LANDELIJKE COMMERCIËLE OMROEPEN

Het jaar 2000 - een nieuw radiodecreet

13 juni 1999, België zat toen midden in de dioxine-crisis. De verkiezingen werden gewonnen door de liberalen (VLD - nu Open VLD -, MR) en de groene partijen (Ecolo/Agalev nu Groen!). De CVP (nu CD&V) verloor enorm veel stemmen en was niet langer de grootste politieke partij in België. Toenmalig premier Jean-Luc Dehaene (CVP) werd vervangen door Guy Verhofstadt (VLD) in de federale regering. Eén van de programmapunten van de VLD was om commerciële, landelijke radio('s) toe te laten. Rik Daems (VLD) kreeg de portefeuille van Minister van Telecommunicatie, Overheidsbedrijven en Participatie. In de Vlaamse regering werd Dirk Van Mechelen (VLD, zie foto) aangesteld tot Minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media.

Dirk Van MechelenOp 14 november 2000 werd het nieuwe radiodecreet goedgekeurd. Dit radiodecreet was gebaseerd op de beleidsnota Media 2000-2004 van Minister Dirk van Mechelen. Hij stelde dat er voortaan wel plaats was voor twee landelijke commerciële radio's op de FM-band. De toestemming voor deze twee radio's kwam er dan met het nieuwe radiodecreet. In dit decreet stond beschreven dat de erkenning voor de twee landelijke stations zou gegeven worden door het Vlaams Commissariaat voor de Media. Deze erkenning zou vervolgens negen jaar gelden. In het decreet stonden ook enkele basisvoorwaarden om erkend te worden.

Landelijke omroepen moesten instaan voor het zorgen van radioprogramma's. Ze moesten worden opgericht in de vorm van een rechtspersoon. De leden van de Raad van Bestuur dienden onafhankelijk te zijn. De zendinstallaties en maatschappelijke zetel moesten in Vlaanderen of Brussel gelegen zijn. Er mocht maar één landelijke radio-omroep per rechtspersoon geëxploiteerd worden. Landelijke radio-omroepen mochten niet afhankelijk zijn van een politieke partij. De technische uitrusting moest conform zijn aan alle wettelijke en decretale voorschriften. Men was verplicht zich te houden aan de bepalingen van de zendvergunning. De programma's moesten in het Nederlands worden verzorgd. Er moest verscheidenheid zijn binnen het programma-aanbod, er moesten minstens 4 journaals per dag worden uitgezonden door een eigen redactie van erkende beroepsjournalisten. Deze journaals moesten ook opgesteld worden volgens de journalistieke deontologie. Er moest voldoende Nederlandstalig muziekaanbod zijn en de landelijke zender moest jaarlijks een werkingsverslag en een financieel verslag kunnen voorleggen bij het Vlaams Commissariaat voor de Media.

Deze criteria werden aangevuld door een aantal criteria van de van de Vlaamse regering die betrekking hadden op de concrete invulling van het programma-aanbod en de media-ervaring die de landelijke zender had. Verder moest er een financieel plan en een businessplan kunnen worden voorgelegd en ook de technische zendinfrastructuur moest in orde zijn.

Begin juni 2001 werden er door de Vlaamse regering twee frequentiepakketten vrijgegeven voor landelijke commerciële radio. Om dergelijke radiozenders over gans Vlaanderen beluisterbaar te maken deed de regering beroep op een onafhankelijk organisme die het frequentieplan moest creëren. Er werd gekozen om beroep te doen op de Nederlandse firma Broadcast Partners uit Terneuzen.

Het decreet aangaande de invoering van de 2 landelijken werd gebaseerd op 4 hoofdcriteria waar dan door het VCM punten aan werd gegeven. De 2 kandidaten met de meeste punten kregen vervolgens ook de licentie. De 4 criteria waren als volgt: programmatie (50% van de punten), media-ervaring (20%), business-financieel plan (20%) en technische infrastructuur (10%).

Op 16 juli 2001 dienden alle dossiers van alle kandidaten binnen te zijn. Ook 1 000 000 BEF (25.000 euro) inschrijvingsgeld diende intussen al te zijn overgeschreven. Intussen werd al druk gedebatteerd over de juridische haalbaarheid van een dergelijke beauty-contest die Europees volgens juridische specialisten geen enkele wettelijke kracht had. Maar zolang na de uitreiking niemand een Europese klacht indiende, was er dan ook geen vuiltje aan de lucht. Op ongeveer hetzelfde ogenblik was men in Nederland ook toe aan de herverdeling van de landelijke zenders. Daar sloot men al meteen een beauty-contest uit vanwege de juridische onhaalbaarheid t.o.v. Europa. Wat in Nederland niet kon, moet in Vlaanderen dus wel kunnen, aldus mediaminister Van Mechelen.

Bij het Vlaams Commissariaat voor de Media hadden er zich zeven kandidaten aangeboden: Q-Music, Energy Vlaanderen, Nova-FM, Contact 2, 4FM, VT4 en Finnpage Oy. Finnpage werd echter meteen onontvankelijk verklaard. De reden was dat Finnpage vanuit Nederland zou uitzenden en het VCM aanvaarde dit niet. Op Europees niveau zou het VCM hierbij een stevige blunder hebben gemaakt. Finnpage diende dan ook onder leiding van Herbert Visser klacht in bij de Raad van State.

Op 6 september 2001 behaalden 4FM en Q-music de erkenning. Zij zouden voortaan kunnen uitzenden op landelijk niveau. Omdat er na deze beslissing verdachtmakingen waren over de licentie van 4FM en de rol van het VCM hierin, werd er besloten dat er vanaf toen enkel nog erkenningen zouden worden uitgereikt door de Vlaamse Regering.

Van de vierde soort particuliere radio's, de kabelradio's, waren er toen nog twee in Vlaanderen te beluisteren: 4FM en Vijf.

Het frequentieplan trad uiteindelijk in werking in mei 2004. De landelijke commerciële zenders kregen bij het in werking treden van hun frequentie ook een aantal kabelfrequenties toegewezen waarmee zij bijna alle Vlamingen konden bereiken. In 2004 begonnen ook de provinciale radio's met hun uitzendingen: Antwerpen 1, Radio Contact Vlaams-Brabant, FM Limburg, Radio Go (Gent) en Radio Mango (West-Vlaanderen).

Het radiolandschap in Vlaanderen werd in drie jaar grondig gewijzigd.

up

Extra

De lijst van de lokale radio's 2003 met adres en telefoonnummer.(03/07/2003). Bron: Ministerie van Media.

up

De kandidaten voor commerciële landelijke radio

Overzicht van de kandidaten die begin 2001 een dossier binnen brachten.

Benaming
Huidige radio-ervaring
Commentaar van de redactie
Radio Flandria
kabelradio
De allereerste Belgische kabelradio werd na het indienen van het dossier failliet verklaard. Geen kandidaat meer!
Radio Magdalena
kabelradio
Geen FM-frequentie,niet zo populair in België.
Radio 538
kabelradio
Nederlands product. Zijn er een paar maanden geleden mee gestopt omdat het succes in Vlaanderen wegbleef. Geen kandidaat meer!
S&SI - Radio Roxy  
Geen FM-frequentie, niet zo populair. Geen enkel gepresenteerd programma, enkel interventies van Luc Allo, Jean Pierre Van Rossem en dergelijke.
Radio Energy
Energy (NRJ)
Succesvolle radio in Frankrijk en Wallonië. In Vlaanderen is het succes matig maar in licht stijgende lijn. Het station kan maar moeilijk in de grote steden geraken omdat de beste lokale frequenties reeds samenwerkingsverbanden hebben met de Contactgroep en VMMa.
4FM
kabelradio
Vier jongeren geraakten met 4FM op de kabel en zouden liefst ook nog nationaal op de FM-band radio willen maken. Hun sterk punt was het opstellen van het dossier en het massaal rekruteren van personeel. De radio zou wel eens vlugger verdwijnen dan dat het is gekomen.
VMMa (Q-music)
TOPRadio, Mango
De Vlaamse Mediamaatschappij heeft reeds twee ketenradio's, nl. TOPRadio en Radio Mango. VMM wordt ook ondersteund door de politieke wereld maar heeft minder ervaring dan de Radio Contact.
Financieel Economische Tijd  
Deze krantengroep wil ook wel een nationaal station maar heeft geen ervaring op dit gebied.
De Morgen  
Deze krantengroep wil ook wel een nationaal station maar heeft geen ervaring op dit gebied.
Contact
Contact, Contact2
Veel ervaring met Radio Contact. Het liberaal getint station heeft eigenlijk geluk dat de Minister van Media Dirk Van Mechelen tot dezelfde partij behoort.

Besluit redactie 29/8/2001: Het ligt voor de hand dat Q-Music en Contact 2 de meeste kans hebben om landelijk te mogen beginnen. Maar dan zullen de niet-erkenden een klacht indienen omdat Contact en VMMa een monopolie zouden bezitten.

up

Commerciële radio: De licenties gaan naar VMM (Q-music) en 4FM

Op 6 september 2001 heeft het VCM de twee commerciële radiofrequenties toegekend. Dirk van Mechelen vermeldde dat het zes goede dossiers waren. Volgens Van Mechelen hebben de medewerkers van de Vlaamse Mediamaatschappij zware inspanningen geleverd. "De radio-ervaring heeft het zwaarst doorgewogen en zij hebben een ruime ervaring met Topradio". Het radiostation, dat de naam Q-Music zal dragen, krijgt het eerste pakket dat ongeveer dat 70% van het gebied tussen Brussel, Leuven, Antwerpen en Gent kan bereiken. De tweede winnaar is 4FM dat in hetzelfde gebied slechts 50% zal kunnen bereiken.

Q Music

4 FM

Hier volgen de quoteringen van het VCM.

Kandidaat: NV VMMa met als project Q-music
Score: 81/100
1. Programmatie:
De argumenten:
Format gericht op de actieve bevolking. Het format bestaande uit voornamelijk muziek/presentatie, styling en informatieve aanpak/live-programmatie van 5 tot 22 uur, overige uren non-stop. De VMM zal een stimulans vormen voor nieuw Vlaams talent en zal hierbij ook als organisator optreden. De VMM heeft bijzondere aandacht voor Nederlandstalige muziek. Minstens 24 klokvaste nieuwsuitzendingen per dag, in het weekend zijn er dat 27. Onafhankelijkheid wordt gegarandeerd. VMM besteedt ruime aandacht aan cultuur en sociale en culturele evenementen. Voor ondersteuning van de radioredactie wordt beroep gedaan op de VTM-redactie. Duur van de journaals: 2-6 minuten. VMM heeft reeds ervaring met TOPradio en Mango. Investeringen in de nieuwsdienst: circa 75.000.000 BEF
Weging door het VCM:
Q-music biedt zich aan als algemene omroep. De VMM heeft ervaring waar Q-music kan gebruik van maken. Q-music betekent een meerwaarde voor het radiolandschap. Het VCM kent een quotering toe van 38/50

2. Media-ervaring:
De argumenten:
VMM heeft media-ervaring en zendt uit sinds 1989 (3 TV-stations: VTM, Kanaal 2 en Jim tv). Sinds november 1998 is VMM aanwezig op de radiomarkt via TOPradio, sinds september 1999 ook via Radio Mango. Vijf personen uit de Q-music programmatie hebben media-ervaring waarvan 4 meer dan 10 jaar radio-ervaring bij de openbare omroep, een vijfde persoon heeft ervaring als oprichter van het audioproductiehuis Temple of Tune. Ervaring van het administratief personeel bij de VMM/nieuwsredactie met 24 beroepsjournalisten. Reclamewerving door Airtoo, de interne reclameregie van de VMM. Zes technici hebben al ervaring door hun werk bij lokale radio of openbare omroep
Weging:
VMM heeft zelf meer dan 10 jaar ervaring, niet alleen op tv-vlak, maar ook via TOPradio en Radio Mango. Het dossier voldoet ruim aan de kwalificaties. Het VCM kent een quotering toe van 19/20

3. Business-financiëel plan:
De argumenten:
VMM heeft een vermogen van 1 784 800 000 BEF. Continuïteit van Q-music verzekerd. Marktaandeel voor Q-music van 6% na 1 jaar
Weging:
6% vindt het VCM iets te optimistisch. Het VCM kent een quotering toe van 17/20

4. Technische infrastructuur:
De argumenten:
VMM heeft geen eigen zenderpark
Weging:
Het VCM kent een quotering toe van 7/10


Kandidaat: 4FM Groep NV met als project 4FM
Score: 79/100
1. Programmatie:
De argumenten:
primair: doelgroep 30-40 jarigen, secundair: 20-30 jarigen. 4FM wil verrijking zijn voor het Vlaamse radiolandschap. 4FM wil geen muziekstation pur sang zijn, maar een station met inhoud/format van lichte popmuziek met meer dan 15% Nederlandstalige muziek. Informatieblokken om het half uur van max. 8 minuten. 19 journaals per dag waarvan 18 in het weekend. Jaarlijkse concerttournee 'de Nederlanden' wordt gepland. Opvallende inbreng van humor. 34 leden in de nieuwsredactie waarvan 22 beroepsjournalisten, 5 stagiairs. 15 correspondenten. Investeringen nieuwsdienst circa 50 miljoen BEF elk jaar gedurende 9 jaar
Weging:
4FM biedt zich aan als algemene omroep. 4FM heeft ervaring inzake radiomaken. Radio-aanbod is bijzonder concreet uitgewerkt. 4FM betekent meerwaarde voor Vlaamse radiolandschap. Het VCM kent een quotering toe van 40/50

2. Media-ervaring:
De argumenten:
4FM groep NV werd opgericht op 11/1/2000 en zendt sinds 2 september 2000 uit via de kabel, satelliet en internet/diverse presentatoren beschikken over radio-ervaring, waarvan een paar ook tv-ervaring. 4FM doet geen beroep op een externe reclameregie. Er zijn 6 technisch geschoolde medewerkers.
Weging:
4FM heeft reeds media-ervaring door het uitzenden via de kabel. Het VCM kent een quotering toe van 18/20

3. Business-financiëel plan:
De argumenten:
4FM bestaat uit 4 radiomakers: Stefan Ackermans, Wim Weetjens, Dirk Guldemont en Jan Caerts. Voor de andere helft min 1 aandeel bestaat 4FM uit de NV Think Media (voorheen NV De Beukelaer). Een marktaandeel van 19,4% wordt beoogd. 4FM kan rekenen op financiële middelen ten belope van 215 miljoen BEF, hoofdzakelijk afkomstig van Think Media (P-Magazine, Ché)
Weging:
Het VCM heeft bedenkingen bij de continuïteit van de financiële middelen. Eind 2000 had Think Media een negatief bedrijfskapitaal van 68 800 000 BEF. 4FM hangt financiëel af van de continuïteit van Think Media, het VCM is hieromtrent niet zonder twijfels op een continuïteit van 4FM. Het VCM kent een quotering toe van 13/20

4. Technische infrastructuur:
De argumenten:
4FM bouwt een eigen zenderpark uit
Weging:
Het VCM kent een quotering toe van 8/10

Kandidaat: VLORO nv met als project Contact2
Score: 72/100

1. Programmatie:
De argumenten:
Doelgroep: jonge, sociale luisteraars tussen 24-45 jaar. Format: pop en variety aangevuld met disco, soul, rock. 2 Nederlandstalige nummers per uur. Live-presentatie 24/24 uur/hoofdblok nieuws telkens op het halfuur. Nieuwsuitzending door de vzw ARD die hulp krijgen van de 'antennes' in Oostende, Gent, Antwerpen, Hasselt, Leuven en de Franstalige Contact. ARD-personeel wordt overgenomen door de nieuwsredactie van Vloro NV. Investeringen in de nieuwsdienst circa 12 miljoen per jaar
Weging:
Contact2 biedt zich aan als algemene omroep. Vloro heeft radio-ervaring. het VCM kent een quotering toe van 35/50

2. Media-ervaring:
De argumenten:
5 personen hebben radio-ervaring, 6 dienen nog aangeworven te worden. Voor administratie wordt beroep gedaan op de Groep Contact. Reclame wordt uitbesteed aan de reclameregie IP. Het technisch personeel staat onder leiding van de afgevaardigde bestuurder (Dhr Francis Lemaire) met daarbij 1 internetspecialist
Weging:
N.V. Vloro heeft als rechtspersoon geen media-ervaring. N.V. Vloro bestaat uit de N.V. Contact en N.V. Contact Vlaanderen. Deze instanties hebben ervaring, de RTL group is aandeelhouder van Contact en beschikt over media-ervaring. het VCM kent een quotering toe van 15/20

3. Business-financiëel plan:
De argumenten:
Maatschappelijk kapitaal van de N.V. Vloro is 110 miljoen BEF. Er zijn diverse aandeelhoudersstructuren. Het format is financiëel interessant rekening houdende met het aanbod van de VRT-radio.
Weging:
Contact2 gaat voor een commerciële aanpak in de sterkste zin van het woord. Het VCM kent een quotering toe van 14/20

4. Technische infrastructuur:
De argumenten:
De N.V. Vloro heeft een eigen zenderpark
Weging:
Het VCM kent een quotering toe van 8/10

Kandidaat: N.V. Feiten & Muziek met als project Nova FM
Score: 61/100

1. Programmatie:
De argumenten:
Primair gericht op hoger opgeleide 25-44 jarigen en secundair 44-54 jarigen/programmering complementair aan het huidige aanbod. Aanpak is uitgesproken no-nonsense. Centraal staat de éénheid van de zender. Radio gebaseerd op 3 pijlers: informatie-amusement-muziek. Korte interventies. Nova FM als geluidsdecor voor mensen met drukke bezigheden overdag. Muzikaal format (Roxy): het betere werk. Bijzondere aandacht voor Nederlandstalige nummers. Radio gemaakt door mensen van hier, geen geïmporteerde formats uit VS, UK of Frankrijk. Nieuwsbulletins 5 minuten voor het uur. 36 klokvaste nieuwsuitzendingen per dag, tijdens de weekends 18. Geen 'ver van ons bed-' nieuws. Radionieuwsdienst met 4 professionele journalisten, 4 stagiairs en 1 hoofdredacteur. Na verloop van tijd wordt het aantal journalisten opgetrokken. Nieuwsdienst maakt gebruik van het archief van De Tijd
Weging:
Nova FM is geen algemene omroep daar men focust op expleciet hoger opgeleiden. Het dossier van de aanvrager benadert niet volledig de kwalificatievereisten. Het VCM kent een quotering toe van 30/50

2. Media-ervaring:
De argumenten:
N.V. Feiten & Muziek werd opgericht op 25 juni 2001/ aandeelhouders van N.V. Feiten & Muziek bezitten media-ervaring, uitgeversbedrijf Tijd N.V. bezit ervaring sinds 1968 in de geschreven pers (kranten) en baat sinds het voorjaar 1999 samen met Roularta Kanaal Z uit. S&Si brengt kabelradio (Roxy) sinds 14 februari 1999. Medewerkers worden gecontacteerd. 2 administratieve medewerkers worden aangeworven/ boekhouding en personeelsadministratie door N.V. De Tijd. Reclameregie door IP en Trustmedia. 7 namen voor technisch personeel waarvan 5 nog aan te werven.
Weging:
N.V. Feiten & Muziek heeft geen media-ervaring, wel ervaring via S&Si/ bijna alle medewerkers inzake programma, nieuws en techniek dienen nog aangeworven te worden/ het VCM kent een quotering toe van 12/20

3. Business-financiëel plan:
De argumenten:
Het eigen vermogen van S&Si is negatief. Financier is De Tijd. Werkmiddelen worden naar de toekomst toe opgetrokken tot 67 miljoen BEF. In jaar 1 een marktaandeel van 4%, jaar 9 een marktaandeel van 14,5%
Weging:
Het VCM ziet in N.V. Feiten en Muziek een zakelijke aanvulling voor een andere media-activiteit, zijnde voor N.V. uitgeversbedrijf Tijd. De radio lijkt elitair te zijn gericht. Het VCM kent een quotering toe van 12/20

4. Technische structuur:
De argumenten:
De N.V. Feiten & Muziek bezit geen eigen zenderpark
Weging:
Het VCM gaat er niet van uit dat men bij N.V. Feiten & Muziek een zenderpark zal bezitten. Het VCM kent een quotering toe van 7/10

Kandidaat: Radio N.V. met als project N-Joy FM
Score: 60/100

1. Programmatie:
De argumenten:
N-Joy FM primair gericht op 20-29 jarigen en secundair op 15-34 jarigen. Vrouwvriendelijke radio. Format: hot adult contemporary. Muzikaal: beste mix uit de jaren '80 en '90 en van vandaag. Muziek zonder extremen. 10% Nederlandstalig. Station in grote mate door muziek gedreven. Programma 's en hoeveelheid info aangepast in functie van het tijdstip van de dag. 26 klokvaste journaals, 18 in het weekend. Muziek-informatie-ontspanning zijn de 3 pijlers. Journaals gericht op doelgroep 20-29 jarigen. 4 beroepsjournalisten, 4 stagiairs en 1 hoofdredacteur voornamelijk van VT4. N.V. radio onstaan uit SBS Broadcasting S.A. en VT4
Weging:
N-Joy FM biedt zich niet aan als algemene omroep. Nadruk ligt op de muziek. Radionieuwsdienst moet nog worden opgestart. Het VCM kent een quotering toe van 30/50

2. Media-ervaring:
De argumenten:
Radio N.V. is opgericht op 22 mei 2001. Radio N.V. is een kleindochter van SBS Broadcasting S.A. en heeft diverse radio- en tv-omroepen in Europa. 13 medewerkers voor de programmering. De journalisten hebben ervaring zowel bij radio als TV. Nieuwsredactie moet nog worden samengesteld. 10 administratieve medewerkers. Eigen reclameregie. 2 technische medewerkers waarbij aanvullend beroep wordt gedaan op de ingenieurs van Nozema
Weging:
Radio N.V. heeft geen media-ervaring. Kan op de ervaring van SBS Broadcasting S.A. rekenen. Er moet alle vlak nog veel personeel worden aangeworven. Het VCM kent een quotering toe van 12/20

3. Business-financiëel plan:
De argumenten:
Radio N.V. dient zich aan als nichespeler rekening houdende met Radio 2, Donna, Studio Brussel en Radio Contact.
Weging:
SBS Broadcasting dient ook nog VT5 en SBS 5 in Vlaanderen op te richten. Door de doelgroep te beperken beperkt men ook het reclamevolume en de slaagkansen. Het VCM kent een quotering toe van 11/20

4. Technische structuur:
De argumenten:
N.V. Radio heet geen eigen zenderpark
Weging:
Het VCM gaat er niet van uit dat men bij N.V. Radio een zenderpark zal bezitten. Het VCM kent een quotering toe van 7/10

Kandidaat: Energy Vlaanderen N.V. met als project Energy
Score: 53/100

1. Programmatie:
De argumenten:
Energy richt zich op leeftijdsgroep 12-35 jarigen. Radio door en voor jongeren. Format: CHR, kwalitatieve contemporary hit radio. Muzikaal: pop, rock, soul en rap. Meer dan 50% van de playlist is minder dan 1 jaar oud. Aandacht voor rubrieken gericht op de jongerencultuur. 's Nachts non-stop muziek. Evenementen met betrekking tot jongeren. Bijdrage tot ontwikkeling van de jongeren via de radio d.m.v. diverse onderwerpen. 18 klokvaste nieuwsbulletins + 7 bulletins met hoofdpunten, in het weekend zijn er dat 19 + 4 bulletins met hoofdpunten. Verslag van socio-culturele evenementen zonder uitdieping. 1 hoofdredacteur en 5 beroepsjournalisten via Concentra (GVA en Belang van Limburg). Nog 21 medewerkers voor de nieuwsredactie bij opstart. 16 000 000 BEF jaarlijkse investering in nieuwsdienst.
Weging:
Energy biedt zich niet aan als een algemene zender. Radionieuwsdienst vormt geen wezenlijke pijler van de radio. Het dossier is vaag op vlak van programmatie en zendschema. Het VCM kent een quotering toe van 25/50

2. Media-ervaring:
De argumenten:
Energy Vlaanderen N.V. opgericht op 9 juli 2001. Aandeelhouder Concentra heeft ervaring op vlak van de geschreven pers, regionale tv (ATV en TVL) en radio: midden de jaren '80 tot 1991 beheerde Concentra de N.V. Cobra, een aaneenschakeling van lokale radio 's. Aandeelhouder VUM heeft ervaring op vlak van de geschreven pers en participeert sinds 1996 via Sydes in lokale radio (Radio Go & Antigoon), ook in de jaren '80 een regie uitgebouwd voor 65 lokale radio's. Vlaamse radio venootschap N.V. zelf bezit geen ervaring, haar hoofdaandeelhouder Group NRJ daarentegen wél. Group NRJ beheert radionetwerken in verschillende Europese landen. Er zullen 12,5 personeelsleden tewerk gesteld worden. 1 hoofdredacteur en 5 beroepsjournalisten. 4 administratieve medewerkers. Reclame wordt geworven via externe regie tussen Concentra en N.V. Vlaamse Radio Vennootschap. 6 technici waarvan zenderpark uitbesteed aan Broadcast Partners
Weging:
Energy Vlaanderen N.V heeft geen ervaring. Group NRJ is slechts voor 33,3 % aandeelhouder van Energy Vlaanderen NV. Er dienen nog op alle vlakken veel mensen aangeworven te worden. Het VCM kent een quotering toe van 10/20

3. Business-financiëel plan:
De argumenten:
N.V. Energy Vlaanderen opgericht bij notariële akte op 9 juli 2001. Aandeelhouders elk voor 1/3: Concentra, VUM en N.V. Energy Vlaanderen. Maatschappelijk kapitaal 6 050 985 BEF. 120 miljoen na 5 jaar als kapitaalinbreng. Marktaandeel van 12,2% in het eerste jaar in de gebieden Antwerpen, Brussel, Gent. Binnen de doelgroep in 2004 30% marktaandeel
Weging:
N.V. Energy Vlaanderen wordt beschouwd als een aanvulling op de media-activiteiten van de diverse aandeelhouders. Zonder NRJ blijft van overtuigende landelijke radio niet veel over. Het VCM kent een quotering toe van 11/20

4. Technische structuur:
De argumenten:
Energy Vlaanderen N.V. heeft geen eigen zenderpark.
Weging:
Het VCM gaat er niet van uit dat men bij Energy Vlaanderen N.V. een zenderpark zal bezitten. Het VCM kent een quotering toe van 7/10

Het project Contact 2 was dus uit de boot gevallen. De uitspraak van de minister was eigenlijk tegenstrijdig omdat Radio Contact toen reeds meer dan 20 jaar ervaring had. VMM had met Topradio nog geen vijf jaar ervaring.

up

FREQUENTIES Q-MUSIC

Plaats
Frequentie
Vermogen
Hoogte
Provincie
AALST
93,00MHz
316 W
18 m
Oost Vlaanderen
ANTWERPEN
92,90MHz
500 W
60 m
Antwerpen
ANTWERPEN
98,00MHz
1000 W
117 m
Antwerpen
BERINGEN
92,80MHz
1000 W
60 m
Limburg
BERLAAR
92,70MHz
316 W
32 m
Vlaams Brabant
BREDENE
87,60MHz
5000 W
60 m
West Vlaanderen
BREE
93,50MHz
1000 W
70 m
Limburg
BRUGGE-CENTRUM
88,10MHz
1000 W
75 m
West Vlaanderen
BRUSSEL
98,40MHz
10000 W
43 m
Brussel
BRUSSEL
98,10MHz
200 W
33 m
Brussel
DENDERMONDE
92,20MHz
3160 W
50 m
Oost Vlaanderen
DIKSMUIDE
88,90MHz
1000 W
120 m
West Vlaanderen
EGEM
98,20MHz
3160 W
150 m
West Vlaanderen
GEEL
93,50MHz
1000 W
70 m
Antwerpen
GENK
94,70MHz
250 W
150 m
Limburg
GENT
88,60MHz
3160 W
75 m
Oost Vlaanderen
GENT
92,80MHz
1000 W
75 m
Oost Vlaanderen
HASSELT
96,80MHz
500 W
28 m
Limburg
HERENTALS
92,20MHz
1000 W
75 m
Antwerpen
HERZELE
90,90MHz
1000 W
70 m
Oost Vlaanderen
HEUSDEN-ZOLDER
88,80MHz
500 W
28 m
Limburg
KORTRIJK
88,00MHz
2000 W
50 m
West Vlaanderen
LEUVEN
92,20MHz
316 W
40 m
Vlaams Brabant
LOMMEL
95,90MHz
500 W
33 m
Limburg
MECHELEN
96,70MHz
2000 W
59 m
Antwerpen
NIEUWRODE
90,30MHz
500 W
25 m
Vlaams Brabant
OOSTVLETEREN
88,30MHz
1000 W
120 m
West Vlaanderen
SINT-NIKLAAS
93,50MHz
2000 W
75 m
Oost Vlaanderen
SINT-TRUIDEN
96,90MHz
1000 W
70 m
Limburg
TONGEREN
94,80MHz
200 W
140 m
Limburg
TURNHOUT
90,60MHz
5000 W
60 m
Antwerpen
VELTEM
95,80MHz
1000 W
80 m
Vlaams Brabant
WIJTSCHATE
93,20MHz
316 W
38 m
West Vlaanderen

up

FREQUENTIES 4FM

Plaats
Frequentie
Vermogen
Hoogte
Provincie
AALST
90,00MHz
500 W
35 m
Oost Vlaanderen
ANTWERPEN
99,20MHz
10000 W
117 m
Antwerpen
BERINGEN
98,40MHz
500 W
70 m
Limburg
BRUGGE
89,60MHz
2000 W
62 m
West Vlaanderen
BRUSSEL
98,80MHz
3160 W
65 m
Brussel
DIEST
99,00MHz
500 W
25 m
Vlaams Brabant
EGEM
94,00MHz
2000 W
200 m
West Vlaanderen
EGEM
94,90MHz
3160 W
100 m
West Vlaanderen
GENK
88,00MHz
500 W
140 m
Limburg
GENT
96,30MHz
2000 W
75 m
Oost Vlaanderen
HAMONT-ACHEL
96,50MHz
500 W
35 m
Limburg
HASSELT
99,20MHz
500 W
35 m
Limburg
HOOGLEDE
96,20MHz
500 W
30 m
West Vlaanderen
KORTRIJK
92,70MHz
2000 W
50 m
West Vlaanderen
LEUVEN
99,70MHz
1000 W
72 m
Vlaams Brabant
MECHELEN
99,00MHz
1000 W
59 m
Antwerpen
NINOVE
99,70MHz
250 W
23 m
Oost Vlaanderen
OOSTVLETEREN
101,00MHz
20000 W
130 m
West Vlaanderen
SINT-TRUIDEN
89,20MHz
500 W
70 m
Limburg
TIELEN
91,40MHz
316 W
26 m
Antwerpen
TONGEREN
89,10MHz
1000 W
60 m
Limburg
TURNHOUT
95,10MHz
1000 W
42 m
Antwerpen
VOEREN
97,40MHz
250 W
38 m
Limburg

up

Betere frequenties voor 4FM en Q-Music toegekend in 2003

maatschappij lokaliteit frequentie effectieve locatie
4FM Groep NV
Huart Hamoirlaan 107
1030 Brussel
Aalst 104.2 MHz 9300 Aalst
Antwerpen 103.4 MHz 2018 Antwerpen
Beringen 98.4 MHz 3580 Beringen
Bree 93.5 MHz 3940 Kinrooi
Brussegem 95.6 MHz 1875 Merchtem (Brussegem)
Brussel 103.4 MHz 1190 Brussel
Dendermonde 92.2 MHz 9200 Dendermonde
Diest 103.3 MHz 3290 Diest
Egem 104.1 MHz 8740 Pittem (Egem)
Geel 93.5 MHz 2260 Westerlo (Oevel)
Genk 103.4 MHz 3600 Genk
Gent 92.8 MHz 9000 Gent
Herzele 90.9 MHz 9550 Herzele (St-Lievens-Esse)
Heusden-Zolder 88.8 MHz 3550 Heusden-Zolder
Holsbeek 90.3 MHz 3391 Tielt-Winge (Meensel-Kiezegem)
Kasterlee 91.4 MHz 2460 Kasterlee (Tielen)
Leuven 99.7 MHz 3001 Leuven
Lommel 103.7 MHz 3290 Lommel
Mechelen 96.7 MHz 2800 Mechelen
Ninove 99.7 MHz 9400 Ninove (Denderwindeke)
Sint-Niklaas 93.5 MHz 9150 Kruibeke (Bazel)
St-Pieters-Leeuw 95.5 MHz 1600 St-Pieters-Leeuw
Sint-Truiden 89.2 MHz 3800 St-Truiden (Brustem)
Tongeren 89.1 MHz 3700 Tongeren
Turnhout 90.6 MHz 2300 Oud-Turnhout
Voeren 97.4 MHz  
Wuustwezel 103.7 MHz 2990 Wuustwezel
Vlaamse Media Maatschappij NV
Medialaan 1
1800 Vilvoorde
Antwerpen 92.9 MHz 2020 Antwerpen
Antwerpen 99.2 MHz 2000 Antwerpen
Berlaar 92.7 MHz 2500 Lier
Brugge 103.3 MHz 8000 Brugge
Brussel 102.5 MHz 1060 Brussel
Eeklo 104.8 MHz 9900 Eeklo
Egem 103.0 MHz 8740 Pittem (Egem)
Genk 102.5 MHz 3600 Genk
Gent 88.6 MHz 9000 Gent
Herentals 92.2 MHz 2200 Herentals
Heuvelland 93.2 MHz 8953 Heuvelland (Wijtschate)
Oostvleteren 88.3 MHz 8640 Vleteren (Oost-Vleteren)
St-Pieters-Leeuw 103.1 MHz 1600 St-Pieters-Leeuw
Turnhout 104.2 MHz 2360 Oud-Turnhout
Veltem 95.8 MHz 3020 Herent (Veltem-Beisem)
Wuustwezel 100.0 MHz 2990 Wuustwezel

up

Derde en vierde landelijke commerciële omroep

Eind januari 2007 keurde het Vlaamse Parlement een aantal wijzigingen goed aan het decreet op de radio- en tv-omroepen. Daardoor konden de provinciale radiozenders samenwerken. De mediagroepen Corelio (Radio Go), Roularta (Radio Mango) en Concentra (Antwerpen 1) bereikten al gauw een akkoord voor verregaande samenwerking van hun provinciale radio's. Concentra en Corelio overtuigden uiteindelijk ook de vzw De Vrije Golf, eigenaar van de provinciale Radio Contact Vlaams-Brabant, om mee te stappen in het samenwerkingsverband. Vlaanderen 1 werd de exploitatievennootschap van de nieuwe zender, genaamd Radio Nostalgie. De benaming is eigendom van de NRJ-radiogroep en is actief in talrijke landen.

Antwerpen 1

Radio Nostalgie

In 2007 nam de Vlaamse Mediamaatschappij VMMa de landelijke, commerciële radiozender 4FM over. De radio was toen in handen van Talpa, de investeringsmaatschappij van John de Mol. In het streven naar een gelijke behandeling van de publieke en de private omroepen, had de Vlaamse Gemeenschap in 2006 mogelijk gemaakt om twee landelijke radiostations uit te baten in de schoot van één onderneming. 

Om deze transactie mogelijk te maken moest Roularta, dat voor de helft eigenaar was van de VMMa, Radio Mango van de hand doen. Volgens het Vlaamse mediadecreet mag een mediagroep wel participeren in twee landelijke stations, maar niet tegelijkertijd in een regionale omroep.

15 juli 2016: In het kader van een zoektocht naar een extra landelijk FM-frequentiepakket werden verschillende voorstellen van de sector onderzocht. Op basis van de drie voorstellen van de sector beslist de Vlaamse Regering op 15 juli 2016 om geen vierde landelijk commercieel frequentiepakket in de FM-band samen te stellen. Reden is dat de nieuwe frequenties volgens het akkoord van Genève van 1984, het internationaal kader voor de FM-band, gecoördineerd moeten worden met verschillende buurlanden en de andere Gemeenschappen. De kans dat deze nieuwe of gewijzigde frequenties een coördinatieprocedure met binnen- en buitenlandse administraties zullen overleven werd zeer laag ingeschat.

SBS/Radio Nostalgie deed een voorstel om 7 frequenties gebruikt door de VRT-radio's en 10 frequenties gebruikt door particuliere lokale omroepen te gebruiken om een vierde landelijk net "PR4" mogelijk te maken. Lees hier de volledige nota.

Haalbaarheid vierde landelijk net op basis van voorstellen uit de sector - 15 juli 2016

Bijlage aan de nota

vrijdag 28 oktober 2016: landelijke radio-omroeporganisaties worden verplicht om op termijn digitaal (DAB+) uit te zenden. Hun erkenningen in FM worden nogmaals voor vier jaar verlengd tot 2021.