DE HISTORIEK VAN RADIO MAEVA

Radio Maeva (Ukkel, Asse)
Radio Verena (Zoersel)
Radio Maeva op Radio Zeven (Zoersel)
Maeva FM (netwerk)

up mail

Het ontstaan van Radio Maeva

DJ Rudy Van Accoleyen (foto hieronder) verzorgde radioprogramma's en drive-in shows voor de zeezender Radio Mi-Amigo. Dit avontuur liep teneinde tijdens de zomer van 1979. Op dat moment was er in Brussel Radio Contact die succes had en ook te beluisteren was in de omliggende provincies. Hij stelde vast dat er een tolerante houding was in Wallonië/Brussel tegenover de vrije radio's. Dit was de motivatie om te starten met een landpiraat gevestigd in een Brusselse gemeente.

Hij zocht een ploeg om Nederlandstalige programma's te maken gericht op Vlaanderen. Hij had reeds contact met de Nederlander Ron Vandeplas (Erik van Houten). Er werd beroep gedaan op Peter Hoogland (Franky De Bauw), zijn broer Patrick Valain (Patrick Van Accoleyen) en Ben Van Praag (Eric Van Houte). Verder sprak hij platenruiters aan die actief waren in enkele bekende discotheken in Vlaanderen.

Rudy Van Accoleyen

Er werd op zoek gegaan naar een uitzendlokatie in Brussel omdat Radio Contact min of meer ongestoord met hoog vermogen in Brussel kon uitzenden. Door middel van een hoogtemeter zocht men een appartement waar het dak ongeveer even hoog moest zijn als dat van Radio Contact. Uiteindelijk vond men op 118 m boven de zeespiegel een klein dakappartement in de Sterrewachtlaan 3 te Ukkel (zie foto).

Sterrekundelaan te Ukkel

Radio Maeva

De naam Maeva werd geïnspireerd op de naam van een reisbureau die de naam toen (even) niet meer gebruikte. Het zou ook kunnen dat de inspiratie eerder kwam van de naam van de vrouw MAgda VAlain.

Om van start te gaan moest een sterke zender worden gevonden. Het was niet zo eenvoudig om iemand te vinden die een zender in elkaar kon steken van 1000 Watt. Er werd eerst beroep gedaan op Dhr. Heslinga van het Nederlandse bedrijf Communicatie Terschelling. Rudy kocht er een 1000 Watt zender voor 200.000 BEF (5000 €). Eenmaal terug in Brussel stelde men vast dat de zender niet werkte. De zender werd ingeruild voor een andere die maar heel eventjes werkte. Ondertussen was de doelstelling om tijdens nieuwjaar 1981 in de lucht te gaan niet meer realiseerbaar.

Uiteindelijk werd beroep gedaan op zendtechnicus Noël D'Hondt uit Heusden bij Gent die de nodige expertise had om een dergelijke zender in elkaar te steken. Op het dak was er een bestaande antennemast die werd vernieuwd. De aangetaste mast werd vervangen door een exemplaar dat tweemaal hoger was.

Noël D'Hondt

Dat Patrick Valain een zeezenderverleden had, kon je als medewerker duidelijk merken. De hele organisatie was eigenlijk opgezet als een zeezender ingericht in het appartement. Twee medewerkers installeerden zich in een slaapkamer. Hun taak was een live-programma te verzorgen en de andere programma's op het goede moment te doen starten. Ben Van Praag heeft zelfs 2,5 jaar praktisch continu doorgebracht tussen zijn nabijgelegen slaapkamer en de studio. Andere medewerkers die enige tijd hebben overnacht in het vertrek waren Ron Vandeplas, Peter Hoogland, Bert De Groef, Arie Van Loon en Marc Hermans.

Er werd meteen gestart met een horizontale programmatie. In de dagprogrammatie werden in het begin twee live blokken gebracht. Tussen 06:00 en 09:00 was er Wekkerwacht door Ben Van Praag. Lunchexpress werd gepresenteerd tussen 12:00 en 14:00. Na enige tijd wer er na middernacht twee uur lang Nachtclub live gepresenteerd. Ook werd gestart met rechtstreeks het nieuws rechtstreeks te presenteren.

De andere programma's werden her en der opgenomen in thuisstudio's. Iedere zaterdag was er een bijeenkomst voor het verzamelen van de bandprogramma's. De medewerkers kregen elk een witte plastic zak. Hierin zaten de nieuwe platen, lege banden voor de opnames en richtlijnen voor de komende week. Na de opnames werden de cassettes afgeleverd bij Patrick thuis. Patrick leverde die cassettes aan de studio waar ze werden gesorteerd en gespeeld op het afgesproken moment.

De proefuitzendingen startten in maart 1981. Op 24 mei 1981 werd een eerste volwaardige uitzending op de frequentie 103,50 MHz gebracht. Deze frequentie zou jaren lang de vaste stek worden van de omroep. In de slaapkamer van het appartement werd een studio geïnstalleerd om opnames en live programma's aan elkaar te monteren. De eerste uitzending was een opgenomen programma van Patrick Valain dat werd gestart door Ron Vandeplas. Daarna maakten Ben Van Praag en Ron Vandeplas een live programma.

Na enkele dagen was de ontvangst optimaal en na enkele maanden was Radio Maeva vrije radio nummer één qua ontvangstbereik, qua luisterdichtheid en qua populariteit. Er werd ook niet getalmd met het oprichten van een vzw. De vzw Maeva werd opgericht op 30 april 1981.

Radio Maeva

Radio Maeva

eerste studio

up mail

Het groeiend succes

Het succes van de radio was gemakkelijk te verklaren. Allereerst was er het enorme bereik van de zender. Een groot deel van (Vlaams-) Brabant, Oost Vlaanderen en Antwerpen werd bereikt met het hoge vermogen van de zender. Zelfs in grote delen van Limburg was de ontvangst nog vrij goed.

De luisteraar werd volgens de mening van critici onttrokken aan de realiteit. Er werd gezeverd, gelachen en er was constant ontspanning. De luisteraars voelden zich daarbij betrokken want er werd massaal geschreven naar het postbusadres.

Dagelijks kwamen een honderdtal brieven van luisteraars binnen die werden behandeld door drie medewerksters. De inhoud van de enveloppes varieerde van een eenvoudige verzoekplaat of stickeraanvraag tot één of meerdere briefjes van duizend frank als steun om een nieuwe zender te bekostigen. Er werden ook foto's, tekeningen, uitnodigingen en zelfs hele liefdesbrieven geschreven. Ook werden de meest vreemde voorwerpen gebruikt om een bericht te sturen. Zo had Ben Van Praag een vaste schrijfster die er in slaagde een volledige rol toiletpapier vol te schrijven met een lofzang aan Radio Maeva.

In de studio was er een papegaai aanwezig. Het beestje had de naam Arabella en werd snel de mascotte van de radio. Er kwamen zelfs honderden verjaardagskaartjes aan toen Arabella jarig werd. Ben van Praag meldde in 2004 dat Arabella eigenlijk een plastieken vogel was die geluidjes maakte. Om de luisteraar niet teleur te stellen werd op de eerste Maevanacht aan het publiek een kooi met een papegaai getoond. Waarschijnlijk werd die geleend van een dierenwinkel.

Net zoals de zeezenders vroeger organiseerden, bracht Radio Maeva ook drive-in-shows in talrijke discotheken om inkomsten te genereren. De aanvragen van de Vlaamse dancings waren talrijk. Per weekend werden er in het begin een twintigtal shows georganiseerd.

Radio Maeva en de meeuw

De vakantieradiosticker werd 60.000 maal gedrukt en voor 20 BEF (0,5 €) / stuk verkocht

Om de ontvangst in West-Vlaanderen te verbeteren werd door Noël D'Hondt tijdens de zomer van 1981 een extra zendmast geplaatst op de top van de Kluisberg. De bedoeling was het signaal van Ukkel terug uit te zenden richting West Vlaanderen op een nabijgelegen frequentie. De opstelling van de antenne werd goed in de gaten gehouden door Dirk Otte van Radio WLS die ook uitzond op de Kluisberg. Er werd een klacht ingediend door Radio WLS en eigenaardig genoeg heeft de overheid pas ingegrepen toen de zendmast volledig gemonteerd was. "Het is goed mogelijk geweest dat men als doel had Radio Maeva zoveel mogelijk geld te laten uitgeven aan de installatie en daarna nog eens voor de afbraak", luidde het bij Radio Maeva.

West Vlaanderen heeft toch wel enkele weken tussen eind augustus, begin september 1981, kunnen genieten van de uitzendingen van Radio Maeva. De geluidskwaliteit was abominabel. Het geluid was overstuurd en er was een metaalachtige vervorming te horen. Hoogstwaarschijnlijk was dit te wijten aan een slechte modulatie van de straalverbinding. Naar het schijnt was de straalverbinding vergund. De verbinding was aangevraagd door een aannemer uit de streek die beweerde dat hij dat nodig had om de communicatie te bevorderen tussen zijn verschillende ploegen. Men heeft ook geprobeerd om bij de RTT een eersteklas telefoonlijn te huren voor 4.000 BEF (100 €) / dag. Dit werd niet toegestaan omdat het radiostation illegaal bezig was. Uiteindelijk heeft Radio Maeva de zendmast op de Kluisberg dus terug moeten afbreken.

Radioreclame was in 1981 nog verboden. Radio Maeva speelde het toch voor elkaar om massa's geld binnen te rijven. Buiten de Maeva-drive-in-shows werd er verdoken reclame gemaakt. Patrick Valain verklaarde in een reportage van Panorama dat het station per drive-in-show 5500 BEF (137 €) aan over hield. Tijdens de hoogdagen werden er op een weekend tot 35 drive-in-shows georganiseerd. Ook de mobiele studio, die regelmatig stond opgesteld voor bedrijf X of handelszaak Y, bracht geld in het laadje. Later, toen radioreclame werd gelegaliseerd, werden boodschappen verkocht aan 30 BEF (0,75 €) per seconde. Volgens sommige insiders werd een (belastingvrije) winst gemaakt van twintig miljoen BEF (400.000 €).

Er werd samengewerkt met platenmaatschappij Carrere om platen uit te geven. Daarna werd een eigen platenlabel uitgegeven. De verzamelelpees volgden mekaar op in sneltempo. De eerste LP bevatte 14 popcornoldies. Het succes was zo enorm dat Radio Maeva meteen goud in ontvangst mocht nemen. De merchandising en promotie draaiden toen op volle toeren.

In Dendermonde werd het Maeva Praathuis opgericht, een gezellige pub helemaal ingericht in Maeva-stijl. Fans en medewerkers konden elkaar ontmoeten in een ongedwongen sfeer.

Het almaar stijgend Maeva-succes kon evenwel niet beletten dat het intern ging rommelen. Nauwelijks zes maanden na de startdatum stapten enkele medewerkers op omdat ze het oneens waren met de puur commerciële instelling van Radio Maeva. Sommigen vonden dat ze ook recht hadden op een deel van de inkomsten die door Patrick werden beheerd. Die eersten die het aftrapten vonden onderdak bij Radio Contact en Radio Seven.

Vervangers werden snel gevonden. Patrick Valain vond dat Dj's uiteindelijk minder belangrijk waren. Voor hem was enkel het station belangrijk. Er zat een zekere logica in deze werkwijze, zolang ze niet werd gebruikt als excuus om de bijna gratis geleverde diensten van de medewerkers voor eigen gewin te benutten. De rotatie van medewerkers schaadde toen de populariteit nauwelijks.

Luister naar een presentatie van Ben Van Praag.

Het nieuws verzorgd door Ben Van Praag, het tijdsein en het programma De Muziekcocktail met Fred Van Den Bosch (8 januari 1982).

Verzoekbus met Patrick Valain (27 juni 1981).

Het nieuws verzorgd door Ron Vandeplas, het tijdsein, Ben Van Praag met het popmuseum. (27 juni 1981).

Het middagprogramma Eet Smakelijk (27 juni 1981)

De tipparade met Peter Hoogland (27 juni 1981)

Wout Wolkema (2 juli 1981)

Nachtwacht met Ronny Van Gelder

Info over de drive-in-show en reclame voor de derde Maeva-elpee (november 1982).

Noorderlicht met Tony Van Rode met het jingle-item (2 november 1982).

Het eerste bezoek van de ordediensten gebeurde op 19 januari 1982. Dat gebeurde tijdens het programma Wekkerwacht met Ben Van Praag. Vier mensen van parket kwamen de zender in beslag nemen. Ben meldde toen dat de zender zou worden uitgezet omdat er technische problemen waren. De ploeg had nog tijd om de studio snel af te breken en weg te stoppen. Daarna werden ook Radio Judaica, Radio Contact en Radio Contact 2 uit de lucht gehaald.

Radio Maeva

In de namiddag kwam Radio Maeva terug in de lucht met een zwakker vermogen. De luisteraars werden opgeroepen om een protestmeeting in Sint-Pieters-Leeuw bij te wonen. Het motto van de protestmars was "Maeva voor jou, Maeva door jou". Deze oproep werd beantwoord door 4000 fans en de radio voelde zich gemotiveerd om terug uit te zenden met een vermogen van een kilowatt. Ook een handtekeningactie met als doel "het voortbestaan van Maeva" werd een groot succes. In het totaal werden hiervoor 894.612 handtekeningen verzameld.

up mail

Het potentieel gevaar

De ene inbeslagname volgde na de andere. Radio Maeva organiseerde meerdere protestmeetings. Toen de radio op vrijdag 4 juni 1982 voor de negende keer in beslag werd genomen, werd met een noodzender omgeroepen om te protesteren op de volgende zondag op de Grote Markt van Brussel. Ruim 8.000 luisteraars gingen in op de boodschap en zakten af naar de Grote Markt. De demonstratie verliep zonder grote problemen. Via een geluidsinstallatie werd verteld dat de overheid geen gesprek wilde aangaan om de radio te legaliseren. Het volk skandeerde leuzen zoals "Pak liever Horion dan Maeva".

Radio Maeva

Het luisterpubliek werd zodanig gesensibiliseerd dat er op een bepaald moment voor hardere acties moest worden gevreesd. De vrachtwagenbestuurders dreigden de Ring rond Brussel af te zetten, een onbekende liet weten dat hij de kabels van de televisiedistributie zou doorknippen en enkelen begonnen met zenders rond te rijden om de BRT-uitzendingen te storen.

Radio Maeva - protest in Sint-Niklaas
De Voorpost - 29 januari 1982

Radio Maeva werd een potentieel gevaar; een gevaar waar de politieke wereld zich van bewust werd en dat de legalisatieregeling zou gaan beïnvloeden. Radio Maeva was het gespreksonderwerp van de doorsnee-Vlaming vaak als grote voorstander maar met een steeds groeiende groep fervente tegenstanders.

Radio Maeva

Deze tegenstanders waren in eerste instantie de lokale radio's die kortbij 103,50 MHz uitzonden en werden weggedrukt door het sterke zendsignaal. Anderen verweten dat Radio Maeva een commerciële onderneming was. De zender werd talrijke keren in beslag genomen. Het was blijkbaar helemaal geen probleem om dezelfde dag opnieuw een zender aan te kopen ter waarde van vele tienduizenden BEF.

Lees hier onder een fragment uit het maandblad FRM editie januari 1982 met Patrick Van Accoleyen over de concurrentie die eveneens gebruik maakte van dezelfde frequentie.

Het lukte zelfs één keer om tijdens een inbeslagname de zender te ontkoppelen en in veiligheid te brengen.

Radio Maeva

Radio Maeva

Radio Maeva zat op een kilometer van het Koninklijk Meteorologisch Instituut. Een reeks klachten kwamen van het KMI over storingen op hun meetapparatuur door de sterke Maeva-zender. Enkele van de inbeslagnames gebeurden naar aanleiding van zo een klacht.

up mail

De nieuwe initiatieven

Ondertussen steeg het aantal lokale radio's en het was moeilijk om het grote zendbereik te behouden. Radio Maeva nam op 24 februari 1982 de uitzendingen van Radio Brabo (101,80 MHz - 103,40 MHz) uit Antwerpen over en begon direct met het uitzenden van de klassieke Maeva-programma's gedurende vijf uur per dag. Dit was niet zo moeilijk want praktisch alle programma's waren opgenomen op cassette. Er werd nog geprobeerd om Maeva-zenders op te starten in Gent, Brugge, Aalst, Dendermonde, Heist-op-den-Berg en Tienen maar die uitzendingen waren van korte duur. Deze zenders werden vlug in beslag genomen.

Op 6 mei 1982 verscheen het decreet waarin de organisatie en de erkenning van niet openbare radio's werd beschreven. Dit decreet verbood de ketenvorming tussen lokale radio's. Rudy van Accoleyen hoopte toch een erkenning te krijgen op een nationale frequentie, eventueel op de middengolf.

Op de plaatsen waar Radio Maeva niet goed was te ontvangen, werd gestart met Radio Maeva Lokaal. In ruil voor financiële hulp zonden lokale radio's verschillende programma's van Radio Maeva uit. Na verloop van tijd bleek Radio Maeva Lokaal echter geen succes en werden die initiatieven gestaakt.


Radio Maeva Lokaal in Antwerpen

up mail

De eerste Maeva-nacht

Op 21 mei 1982 organiseerde Radio Maeva de eerste Maeva-nacht in de twee Oktoberhallen te Wieze. In tegenstelling met Radio Contact, die internationale vedetten liet optreden in Vorst Nationaal, kwam Radio Maeva aantreden met de Vlaamse Showwereld. Die avond was de toeloop fenomenaal. Ruim 11.000 kaarten werden verkocht in voorverkoop. Naar schatting zakten 16.000 fans af naar Wieze. Will Tura was de topact. Hij vertelde toen dat hij zoiets nog nooit had meegemaakt. Hier volgt een (onvolledige) lijst van artiesten die een optreden gaven in Hal A en Hal B. Mieke, Paul Roeland, Jacques Raymond, Paul Anderson, Patrick Retour, Cindy, Micha Marah, Bobby Prins, John Terra, Ann Christy, Willy Sommers, Emly Starr, Vercruusse, Paul Severs, Stella, Johan Verminnen, Joe Harris, Ruth McKenny, Bianca, Salim Seghers, Marva, Venus, Lou & The Hollywood Bananas, Bobby Ranger, Diana More, Wim De Craene, Danny Fabry, Benny Scott, Erik Van Neygen, Jimmy Frey en Will Tura.

Het feest duurde van 19:00 tot 07:00. Ook deze manifestatie was een puur winstgevende zaak want de Vlaamse artiesten traden gratis op. Radio Maeva was toen de enige zender met groot bereik die hun producties draaiden en uiteraard werd alles gedaan om dit zo te houden.

1 jaar radio maeva

Radio Maeva - ledenwerving

up mail

De verhuis naar Asse

In juni 1982 werd de zender terug in beslag genomen. Enkele uren later was de radio terug in de lucht. Echter de dag daarna waren de ordediensten weer present en werd eveneens de zendmast en het appartement verzegeld. Het was toen de dertiende inbeslagname. Er werd toen radio gemaakt in diverse noodstudio's zoals een tiental dagen lang in de garage van Noël D'Hondt te Heusden.

Radio Maeva

Enkele maanden later verhuisde Radio Maeva van Ukkel naar Asse. De radio had toen net de dertiende inbeslagname meegemaakt. Het komische was dat het gerecht hun verzocht te verhuizen.

Er werd een leegstaande villa gevonden te Asse in de Nieuwstraat tussen de straten Witteramsdal en Terlindenweg. Het was ook het hoogste punt van de gemeente gelegen op een hoogte van 81 meter boven de zeespiegel. Het pand dat bijna stond te verkrotten werd volledig gerestaurerd. Er werd een mast opgericht die een hoogte had van 65 meter. Enkele medewerkers zoals Ben Van Praag en Marc Hermans verbleven in het huis om live programma's te maken en cassettes te starten.

Radio Maeva

Radio Maeva

De gevel werd in het wit geverfd. Er werd vlug gesproken over "de witte villa". "De witte villa" werd door de bepaalde insiders snel omgedoopt tot "De Maeva Auschwitz-villa". Er werd een stevige muur rond de eigendom gebouwd voorzien van prikkeldraad. Aan de ingang stond een bord met de melding "verboden toegang". De ramen werden verstevigd en later was er ook één gevaarlijk uitziende waakhond te bespeuren op het terrein. Volgens de medewerkers was dit nodig om het volk op afstand te houden omdat het station toen zeer populair was. Radio Maeva had ook vele vijanden die deze radio liever weg wilden. Tevens hadden de vaste medewerkers Ben Van Praag, Arie van Loon en Marc Hermans hun vaste stek in de villa.

Luister naar het lied van de witte villa

Gedurende de jaren dat Radio Maeva uitzond, gaf men voortdurend het beeld dat er werd uitgezonden vanuit een vijftal verschillende studio's. Er waren wel een paar live-programma's maar het grootste gedeelte van de programma's werd vooraf opgenomen op cassette. Daarom werden nooit opendeurdagen gehouden alhoewel daar vraag naar was. Hoogstwaarschijnlijk zou de luisteraar diep teleurgesteld zijn van wat hij zou zien. Tenslotte zouden de medewerkers die daar verbleven moeilijk nog wat privacy hebben gehad.

Radio Maeva

Radio Maeva medewerkers
vlnr: Luk Jonkers - Benny Baeten - Tony Franken - Eric Hofman - Edu De Groot - de benen van Erwin Bergmans (het hoofd werd verwijderd omdat Erwin kort na het nemen van de foto ontslag had genomen) - Patrick Van Dam - Peter Hoogland - Rob Colijn - Ben van Praag - Jeroen Mulders - Arie van Loon - Tineke Dubois - Fred Vandenbos - Tony Van Rhode - Patrick Valain - Eric De Roeck - Bert De Groef (Johan Henneman) - Marc Hermans - Ricky De Jong - Theo Van de Velde

Radio %aeva

Radio Maeva

Radio Maeva

Radio Maeva - mobiele studio

Op 25 maart 1983 werd het zendvermogen terug opgedreven. Dit werd gerealiseerd door twee keer acht dipolen te monteren in de mast. Richting Brussel werd er met 1500 Watt uitgezonden, richting Vlaanderen was dat met 3000 Watt uitgang zender. Het was de sterkste zender die Noël D'Hondt zelf in elkaar had gestoken.

 

up mail

De tweede Maeva-nacht

Op 20 mei 1983 vierde de radio haar tweede verjaardag terug in de oktoberhallen te Wieze. Als stunt werd een mobiele studio in een bus ingericht die verbonden was met een straalverbinding. Het was de bedoeling de ganse dag live uitzendingen te verzorgen in Wieze. Dit werd niet op voorhand aangekondigd omdat de overheid streng optrad tegen straalverbindingen. Om zes uur startte Ben Van Praag met zijn programma Wekkerwacht. Het ging even fout toen de starttune slecht afspeelde omdat de bandrecorder slecht was ingesteld. Maar de komende 24 uur verliepen vlekkeloos. Tijdens de opstelling werden diverse interviews afgenomen om en rond de hallen door middel van een draadloze microfoon. Vervolgens werd de show compleet uitgezonden op de radio.

2de verjaardag

Radio Maeva

up mail

Het begin van het einde

De zestiende inbeslagname gebeurde op 26 april 1984. De ordediensten namen toen alles mee wat maar ook met de radio had te maken. Patrick Valain zag toen dat het niet meer houdbaar was om met een hoog vermogen op 103,50 MHz uit te zenden. Er werd dan besloten om als eerste vrije radio boven de 104 MHz uit te gaan zenden. Dankzij de uitstekende 105,70 MHz en de prima locatie kon men met een lager zendvermogen een even groot deel van Oost Vlaanderen en Vlaams Brabant bestrijken.

Radio Maeva

Radio Maeva

Het ging vervolgens snel bergafwaarts met de radio. Eerst was er de beschuldiging van een sabotage op de antennemast van het nabijgelegen Radio Seven. Het was alom bekend dat Radio Maeva dreigementen stuurde aan alle stations die te dicht bij hun frequentie zaten. Vervolgens werden twee Maevabeheerders aangehouden in verband met een gewapende overval te Opwijk waar 1.500.000 BEF (350.000 €) werd gestolen. Deze berichten en de rotatie van medewerkers deden de luisteraar veranderen van radiostation. Radio Maeva bleef ook aanhouden met haar verouderde radioformule die eruit bestond steeds plaatjes aan elkaar te praten met groetjes van luisteraars en met steeds minder ter zake doende informatie.

Radio Maeva

Op 1 juni 1984 zou de derde Maeva-nacht plaats vinden in de Oktoberhallen te Wieze. Er werden twee zalen gereseveerd. Hier volgt een aankondiging.

 

up mail

Radio Bravo

Radio Maeva werd echter nog steeds keer op keer opgepakt en verloor uiteindelijk door snel opeenvolgende inbeslagnames aan populariteit. Binnen het station ontstonden in november 1983 serieuze meningsverschillen. Er kwam een opsplitsing tussen Patrick Valain en de groep Ben Van Praag - Marc Hermans - Arie van Loon. Naast dit meningsverschil was er ook een ernstige ruzie ontstaan tussen de Maeva-organisatie en hun public-relationsman Patrick Dubateau (foto), de schoonbroer van Sylvain Tack die eigenaar was van de oorspronkelijke zeezender Radio Mi-Amigo.

Parick Dubateau

Ben van Praag en enkele andere medewerkers werden overgehaald door Patrick Dubateau, die inmiddels door het bestuur aan de deur was gezet, om op Radio Bravo programma's te maken. Dubateau vertelde dat hij zendtijd had gehuurd op de Ross Revenge, de nieuwe schuit van Radio Caroline. De heren waren in de wolken maar al vlug bleek dat het Radio Bravo-project een verzinsel was van Patrick Dubateau. Eric Hofman nam wel de vzw over van Hitradio Micron FM en startte in mei 1988 met Radio Bravo in Mechelen.

Radio Maeva antennemast Radio Maeva - La Dernère Heure - 28/05/1985La Dernière Heure
up mail

Erkenning en einde

Het dossier dat Radio Maeva met het oog op erkenning bij de raad voor niet-openbare radio's indiende, werd verworpen. De reden was dat er te veel belang werd gehecht aan popprogramma's. Het bezwaarschrift dat binnen de dertig dagen werd ingediend werd verworpen omdat er volgens de raad plots te veel aandacht werd besteed aan cultuur. Het dossier werd door hen negatief geadviseerd. Toch keurde toenmalig Minister van Cultuur Poma het dossier goed op 27 oktober 1983. Om eventuele represailles te ontwijken was het dus beter om Radio Maeva te erkennen en haar zendbereik eveneens te beperken tot 8 kilometer. Radio Maeva kreeg de frequentie 106,40 MHz toegekend maar omdat er veel erkenningen waren in Asse moest de enige frequentie worden gedeeld met andere radio's. Het mocht enkel maar op maandag uitzenden.

Radio Maeva - gedeelde frequentie

Patrick Valain ging vanuit Asse nog even door met zijn Radio Maeva en startte terzelfdertijd een bedrijfje op onder de naam PPR, waar syndicated radio werd gemaakt. Aan de lopende band werden programma's zonder stationsnaam opgenomen. Bedoeling was om deze opnames door zoveel mogelijk verschillende radio's in Vlaanderen te laten uitzenden. Een soort ketenradio, avant la lettre dus, wat trouwens niet onaardig lukte. De deelnemende vrije radio's kregen de programma's gratis aangeboden wat voor de meesten mooi was meegenomen. Alzo kon PPR tegenover haar adverteerders een ruime verspreiding van hun reclame garanderen. Arie Van Loon bleef werken voor PPR.

Luister naar een aankondiging en een fragment met Arie Van Loon

Ben Van Praag en Marc Hermans vertrokken op 11 november 1983 en gingen werken voor Radio Cardinaal in Heist-op-den-Berg. De eigenaar was een fan van Radio Maeva en vroeg of Ben en Marc live programma's wilden verzorgen. Na een tijdje werd Radio Cardinaal geruild voor Radio Lipstick. Er werd gezamenlijk beslist om het station om te dopen in Radio Mi-Amigo. Het werd een cassette-radio waar o.a. Ronny van Gelder, Ferry Eden (ex-zeezender Radio Mi-Amigo), Stan Haag (ex-zeezenders Radio Veronica en Radio Mi-Amigo) en Herbert Visser (net vooraf werkzaam bij zeezender Radio Monique) te horen waren. Het was toen mei 1984.

Radio Mi-Amigo werd toen in een minimum tijd razend populair omdat het op dezelfde manier radio maakte als Radio Maeva. Hoogtepunt waren de uitzendingen die werden opgenomen in Tenerife. In Hotel Ten Bel werden tijdens de zomer programma's opgenomen die drie dagen later in België werden uitgezonden. In die programma's konden vakantiegangers groeten overmaken voor hun familieleden in België.

Radio Mi Amigo Duisberg

In de beste Maeva-traditie werd er opnieuw met hoog vermogen uitgezonden en waren er filiaalstations. Merkwaardig genoeg werd door de overheid niet dezelfde heksenjacht ontketend als eerder tegenover Radio Maeva. Veel had te maken met het feit dat er in dezelfde periode een eerste wettelijke kader werd gemaakt, waarbinnen alle lokale zenders ongemoeid werden gelaten. Wilde Radio Mi-Amigo overleven, dan had het eigenlijk geen andere keuze dan het zendvermogen drastisch te verlagen.

De impact van het station werd zwakker, de reclame-inkomsten navenant lager. Uiteindelijk werd de voltallige deejayploeg vervangen. Het hoofdstation bleef in Duisburg zitten en alle satellietstations maakten vanaf toen eigen programma's. Het vernieuwde Radio Mi-Amigo werd geen succes. Vooral het gebrek aan live-programma's werd niet geapprecieerd. Tevens was er een gebrek aan inkomsten. Ben Van Praag en Marc Hermans stapten toen over naar Radio Bravo te Mechelen.

De uitzendingen van Radio Maeva werden beëindigd. De zendmast werd afgebroken. De witte villa raakte in verval. De natuur begon zelfs het huis over te nemen. Een dikke tien jaar later werd het huis opgeknapt. Het was zelf een fan van de radio die er in kwam wonen.

Radio Maeva - villa

Radio Maeva kan wel worden beschouwd als de meest succesvolle radio tijdens de eerste helft van de jaren 80. Het verscheen zelf in het Guinness Book of Records met de eer in Vlaanderen de meeste zenderinbeslagnames op haar naam te mogen dragen. In het totaal werden 28 zware FM-zenders in beslag genomen. De meeste inbeslagnames vonden plaats toen de radio was gevestigd in Ukkel.

Extra: luister naar de Maeva story deel 1

deel 2

Bekijk enkele foto's genomen onder andere in de studio (1981-1982).

In Boechout werd in 1988 Radio Maeva opgericht. Rudy Ryckewaert was de initiatiefnemer. Er werd uitgezonden op 104,70 MHz en de radio was populair in het zuiden van Antwerpen. Ook op andere radio's in Vlaanderen werd terug gestart als Radio Maeva. Dit concept heeft twee jaar lang geduurd.

Radio Maeva Bouchout

Met dank aan Luc Nackaerts, Ben Van Praag, archivesradios.be

up mail

Enkele anekdotes

1. Op het einde van de periode in Ukkel - er was toen al even radio gemaakt op de Kluisberg en bij Noël D'Hondt thuis - werd er besloten om het toch nog eens te proberen van in de studio waar alles was begonnen. Het appartement was verzegeld na de laatste inbeslagname en toevallig stond het appartement ernaast op dat moment te huur. De beheerraad vond er niks beter op dan dat lege appartement te gaan huren. Er werd een noodstudio geïnstalleerd en Arie, Marc en Ben gingen daar programma's maken. De zegels werden verwijderd van het originele appartement. Een criminele activiteit min of meer zou het verschil niet meer maken werd er gedacht. In dat appartement werd wat aftandse apparatuur neergepoot, alsmede een nepzender. Die nepzender was een lege doos die was gevuld met beton. Vanuit die nepzender vertrok een kabel naar het dak maar die werd niet aangesloten aan de antenne. De echte zender stond in het tweede appartement. Het plan was ronduit geniaal. Wanneer de BOB uiteindelijk zou binnenvallen moest op het moment dat de nepzender zou worden ontkoppeld de echte zender worden uitgeschakeld.

Het enige wat dan nog ontbrak was een valse disc-jockey. Daarvoor werd een vrijwilliger gezocht en gevonden in de persoon van Peter De Graaf, a.k.a. Pedro. De arme jongen moest eigenlijk zowat de hele dag in die fake studio gaan zitten en doen alsof hij programma aan 't doen was. Peter had zijn vriendin meegebracht en samen speelden ze daar lichamelijke spelletjes om de tijd te doden. Verbazend genoeg duurde dat gedoe een aantal dagen. Ben, Arie en Marc maakten rustig noodprogramma's vanuit het tweede appartement en er werden zelfs weer gewone tape-programma's geleverd. Het drietal moest wel heel stil zijn, want niemand - ook niet de andere bewoners van het gebouw - mocht weten dat er in het tweede appartement radio werd gemaakt.

Uiteindelijk viel de politie binnen in de fake studio en het liep als gepland. De echte zender werd uitgeschakeld op het moment dat de mannen van de wet de valse zender loskoppelden. Door het kijkgaatje in de deur kon het drietal zien hoe Pedro in de boeien werd geslagen en werd weggebracht. Ook hoe de valse zender werd meegenomen. Het was ook het einde van het Maeva-avontuur in Ukkel.

2. Tijdens kerstmis 1982 zaten Ben Van Praag, Arie Van Loon en Marc Hermans in de Witte Villa. Er lagen twee VHF zender-ontvangers in de studio die eigendom waren van Noël, de zendtechnicus. Arie en Marc gingen op stap door Asse en belden eerst aan bij de tuinman in de Rampelberg waar ze werden getrakteerd op een drankje. Na enkele drankjes stapten ze verder en gingen binnen in restaurant Het Snackske waar een kerstdiner aan de gang was. De chefkok werd geïnterviewd en ook de aanwezige gasten werden voor de microfoon gehaald. Marc en Arie mochten mee aanschuiven en kwamen later op de avond goed voorzien van eten en drinken terug in de studio.

up mail

1 april 2000

Bijna twintig jaar later kwam Radio Maeva terug op de FM band, echter heel eventjes.

Op zaterdag 1 april 2000 waren opeens op alle frequenties van netwerkradio Family Radio jingles te horen van Radio Maeva. De medewerkers spraken overtuigend over de come back van het legendarische station dat ooit half Vlaanderen op zijn kop had gezet begin der jaren tachtig. Een handvol ex-medewerkers zouden terug de typische Maevaprogramma's maken. Onder andere Fred Van Den Bosch, Eric Hofman en Ben Van Praag presenteerden muziek die toen ook op de legendarische Radio Maeva was te horen.

Men meldde dat vanaf toen Radio Maeva terug nationaal te beluisteren zou zijn via de frequenties van Family Radio. Echter 's avonds speelden terug de reguliere jingles van Family Radio. Reclameregie IP vond het helemaal niet grappig en heeft zelf Danny De Bruyn op de vingers getikt.

up mail

Radio Verena

In maart 2000 lanceerde ex Maeva-deejay Johan De Vriendt Radio Verena. Bedoeling was om het succes van Radio Maeva voort te zetten. De naam Maeva was toen wel beschermd. Er was toen een internationaal reisbureau met die naam en ook in Ierland zou de naam een wettelijke bescherming hebben. Rudy Van Accoleyen had de naam laten registreren. Geen Radio Maeva dus, maar wel Radio Verena, een naam die er enigszins op zou moeten lijken. "Radio Verena zou een professioneel gerund radiobedrijf moeten worden, dat garant stond voor vrolijke, zonnige, gezellige, moderne muziekradio, volledig in de geest van het vroegere Radio Maeva." "De vele fans zouden op hun wenken worden bediend met een mix van hits en gouwe ouwe, nieuws, weer- en verkeersinformatie, prijzen en sfeervolle shows." "Radio Verena zou de 'personality' radio worden waar blijkbaar zovelen op zaten te wachten". Dit was er toen te lezen op de website.

Er werd druk onderhandeld met tal van lokale radio's om de nieuwe keten te vervoegen. Radio Verena had dus intenties om een netwerk te worden maar slaagde er niet in om die ambities waar te maken.

Op 15 augustus 2000 startte Radio Verena. Na een promo werd als eerste plaat ‘New World In The Morning’ van Roger Whittaker gedraaid. Uiteindelijk was Radio Verena enkel hoorbaar op lokale Radio Zoe te Zoersel.

Enige maanden later stapte Radio Zoe over naar de toen nieuwe ketenradio Radio Energy. De ultramoderne studio van Radio Verena lag er toen ietwat ongemakkelijk en vooral ongebruikt bij.

Radio Zeven

up mail

Radio Maeva via kabelradio Zeven

Een toevallig gesprek tussen Eric Hofman en Erwin Bergmans lag aan de basis van een reüniefeest, waarna men kabelradio Radio Zeven onder leiding van Didier Vanderveken overtuigde om op vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 mei 2001 programma's uit te zenden in de Maeva-stijl. Tijdens de voorbereiding daarvan ontstonden dan weer de plannen om met zoveel mogelijke oude Radio Maeva-presentatoren, na het revival weekend, terug programma's te laten maken.

Radio Zeven

Het nieuws verspreidde zich uiteraard als een lopend vuurtje en vrij snel werden heel wat oude Radio Maeva-medewerkers opgetrommeld om mee te doen. Stilaan groeide het idee tot een gedurfder plan. Radio Zeven draaide hoofdzakelijk Belgische producties en had dus raakpunten met het de Maeva-stijl. Na twintig jaar hadden bovendien heel wat ex-presentatoren best zin om weer eens radio te maken. De knoop werd doorgehakt. Het reünie-weekend zou een echte revival worden van Radio Maeva.

Radio Zeven

Radio Zeven

Radio Zeven

Op maandag 28 mei 2001 was het de bedoeling om echt van start te gaan. Alleen kon het helaas niet onder de oude naam want die was in bezit van Rudy Van Accoleyen. Er zou dus moeten worden onderhandeld tussen Radio Zeven en Rudy indien men de naam Radio Maeva terug wilde gebruiken. Er werd een overeenkomst gesloten om de naam te mogen gebruiken.

Op 12 april 2001 was Arie Van Loon, toen vierenveertig jaar oud, kort na de middag overleden aan een hartstilstand tijdens een fietstocht. Arie debuteerde als deejay bij de zeezender Radio Caroline onder het pseudoniem Hugo de Groot. Nadien werd hij razend populair bij Radio Maeva waar hij onder andere het nieuws verzorgde.

Het was dan ook geen toeval dat hij de voorbije weken één van de centrale figuren was die de comeback van Vlaanderen's populairste vrije radio ooit in goede banen moest leiden. Als eerbetoon werd de Verena-studio, van waaruit de Radio Maeva-programma's zouden worden uitgezonden, omgedoopt tot Arie van Loon studio.

Luister naar een fragment wanneer het reünie-weekend werd aangevat

up mail

Kabelradio 7 werd Radio Magdalena

Op 17 september 2001 werd kabelradio Radio Maeva Radio Magdalena. Het huwelijk tussen de groep '7 VKR Supergoud' en de Maeva-ploeg liep op de klippen na een hele reeks kleine en grote incidenten. Programmaleider Eric Hofman vertelde: "Wij hebben zelfs de kans niet gekregen om op een behoorlijke manier afscheid te nemen. "Wij werden van het ene moment op het andere gestopt". "Net zoals de RTT die 20 jaar geleden placht te doen". "De kabelzender waarvan de vergunning in handen is van de groep 7 VKR Supergoud veranderde voor de vierde keer in minder dan 9 maanden tijd nog maar eens van naam." "Zonder daarbij met de luisteraars en de Dj's rekening te houden." "Maeva en haar luisteraars werden zonder pardon de deur gewezen."

Supergoud had toen de kabelvergunning in handen, dus die konden gewoon doorgaan met Radio Magdalena. Men greep toen vanaf 18 september 2001 terug naar datgene waar het allemaal mee begon in het voorjaar van 1999 en dat waren dus oldies.

up mail

Maeva FM

Eric Hofman bleef verder zoeken om Radio Maeva terug op de FM-band te krijgen. Uiteindelijk werd met de naam Maeva FM een mini-netwerk gestart begin maart 2003. Eric was er toen in geslaagd om een overeenkomst te sluiten met vier ex-Radio Mango radio's namelijk Radio Prima - 105,60 MHz uit Brakel, Radio PROS - 103,80 MHz uit Denderhoutem, Radio Impuls - 104,50 MHz uit Oosterzele en R.O.T. - 106,20 MHz uit Arendonk.

Ook hier ging het niet van een leien dakje. Aan de filialen was gemeld dat het signaal zou worden verspreid via satelliet. Uiteindelijk werd het signaal verspreid via internet. Het resultaat was dat de internetstream regelmatig werd onderbroken. Eric meldde toen dat het signaal zou worden gestreamd via een snelle server van Lazernet. Maar daarna werden de programma's op voorhand opgenomen en doorgestuurd naar de filialen. Het gevolg was dat geen enkel programma live werd gemaakt. Soms gebeurde het dat er geen nieuw programma werd doorgestuurd en dit resulteerde dat bepaalde programma's zoals Eric Hofman's Cornflakes Show gewoon werden herhaald.

Maeva FMUiteindelijk waren de eerste live uitzendingen te horen in mei 2003. Rond die periode werd het signaal ook verspreid via de ex-Radio Mango frequentie te Lier via 106,40 MHz. Op 10 mei 2003 schakelde Maeva FM terug over naar non-stop. Voor Radio PROS uit Denderhoutem werd het toen te veel. Een dag later stapten zij uit het project en gingen voortaan samen werken met Radio BRO uit Brasschaat.

Halverwege september 2003 was Maeva FM er uiteindelijk in geslaagd om een volledige dagprogrammatie uit te bouwen. Onder andere Ron Vandeplas en Luc De Groot brachten respectievelijk terug hun legendarisch programma Lunchexpress en Muziek in de file. Zo was Eric Hofman er in geslaagd om praktisch alle Maeva-legendes terug programma's te laten maken en dit zelfs op vrijwillige basis. Ieder programma werd gepresenteerd in de typische personality-stijl, vertrouwd, zonnig en zo dicht mogelijk bij de luisteraar gebracht.

Maeva FM
Programmaschema Maeva FM

Eind december 2003 werd het Maeva FM-netwerk uitgebreid met twee nieuwe frequenties. In Ninove verspreidde Radio Del Sol 106,20 MHz vanaf toen de programma's en in Oudenaarde was het netwerk te beluisteren via Radio Brouwer 106,30 MHz dat na de Mango-periode even onder de naam Music FM door het leven ging. Eind april 2004 koos Radio Superstar 107,70 MHz uit Gent eveneens om de programma's door te sturen.

Even later verlieten Ron Vandeplas en Luc De Groot Maeva FM. Op 1 februari 2005 besliste Maeva FM te stoppen met FM-uitzendingen. Volgens Maeva FM voorzag het nieuwe frequentieplan in vele gevallen in een verdere vermindering van zendvermogens met als gevolg een dramatisch verslechterde ontvangst en dus verder teruglopen van lokale reclame-inkomsten. Nog volgens Maeva FM had de lokale radio in Vlaanderen de voorbije 12 jaar alle armslag verloren. Een bewust gecreëerd scenario waaraan de overheid schuld aan had. Omdat het niet langer mogelijk was een rendabel nationaal reclamemedium en radionetwerk uit te bouwen was het niet verantwoord verdere investeringen te doen.

Eric Hofman bleef wel geloven in DRM, de techniek die digitaal toelaat uit te zenden om de korte en middengolf. Resultaat was dat met een aangepaste digitale ontvanger de uitzendingen kraakhelder kon worden ontvangen. Zo was Maeva FM via BIG M gedurende enkele uren te beluisteren op 6,015 MHz in DRM. Een aangepaste ontvanger was wel noodzakelijk want met een gewone radio hoorde je op die frequentie enkel het geluid dat gelijkt op een modemsignaal.

Enkele jaren later werd DRM afgebouwd omdat het geen succes had.