizen, Paula van Dam, Guy Verhofstadt, Kris van Uffelen (vennoot Aktim) en Geert Versnick (voorzitter vzw Free).

Radio Free - sticker 1985-1989

In 1989 werden de aandelen van de KMO overgelaten aan Luc De Coster. Veel trouwe medewerkers stapten redelijk snel op na zijn komst. De programma's van Radio Free stopten ongeveer 2 jaar later. Dit was opmerkelijk want toen Alfred Blokhuizen stationmanager was, draaide het station al 3 jaar met winst.

De vzw werd op 17 september 2003 overgenomen door Frank Leysen die in Gent startte met Crooze FM. Op 19 december 2003 werd een nieuwe erkenning behaald. Op 16 september 2013 werd de vzw ontbonden.

up mail

Radio Superstar - 102,30 MHz - 107,70 MHz (Gent)

Gerard Valkhof had eerst een radioprogramma bij Radio Atlantis. Na een interview met de krachtpatser John Massis werd besloten om samen een eigen radiostation op te starten. Het motief voor het opstarten van een radiostation was dat volgens hen in Gent geen enkele radio te beluisteren was die kwaliteit bracht. John Massis had reeds enkele keren gemeld op de BRT dat het volk meer recht zou moeten hebben op vrije meningsuiting. In een café ergens in West Vlaanderen kon het tweetal voor 50.000 BEF twee platendraaiers, een cassettedeck, een mengpaneeltje en een 5 Watt-zender op de kop tikken. Het beginkapitaal werd door John Massis voorgeschoten die ook financieel verantwoordelijk was in de beginperiode.

De allereerste testuitzending was op 10 oktober 1980. Men vertelde toen dat Uw Gentse Vrije Radio vanuit Brussel uitzond. Om het de speurders van de toenmalige RTT nog wat meer te misleiden werd een postbusadres te Ruislede opgegeven, namelijk Postbus 80 te 8080 Ruislede. Het was tevens ook de naam van een programma op de omroep. Als benaming werd Radio Superstar gebruikt, hoogstwaarschijnlijk geïnspireerd op het toenmalige TV-programma Superstars.

Radio Superstar

Na enkele tests te hebben gedaan op frequenties zoals 100,00 MHz en 101,00 MHz werd vanaf 1981 definitief gekozen om het signaal te verspreiden via 102,30 MHz. Radio Superstar bleef uitzenden op deze frequentie tot de legalisatie er aan kwam op het einde van de jaren tachtig. Daarna werd de frequentie 107,70 MHz gecoördineerd voor de radio.

Vanaf eind oktober 1980 werd op woensdag en donderdag tussen 18:30 en 21:00 uitgezonden. De eerste medewerkers waren meestal vrienden en familieleden. Ook zanger Moustache was te horen op de radio.

De zendantenne werd op het balkon op de 17de verdieping van een appartementsgebouw gemonteerd. Daardoor was Radio Superstar toen enkel in het zuidelijk gedeelte van Gent goed te ontvangen. Gedurende een korte tijd was de naam dan ook Radio Superstar Drongen.

eerste studio

eerste studio

Radio Superstar kende ook heel wat moeilijke periodes. Reeds in 1980 nam de toenmalige RTT de 5 Watt zender in beslag. In december 1982 werd de toen aangeschafte kristalgestuurde 50 Watt Pascal-zender even verzegeld omdat de luchtvaartband werd gestoord maar enkele dagen later werd de zender terug vrijgegeven.

John Massis voor zijn woning

Luister naar een jingle (1981)

In 1982 meldde stichter John Massis om een TV-station te beginnen. De pers werd aangeschreven en Radio Superstar werd toen prompt omgevormd tot Radio Televisie Superstar (RTS). Televisie-uitzendingen zijn er echter nooit geweest en het leek meer een Massis-stunt te zijn om zijn radiostation en zichzelf in het nieuws te brengen. Toch bleef het station nog een tijdje onder de benaming RTS uitzenden.

RTS

Eind 1982 werd besloten om terug met de benaming Radio Superstar programma's te maken en de frequentie 102,30 MHz werd toen gedeeld met Radio One. Radio One gebruikte dezelfde infrastructuur en maakte radio voor de jeugd. Alzo werden de onderhoudskosten van zender, antenne en studio's gedeeld. Radio Superstar verzorgde de uitzendingen van 7:00 tot 19:00uur. Radio One nam de resterende 12 uur over.

Om erkend te worden werd de VZW Superstar met ondernemingsnummer 422940487 opgericht op 27 mei 1982.

Om een erkenning te bekomen werd in januari 1983 gevraagd om een dossier met de gebruikte apparatuur en een lijst van de medewerkers op te stellen. Dit bleek echter volgens de beheerraad een valstrik te zijn want alle medewerkers kregen toen een PV Pro-Justitia en werden veroordeeld tot een geldboete en zes maanden voorwaardelijk wegens etherpiraterij.

In 1983 kregen 370 lokale radio's waaronder Radio Superstar een gunstig advies tot erkenning die door de overheid moest worden geëvalueerd.

Op 1 januari 1986 werd Radio Superstar uiteindelijk erkend op de nieuwe frequentie 107,70 MHz.

Het aantal medewerkers nam af. Er moest worden gezocht naar een oplossing.

In 1987 tekenden Radio One en Radio Superstar een samenwerkingscontract met Radio SIS. Na het faillissement van de keten besloten Radio One en Radio Superstar hun eigen weg in te slaan. Er volgde toen gedurende vijf jaar een moeilijke periode voor Radio Superstar omdat ongeveer de helft van de medewerkers en vertegenwoordigers aansloten bij Radio One die de naam Radio SIS bleef gebruiken. Deze zender richtte zich toen tot dance-music.

De inkomsten van Radio Superstar waren in het begin afkomstig van lidkaarten en Drive-In Shows. Er was toen wel steeds een groothandel te vinden die in ruil voor het vernoemen van de naam op de radio financiële steun gaf. Jaarlijks werd er een groot fanbal georganiseerd met een groot eetfestijn en optredens van bekende artiesten in Hotel De Lourdes. Er werden ook activiteiten georganiseerd zoals autozoektochten, wandeltochten, fietstochten, playback- en soundmixwedstrijden, sportevenementen, enz.... Ook werden allerhande acties georganiseerd zoals Mensen Helpen Mensen. Dit was een geldinzamelactie voor mensen uit de regio die het financieel moeilijk hadden. Deze actie had met groot succes zes maal plaats gevonden.

Het Radio Superstar-avondfeest was ook een stunt op zichzelf.

Tijdens de januaristorm begin jaren negentig brak de dertig meter hoge zendmast af. Alleen de antennekabel hield de afgeknapte mast vast over de rand van het 50 meter hoge appartementsgebouw. Het bestuur koos toen voor een stormbestendige opstelling en verhuisde de zender en antenne naar een appartementsgebouw aan de watersportbaan. Deze opstelling werd tot het einde gebruikt. De link tussen zender en de studio werd verwezenlijkt door een gehuurde audio-telefoonlijn.

Ondertussen werd het uitzendschema uitgebreid naar een dagprogrammatie van 8:00 tot 20:00. De toenmalige medewerkers waren toen Erwin De Gooyer, Bobby James, Frans Van Damme, Frans Babbelaar, Lily Castel, Koen Crucke, Jan Geysen, Jan Theys en vele anderen. Later kwamen er ook nog enkele vrouwelijke stemmen bij die later zelfs de meerderheid haalden. Radio Superstar mag zeker de naam dragen van de enige Vlaamse vrije radio die op een moment meer vrouwelijke medewerkers telde dan mannelijke medewerkers.

In 2003 werd de frequentie een tweede maal gedeeld. Studentenradio Urgent.fm gebruikte de avond- en nachturen. Deze samenwerking duurde tot wanneer Radio Urgent.fm zijn eigen frequentie kreeg toegewezen in 2004.

Begin juli 2003 was Radio Superstar nog de enige overblijvende volledig onafhankelijke stadsradio van Gent. Het bestuur besliste toen om de radio te vernieuwen. Na jaren met de slogan "Je hoort van ons elke dag" door het leven te gaan, was het begin van de grote vakantie een ideaal moment om het eindelijk allemaal eens over een andere boeg te gooien. Er werd toen beslist om de slogan "De kracht van muziek" te gebruiken.

Radio Superstar

Ook de programmatie werd aangepast. Radio Superstar werd tijdens de week 'De Nieuwsradio'. De hele dag door was er non stop muziek met een 4-tal nieuwsflitsen per uur uit binnen- en buitenland te horen. Tussen 12:00 en 13:00 was er Middagpauze met Gents Nieuws en tussen 13:00 en 16:00 presenteerde John Van Den Driessche het programma De Kracht Van De Middag, een programma boordevol nieuws, items, prijzen en muziek. In het weekend waren er van 's morgens vroeg tot middernacht live programma's te horen gaande van oldies op zondagmiddag, dance op zaterdagavond, uptempo op zaterdagavond en holebi programma's op zondagavond. Er werd tevens een nieuw jinglepakket aangekocht. Zowat 80% van de oude jingles werden toen definitief geklasseerd.

Luister naar een enkele jingles

Radio SuperstarEchter op zondag 19 april 2004 was het gedaan met Radio Superstar. Eerst was men van plan om de naam te veranderen in Sun FM. Maar de heersende crisis hadden de inkomsten van de laatste maanden zodanig bepaald met als gevolg dat er snel werd gezocht naar een nieuwe radiopartner. Na een “laatste uur”  begon om 12:00u de programma’s van MaevaFM . Enkel een technicus bleef om alles draaiende te houden. Bij de nieuwe erkenningsronde kreeg de radio de frequentie 104,90 MHz toegewezen. Echter de samenwerking met MaevaFM was van korte duur en het bestuur besloot de definitief om de stekker uit te trekken.

Luister naar de aankondiging Rado Maeva

Op 22 juni 2004 werd de VZW overgelaten aan Christophe Moens, Erwin Ketels en Nathalie Bomeré. Eerst was het programma van Cool FM te horen. Op 18 januari 2010 werden nv CFM en Marc Peersmans de nieuwe beheerders van de vzw. Op de radio werd het programma vervangen door Hit FM.

Radio Superstar in Gent was de laatste onafhankelijk radio in Gent en was een begrip in de radiowereld. Het radiostation draaide steeds op eigen krachten. Radio Superstar evolueerde van een familieradio naar een nieuwsradio waar de muziek werd afgewisseld met nieuws, weer en sport.

Met dank aan Johan Van Vlaanderen & Erwin De Smeytere.

O.a. heel wat meer foto's kunnen worden bekeken op de website www.radiosuperstar.be

up mail

Radio One - Radio SIS - 102,30 MHz - 102,80 MHz (Gent)

Eind 1982 deelde Radio One een frequentie met Radio Superstar. Radio One maakte radio voor de jeugd dagelijks tussen 19:00 en 7:00. De omroep kreeg tijdens de erkenning een volledige frequentie en begon programma's te maken met de naam Radio SIS omdat het daarvoor was aangesloten tot het gelijknamig netwerk. De radio werd ondergebracht in de Nekkerputstraat 148 te Gent.

In 1996 werd Radio SIS opgenomen in het netwerk Topradio.

Luister naar een jingle

 

up mail

Topradio - 102,80 MHz - 99,40 MHz - radionetwerk (Gent)

Topradio is een radionetwerk en is ontstaan toen de beheerraad van Radio SIS diverse vzw's van radio's overnam, onder andere die van Alpenradio uit Brugge, Radio Gemini uit Kortrijk en Radio Fantastiek uit Brussel. Tussen 1994 en 1996 werd Dansradio Vlaanderen gebruikt als gemeenschappelijke benaming.

In 1996 werd de benaming veranderd naar Topradio. De hoofdstudio bevond zich in de Nekkerputstraat 148 te Gent. Het netwerk werd geleidelijk aan uitgebreid. De filialen kregen toch nog een bepaalde vrijheid om hun playlisten aan te passen.

Topradio

In 1998 werd een overeenkomst getekend met de VMMa (Medialaan, nu DPG Media). De VMMa had al geruime tijd ambities om te starten met een landelijke radio. De livestudio werd opgericht in het VTM-gebouw in de Medialaan 1 te Vilvoorde. Negentien uur per dag werden programma's gemaakt in Vilvoorde. De overige vijf uur werd lokaal ontkoppeld door de aangesloten stations. Hierdoor moest Topradio een meerwaarde betekenen door het brengen van regionaal nieuws. Het VMMa-netwerk is gestart op 21 november 1998 op de volgende radio's:

Bij de opstart van Topradio was het netwerk niet te beluisteren in de provincie Limburg omdat er geen radio's waren die wilden samenwerken.

Topradio is trendsettend, open en positief, hitmuziek alom, met een hoofdbrok aan ‘dance music’. De doelgroep is 15 tot 35 jaar of al wie jong en dynamisch door het leven gaat.

De programmaverantwoordelijke werd Peter Hoogland. Hij zou worden opgevolgd door Bart-Jan Depraetere, Bjorn Verhoeven en Nicolas Vanderbist.

Het best beluisterde programma werd "Het Land van Hoogland" door Peter Hoogland. Het programma is ontstaan tijdens de ontkoppeling van Topradio Antwerpen en kende daar een groot succes. Iedere avond van de week kon de luisteraar naar de studio bellen om te praten over één bepaald onderwerp. Het radioprogramma werd ook live op Kanaal 2 gebracht. Het was toen trouwens de eerste keer dat een radioprogramma simultaan op TV werd uitgezonden. Het was ook het eerste programma die experimenteerde met een SMS-dienst.

Tijdens de gloriedagen telde dit programma meer dan 100.000 luisteraars. Er werden ludieke acties ondernomen zoals Reclam opt Exam waar het bedoeling was om Het Land te vermelden op elk examen. Ook was er de frustrerende fietskettingactie waarbij willekeurige fietsen werden afgesloten met een cijferslot. De code werd dan meegedeeld tijdens het radioprogramma.

(noot van een medewerker van de redactie: op een avond wilde ik terugkeren van kantoor naar huis. Ik stelde vast dat mijn fiets was afgesloten met een vreemd cijferslot. Mijn fiets stond in de afgesloten parkeergarage dus ik gebruikte nooit een fietslot. Een vraag bij de security loste het mysterie niet op. Er zat niets anders op door alle cijfertjes te proberen. Gelukkig was de combinatie ergens in de honderd, dus na een tiental minuten was het slot open. Het zou dus kunnen dat een collega medewerker van het bedrijf mij een loer wilde draaien in opdracht van Peter Hoogland)

Het Land van Hoogland werd gezien als een plek waar vertrouwen heerste, ondanks het feit dat er uitgesproken, soms heel grof werd gereageerd. Op een bepaald moment kreeg Peter een telefoon van een jongen die werd misbruikt. Hij is met dat interview naar de politie getrokken.

Toen Peter Hoogland de resultaten van een enquête betreffende de invloed van zijn programma op de jeugd te zien kreeg, besliste hij te stoppen in september 2000. Hij besefte dat het op een bepaald moment fout zou kunnen lopen.

Luister naar de intro Het Land van Hoogland.

Luister naar de inleiding van de holebiweek.

Luister Mark Holemans op Topradio.

JimTVIn januari 2002 liet de directie van VMMa weten dat het tevreden was met de overeenkomst met TOPRadio en wilde daarmee doorgaan. Echter eind september 2002 meldde de VMMa dat TOPRadio zou worden veranderd tot JIMfm. De luistercijfers van Topradio vielen eerder tegen. VMMa wilde met JIMFm een radioplatform aanbieden aan het publiek 12-18 jaar. Het toen pas opgestarte Q-Music richtte zich meer op 18-35 jaar.

Meerdere filiaalhouders hadden reeds in het verleden gemeld dat ze in de steek werden gelaten door de komst van Q-Music. VMMa dacht toen de oplossing te hebben gevonden door één sterk merk uit te bouwen dat zou worden gesteund door een gezamenlijke marketingaanpak en een gerichte programmatie voor een gelijkaardige doelgroep. JIMfm zou JIMtv aanvullen op de FM-band.

Bruno Hendrickx, toen eigenaar van een zestal belangrijke frequenties, was niet van plan om het concept JIMfm te brengen. In het verleden had de Gentse frequentie meerdere malen het signaal uit Vilvoorde ontkoppeld omdat het format niet meer in overeenstemming was met wat de Gentse luisteraar verwachtte. Bruno ging door met Topradio op zijn frequenties omdat de merknaam bovendien ook nog zijn eigendom is.

Op 26 februari 2003 besliste VMMa om het project Jim FM niet te laten doorgaan. Enkel de landelijke commerciële zender Q-Music werd vanaf toen nog uitgebaat door het departement radio van de VMMa. Bruno Heyndrickx, eigenaar van SIS-Gent (102,80 MHz) en een twintigtal andere filialen uit hoofdzakelijk grote steden gingen toen door met het vernieuwde Topradio. De gemeenschappelijke studio werd terug ingericht in de Nekkerputstraat te Gent.

Voor programmamedewerker Youri Beaumont was de knip met Vilvoorde een verademing. De draad kon terug worden opgenomen waar die in 1998 werd achtergelaten. Het station kon terug op zelfstandige basis beslissen welke muziek zou worden geprogrammeerd. Tijdens de VMMa-periode waren er soms lange discussies over wat dan niet op de radio moest worden gebracht.

Bepaalde lokale filialen mochten enkele uren ontkoppelen omdat dit voor hen een meerwaarde was.

Tijdens de erkenningsronde 2003 kregen de Topradio frequenties in Kortrijk en Brugge een betere frequentie met meer vermogen.

Norkring beheert de DAB+-uitzendingen in België. Om het signaal van een radio nationaal te verspreiden vroeg Norkring toen 120.000€/jaar. Topradio ging in op dit aanbod en was toen eveneens te beluisteren op DAB+.

TOPRadio op DAB+

In 2018 werden nieuwe erkenningen toegekend. Kandidaten konden een dossier indienden voor 4 netwerkpaketten. Topradio stelde zich enkel kandidaat voor netwerk 3. Op 15 september 2017 kreeg de radio te horen dat het niet werd erkend. De omroep startte meteen een onlinepetitie om Topradio in de lucht te houden. Ook werd een crowdfunding georganiseerd die 100.650 € opbracht, genoeg geld om de DAB+-factuur te bekostigen voor het jaar 2018.

TOPRadio moet blijven

Op 4 januari 2018 meldde Bruno Heyndrickx van Topradio dat er een overeenkomst was met Radio Plus. Topradio was vanaf 4 januari te horen op de pas erkende frequenties van Radio Plus. Die overeenkomst werd geannuleerd toen Topradio even later het frequentiepakket kreeg van netwerkradio Hit.

TOPRadio op Radio Plus

De reclameregie voor Topradio werd sinds de zomer van 2019 verzorgd door DPG Media.

In het voorjaar van 2020 kocht Topradio de oude watertoren en de omliggende grond in Zwijnaarde om er onder andere de studio onder te brengen. In de Nekkerputstraat werd het te krap. Eveneens was het de bedoeling om kantoorruimte te bouwen rond de watertoren. De studio's werden uiteindelijk verhuisd naar Hurstweg 8 te Gent. Er waren problemen met vergunningen om het project te realiseren.

Op 25 augustus 2020 werd een partiële splitsing van de Topradio NV gerealiseerd. De bedrijfstak ‘terreinen en bedrijven’ werd vanaf dan beheerd door BV Top Digital. Het ging om een onroerend goed gelegen in Zwijnaarde. Op die datum nam ook Youri Beaumont ontslag uit de NV.

Op 31 maart 2021 namen Bruno Heyndrickx en Anne Vertongen ontslag uit Topradio NV. Zij werden vervangen door Peter Huyghe en Filip Ysenbrandt. De vennootschap Hellohelloradio.com BV bezit 100% van het kapitaal van Topradio NV. De holdingvennootschap TWICE industries BV bezit 100% van het kapitaal van Hellohelloradio.com BV. Peter Huyghe en Filip Ysenbrandt bezitten elk 50% van het kapitaal van TWICE industries BV.

Op 31 maart 2023 zocht Topradio naar investeerders. Via Winwinner werd gezocht naar maximum 250.000 € om de verdere uitbreiding van het FM-netwerk te financieren en nog extra online-producten te lanceren. Er was de keuze tussen een crowdlening of een winwinlening. De fondsen die in het kader van dit aanbod werden opgehaald, dienen voornamelijk om de vooropgestelde groeiplannen van Topradio te financieren. De groeiplannen bestaan uit een uitbreiding van het distributienetwerk. Concreet investeert Topradio in extra zendapparatuur voor 5 locaties. Daarnaast is een extra freelance medewerker nodig voor de digitale radiostations en bijkomende investeringen in soft- en hardware om de digitale uitbreiding te versnellen.

pdf Informatienota WinWinlening Topradio nv - 31 maart 2023 - Informatienota Crowdlening Topradio nv - 31 maart 2023

Er werd 229.000 € opgehaald dankzij 104 investeerders.

up mail

Radio Roeland - 104,00 MHz - 103,80 MHz (Gent) tussen 1981 en 2007

De vzw Radio Roeland werd opgericht in 1981. De statuten werden ingediend op 18 maart 1982. Toen in mei 1982 een decreet verscheen dat vrije radio's zouden worden erkend, diende de vereniging een dossier in en kreeg een gunstig advies. Radio Roeland was in de stad Gent de enig omroep die niet heeft uitgezonden voor de erekenningsronde.

Het verzorgen van de lokale informatie was prioriteit nummer één. Vandaar dat de naam Roeland werd gekozen, afgeleid van klokke Roeland, de stem van Gent, die vroeger het wel en wee verkondigde over Vlaanderen. Een groep van 60 vrijwilligers werd onderverdeeld in verschillende redacties.

Pas in mei 1984 startten de uitzendingen. Radio Roeland installeerde de antenne op het dak van de zetel van de Europabank. De studio werd geïnstalleerd op de bovenste verdieping. Deze bankinstelling financierde ook het programmablad Roeland Klept dat reeds in 1983 werd uitgegeven.

Radio Roeland

De leden van de redactie volgden in Gent en onmiddellijke omgeving persconferenties en hoorzittingen, brachten verslag uit over de gemeenteraad en commissievergaderingen, maakten reportages en interviews, volgden de feiten op en zorgden voor rechtstreekse uitzendingen bij grote en minder grote evenementen.

Later werd een kleine studio in het stadhuis van Gent geïnstalleerd. Iedere dinsdag werd die bemand en luisteraars konden toen vragen stellen aan schepenen en burgemeester. Deze werden beantwoord en uitgezonden. De radio noemde zich de echte stadsradio van Gent omdat het een eigen nieuwsredactie bezat en tevens deed aan rechtstreekse sportverslaggeving vanop voetbalwedstrijden uit de provinciale klasse.

Radio Roeland had ook veel aandacht voor ontspanning en cultuur. Elke week nam Frank Peers een kijkje bij de verschillende theatergezelschappen en besprak hij de nieuwe films die toen in de bioscoop speelden. Johan Dhaene ging telkens op zoek naar Gentenaars die in de belangstelling stonden en hield ze voor een gesprek in zijn programma "Pliets Plets Live". Radio Roeland was ook vaak live te horen vanop diverse evenementen. Dat was bijvoorbeeld het geval tijdens de Gentse Feesten en de Zesdaagse in het Kuipke.

Radio Roeland programmarooster 2003
Programmarooster in 2003

Radio Roeland - Gentse Feesten 2001 Radio Roeland - Gentse Feesten 2001 Radio Roeland - Gentse Feesten 2001 Radio Roeland - Gentse Feesten 2001 Radio Roeland - Gentse Feesten 2001 Radio Roeland - Gentse Feesten 2001 Radio Roeland - Gentse Feesten 2001 Radio Roeland - Gentse Feesten 2001

Radio Roeland - Gentse Feesten 2001 Radio Roeland - Gentse Feesten 2001 Radio Roeland - Gentse Feesten 2001 Radio Roeland - Gentse Feesten 2001 Radio Roeland - Gentse Feesten 2001 Radio Roeland - Gentse Feesten 2001 Radio Roeland - Gentse Feesten 2001 Radio Roeland - Gentse Feesten 2001
Enkele sfeerbeelden van Radio Roeland tijdens de Gentse Feesten editie 2001

De omroep werd in het begin van de 21ste eeuw overgenomen door NV Vloram, de dochteronderneming van de Vlaamse Uitgeversmaatschappij (VUM). Samen met Radio Go werd dezelfde studio gedeeld in het gebouw van regionale televisie AVS.

Net voor de uitreiking van de nieuwe erkenningen in 2003 is Radio Roeland gestopt met het brengen van rechtstreekse programma's. Druppelsgewijs verlieten de programmamakers de radio. Volgens Kenneth De Buck was dit omdat er onzekerheid was over het nieuwe frequentieplan.

Bij de erkenningsronde van 2003 kreeg Radio Roeland een 2kW frequentie toegekend op de frequentie 103,80 MHz. Desondanks de goede frequentie werden begin 2004 alle gesproken programma's geschrapt. De VUM geloofde niet meer in regionale radio en ging zich terug vastpinnen aan hun core business en dat was print.

Op 19 juli 2007 nam Philippe Vangerven van Radio City Music de vzw over.

Radio Roeland

up mail

 

Radio Roeland - 106,40 MHz - 103,80 MHz (Gent) tussen 2017 en 2018

In april 2017 kwamen verschillende oud-medewerkers samen en met de hulp van een externe investeerder werden de handen in elkaar geslagen om Radio Roeland te doen herrijzen op de huidige frequentie van Stadsradio Gent 106,40 MHz. Burgemeester Termont en de schepenen De Clercq en Peeters mochten het eerste officiële plaatje draaien op maandag 24 april 2017 om 13.30. Oudgedienden Edwin Plasschaert en Johan Dhaene namen weer plaats achter de microfoon, naast andere medewerkers die een programma verzorgden. Het enthousiasme was groot toen Radio Roeland na 10 jaar terug kwam.

In 2018 werd samengewerkt met Stadsradio Vlaanderen dat in Gent is te beluisteren op 103,80 MHz. Er werd nog live uitgezonden op evenementen maar niet meer onder de naam Radio Roeland. Tevens werd een studio geïnstalleerd in een hotel waar enkele uren per week programma's werden gemaakt.

up mail

Radio Onyx - 100,50 MHz (Gent)

Radio Onyx omschreef zich als een familieradio en zond uit in Ledeberg. Onder andere Geert De Meyer en Pascal Van Geem hebben radioprogramma's verzorgd op deze omroep. Radio Onyx werd Family Radio en vervolgens Contact 2. De vzw kreeg in 2003 geen nieuwe erkenning en werd vervolgens ontbonden.

Radio Onyx

up mail

Radio Allowin - 106,00 MHz (Gent)

Over Radio Allowin is momenteel weinig geweten. De vzw Allowin die werd opgericht was een katholieke vereniging. Toch kwam deze omroep in de media toen de eerste radio's werden gelegaliseerd. Dat kwam omdat voormalig BRT-journalist Jan Ceuleers aanhaalde dat de raad van bestuur van de vzw Allowin banden had met het katholiek onderwijs.

Radio Allowin startte een samenwerking met Radio Plus.

nvdr: in de volgende artikels wordt Allowin geschreven met één L.

Radio Allowin

Radio Allowin

Radio Allowin

Radio Allowin

up mail

Radio Palermo - 104,00 MHz (Gent)

Radio Palermo is officieel begonnen op 21 juli 1983 op de frequentie 104,00 MHz. De medewerkers van het eerste uur waren Tony Van Beveren, Patrick Van Landeghem, Ad De groef, Rudi Willems, Bart De Loo en Eric Groeven. Deze medewerkers waren reeds actief in het radiomilieu.

De radio maakte zich sterk door ieder uur de laatste berichten mede te delen. Ook werden contacten gelegd met allerlei artiesten om ze uit te nodigen in de studio.

Radio Palermo werd niet erkend en staakte de uitzendingen.

Radio Palermo

up mail

Radio X - 107,70 MHz (Gent)

Radio X was een illegaal project dat slechts één dag heeft plaatsgevonden. Op 17 maart 1994 tussen 9:00 en 0:00 kon men in Gent luisteren naar Radio X. De hele dag lang programmeerde men een rijk gevarieerd gamma van technomuziek, van ambient techno tot hardcore techno. Het was een stijl die toen op de overige lokale radio’s en nationale radio's niet was te horen.

Radio Scorpio en een aantal Gentse muziekliefhebbers lagen aan de basis van de actie. Zij waren van mening dat sinds het verdwijnen van Radio Toestel geen enkele radio dit muziekgenre promootte. Met deze stunt werd uitgetest in hoeverre de Gentse muziekscène behoefte had aan een alternatief voor de commerciële radiozenders.

Ter afsluiting van de actie organiseerde Radio Scorpio diezelfde avond in zaal Democrazy één van haar berucht geworden Scorpio-Parties.

 

up mail

Radio Urgent.fm - 105,30 MHz (Gent)

Radio Urgent.fm was het derde initiatief dat in Gent een binding had met de Gentse universiteit. De voorhangers waren respectievelijk de strijdradio Radio Aktief en de culturele, progressieve zender Radio Toestel.

Dit initiatief is ontstaan op 1 oktober 1995 door de studenten Frederic Degroote en Johan Karl Dedeckel. De uitzendingen verliepen eerst enkel via het internet. Net zoals Radio Toestel werd veel progressieve muziek gespeeld: van de liefelijkste en loomste jazztune tot de hardste breakcore of hardtech. De radio kende een groot succes tussen de studenten omdat het op de website een interactief gedeelte had.

De studio werd eerst geïnstalleerd in het Pand maar UGent vond voor de radio een betere locatie aan de Korte Meer. Het initiatief werd gesponsord door een bank en een privé-investeerder die de onmiddellijke kosten op zich nam. Verder werd een techno-fuif georganiseerd waar Sven Van Hees kwam draaien.

Urgent FM

Tal van creatievelingen bundelden hun krachten en vonden er een efficiënte leerschool doorheen de loop der jaren.

In 2003 zorgden Frederic en Johan Karl dat er een overeenkomst kwam met Radio Airway en Radio Superstar om 's avonds en tijdens het weekend de uitzendingen via FM te brengen.

Het zendschema zag er begin 2004 als volgt uit:

Urgent FM

In 2003 diende de radio een dossier in voor een erkenning in Gent om FM-uitzendingen te verzorgen. In december 2003 werd Urgent.fm erkend om 24u op 24u uit te zenden op de frequentie 105,30 MHz.

Op dinsdagochtend 27 juli 2004 werd de radio slachtoffer van een inbraak met diefstal. De inbrekers veroorzaakten schade in de studio en de redactieruimte en ontvreemden onder andere een Imac 2000, een PC, de Numark DMX1000 mengtafel, een Stagg MC07 microfoon en bijbehorende fantoomvoeding, 2 Shure microfoons, een Behringer Power hoofdetelefoonversterker, een Numark CDN34 CD-speler, 2 portable Sony MZ-N710 MD-spelers, een JVC MD-speler en diverse MD's en CD's. Ook werd de server opengemaakt en verschillende harde schijven en alle geheugenlatjes meegenomen.

De dieven werden vlug gevat ter hoogte van Stalhof. Echter door deze diefstal werd de officiële inhuldiging om 24 u/24u op FM uit te zenden met een maand verschoven.

Urgent.fm werd het mediaplatform van de Universiteit Gent. Het herbergt een radiozender, een live- opnamestudio en een leerplatform voor jonge radiomakers.

Radio Urgent

De belangrijkste sponsor van de radio is de Universiteit Gent. Per jaar betaalt de universiteit 20.000 € werkingskosten, komt ze tussen voor de personeelskost van één voltijdse medewerker en vier medewerkers op projectbasis en zorgt ze voor het zendpark op het dak van de Ledeganck.

In 2004 werd de onderste verdieping van Home Vermeylen verbouwd om er vervolgens een gloednieuwe radiostudio te installeren. Een jaar later omschreef radiomaker Wim Oosterlinck de situatie bij Urgent.fm als een verschrikkelijke puinhoop. Dat veranderde vijf jaar later dankzij de nauwe samenwerking met koepelorganisatie REC Radiocentrum. Sven De Coninck van REC werd ook de voorzitter Urgent.fm

Eind 2007 werd tussen de universiteit en Urgent.fm een zogenaamde engagementsverklaring opgesteld waarin werd vastgelegd voor welke return Urgent.fm moest zorgen. Enkele kernpunten waren dat de UGent meer en duidelijker aan bod moest komen als primaire partner, Urgent.fm moest zich meer richten op studenten en tegen juni 2011 moest minstens 12% van de UGent-studenten naar Urgent.fm luisteren.

In 2009 kwam er kritiek. FPPW-decaan Geert De Soete meldde dat het enorme budget voor installatie van de studio niet in verhouding was met de draagwijdte van de radioactiviteit voor de universiteit. Verder heeft de professionalisering van de radiozender ervoor gezorgd dat er steeds minder en minder sprake was van een radio door studenten. Slechts 8 van de 71 programma-uren waren toen specifiek gericht op studenten. Wie bijvoorbeeld verbaasd opkeek, was de Gentse StudentenRaad. Toen die Urgent.fm verzocht om het Grote Stuverdebat te modereren, vroegen ze daar zowaar 100 € voor. 

REC

Hannah Demol schreef in Schamper editie 489 het volgende: Wanneer Urgent.fm subsidies zoekt bij de universiteit, dan noemen ze zichzelf een universiteitsradio. Doen ze beroep op de Artevelde Hogeschool of de Hogeschool Gent voor extra inkomsten, dan zijn ze een studentenradio. En in gesprekken met Stad Gent en de provincie zijn ze een lokale jongerenradio. Urgent.fm verandert magisch van concept als ze geld ruiken. De link met de universiteit halen de medewerkers alleen maar aan wanneer ze op zoek zijn naar een studio of subsidies.

Begin september 2012 keurde UGent een ontwerp van de hand van Sven De Coninck tot oprichting van een UGent Medialab unaniem goed. Het was een ambitieus project dat leidde tot een verregaande samenwerking tussen de UGent en het REC. Opvallend in dit akkoord was de toekenning van 60.000 € werkingsmiddelen per jaar aan het REC en een fusie tussen Urgent.fm en het REC. Het voorstel werd gesteund door Kristof De Moor als directeur Bestuurszaken van de UGent. Hij zetelt eveneens in eigen naam in het bestuur van de vzw van REC.

Op 17 december 2012 stelde Sven De Coninck de feitelijke en operationele fusie voor op de Raad van Bestuur van Urgent.fm. Deze ziet een samensmelting niet meteen zitten en ook dat de financiering via de REC vzw zou gebeuren. Hierop meldde De Coninck dat al het technische materiaal van Urgent.fm eigendom is van het REC. Zonder de ondersteuning van het REC kan de radio dus niet verder functioneren.

Er heerste verontwaardiging over het feit dat al het zendmateriaal, dat met geld van de stad werd gefinancierd, volledig op naam van het REC staat. De Raad stelde zich ernstige vragen bij het voorzitterschap van De Coninck en hij werd verzocht om af te treden.

Binnen Urgent.fm zijn 250 vrijwilligers actief die een constante meerwaarde creëren voor de universiteit en de andere scholen. Zo is er het verhaal van Maritsa, 23 jaar oud en student journalistiek aan de Arteveldehogeschool. In februari 2018 nam ze deel aan een join-in en startte als vrijwilliger bij Urgent.FM om radio te maken. Iedere maandag nam ze deel aan de vergadering. Daar leer je discussiëren, argumenteren en luisteren naar anderen.

Ze werkte mee aan het ochtendprogramma Vers Geperst en soms aan het avondprogramma Spoetnik. Voor Spoetnik is er een voorbereiding van twee uur waar ze op zoek ging naar interessant nieuws en weetjes op studentenmaat. Vaak kwam er een interviewee langs in de studio. Er werden dan vragen overlopen die hij of zij kon beantwoorden tijdens het programma. Maritsa vond het vooral leerrijk dat ze zelf nieuws mocht zoeken en selecteren wat interessant kon zijn om te brengen. Het was tevens indrukwekkend dat de radio veel workshops aanbiedt. Zo volgde ze Adobe Premiere, Lightroom, Audition en Photoshop. Ook nam ze deel aan de workshop uitspraak en articulatie. Via anderen leerde ze werken met het automatiseringsprogramma. Zo leerde ze om snel liedjes te importeren, hoe jingles moeten worden toegevoegd en hoe vloeiende overgangen moeten worden gecreeërd.

Amber werd in 2018 21 jaar en studeerde eveneens journalistiek aan de Arteveldehogeschool. Ze volgde reeds in 2016 en 2017 tijdens de Gentse feesten telkens drie dagen lang een workshop bij Urgent.fm en dat smaakte naar meer. Op 2 oktober 2018 ging ze naar een join-in en drie weken later maakte ze deel uit van de studentenredactie van het ochtendprogramma Vers Geperst. Opstaan met de luisteraars, dat vond ze zalig. Tot 19 maart deed ze enkel presentatie en redactie. Maar vanaf 19 maart nam ze het heft in handen. Ze ging zelf aan de vele knoppen en schuiven staan zonder begeleiding en met succes. Vanaf 10 mei 2018 lukte de combinatie presenteren én technieken tegelijkertijd ook al.

Radio Urgent FM

Omdat de producers ermee ophielden op het einde van het schooljaar werd aan haar gevraagd om producer te worden van het programma. Formats bedenken, de teamspirit verhogen, vergaderingen leiden en online van Vers Geperst nog een grotere community maken, daar had ze ontzettend veel zin in.

Beluister een fragment van Vers Geperst

Bekijk hier de subsidieovereenkomst met de Stad Gent voor de periode 2020-2025

Met dank aan studentenblad Schamper editie 254 en Voetweg66

up mail

Business AM - DAB+ 5A / 5D (Gent, netwerk)

Business AM is met testuitzendingen gestart op 15 oktober 2022. De officiële start was op 9 januari 2023 en was meteen over gans Vlaanderen te beluisteren via DAB+ op kanaal 5A en 5D.

Hoofdredacteur was Peter Van Oostende: Radio Business AM brengt Talk Radio voor de digitale content zoeker. We halen relevant nieuws en inzichten uit de hedendaagse complexe internationale business omgeving en brengen lokale en globale verhalen die mensen raken en onze maatschappij beïnvloeden. We zijn er o.a. voor vooruitstrevende professionals, ondernemers en creatievelingen. Die doelgroep vindt bij ons specifieke content m.b.t. onze 4 huis-pijlers technologie, economie, politiek en business”.

AM staat voor het latijns Ante Meridiem wat voormiddag betekent. AM is ook de afkorting voor Amplitude Modulatie, de selectie op een klassieke radio-ontvanger die je brengt op de middengolf. Het zou dus bij bepaalde luisteraars verwarrend hebben kunnen overkomen omdat vele radiozenders hun benaming laten eindigen met FM.

Business AM is net als NewsMonkey een onderdeel van de in Gent gevestigde mediagroep MediaNation, met projectontwikkelaar Paul Gheysens (Ghelamco, FC Antwerp) als financier.

Vanaf dag één werd gestart met het live-ochtendprogramma The Morning Drive tussen 06:00 en 09:00 iedere weekdag. De bedoeling was om de dagprogrammatie geleidelijk verder uit te breiden. In de eerste maanden waren er nog regelmatig berichten over nieuwe programma-initiatieven, zoals de interviewreeks The Preview met Lisbeth Imbo en het wekelijkse De Insiders met Linda De Win en Wouter Verschelden.

Business AM

Business AM
Sebastian Hadjilambri (studiotechnicus), Sofie Sonck, Lennart Creël, Dennis Janssen, Vanille Dujardin (redactrice), Evelien Standaert (redactrice) en Jonas Verstichel (redacteur/producer)

De rest van de dag werden niet aan tijdgebonden reportages herhaald.

Veel tijd werd het project niet gegund. Begin mei 2023 werd The Morning Drive stopgezet.  In de loop van de zomer 2023 was het aantal medewerkers van twaalf gereduceerd tot Lennart Creël en Sofie Sonck. Zowat alle redactionele medewerkers werden ook verplicht om over te stappen van een vast arbeidscontract naar een freelance-contract.

Eind december 2023 sprak VRT NWS met zes van medewerkers die allen anoniem bleven. Een freelance-medewerkers vertelde dat hij nog zo’n 40.000 € onbetaalde facturen heeft openstaan. Er werden twee gloednieuwe radiostudio’s geïnstalleerd die state of the art zijn. Ze kunnen naast die van nationale zenders staan, maar ze werden amper enkele maanden gebruikt. De studio in Gent werd overigens gebouwd door Tom Callebaut.

up mail

Radio Meetjesland - 103,80 MHz - 107,30 MHz (Gent, Sint-Kruis-Winkel)

Radio Meetjesland ontstond midden 1981 in Assenede om ontspanningsmuziek te brengen en zond uit op de frequentie 103,80 MHz. Enkele spelprogramma's zoals de telefoonkwis en de rebus kenden onmiddellijk een groot succes. Oprichter Guido Saey, toen beter gekend als Jo zonder Baard, was echt trots op zijn radio.

Op 24 augustus 1982 vierde men één jaar familieradio. Met een feestprogramma zoals er zelden in Assenede werd aangekondigd werden de feestelijkheden een bladzijde in de geschiedenis van de radio.

Radio Meetjesland

Radio Meetjesland werd enige tijd later opgepakt door de ordediensten en het bleef enige tijd stil.

De vzw Radio Meetjesland werd opgericht. In het bestuur zater Guido Saey, Yvette Scheir, Mario Saey en Peter Saey. Bij de erkenningsronde diende de radio een dossier in en kwam terug in de ether toen de erkenning werd verkregen. De zaken werden realistischer aangepakt. Achteraan de woning van het gezin in de Barkstraat 7 werd een ruimte voorzien om programma's te maken.

Radio Meetjesland

Radio Meetjesland

Radio Meetjesland

Radio Meetjesland

Radio Meetjesland

Radio Meetjesland werd razend populair. Men richtte zich op luisteraars van de tweede en derde leeftijd met liedjes die herkenbaar waren.

Eén van de programma's was "Sabrina en familie, te horen op 107,3". Sabrina (Yvette Scheir) was de echtgenote van Guido Saey. Met haar programma "De muzikale fruitmand" scoorde ze een ongekend succes. Ze werd de Lutgart Simoens van het Meetjesland genaamd. Iedere dag van 10:00 tot 12:00 presenteerde Sabrina haar programma en dat 33 jaar lang. Sabrina had vooral een sociale functie. Bij haar luisteraars zaten veel bejaarden, zieken en gehandicapten. Daarnaast was ze in het weekend aanwezig in haar feestzaal te Zelzate of trad ze zelf op bij een collega artiest(e).

Sabrina

Sabrina

Sabrina

Het zendbereik van de radio omvatte de gemeenten Wachtebeke, Evergem, Zelzate, Assenede, Ertvelde, Wippelgem, Oostakker en een stukje Sint-Amandsberg, een deel van Lochristi en Zaffelare.

Veel inkomsten had de radio niet. Er werden lidkaarten verkocht aan 3 € per stuk. De meeste onkosten werden betaald met geld uit eigen zak. Guido Saey protesteerde enorm toen de billijke vergoeding een feit werd.

Op zaterdag 15 september 2001 werd het 20 jarig bestaan gevierd. Er waren optredens van ondermeer Tina Rosita, Christoff, Joe Harris, Frank Gallan, De Bruges Strangers, Luc Van Meeuwen, Yves Segers, Salim Seghers, Tonny Cabana, Sabrina, Nico, Frans Van Wyck, Noella B, Chris Clark, Anny D, Rita Cordy, Dava Van Dyck, Wendy Nilson, Marijn Van Duin, Rocky, Gerdy, Eddy Baker, Michael Fox, Chris Reilhoff, Yesken, Arsene, Danny Logann, Kurt Crabbé, Yorka, Jimmy Dean, Angie Heart en Anthonny.

Hier volgt het uitzendschema uit 2002:


Maandag

07-10 uur
10-12 uur
12-14 uur
14-16 uur
16-17 uur
17-18 uur
18-22 uur
22-07 uur

Non stop muziek van Sabrina
Sabrina’s en “De muzikale fruitmand”
Non-stop met Sabrina
Sardientje gepresenteerd
Non-stop met Sabrina
Herinneringen met Lucien
Non-stop met Sabrina
Nachtuitzendingen door DGWConnect

Dinsdag

07-10 uur
10-12 uur
12-14 uur
14-17 uur
17-18 uur
18-22 uur
22-07 uur

Non stop muziek van Sabrina
Sabrina’s en “De muzikale fruitmand”
Non-stop met Gerdy
Non-stop met Sabrina
Herinneringen met Lucien
Non-stop met Sabrina
Nachtuitzendingen door DGWConnect

Woensdag

07-10 uur
10-12 uur
12-14 uur
14-17 uur
17-18 uur
18-22 uur
22-07 uur

Non stop muziek van Sabrina
Sabrina’s en “De muzikale fruitmand”
Ron van Tienen Interviews
Non-stop met Sabrina
Herinneringen met Lucien
Non-stop met Sabrina
Nachtuitzendingen door DGWConnect

Donderdag

07-10 uur
10-12 uur
12-14 uur
14-17 uur
17-18 uur
18-22 uur
22-07 uur

Non stop muziek van Sabrina
Sabrina’s en “De muzikale fruitmand”
Presentatie met Arsene
Non-stop met Sabrina
Herinneringen met Lucien
Non-stop met Sabrina
Nachtuitzendingen door DGWConnect

Vrijdag

07-10 uur
10-12 uur
12-14 uur
14-16 uur
17-18 uur
18-22 uur
22-07 uur

Non stop muziek van Sabrina
Sabrina’s en “De muzikale fruitmand”
Presentatie met Arsene
Country and western door Roger
Herinneringen met Lucien
Non-stop met Sabrina
Nachtuitzendingen door DGWConnect

Zaterdag

07-09 uur
09-10 uur
10-11 uur
11-12 uur
12-13 uur
13-14 uur
14-15 uur
15-16 uur
16-22 uur
22-07 uur

Non stop muziek van Sabrina
Sabrina’s en “De muzikale fruitmand”
Zieken programma door Nadine en Marnix
Non-stop met Sabrina
Presentatie met Ben de Zwijger
Programma alfabet met Eric de Craene
Presentatie met Bertje
Presentatie met Marianne
Non-stop met Sabrina
Nachtuitzendingen door DGWConnect

Zondag

07-09 uur
09-10 uur
10-11 uur
11-12 uur
12-14 uur
14-15 uur
14-15 uur
15-16 uur
16-22 uur
22-07 uur

Non stop muziek van Sabrina
Sabrina’s en “De muzikale fruitmand”
Presentatie met Lucien Clemminck
Presentatie met Georges Demaarschelck
Ron van Tienen Interviews
Duitse schlagers met Bertje
Presentatie met Bertje
Presentatie met Johan
Non-stop met Sabrina
Nachtuitzendingen door DGWConnect

De grond en de woning waar de radio was gevestigd werd in 2008 verkocht en Radio Meetjesland diende haar uitzendingen te staken.

De vzw Radio Meetjesland werd op 9 april 2008 overgenomen door Christophe Moens die voorzitter werd. De frequentie van Radio Meetjesland werd opgenomen in het netwerk Family Radio. Sabrina deed nog even voort met haar programma maar na een tijdje vond Family Radio dat haar programma niet meer paste in het profiel van het netwerk.

Op 31 december 2017 werden de uitzendingen gestaakt omdat de vergunning afliep. Op 21 februari 2018 werd de vzw ontbonden.

up mail

Radio Artevelde - 102,40 MHz - 106,90 MHz (Ertevelde)

Radio Artevelde is gestart als Radio Jamaica. Toen de radio verhuisde naar de Bennickstraat werd de naam veranderd in Radio Artevelde. Daarna vestigde de radio zich in een tuinhuis in de Stuivenbergstraat en in een caravan van Café De Vlaamse Vrienden in de Lindenlaan. Tenslotte werd een studio ingericht in een oude tandartspraktijk gelegen in de Pastorijstraat. Daar werd eveneens een mast van 40 meter geplaatst om een beter bereik te bekomen.

De radio werd erkend in 1986 en werd goed beluisterd in Ertevelde en omstreken. Iedere bekende Vlaamse zanger zoals Eddy Wally, Christophe, Helmut Lotti en Isabelle zijn tijdens de succesperiode langs geweest.

Op de radio was zowel house, kleinkunst en klassieke muziek te horen. Dat was de kracht van de zender. Er was voor iedereen wat wils. Tijdens het verzoekprogramma van Martin Degroot werden tussen de 100 en 200 verzoekjes behandeld.

Radio Artevelde werd midden jaren 90 Radio Contact.

Radio Artevelde

up mail

Radio Parasol - 102,20 MHz (Merelbeke)

Enkele CB-amateurs waaronder Bert Van Duin kwamen samen en wilden FM-radio maken in Merelbeke. Halverwege 1981 werd Radio Parasol opgestart. De 20 Watt zender werd ingesteld op 102,20 MHz. De studio werd ingericht in een konijnenhok.

De radio kende enkele tegenslagen. Ook de apparatuur en de studio voldeden niet volgens de initiatiefnemer. Men vond iemand in Schelderode die een deel van zijn woonst wilde afstaan.

In november 1981 werd gestart met Radio USA.

up mail

USAM Radio / Radio USA (Merelbeke) - 102,20 MHz - 102,10 MHz - 106,80 MHz

De initiatiefnemer van Radio Parasol zocht naar een betere plek om radio te maken. In november 1981 werd die gevonden in Schelderode. Een 18 meter hoge zendmast werd opgetrokken en er werd uitgezonden met 40 Watt op de frequentie 102,20 MHz. De condities in de studio waren eerst niet zo optimaal. Het lokaal moest warm worden gehouden met een kolenkachel. Wanneer er werd gestookt, kon men als het ware de mengtafel niet meer zien door de rookontwikkeling.

Er werd beslist om uit te zenden met de naam USAM Radio. De programma's liepen van 17:00 tot 0:00.

Om een erkenning te krijgen werd de vzw USAM met ondernemingsnummer 422755692 opgericht. Dit stond voor Usefull Self-acting Association Merelbeke. Ook werd een kristalgestuurde zender aangeschaft van 100 Watt die werd aangesloten op een antenne met winstfactor 2,5 dB.

USAM radio

De buren kregen last van storingen op hun televisie omdat de zender in het begin slecht was afgeregeld. Op woensdag 21 april 1982 werd de radio voor de eerste maal in beslag genomen want er werd met 114 Watt uitgezonden ipv 100 Watt. De 40 Watt zender werd terug vanonder het stof gehaald en na 2 uur was USAM Radio terug in de ether. De tweede inbeslagname gebeurde op woensdag 26 mei 1982. Toen werd vastgesteld dat de zender de luchtvaartband stoorde.

Op zaterdag 12 juni 1982 om 17:00 werd terug radio gemaakt in een nieuwe studio. Een splinternieuwe kristalgestuurde zender van 100 Watt werd aangesloten op een antenne die 35 meter hoog stond opgesteld. De zender werd ingesteld op 102,10 MHz om het bereik te optimaliseren. Er werden vanaf toen programma's gemaakt tussen 7:00 en 0:00. Medewerkers van toen waren onder andere voorzitter Bert Van Duin, ondervoorzitter Fred De Draaier, secretaris Eddy Teddy, penningmeester Marie-José, Porto, Frank Van Praag, Robby Robin Hood, Mike McKenzie, Francis McDonald, Chris De Jonge, Fred Den Draaier, Willem De Zwijger, Peter Van Veen, Frank de Freak, Gino Katana, Robby De Ryck, Fred met de Pet, Pat Van Doorn, Antonio, Erwin, Sarken en Alain.

radio USA

Op 25 augustus 1982 werd de radio officieel ingehuldigd door de toenmalige burgemeester van Merelbeke. Later werd de naam gewijzigd in Radio USA. De studio was geïnstalleerd in de Hundelgemsesteenweg 469a te Merelbeke

Op 1 juni 1984 publiceerde Minister Poma de lijst van de 104 eerste erkenningen. De zenders kregen eerder reeds een gunstig erkenningsadvies van de Raad van Niet-Openbare Radio's. Ze leverden volgens het voorlopig frequentieplan van de RTT op frequentievlak geen probleem op omdat ze in hun gebied de enige zender waren. Echter Radio USA kreeg van de raad een negatief advies.

Minister Poma maakte een uitzondering voor 17 dossiers. Dit kwam omdat op sommige plaatsen toch nog zendmogelijkheden waren volgens het voorlopig frequentieplan. Radio USA was één van de 17 radio's die dan toch werd erkend.

Op 24 maart 1999 vond een bestuursvergadering plaats. Filip Van Gilst werd de nieuwe voorzitter. Inge Böffgen bleef wel in de vzw zetelen. De programma's van C-Dance werden op de frequentie uitgezonden.

Daarna wisselde de vzw vrij regelmatig van samenstelling en waren de programma's van onder andere Extra Gold, Story FM, City Music en Club FM op de frequentie gebracht. Op 18 juli 2023 werd de vzw ontbonden.

up mail

Radio & Co - 102,20 MHz (Wetteren)

De eerste vrije radio in Wetteren was Radio & Co. De studio was ingericht boven café "Den Breugel" (de huidige Barak op de markt). De zaak werd toen uitgebaat door de gebroeders Filip en Johan De Groote. Er mocht op de bovenverdieping een kamer worden gebruikt om een studio uit te bouwen en van daaruit de uitzendingen te verzorgen. De medewerkers van toen waren onder andere Dirk De Winter, Katia Van der Elst en haar broer, Tommy T, Alain Baelman, Chris Donners en Peter De Ridder. Er werd uitgezonden op de frequentie 102,20 MHz.

De inkomsten werden gegenereerd uit de stickerverkoop en fuiven. De allereerste eerste single die werd aangekocht met de inkomsten was Men at Work met Down under. Er werd vooral betere pop en alternatieve muziek geprogrammeerd

Radio & Co was een kort leven beschoren. Radio Apollo kwam er bij in Wetteren op vrijdag 9 juli 1982 en richtte zich meer op een breder publiek. Na enkele maanden heeft Radio Apollo de hand uitgestoken en een voorstel gemaakt om deel uit te maken in hun programmatie. De programmatie van Radio Apollo is toen dankzij de bijdrage van Radio & Co een goede muzikale mix geworden.

Radio & Co

up mail

Radio Apollo - 101,10 MHz - 106,10 MHz (Wetteren)

Pascal Dierens (Bart Van Egmond), Yves De Visscher (Yvan De Coninck) en hun vrienden hadden het idee om met een vrije radio te beginnen. Ze babbelden en ze fantaseerden, maar ze vroegen ook links en rechts een catalogus aan, wonnen inlichtingen in en spraken andere mensen aan. Samen met Rony Van Raemdonck werd het idee concreter.

Op vrijdag 9 juli 1982 werd de Belgische grens overgestoken richting Amsterdam. In een obscuur winkeltje, gelegen in een bijzonder ongure buurt, werd voor enkele gulden een zender aangekocht. Er werd gevraagd om de zender in te stellen op 101,10 MHz en na enkele uren werd de reis terug aangevat naar Wetteren.

Omstreeks half zes zag het zwart van het volk op de slaapkamer van Bart Van Egmond, gelegen in de Molenstraat. Met twee platenspelers, een mengpaneel, een cassettedeck en een microfoon werd een eerste geïmproviseerde studio opgericht. Met de antenne door het raam slaagden ze er in om 200m verder de Markt van Wetteren te bereiken. De ploeg vond dat toen een ganse prestatie en het enthousiasme groeide. De start van Radio Apollo was een feit.

De muziekkeuze bestond eerst uit hoofdzakelijk Nederlandstalige muziek. Toen een groot gedeelte van de ploeg van Radio & Co het team vervoegden werd de muziekkeuze breder.

Radio Apollo

Radio Apollo

 

Radio Apollo

Er werd vervolgens een woning gehuurd in de Hekkerstraat 81. Een aantal jongvolwassenen werd aangetrokken en er werden stickers gedrukt. Op 21 juli 1982 werd de vzw Radio Apollo met ondernemingsnummer 423562178 opgericht. De overheod gaf een gunstig advies tot erkenning. De erkenning volgde in 1986. De officiële frequentie werd 106,10 MHz.

Dit waren o.a. programma's die werden verzorgd op Radio Apollo:

Dood Spoor, een natuurprogramma, iedere zondag tussen 18:00 en 19:00 met Nikita en Johan Witvelt.
Avondwave, alternatieve muziek, iedere woensdag tussen 20:00 en 21:00 met Rik.
Blitz, new wave, iedere donderdag tussen 21:00 en 22:00 met Ernesto Baeckelandt.
Gras in je oren, voor de allerkleinsten, iedere woensdag tussen 13:00 en 14:00 dor de Jeugd Bewegingsraad.
Ditjes en datjes, iedere woensdag tussen 15:00 en 16:00 met Patrick de Bruyn.
Heavy Sound, iedere dinsdag tussen 21:00 en 23:00 met Mr Crawley.
De Nederlandstalige Top 15, iedere zondag tussen 13:00 en 14:00 met Luc Van Capellen.
Een Gekke Toestand, de betere rock ludiek gedraaid met Ambrosius.
De Muizeval, iedere werkdag behalve woensdag tussen 16:00 en 17:00 met Jack Level.
Tommyshow, elke werkdag tussen 18:00 en 19:00 met Tommy Tahamata.
Flashback, iedere zondag tussen 19:00 en 20:00 met Luc Van Capellen.
Flash, in elke aflevering een mini-speciale, iedere donderdag om 13:00 met Zowie Fox.

Op zaterdag 5 maart 1987 verhuisde de radio naar Massemsesteenweg 56A waar een nieuwe studio werd ingericht. Op die dag was er geen uitzending.

Op zaterdag 9 juli 1988 werd de zesde verjaardag gevierd. Er was die dag een opendeurdag waar het publiek de nieuwe studio's kon bekijken. In zaal Dasseveld was er de mogelijkheid om een babbeltje te slaan met de medewerkers. Om 15:00 startte de voetbalwedstrijd tussen de Wetterse selectie en de Apollo-ploeg. Om 18:00 volgde de barbecue met een optreden van The Apple M Brass Band. Vanaf 21:00 startte het reuze-Apollo bal met diverse Vlaamse artiesten.

Op zondag 10 juli 1988 verzorgden vanaf 14:00 Patrick de Bruyn, Tommy Tahamata en Nico hun programma live in zaal Dasseveld. Een uur later konden luisteraars hun kans wagen om voor 20 BEF een strafschop te trappen. In de goal stond Dirk Nuytens. De inzet was de beker van Wetteren. Het sluitstuk was een TD met Ernesto Baeckelandt met een gastoptreden van Silent Scream.

In 1988 werd verhuisd naar het sportcomplex Marcel De Kerpel waar ook een hogere zendmast werd opgericht. In 1988 telde de radio 55 medewerkers.

In 1989 werd Radio Apollo een vijfsterrenradio. In ruil voor nieuwsberichten kreeg de VUM adverteerruimte.

Op 24 februari 1990 werd de beheerraad gewijzgd. Patrick Dutrieu werd voorzitter, Filip Van Hecke werd ondervoorzitter-secretaris en Erik Van der Paelt werd penningmeester.

Op 27 juni 1992 werd de tiende verjaardag gevierd in een feesttent in Dasseveld. Er was een optreden van onder andere Rob de Nijs.

In december 1990 werden de studio's terug vernieuwd. De officiële opening was op 21 december 1990 waar het publiek een kijkje kon nemen.

Tijdens de jaren 90 werd een samenwerking met Radio Contact aangegaan. Op 18 juli 2003 werd de vzw overgenomen door Contact NV, Contact Vlaanderen NV en DDB Productions vzw.

Op 28 januari 2010 werd de vzw overgenomen door Christophe Moens en de rechtspersoon VLACORA BVBA. Vanaf toen werd het audiosignaal van Club FM uitgezonden.

De naam van de vzw wordt op 10 februari 2017 gewijzigd van vzw Radio Apollo naar vzw Radio Accent en in 2018 startten de uitzendingen van Radio Accent.

Met dank aan www.radio-apollo.be

up mail

 

BABS Radio / Radio Accent - 106,10 MHz / 104,90 MHz (Wetteren / Gent)

In april 2014 heeft Joery Vergeylen samen met enkele collega-radioamateurs de internetzender BABS Radio opgericht. De eerste live uitzending vond plaats op 8 oktober 2014 vanop een locatie in de Wetterse winkelstraten. BABS Radio wil in Wetteren de goeie oude tijd van de lokale radio terugbrengen.

BABS Radio

In 2015 werd de stekker uitgetrokken echter in 2016 werd terug opnieuw gestart. Vanaf juli 2016 startten Shana Van de Velde en Joery Vergeylen elke zaterdag tussen 10:00 en 12:00 met De Kwetteraars. Mensen van Wetteren en omstreken werden ontvangen voor een hartelijke babbel.  Shana en Joery namen om de beurt de presentatie op zich.

Op 10 februari 2017 werd tijdens een buitengewone algemene vergadering het ontslag aanvaard van Christopge Moens, Nathalie Bomere en VLACORA BVBA. De nieuwe bestuurders werden Carlo D'Alessandroe, Joery Vergeylen en Shana Van De Velde. De naam van de vzw werd na 35 jaar dienst gewijzigd van vzw Radio Apollo naar vzw Radio Accent. De zetel van de vzw verhuisde van Eeklo naar de Raketstraat 14 te 9000 Gent.

Op 1 juli 2017 werd de benaming veranderd in Radio Accent. De radio verhuisde naar het vroegere Habbekrats in de Bookmolenstraat 7. Het pand stond al een tijdje leeg. De vzw was bereid het onderhoud van het gebouw voor zijn rekening te nemen en wilde de etalage gebruiken om reclame te maken om op die manier de werking te financieren. Het gemeentebestuur is ingegaan op de vraag en overhandigde de sleutels. De gemeente maakte wel duidelijk dat dit een tijdelijke oplossing is met een opzegtermijn van één maand.

De vzw diende een dossier in 2018 te worden erkend voor frequentiepakket 67: Wetteren 106,10 MHz en Gent 104,90 MHz. De dienst Media erkende in december 2017 Radio Accent voor de komende 9 jaar. Antenne en zender staan op Dasseveld en maken deel uit van het voetbalcomplex van RFC Wetteren

Radio Accent

Radio Accent
Programmaschema januari 2024

up mail

Radio Anoniem / Radio SIS FM Anoniem tussen 1980 en 1986 - 100,80 MHz (Nazareth)

Radio Anoniem is ontstaan dankzij een paar CB'ers onder leiding van Bert Van Der Mast. De eerste uitzending werd verzorgd op 6 december 1980 met een zender van 5 Watt. Begin 1981 werd gestart door ieder weekend 16 uur lang uit te zenden.

Toen in juni 1981 op zoek werd gegaan naar nieuwe medewerkers, werd Alain De Moor - beter gekend als Dj Mike Van Gelderen - aangetrokken. Hij organiseerde toen reeds zes jaar allerlei evenementen en was gekend in de streek. Onder impuls van Alain werd een nieuwe zender met een vermogen van 50 Watt aangekocht om een groter bereik te halen. Die werd gevonden in Amsterdam maar trok op niets. Een tweede aangeschafte zender met een vermogen van 60 Watt deed het iets beter.

Radio Anoniem - studio

Radio Anoniem - studio

Radio Anoniem - zender

In september 1981 werd de eerste Anoniem Drive-in Show georganiseerd. Het resultaat was een bomvolle zaal. Ondertussen steeg de populariteit van de zender. Op zaterdag 20 februari 1982 vond het eerste Winterfamiliefeest plaats in zaal Nova te Eke. De artiesten die toen optraden waren onder andere Jerry Blondel, Bert Lenny, Jo Vally, Eddy uit Kluisbergen en John Terra.

Radio Tequila
Bernard Van Deinze tijdens een evenement van Radio SIS FM Anoniem in de toenmalige Discotheek Hof Ter Meeren te Nazareth

Het evenement werd een groot succes en met de inkomsten werd een nieuwe studio in elkaar geknutseld door Jos Van Der Kerken. Ook werd een nieuwe zendmast opgericht die een hoogte had van 33 meter. In de mast werden 8 zenddipolen bevestigd.

In mei 1982 vond een Lentefamiliefeest in een tent plaats met onder andere Salim Seghers, Danny Fabry, Benny Scott, Mitty, Mary Helena en Yvan Brunetti. Met de inkomsten werd deze keer een professionele zender aangeschaft.

In juni 1982 werd de programmatie verder uitgebouwd met dagelijkse uitzendingen tussen 13:00 en 23:00 en tijdens het weekend van 8:00 tot 23:00. Nieuwe stemmen waren toen te horen zoals die van Wim De Wit, Dany Collins, Franske de draaier, Mike Van Kapellen en zangers Eddy uit Kluisbergen en Koen.

Populair was het verzoekprogramma gebracht door Tinneke De Wilde op zaterdag en zondag tussen 18:00 en 19:00. Bobby Van Praet verzorgde de Anoniem's 30 Beste op zaterdag tussen 14:00 en 16:00. Tijdens de hitparade kon je door een rebus op te lossen T-shirts en LP's winnen. Programmaleider Alain De Moor presenteerde op zondagvoormiddag de Mike Van Gelderen's Babbelshow. Hij nodigde iedere week bekende mensen uit en je kon prijzen winnen met telefoonspelletjes. Er werden vaak bekende mensen geïnterviewd zoals Benny Neyman, Peter Koelewijn, Romain De Coninck, Leo & Martin en alle spelers van AA Gent.

Alain De Moor optimaliseerde de programmatie verder door alle medewerkers te ontslaan die zich onder andere negatief gedroegen. Er werden ook cassettes gespeeld met programma's van top-Dj's.

Weekplanning:

07:00 - 08:00 Joeke Van Vlaanderen
08:00 - 10:00 Jan Van De Ven
10:00 - 11:00 Dirk De Vries
11:00 - 12:00 Frans Babbelaar
12:00 - 13:00 Lunchexpress met Ron Van De Plas
13:00 - 14:00 Peter Van Lande
15:00 - 16:00 Bobby Van Praet
16:00 - 17:00 Kaz Robijn
17:00 - 18:00 Luc De Groot
18:00 - 19:00 Serge Van Gisteren
19:00 - 20:00 Tony Martin & Gerry De Loof
20:00 - 23:00 programma's met Jazz, Klassiek, Rock 'n' Roll, Blues en poëzie.

Weekendplanning:

Programma's met Chris De Bruyn, Willy Van Lee, Bert Van Der Mast, Bobby Van Praet, Peter De Jong, Rita, Tinneke De Wilde, Mike Van Kapellen, Chris De Platenruiter, Luc Ronder, Marc Van Gaver, Mike Van Gelderen, Edwin, Ringo.
Zondagavond werd afgerond met rustige sfeerprogramma's.

Mike Van Gelderen
Mike Van Gelderen met de Dolly Dots

In september 1982 vond het Zomerfamiliefeest plaats met optredens van Bobby Prins, Paul Roelandt, Bing Barlow, Moustache, Paul Severs, Jawadde en Willy Sommers.

In 1984 had Peter Hoogland (Franky De Bauw) zijn zinnen gezet op de uitbouw van Radio Anoniem. Samen met Alain De Moor werden de koppen bijeen gestoken. Een nieuw en snel amerikaans format moest het worden met alleen maar de echte hits. De naam werd veranderd in Radio SIS FM Anoniem en Peter Hoogland had ook een pak nieuwe professionele jingles mee. Er werd met een beperkt aantal presentatoren gewerkt in blokken van 2 of 3 uren. Zo nam Bernard Van Deinze de namiddag voor zijn rekening tussen 14:00 en 16:00. Peter Hoogland nam aardig wat uren voor zijn rekening.

Het werd een dynamische hitradio. Er werden ook enkele succesvolle evenementen georganiseerd o.a. in discotheek Hof ter Meeren te Nazareth. Dankzij een sterke zender en het format had de radio veel luisteraars. Helaas door onderlinge meningsverschillen was het succesverhaal in 1986 alweer voorbij. Ook een gedeeltelijke inbeslagname van de apparatuur op de zendlocatie in Eke gooide roet in het eten. Peter Hoogland verliet de radio en het ging bergaf met de zender.

Tijdens de erkenningsronde was er in Nazareth slechts één frequentie beschikbaar. Radio Anoniem moest deze frequentie delen met Radio Arona. De beleids- en programmavisie van deze twee radiostations was echter zo verschillend dat Radio SIS FM Anoniem op zoek ging naar een andere partner. Deze werd gevonden bij Radio Canteclaer uit Deinze.

up mail

Radio Arona - 101,50 MHz - 102,80 MHZ - 107,50 MHz (Nazareth)

Radio Arona staat voor Alternatieve Radio Omroep Nazareth en dat werd ook de benaming van de vzw. De voorzitter werd Luc Bosschem. De studio werd gevestigd bij Luc Bosschem thuis, in de 's Gravenstraat 186. De radio werd opgericht door een aantal medewerkers die eerder een programma verzorgden bij Radio Anoniem. Zij waren het oneens over de koers die werd bepaald door programmaleider Mike Van Gelderen.

Radio Arona

Radio Arona

Radio Arona

Radio Arona

Om erkend te worden werd de VZW Alternatieve Radio Omroep Nazareth A.R.O.N.A. met ondernemingsnummer 424382918 opgericht op 27 januari 1983.

Tijdens de erkenningsronde was er in Nazareth slechts één frequentie beschikbaar voor twee kandidaten. De minister besliste om Radio Anoniem en Radio Arona op dezelfde frequentie te erkennen. Iedere radio kreeg een aantal uur toegewezen om programma's te maken. De beleids- en programmavisie van deze twee radiostations was echter zo verschillend dat Radio Anoniem de uitzendingen staakte en op zoek ging naar een andere partner. Radio Arona kreeg begin jaren 90 de volledige frequentie te Nazareth toegekend.

Rond de eeuwwisseling werd een overeenkomst gesloten met Radio Mango. In 2002 werd de twintigste jaarrekening afgesloten met een winst van 6598,08 €. Het jaar daarna werd nog een winst gemaakt van 4849,80 €. Desondanks de goede financiële resultaten werd de studio en zendinstallatie verhuisd naar het nabijgelegen TVV Sound, een bedrijf dat zenders, studio's en toebehoren verkoopt en installeert aan radio- en TV-omroepen. Eigenaar Edo Dijkstra richtte een radiostudio in als demo voor zijn bedrijf.

Na het Radio Mango-avontuur werd even een overeenkomst gesloten met Radio MFM uit Zottegem.

Radio Arona

up mail

Radio Megavox - 103,70 MHz - 107,10 MHz (Deinze)

De allereerste radio in Deinze was Radio Megavox. Het begon allemaal in 1979 toen Bernard De Clercq (Bernard Van Deinze) op jonge leeftijd aan het experimenteren was met FM zendertjes. Hij kon in een elektronicazaak in de Tolpoortstraat te Deinze een zendertje van 3 Watt op de kop tikken. Hij sloot daar een omgebouwde TV antenne op aan en begon 2 maanden lang radio te maken met de naam Radio Public. Hij was vervolgens op zoek naar een nieuwe naam. Het woord Mega was toen al een trend en voegde daar Vox aan toe. Dat achtervoegsel werd geïnspireerd op het knopje Voice Operating Control Switch, afgekort VOX, dat op zijn mengtafel stond.

Samen met buurman Chris Vandergote kochten ze in 1980 het materiaal op van Radio Calypso. Het ging onder andere om een ingebouwde 5 Watt FM zender en een dipoolantenne. Eerst werd er geëxperimenteerd op heel wat FM frequenties. Toen een goede frequentie werd gevonden, werd er gestart met uitzendingen op vrijdagavond en zaterdagnamiddag. Er werd hoofdzakelijk LP-werk en new wave uitgezonden. Het tweetal kreeg heel wat positieve reacties van luisteraars. Van een deftig radiostation was er toen nauwelijks sprake. De effectieve radio-uitzendingen waren beperkt tot het weekend en dan vooral op vrijdag en zaterdag. Het gebeurde soms dat de zender er voor 2 weken uit lag. Ondertussen had Frank Jacobs het tweetal vervoegd.

Radio Megavox studio

Met Paul Van Der Schaeghen waren ze met vier medewerkers. Hij kon voor zo’n 4.000 BEF (100 €) een eindversterker aanschaffen die het zendbereik vergrootte. Zo kon men Radio Megavox ontvangen in onder andere Waregem. De studio bleef in de kamer van Bernard. In 1981 verhuisde de studio naar het tuinhuis maar koning winter zorgde ervoor dat de studio terug werd ingericht in de kamer. De radio had toen nog geen concurrentie van andere stations. Op dat moment was in Deinze enkel Radio Contact uit Brussel en Radio Marina uit Gent te ontvangen. In Aarsele ontstond Radio Caraad die ook alternatieve muziek programmeerde.

Tijdens de lente van 1982 nam Bernard contact op met Yves Mertens (Ivo De Graaf) en Nicolas De Safel (Ron Van Hoof) van Radio Splendid. De twee radio’s fusioneerden. De naam Radio Megavox bleef behouden en de radio verhuisde naar de Guido Gezellelaan. Bernard De Clercq onttrok zich uit het project maar heeft nog enkele uren gepresenteerd, toen de radio was gevestigd in de Emiel Clauslaan.

Ondertussen ontstonden in Deinze drie andere radio's namelijk Radio Tequila, Radio Canteclaer en Radio Veronieka. Deze radio's groeiden sneller. Radio Megavox had in 1983 niet zo een groot bereik en lanceerde pas in 1984 een 24 uur programmering. Er werd een vzw opgericht om een erkenning te krijgen. Voorzitter was Stefaan Van Cauwenberghe, David De Luycker werd ondervoorzitter en Veerle De Saffel werd penningmeester. Andere medewerkers waren toen Mike Van der Linden, Ed Van Euverzwijn, Chris Van Loo, Jo Van Vlaanderen, Nico De Kraker, Ron Van Hoof en Ivo De Graaf.

Radio Megavox

De studio verhuisde vervolgens naar de Emiel Clauslaan 155. De zender was in het begin nog steeds niet optimaal. Omdat de buurman storingen ondervond van de zender werd de antenne lager geplaatst.

Beluister de aankondiging voor de oudejaarsfuif 1984

In 1986 sloot Radio Megavox zich tot het Gaverse Spitsradionetwerk. Die beslissing werd genomen nadat het bestuur de radio herstructureerde. Spitsradio speelde toen enkel dansmuziek. Zo werd de gespeelde muziek van discotheek La Strada en danscafé Esta Loca life op antenne gebracht. Tot mei 2001 was Spitsradio te horen in Deinze. Ondertussen verhuisde de radio nogmaals en werd het signaal van Topradio uitgezonden. In 2003 kreeg de vzw geen nieuwe erkenning.

www.megavox.be

up mail

Radio Tequila - 100,50 MHz - 101,80 MHz - 105,10 MHz - 106,20 MHz - 107,80 MHz (Deinze - Aalter)

Radio Tequila is ontstaan uit een aantal medewerkers die programma's maakten op Radio 102 te Zulte. De groep medewerkers wilde een radio oprichten waar een verzorgd taalgebruik zou worden gehanteerd en waar de klemtoon niet op verzoekprogramma's zou liggen.

Het resultaat was voor het eerst te horen op Paaszondag 11 april 1982. Er werd uitgezonden op de Kruishoutemberg, net buiten het centrum van Kruishoutem met een zender ingesteld op 100,50 MHz. Jo Van Langeveld speelde de allereerste plaat namelijk “Felicidad” van Al Bano & Romina Power.

Op 3 juni 1982 vielen de RTT en de Rijkswacht binnen in de studio's. De zender werd meegenomen en alle materiaal ter waarde van 500.000 BEF (12.500 €) werd in beslag genomen. Er werd besloten om verder radio te maken en in 1983 werd een boerderijtje gehuurd kortbij de Florizoone waterplas, in de Bredestraat 103 te Deinze. Een nieuwe zendmast werd opgetrokken en tijdens de zomer werden nieuwe studio's ingericht.

Om erkend te worden werd de vzw Jongeren en Muziek met ondernemingsnummer opgericht op 13 november 1981. Een jaar later kreeg de radio een positief advies van de Raad van Niet-Openbare Radio's.

Begin februari 1986 werd de radio erkend en kreeg het de frequentie 101,80 MHz toegekend. Om inkomsten te genereren werd een kantine ingericht.

Radio Tequila

In de tweede helft van de jaren 80 kende Radio Tequila enkele hoogtepunten. Zo werd op zaterdag 1 april 1989 de Hi Tech Dance Night georganiseerd. 3000 danslustigen dansten op acts van onder andere Guy De Pré. De jaren 90 begonnen in mineur voor de omroep. Tijdens de hevige januaristormen werd de antenne beschadigd.

Radio Tequila

In 1992 werden de non-stop uitzendingen verzorgd door een CD-automaat. Met dit systeem werden ook berichten en publiciteit geprogrammeerd. Vier jaar later werd geïnvesteerd in een volledig computergestuurde automatisering. Ondertussen werden nieuwe activiteiten georganiseerd zoals de Dj Dance Night die op O.L. Hemelvaart 1997 1500 jongeren aantrok.

Om in de toekomst meer en makkelijker regionale informatie te kunnen verzorgen investeerde Radio Tequila in een volledig computergestuurde automatisatie. Deze installatie werd in gebruik genomen tijdens de Top-1009, begin augustus 1993. Door deze investering kon men toen het format beter in de hand houden.

In 2001 werd nogmaals de antenne afgerukt door een hevig stormweer. De radio was enkele dagen uit de ether tot er een nieuwe antenne werd geplaatst.

In 2002 werd het twintig jarig bestaan gevierd met onder andere een fototentoonstelling opgehangen in handelszaken en openbare plaatsen. In 2003 kreeg Radio Tequila terug een erkenning voor 9 jaar en er werd verhuisd naar de Bredestraat 107. De uitzendantennes werden gemonteerd op het hoogste punt in het centrum namelijk op de silo van De Molens.

Vanaf 1 januari 2018 mocht Radio Tequila uitzenden op twee frequenties namelijk (terug) 106,20 MHz voor de regio Deinze en 107,80 MHz voor de regio Aalter. In de jaren ’90 zat de radio ook al eens in Deinze op 106,20 MHz.

www.radiotequila.be

up mail

Radio Canteclaer - 105,10 MHz - 107,10 MHz (Deinze)

Radio Canteclaer startte regelmatige uitzendingen in 1981 vanuit een tuinhuis in Vinkt. De v.z.w. Vrije Lokale Radio Canteclaer werd in november 1981 opgericht.

Radio Canteclaer

Na enkele bestuurswissels en evenveel beleidsvisies, werd het beheer van de v.z.w. in 1985 overgenomen door de beheerraad van de uit Nazareth afkomstige Radio SIS FM Anoniem. Deze laatste radio kende in 1984 en 1985 een grote bloei, maar diende omwille van het feit dat in Nazareth slechts één frequentie beschikbaar was, samen te werken met Radio Arona. De beleids- en programmavisie van deze twee radiostations was echter zo verschillend dat er terug naar Deinze werd getrokken.

Op 2 januari 1986 is Radio SIS - Deinze ontstaan. Dit station sloot medio 1986 een franchise-overeenkomst met de NV Leader FM, een dochter van de groep Josi, en trad toe tot het netwerk Radio SIS. Door de in 1991 gewijzigde wetgeving met betrekking tot de niet-openbare radio's in Vlaanderen, die bepaalde dat elke lokale radio een unieke naam diende te dragen, en na overleg met de collega SIS-radio's, werd de roepnaam van de radio met ingang van 16 maart 1992 opnieuw gewijzigd in Radio Canteclaer.

Door deze verandering van roepnaam werd meteen gebruik gemaakt om het radiostation meer af te stemmen op de lokale gemeenschap. De herkenbaarheid met de stad Deinze werd, omwille van de naam alleen al, vergroot. Driejaarlijks werd in Deinze immers "De stoet van Canteclaer" georganiseerd. Dit folkloristisch spektakel met regionale uitstraling ontleent zijn figuren aan het dierenepos "Van den vos Reinaert" waarin de haan Canteclaer de hoofdrol speelt. Deze haan staat symbool voor de rol van Deinze als zetel van de "Nationale Prijzencommissie voor het Pluimvee" die elke woensdagmorgen de richtprijzen bepaalt voor de gehele Europese Gemeenschap.

Begin jaren 90 vestigde de radio zich in een oud fabrieksgebouw langs de Gentsesteenweg 204. Vroeger huisde daar een verdeler van ijsjes. In 2000 werkten een dertigtal medewerkers op de radio. Twintig onder hen maakten regelmatig radioprogramma's. De anderen hielden zich bezig met promotie, techniek en administratie.

In mei 2004 werd Radio Canteclaer terug erkend maar moest veranderen van frequentie.

Radio Canteclaer

Het programmaschema zag er in 2004 als volgt uit:

Radio Canteclaer

Het programmaschema zag er in 2009 als volgt uit:

Radio Canteclaer

Radio Canteclaer werd op maandag 25 april 2011 Club FM omdat de reclame-inkomsten niet meer voldoende waren.

up mail

Radio Veronieka - 104,20 MHz - 106,20 MHz (Deinze)

Radio Veronieka was de vierde lokale radio uit Deinze en richtte zich meer op de oudere luisteraar. De radio werd opgericht in 1982 en ontstond in het centrum van Zeveren. Daarna vond het een onderkomen aan de Kouter en daarna vestigde het zich tot het einde in de Izegemstraat, eveneens in Zeveren.

De vzw Radio Veronieka Deinze werd opgericht. De radio werd erkend.

Hier volgt het programmarooster van februari 2004

MAANDAG
06-07 : De Piratenclub met Stupid Cupid
09-10 : De Muziekpuree met DJ Hubert
16-17 : Non Stop met Guido Gezelle

DINSDAG
06-07 : De Piratenclub met Stupid Cupid
07-08 : Non Stop met Marc Van Nevel
09-10 : De Muziekpuree met DJ Hubert
10-11 : Non Stop met Geert Van De Zande
15-16 : Verzoekprogramma (DJ Jordaan)
16-17 : Verzoekprogramma (DJ Jordaan)
17-18 : Verzoekprogramma (DJ Jordaan)
20-21 : Non Stop met DJ Soetie

WOENSDAG
06-07 : De Piratenclub met Stupid Cupid
09-10 : De Muziekpuree met DJ Hubert
19-20 : Non Stop met Geert Van De Zande
20-21 : Non Stop met Guido Gezelle

DONDERDAG
06-07 : De Piratenclub met Stupid Cupid
09-10 : De Muziekpuree Met DJ Hubert
10-11 : Non Stop met Geert Van De Zande
17-18 : Non Stop Duitse Schlagers met DJ Steini
18-19 : De Stadheraut (Geert Van De Zande)

VRIJDAG
06-07 : De Piratenclub met Stupid Cupid
09-10 : De Muziekpuree met DJ Hubert
13-14 : Non Stop Met Patrick Van Tielen
14-15 : Stupid Cupid
15-16 : Verzoekprogramma (Stupid Cupid)
16-17 : Verzoekprogramma (Stupid Cupid)
17-18 : Verzoekprogramma (Stupid Cupid)
18-19 : Non Stop met DJ Lovely
19-20 : Non Stop met DJ Steini
20-21 : Een Gouden Uur met Guido Gezelle

ZATERDAG
00-06 : Non Stop met Geert Van De Zande
06-07 : De Piratenclub (Stupid Cupid)
08-09 : Gospel Time
10-11 : Non Stop met DJ Soetie
11-12 : Muziekkriebels met DJ Heidi
12-13 : Stupid 50 (Stupid Cupid)
13-14 : Stupid 50 (Stupid Cupid)
14-15 : Stupid 50 (Stupid Cupid)
15-16 : Nederlandstalige Top 30 (DJ Hubert)
16-17 : Nederlandstalige Top 30 (DJ Hubert)
17-18 : Top 30 (DJ Hubert)
18-19 : Party Time met Geert Van De Zande
19-20 : Dance Toppers (Geert Van De Zande)
20-21 : Sport Op Zaterdag met Geert Geiregat
21-22 : Sport Op Zaterdag met Geert Geiregat
22-23 : Sport Op Zaterdag met Geert Geiregat

ZONDAG
00-06 : Non Stop met Geert Van De Zande
06-07 : De Piratenclub met Stupid Cupid
09-10 : Sporforum (DJ Hubert)
11-12 : Verzoekprogramma (DJ Hubert)
13-14 : Zondagmiddagmatinee met Geert Van De Zande
14-15 : Mediaradio (Stupid Cupid)
18-19 : Non Stop met DJ Lovely
19-20 : Non Stop met DJ Lovely

De 25ste verjaardag werd een groot feest. Voor die speciale verjaardag week de radio twee dagen uit naar de Sint-Pieterszaal in Vinkt. Op zaterdag 30 juni 2007 waren er optredens van Stupid Cupid (eveneens medewerker van de radio), Salim Seghers, Luc Van Meeuwen, Nicky Bandera, Jason Bradley, Bandit, Tony Cabana, Flame en Jo Vally. De dag daarna kwamen Dennie Damaro, de Brugse Strangers, Roswhita, Kurt Crabbé & Miss Layla, Gino Verano, David Vandyck, Christoff, Yves Segers, Whoopz en Eddy Wally optreden.

In 2012 wilde de radio de 30ste verjaardag vieren maar zo ver kwam het niet.

Radio Veronieka

Radio Veronieka

Radio Veronieka

Radio Veronieka

Radio Veronieka kon niet meer op de locatie aan de Izegemstraat 104 terecht. Een verhuizing leek onmogelijk en de grote technische investering zou loodzwaar hebben doorgewogen. Het stadsbestuur bood nog een lokaal in zaal Te Lande aan, maar ook hier zouden grote technische veranderingen voor de radio onbetaalbaar zijn geweest. De financiën zijn beperkt omdat de geldschieter Willy Van Putten toen onlangs was overleden.

Op 4 januari 2012 was er een bijzonder algemene vergadering. Rita Coussement, Hubert De Paepe, Dirk Vansteenkiste en Marc Schelstraete namen ontslag. Frederik Thomas van VBRO werd de nieuwe voorzitter.

De zender werd uitgezet op zondag 8 januari 2012 even na 23:00. De laatste plaat die te horen was was "It's a really good feeling" van "Peter Kent". Later was op de frequentie VBRO te horen.

Radio Veronieka - 25 jaar

Radio Veronieka

Radio Veronieka

Radio Veronieka Radio Veronieka

Radio Veronieka
Goed voor Rita en de luisteraars want het was Radio Megavox die niet meer werd erkend in 2003

up mail

Radio Delmare - 102,50 MHz - 102,40 MHz - 105,90 MHz (Zingem)

De oorsprong van Radio Delmare moet worden gezocht begin 1979. Toen was Radio Benelux te horen om en rond Oudenaarde. Het project werd snel gestopt omdat men schrik had om opgepakt te worden. Het idee bleef bestaan en op 19 september 1981 richtten enkele Beneluxmedewerkers Radio Delmare op. De studio werd geïnstalleerd in een huisje op zolder aan de rand van het dorp Zingem. Er werd gekozen om de naam van de zeezender te gebruiken omdat men de jingles kon gebruiken die men terug vond op een LP. In de beginperiode zond men enkel uit in het weekend met een vrij beperkt ontvangstgebied. Enkele maanden later begon men dagelijks uit te zenden tussen 15:00 en 23:00. Later ging de radio de klok rond in de ether.

In tegenstelling met andere radio's is Radio Delmare nooit in beslag genomen. Wel kreeg men in april 1985 een waarschuwing van de RTT. Er werd toen met 400W uitgezonden en het vermogen werd dan gereduceerd tot 100W.

Na enkele jaren werden de zeezenderjingles opgeborgen en werden professionele jingles opgenomen door het bedrijf Probe. In 1985 telde de radio 35 medewerkers waarvan er 25 programma's maakten. Overdag werd er radio gemaakt voor een breed publiek. 's Avonds werden er meer gespecialiseerde programma's gemaakt.

Radio Delmare

Radio Delmare

Radio Delmare - schema

Een sterk punt van de radio was het brengen van regionaal nieuws. Zo werd aandacht besteed aan de overstroming ergens in 1984-1985. De reporters van de kranten luisterden naar Radio Delmare om hun berichtgeving aan te vullen. Ook had de omroep een sportprogramma. De sportuitslagen uit de regio werden sneller verzameld door Radio Delmare dan door de toenmalige BRT.

Het naar buiten treden was een sterk punt. Men was zoveel mogelijk aanwezig op allerlei evenementen. Hiervoor maakte men gebruik van een speciale studiobus. De familiezender organiseerde nevenactiviteiten zoals drive-in-shows, live-uitzendingen op de Zingemse handelsbeurs, de Nachten van Delmare, catch- en boksgala's, quiz- en filmnamiddagen. De hechte band met de luisteraars was de troef van Radio Delmare.

Vanaf het najaar van 1984 werd gestart met het brengen van radiopubliciteit. Voor één maand reclame met dagelijks vier spots werd toen 10.000 BEF (250 €) gevraagd. Toen de radio werd vergund moest het de frequentie 105,90 MHz delen met Radio Silver City uit Huise. Radio Delmare mocht de frequentie gebruiken van zondag 0:00 tot woensdag 23:59. Begin 1990 mocht Radio Delmare volledig beschikken over de frequentie.

Radio Delmare

De radio ging in 1992 samenwerken met Radio K.O.L.M. uit Gavere, kwam in handen van Pascal Standaert, werd onderdeel van Spitsradio, werd daarna geruime tijd voorzien van klassieke muziek en zocht een overnemer in ruil voor vermoedelijk 5000 €.

Het werd stil op de frequentie 105,90 MHz te Gavere. In april 2001 werd de zender afgelegd. Geen enkele vereniging was geïnteresseerd om de frequentie nog langer te gebruiken. De frequentie werd ook gestoord door de uitzendingen van de RTBf-zender te Doornik op 106,00 MHz.

up mail

Spitsradio - 107,90 MHz (Gavere, netwerk)

Spitsradio is ontstaan in 1986 in Gavere uit het vroeger Radio K.O.L.M. Op dat moment nam Radio Megavox uit Deinze reeds de programma's over. In 1998 was het een volwaardig netwerk van een vijftiental lokale radio's in Oost- en West-Vlaanderen. Initiatiefnemer was Pascal Standaert.

Hier volgt de lijst van de deelnemende radio's:

Radio Amerika (Meulebeke) 106,90 MHz
Radio Impakt (Zottegem) 105,20 MHz
Radio K.O.L.M. (Gavere) 107,90 MHz
Radio Trend (Waregem) 105,40 MHz
Radio Brouwer (Oudenaarde) 106,30 MHz
Radio Megavox (Deinze) 107,10 MHz
Radio Delmare (Zingem) 105,90 MHz
Radio Impuls (Oosterzele) 104,50 MHz
Radio Data (Lierde) 106,90 MHz
Radio Middenkust (Oostende) 106,30 MHz
Radio Houtland (Ichtegem) 105,80 MHz
Radio Relax (Passendale) 105,00 MHz
Radio Aktief (Oosteeklo) 107,60 MHz
Radioka (Schellebelle) 104,80 MHz
Radio Meteor (Aalter) 107.8 MHz
Radio Caraad (Aarsele) 105,80 MHz
Radio Succes (Opwijk) 106,00 MHz

Spitsradio

De bedoeling was dat de radio's hun krachten bundelden om een kwaliteit te garanderen die kan concurreren met de nationale omroepen. Het product van Spitsradio was jong en modern en richtte zich hoofdzakelijk tot een doelgroep van 16 tot 44 jaar. De verschillende radio's stonden met de hoofdstudio in verbinding met een ISDN-lijn. Via die lijn werden voice tracks aangevoerd. Elk radiostation gebruikte het automatiseringsprogramma EDRAM dat werd gemaakt door medewerker Tom Willems.

EDRAM

EDRAM

De programma's werden ingesproken door de volgende medewerkers:

00.00 - 02.00      Geert Wieme
02.00 - 04.00      Tom Willems
04.00 - 06.00      Johan De Meester
06.00 - 08.00      Hans Claesen
08.00 - 10.00      Jo Van Kouter
10.00 - 12.00      Tom Cosyns
12.00 - 14.00      Bob De Groot
14.00 - 16.00      Mario De Vuyst
16.00 - 18.00      Kristof Standaert
18.00 - 20.00      Wouter Brusselmans
20.00 - 22.00      Pascal Standaert
22.00 - 24.00      Eric Peeters

Er werden 3 keer per dag nieuwsbulletins aangeleverd met nationaal en internationaal nieuws. Er was volgens het beheer nog voldoende ruimte voor eigen inbreng.

Desondanks haakten meer en meer radio's af. Op 20 april 2001 bleven nog drie radio's over namelijk Radio Amerika uit Meulebeke, Radio Caraad uit Aarsele en Radio Succes uit Opwijk. Pascal Standaert liet toen weten dat zijn eigen radio zou aansluiten bij Topradio en op 30 april 2001 de aanlevering van programma's zou ophouden.

Radio Succes uit Opwijk had bewezen dat het concept Spitsradio leefbaar was. De duizenden luisteraars en adverteerders geloofden in het concept. De radiomakers uit Opwijk namen de website, het logo en de naam over.

up

Radio Limbo - 101,40 MHz (Gavere)

Het verhaal van Radio Limbo begon in mei 1982. Wim De Groot richtte de radio op in de Veldstraat samen met Jacky Hofman die er in 1983 bijkwam.

Om een verscheidenheid aan luisteraars te verkrijgen, werden diverse platen aangekocht. Er werd tevens aandacht geschonken om lokale activiteiten om te roepen. Ook een wekelijks kwisprogramma werd in de programmatie opgenomen. Het was gekend dat alle medewerkers van de radio zich 100% hebben ingezet om aan populariteit te winnen.

De radio kreeg geen erkenning en stopte met uitzendingen in 1986.

Radio Limbo

Radio Limbo

up mail

Radio Atlantis - 102,60 MHz (Maldegem)

Radio Atlantis in Maldegem was een voortzetting van de populaire gelijknamige zeezender Radio Atlantis door Adriaan Van Landschoot. De radio was gevestigd in een appartement aan de Markt 27. In het winkelcentrum was de radio ook te beluisteren via luidsprekers. De uitzendingen werden gestart in juni 1980. De zender was 250 Watt seterk. De antennes, bestaande uit vier dipolen, werden gericht naar de kust. De luisterdichtheid werd toen geschat op 450.000 luisteraars. Per programma kwamen er 60 brieven binnen. Enkele medewerkers van toen waren Jo Met De Baard, Tony Houston, Edu De Groot, Theo Van De Velde, Luc Van Kapellen, Jan De Ruiter en Frans Babbelaar.

De initiatiefnemers waren fier op hun zender. De zender was uitsluitend gebouwd met transistors en had een kwartsoscillator met digitale vermenigvuldiger. Het was een zender die toen in de Benelux niet te krijgen was. Ook werd er in stereo uitgezonden en de studio was professioneel ingericht. De radio was trouwens toen al aan het onderhandelen om op de kabel te mogen uitzenden. Ook werd de radio gesponsord. De luisteraars konden lid worden van de radio in ruil voor 20 BEF. Na een week waren er al meer dan duizend leden.

Het doel van Radio Atlantis was om te vechten voor vrije radio in Vlaanderen. Op dat moment werd illegale radio wel oogluikend toegestaan in Wallonië. De initiatiefnemers wisten indien ze voor de rechtbank zouden moeten komen, ze een lagere boete zouden krijgen dan indien de radio vanop de zee zou opereren.

De radio werd na 25 dagen uit de lucht gehaald door de toenmalige Rijkswacht. De zender werd in beslag genomen en de antenne werd van het dak gehaald.

up mail

Radio Saturnus - 103,90 MHz - 105,90 MHz (Maldegem)

Radio Saturnus is gestart op 22 juni 1980. Het begon allemaal heel amateuristisch met een lage antenne, een 5 Watt zender en een cassetterecorder. In de beginperiode werd uitgezonden vanuit een locatie in het centrum van Maldegem. Er waren toen alleen uitzendingen op zaterdagnamiddag.

De studio verhuisde enige tijd later naar een opgelapt kippenhok in de Halledreef te Kleit. Er werden toen ook programma's verzorgd op zondag. De radio begon toen ook populair te worden in Maldegem.

Begin 1981 werd een zwaardere zendinstallatie aangeschaft met een vermogen van 300 Watt. In oktober 1981 verhuisde de studio naar de Oude Kasteeldreef in Maldegem. Daar werd ook de eerste live-studio ingericht. De kwaliteit van de uitzendingen werd verbeterd.

Op 7 november 1981 kreeg Radio Saturnus voor het eerst bezoek van de RTT. Apparatuur en platen werden in beslag genomen. De medewerkers bleven gemotiveerd en bouwden een nieuwe professionele studio in leegstaand pand aan de Vakekerkweg. Op 2 januari 1982 was Radio Saturnus terug in de lucht. De uitzenduren werden ook flink uitgebreid en er werden toen ook op weekdagen elke avond tussen 18 en 22 uur programma's gemaakt. Er werd ook gestart met een verzoekplatenprogramma waarbij de luisteraars via de telefoon direct hun wensen konden overbrengen. Dat was iets wat in die periode nog vrij uniek was. Bij andere zenders gebeurde dat toen nog per briefwisseling.

Radio Saturnus

In september 1982 sloeg het noodlot weer toe. Alle apparatuur werd toen gestolen. Radio Saturnus moest noodgedwongen de uitzendingen staken. Er werd snel geld gevonden en een kleine maand begonnen de uitzendingen voor de derde keer opnieuw. Begin 1985 werd de instalatie nogmaals in beslag genomen en medio 1986 werd voor de tweede maal de gehele studio leeggeroofd. De medewerkers kregen het voor elkaar om precies een dag later weer in de lucht te zijn met de programma's.

Radio Saturnus had naast de nodige ontspannende programma's ook informatieve programma's zoals het actualiteitenprogramma Satelliet, Signaal, Zoeklicht en Sport op Zondag. Naast deze wekelijkse informatieve programma's werden er ook speciale programma's uitgezonden zoals tijdens de verkiezingen. Tevens werd op bepaalde uren klassieke muziek, hardrock en blues gebracht.

Medio jaren 80 begonnen radio's zich te groeperen. Er waren minder vrijwilligers en er werd gezocht naar een oplossing. Radio Saturnus sloot zich aan bij Radio SIS eind jaren 80. Het format werd hitradio en de meeste luisteraars haakten af. In 1991 werd de samenwerking stopgezet en werd het programmaschema hertekend. Er werd gebruik gemaakt van computergestuurde apparatuur zodat de radio urenlang autonoom kon draaien. De muziekkeuze werd oon breder. Er werden zowel hits als oldies gedraaid.

De woensdag- en zaterdagnamiddag stonden in het teken van de jeugd met een eigen verzoekprogramma. Verder was er een tipparde, de Saturnus Top 30, de Studenten Top 20 en het Spektakel met informatie uit de regio met praatgasten in de studio.

Halverwege de jaren 90 telde de radio een twintigtal medewerkers. Enkel programma's van toen waren het praatprogramma Satelliet, het informatief ontbijtmagazine Signaal, het zoekertjesprogramma Zoeklicht en Sport op Zondag.

Radio Saturnus
Sportjournalist Rudy Van Hilversum in gesprek met Eddy Merckx

Radio Saturnus

Beluister enkele jingles

In 1998 sloot Radio Saturnus zich aan bij Family Radio, een netwerk die goed paste bij het profiel van de radio. Enkele medewerkers verzorgden nog de informatieve programma's. Dit bleek ook moeilijker te gaan omdat het medewerkersbestand achteruit ging. Op 12 december 2002 werd het programma van Radio Contact overgenomen.

Radio Saturnus heeft nog een tijdlang het non-stopprogramma van Cool FM gespeeld.

up mail

Radio Aktief - ... - 107,60 MHz (Oosteeklo, Assenede)

Radio Aktief is gestart met uitzendingen begin juli 1981. Een groep jongeren uit Oosteeklo en omgeving kwamen samen. Het waren enkele Dj's en technici. Ze beschikten over een FM-zender en stelden deze op in een leegstaand huis gelegen in de Stroomstraat 16. Een studio werd opgericht op de eerste verdieping. Het zendbereik bedroeg in de meest gunstige omstandigheden ongeveer 12 km.

De radio speelde vooral muziek van Belgische artiesten. De respons was groot en op korte tijd verwierf Radio Aktief enorm veel luisteraars.

Op bevel van het parket heeft de Gentse gerechtelijke politie op donderdagmorgen 23 juli 1981 de radio opgespoord en werd beslaggelegd op de zendapparatuur. Tegen de hoofdverantwoordelijke Ronnie Stoop werd ook een proces verbaal opgesteld.

Enige tijd later werden terug uitzendingen verzorgd. De vzw Aktief met ondernemingsnummer 421696315 werd opgericht om erkend te worden. De statuten werden op 8 oktober 1981 geregistreerd.

Enkele programma's van toen waren het actualiteitenprogramma "Het Neusje van de Zalm" en "Belgian Pop Voorop" met Jan Van Laere. Jan Van Laere slaagde er in om heel wat pop- en rockartiesten in de studio te interviewen.

In 1983 kreeg Radio Aktief een gunstig advies tot erkenning en kreeg enkele jaren later een erkenning op de frequentie 107,60 MHz.

Radio Aktief

Radio Aktief

De radio organiseerde tien jaar lang Faktival. Zo werd op vrijdag 1 mei 1992 het tienjarig bestaan gevierd met een grote showavond. Er waren optredens van Wendy Van Wanten, Yasmine, Luc Steeno en Paul Severs.

Radio Aktief was op zoek naar een partner om de krachten te bundelen en sloot zich tijdens de jaren 90 aan tot Spitsradio.

In 1999 was er een overeenkomst om het nationaal programma van Family Radio uit te zenden. Er werd ontkoppeld onder andere tussen 10:00 en 11:00 met De Gouden Morgen gepresenteerd door Gert van Dijk. s' Avonds waren de volgende lokale programma's te beluisteren: Popsien, Overdrive, Belgian Pop, Roots FM, Muziekweelde, Overdrive en The Countryshow. 

In oktober 2001 werden de nationale programma's vervangen door de programma's van Contact 2. Tijdens de Contact -periode werd 's avonds lokaal ontkoppeld. Medewerkers die lokale programma's maakten waren Jan De Jongh, Miguel, Dirk Van Moorhem, Patrick Desloover en Luc Onderdonck. Dirk Van Moorhem bracht op donderdagavond The Countryshow.

In 2002 werd de studio verhuisd naar Oosteeklodorp 26.

In 2003 werd de radio terug erkend. De radio ging samenwerkingen aan met o.a. Radio M fm, C-Dance en Contact Dance.

up mail

Radio Basic Gold - 105,60 MHz (Waarschoot, netwerk)

Radio Basic Gold is eigenlijk ontstaan uit het concept Radio Basic.

De vzw Vrije Radio Neutraal met ondernemingsnummer 424391232 had de vergunning in handen voor Waarschoot - 105,60 MHz. De vzw werd beheerd door voorzitter Firmin Bulté. In 2002 was er een samenwerking met NRJ. De nv Vlaamse Zendmaatschappij, de firma achter het netwerk NRJ was in vereffening gegaan op 7 maart 2002. In Waarschoot zocht de vzw toen naar een andere oplossing.

Tony Vermeire zag het zitten en startte het concept Radio Basic gericht aan de jeugd tussen 15 en 25 jaar. De bedoeing was om het concept te brengen op de Waarschootse frequentie. Er was namelijk een akkoord met de vzw. Via Waarschotenaar Lennart Creël kwam productieploeg Woestijnvis in contact met de jongens achter Radio Basic. Wekenlang werden de oprichters gevolgd door de cameraploeg van het programma Napels Zien. Tijdens de zomer van 2002 werd gestart met filmen. De kijkers zouden in 2003 in een aantal afleveringen zien hoe Radio Basic stap voor stap werd opgericht. Er werden onder andere beelden genomen tijdens de afbraak van de oude radio, de zoektocht naar nieuwe adverteerders, de gesprekken met eventuele nieuwe medewerkers en de promoacties op de Rijversfeesten. Televisiekijken Vlaanderen zou kunnen zien hoe moeilijk het is om een nieuw radiostation vanuit het niets uit de grond te stampen. Eén van de stunts was promotie die werd gemaakt vanuit een luchtballon die over de regio vloog.

De ganse voorbereiding was te zien op het eerste VRT-televisienet maar wat de kijkers niet zagen was de eerste uitzenddag op 15 september 2002. Net voor die datum hebben Dominique en Nicholas afgehaakt bij de radio. Nicholas Lataire meldde dat de radio geen jongerenradio zou worden die hen werd beloofd. Achter de rug had de vzw Vrije Radio Neutraal allerlei dingen geregeld waar de initiatiefnemers geen weet van hadden. Radio Basic werd Radio Basic Gold en had niets met het project te maken.

Radio Basic Gold

Radio Basic Gold was een concept van Sebastien Vansever, toen reclameverkoper voor o.a. Radio Contact. De studio was gelegen in danscafé Paradox. Hij was ook verantwoordelijk voor de programmatie van de radio.

De radio had geen programma's en geen presentatoren. Het was een nonstopmix van hoofdzakelijk klassiekers aangevuld met enkele hits. Tussen de muziek waren items te horen zoals een horoscoop.

In 2004 werd Radio Basic Gold een mini-netwerk. Zo was vanaf woensdag 26 mei 2004 de radio te horen op de hoogvermogenfrequentie 102,60 MHz in Eeklo. Verder was de radio ook te horen in Aalter 107,80 MHz, Gent via 105,70 MHz en Zelzate via 107,30 MHz.

Er werden meer Nederlandstalige platen geprogrammeerd. Radio Basic Gold werd de basis van Family Radio in 2010 onder beheer van Christophe Moens.

Sebastien Vansever
Sebastien Vansever (foto Kiosk Sleidinge)

up mail

Club FM - netwerk (Eeklo)

Club FM was in het voorjaar van 2008 gestart met uitzendingen op een vijftiental zenders in Oost- en West-Vlaanderen. Hier volgen de frequenties:

Aalter 107,40 MHz - Brugge 106,00 MHz - Hamme 105,20 MHz - Diksmuide/Kortemark 106,60 MHz - Eeklo 105,60 MHz - Gent 104,90 MHz - Knokke 106,20 MHz - Lochristi 106,60 MHz - Maldegem 105,90 MHz - Nieuwpoort 107,20 MHz - Oostende/De Haan 105,60 MHz - Roeselare 96,20 MHz - Wielsbeke 107,30 MHz - Westhoek 105,70 MHz - Evergem 106,90 MHz

Het profileerde zich tot een brede leeftijdscategorie met een grote kern van luisteraars tussen 20 en 50 jaar oud. Volgens de programmamaker behoorden de luisteraars in een midden tot iets hogere klasse. Het brengt hoofdzakelijk non-stop adult-contemporary popmuziek.

Club FM - doelgroep

Tijdens de beginjaren werd veel non-stop gespeeld. Begin 2010 waren er drie programma's namelijk Didier Laporte presenteerde iedere werkdag tussen 6:00 en 9:00. Mathieu De Blauwe verzorgde het blok tussen 10:00 en 14:00. Tenslotte was Koen van der Sloten te horen tussen 16:00 en 19:00.

Door de integratie van de 35 Contact-frequenties begin 2009 werd Club FM opeens het grootste radio netwerk, althans toch in het aantal zenders. Christophe Moens heeft gedurende een anderhalf jaar onderhandeld met de drie aandeelhouders van Radio Contact, namelijk RTL, de reclameregie IPB en Lemaire Electronics.

Hier volgt de frequentielijst

Aalst 93,00 MHz, Aalter 107,40 MHz, Testelt 105,80 MHz, Kapellen 105,90 MHz, Antwerpen 107,40 MHz, Hove 105,10 MHz, Berlare/Dendermonde 107,40 MHz, Bilzen 106,20 MHz, Brakel 105,60 MHz, Brugge 107,30 MHz, Brussel 102,80 MHz, Deinze 107,10 MHz, Diest 103,90 MHz, Diksmuide 88,90 MHz, Eeklo 106,30 MHz, Evergem 106,90 MHz, Geel 106,30 MHz, Genk 104,30 MHz, Genk 104,3 MHz, Gent 104,50 MHz, Hasselt 104,10 MHz, Herentals 105,00 MHz, Ieper 105,70 MHz, Kinrooi 107,90 MHz, Kortrijk 104,40 MHz, Herent 106,70 MHz, Oud Heverlee 107,10 MHz, Lier 106,40 MHz, Lokeren 107,00 MHz, Lochristi 106,60 MHz, Maaseik 105,60 MHz, Maasmechelen 106,70 MHz, Maldegem 105,90 MHz, Mechelen 106,20 MHz, Menen 89,90 MHz, Egem 93,60 MHz, Balen 107,60 MHz, Ninove 105,50 MHz, Oostende 103,60 MHz, Knokke-Heist 106,20 MHz, Oudenaarde 106,60 MHz, Hechtel-Eksel 107,30 MHz, Ronse 105,00 MHz, Sint-Truiden 106,30 MHz, St.-Lievens-Houtem 105,40 MHz, Tienen 107,00 MHz, Tongeren 107,30 MHz, Turnhout 105,50 MHz, Vilvoorde 105,70 MHz, Waarschoot 105,60 MHz, Wielsbeke 107,30 MHz, Diksmuide 88,90 MHz, Wetteren 106,10 MHz, Zele 107,00 MHz, Zelzate 106,90 MHz.

club fm

De opnamestudio van Club FM is gelegen in de bovenverdieping van de vroegere meubelzaak Gheerebaert te Eeklo waar de medewerkers de presentaties opnemen. Deze voicetracks worden doorgestuurd naar de 60 PC's die op hun beurt de muziek met de presentaties lokaal verdelen. Later werd gebruik gemaakt van een satellietverbinding.

In 2018 stelde Club FM zich kandidaat voor één van de vier netwerkfrequenties maar werd daarvoor niet erkend. Het werd wel erkend op twee frequenties om en rond Gent waar het terug lokaal uitzendingen ging verzorgen.

Radio Club FM Gent

up mail

Family Radio - netwerk (Eeklo)

Family Radio was een reactie van Radio Contact om te starten met een tweede netwerk toen de Vlaamse Mediamaatschappij in september 1998 de samenwerking stopte, heeft de beheerraad razendsnel beslist om zelf met een tweede net te starten. In oktober 2001 werd het programmaconcept aangepast en veranderde de benaming in Contact 2.

Het concept Family Radio werd in maart 2010 terug boven gehaald door Christophe Moens. Aanvankelijk startte de nieuwe radioketen met een 5-tal stations in Oost- en West-Vlaanderen. Het netwerk groeide tot meer dan 30 frequenties.

Aalter 107,80 MHz, Aarschot 107,20 MHz, Aartselaar 106,50 MHz, Brugge 106,00 MHz, Geel 103,80 MHz, Gent 105,70 MHz, Hasselt 103,80 MHz, Herentals 105,70 MHz, Hoeilaart 105,80 MHz, Kampenhout 107,40 MHz, Kaprijke 107,20 MHz, Keerbergen 105,20 MHz, Kortrijk 104,90 MHz, Lanaken 107,10 MHz, Leuven (Bierbeek) 105,30 MHz, Lubbeek 107,30 MHz, Duffel 107,50 MHz, Berlaar 107,10 MHz, Mechelen 106,60 MHz, Eeklo 102,60 MHz, Merelbeke 106,80 MHz, Roeselare 96,20 MHz, De Haan 105,40 MHz, Nazareth 107,50 MHz, Ninove 106,20 MHz, Bree 99,30 MHz, Turnhout 95,10 MHz, Tongeren 107,70 MHz, Torhout 106,80 MHz, Ronse 107,40 MHz, Koksijde 104,80 MHz, Wetteren 107,20 MHz, Zelzate 107,30 MHz.

Family Radio

Family Radio

Family Radio

Family Radio

De beheerraad koos in 2017 om een dossier in te dienen voor een netwerkfrequentie. Het dossier werd niet weerhouden. Family Radio was vanaf 1 januari 2018 enkel op FM nog te beluisteren in Gent via 105,70 MHz en Deinze op 107,10 MHz.

De radio begon ook uit te zenden op DAB+. Echter op 18 augustus 2020 stopten om financiële redenen de uitzendingen van Family Radio via DAB+.

Family Radio

up mail

we